Eesti piiblitõlke ajalooline konkordants

Eesti piiblitõlke ajalooline konkordants on andmebaas, millesse kavandatakse koondada kõik säilinud eestikeelsed piiblitõlked ja piiblitõlkekatkendid kuni esimese trükipiiblini (1739). Andmebaasi eesmärgiks on pakkuda ülevaadet vaimuliku eesti keele kujunemisloost 17. sajandil ja 18. sajandi alguses. Andmebaas sisaldab tõlketekste ja nende põhjal koostatud sõnastikku ning võimaldab (valminud osades) otsinguid a) autorite või tekstide kaupa, b) kindla piiblikoha järgi, c) tänapäevastatud märksõna järgi. Hilisemas etapis on kavas lisada admebaasi otsing morfoloogilise vormi järgi.

Andmebaasi koostamist toetab riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu", konkordants on seotud teadusteemaga "Sõna ja mõiste eesti sõnavara ja kohanimede kujunemisel" ning ETF grandiga nr 7896.

Projekti juht: Kristiina Ross
Programmeerimine: Eik Hermann, Ahti Lohk

Tekstide tehniline toimetamine ja märksõnastamine: Annika Kilgi, Inge Käsi, Maeve Leivo, Anu Pedaja-Ansen, Heiki Reila, Johanna Ross
Sisestanud: Inge Käsi, Astrid Küüts, Tiiu Lagle, Maeve Leivo, Maimu Liiv, Heiki Reila, Johanna Ross, Kai Tafenau