Keeletehnoloogia ressursid: AVALEHEKÜLG  ·  TUTVUSTUS  ·  PROJEKTID  ·  TARKVARA  ·  DEMOD  ·  LINGID  

Keeletehnoloogia programmi raames tehtud töid

EstNPTool, nimisõnafraaside leidja ja märgendatud tekstikorpus
ESTMORF, morfoloogiline analüüs
EKI reeglipõhine morfoloogiline analüüs jt morfoloogiamoodulid
Inglise-eesti masintõlkesõnastik
Eestikeelne kõnesüntees
TAHMM, morfoloogiline ühestaja (valik analüüsivariantide vahel)
ELA, eesti keele lausestaja (teksti lauseteks jagaja)
Õigusmõistete tesaurus
Kõneprosoodia