Johann Hornungi Uue Testamendi tõlge (Müncheni käsikiri, 1694)


Transkriptsioon. Sisestuse aluseks on Baieri riigiraamatukogus säilitatava käsikirja (Codex livo-esthonicus) fotokoopia. Luuka evangeeliumi ja Apostlite tegude raamatu osa on ilmunud väljaandes: Põhjaeestikeelsed 2007. Piiblikonkordantsi versioonis on edasi antud peatüki kokkuvõtted, mille sõnavara on sõnastikust siiski välja jäetud. Tekstis puuduvad käsikirjas esinevad vähesed paralleelvariandid. Need on tehtud enne Creidiuse ümberkirjutust, paigutatud käsikirjas vertikaalis, enam-vähem nii, et üks on pool sammu ülejäänud lausereast kõrgemal, teine selle all madalamal. Piiblikonkordantsi on võetud ülemine variant. Käsikirjas leiduvad kirikukalendri pühakirjalugemiste märkused on tekstist välja jäetud. Teksti iseloomu tõttu on liitsõnade kokku-lahkukirjutus kohati mitut moodi tõlgendatav. Problemaatilistel juhtudel on komponendid lahku jäetud, mis on ka käsikirja üldine tendents. Üsna nõutuks teevad suur- ja väiketähe lahushoidmine, kohati i ja j eristamine, rea lõpul poolitusmärgi või sidekriipsu vahel vahetegemine. Üksikjuhtumitel esinevat treemat ei ole arvestatud, ladina kaksiktähtede asemel on ae ning oe. Säilitatud on suur J (Jssand). Loetamatud kohad on tähistatud nurksulgudega. Käsikirjas esinevad mitmed ilmsed ümberkirjutusvead on jäetud tähistamata.