Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene [Kalandus] Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Kalandus 1 Kalandus 2 Kalandus 3 Kalandus 4 [Kalandus 5] Kalandus 6

[Vai] Vll VNg

ahing-jääpüük kaaluma-käsisüli laevamees-lööma maaaed-otsaankur paarid-pärasilm
raiuma-rüüp sabaavando-sügav tamsa-umbsõlm vabe-ümberilmasõlm