Keeletehnoloogia ressursid: AVALEHEKÜLG  ·  TUTVUSTUS  ·  PROJEKTID  ·  TARKVARA  ·  DEMOD  ·  LINGID  

Eesti Keeletehnoloogia Sihtprogramm

Eesti Informaatikakeskus

Eesti Informaatikakeskus

 • Keeletehnoloogiaprogrammi riigipoolne tellija
Filosoft

Filosoft

 • Sõnastikupõhised morfoloogiamoodulid.
 • Ühestaja — morfoloogilise analüüsi tulemuste hulgast sobivate selekteerimine.
 • Lausestaja — jooksva teksti lauseteks tükeldamine.
Eesti Keele Instituut

Eesti keele instituut

 • Inglise-eesti leksikaalne toorandmebaas.
 • Reeglipõhised morfoloogiamoodulid.
 • Difoonide töötlus.
 • Transkriptsiooniteisendus ja prosoodiamudel kõnesünteesiks.
 • Lühendite jm "mittesõnade" töötlus.
 • Õigusterminoloogia tesaurus.
Tartu Ülikool

Tartu ülikool

 • Eesti keele tesaurus ja semantiline ühestamine.
 • Nimisõnafraaside leidja.
 • Eesti keele testkorpus.
Küberneetika Instituut

TTÜ Küberneetika instituut

 • Difoonide andmebaas kõnesünteesiks.
 • Kõneprosoodia andmebaas.
 • Ekraanilugeja.

Tihedalt seotud


Veebimaterjale puudutavad küsimused: Indrek Hein, Indrek.Hein@eki.ee