[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.01.09

identifikaatori täpsustus

Toiming, millega määratakse, millisele sama lekseemide * jadaga * keeletarindile mitmest viidatakse programmis mingi konkreetse eksemplariga.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.01.09

disambiguation

The action of determining which language construct, of several with the same sequence of lexical tokens, is referred to by a particular occurrence within a program.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.08.21

identifitseerimine
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.08.21

identification
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.12

identsuse autentimine

identsuskontroll (synonym)

Andmetöötlussüsteemil * olemeid tuvastada võimaldav testimine.
Näide:
parooli või identsustõendi kontrollimine.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.12

identity authentication

identity validation (synonym)

The performance of tests to enable a data processing system to recognize entities.
Näide:
The checking of a password or of an identity token.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.04.14

identsuslülitus

Identsustehet sooritav loogikaelement.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.14

identity gate

identity element (synonym)

A gate that performs an identity operation.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.07

identsustehe

Boole'i tehe, mille tulemi Boole'i väärtus on 1 parajasti siis, kui operandidel on ühesugune Boole'i väärtus.
Märkus:
Kahe operandiga identsustehe on ekvivalentsitehe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.07

identity operation

The Boolean operation whose result has the Boolean value 1 if and only if all the operands have the same Boolean value.
Märkus:
An identity operation on two operands is an equivalence operation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.13

identsustõend

Identsuse autentimise vahend.
Näide:
kiipkaart, metallvõti.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.13

identity token

A device used for identity authentication.
Näide:
Smart card, metal key.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.03.04

ideogramm

ideograafiline märk (synonym)

Loomuliku keele * kirjamärk, mis esitab mingit objekti või mõistet ning sellega seotud helielemente.
Näide:
Hiina ideogramm või jaapani kanji-kirja märk.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.03.04

ideogram

ideographic character (synonym)

In a natural language, a graphic character that represents an object or a concept and associated sound elements.
Näide:
A Chinese ideogram or a Japanese Kanji.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.32

ideogrammsisestus

Teksti sisestuse meetod ideogrammide puhul, ühendab fonogrammidel (häälikumärkidel) põhineva mitmeklahvilise sisestuse ideogrammideks teisendamisega sõnastiku ja süntaksireeglite abil.
Näide:
Jaapani kana-kanji kirja sisestus teisendusega, hiina pinyin-hanji kirja sisestus teisendusega.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.32

ideogram entry

A text entry method for ideograms that combines multistroke character entry, based on phonograms, with conversion to ideograms by means of a dictionary and syntax rules.
Näide:
Kana-Kanji conversion entry for Japanese characters, Pinyin-Hanji conversion entry for Chinese characters.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.12

igimälu

permanentmälu (synonym)

Mittekustutatav mäluseade.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.12

permanent storage

A storage device that is non-erasable.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.03.12

iivelduslävi

Virtuaalilma interaktsioonilävi, millest alates ilmneb peapööritus.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.03.12

barf zone

Threshold of interaction within a virtual world (37.01.03) beyond which nausea occurs.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.17

ikoon

piktogramm (synonym)

Ekraanil * kuvatav graafiline sümbol, mida kasutaja saab mingi funktsiooni või tarkvara rakenduse valimiseks osutada mingi seadisega, näiteks hiirega.
Märkus:
Graafiline sümbol on harilikult mingi piltesitus.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.17

icon

pictogram (synonym)

A graphic symbol displayed on a screen, to which as user can point with a device, such as a mouse, in order to select a particular function or software application.
Märkus:
The graphic symbol is usually a pictorial representation.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur