Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene [Kalandus] Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Kalandus 1 Kalandus 2 Kalandus 3 Kalandus 4 [Kalandus 5] Kalandus 6

Vai Vll [VNg]

aav-härg jooks-kivi koer-köis lappama-lõõrikene maa-märk
naar-nöör obadus-püüs raam-rüsa saabas-süda taba(v)usepulk-vorut
võrk võru-õngitsema