[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
33.02.12

hüpermeediumtee

Lingitud hüpermeediumsõlmede määratletud jada.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.02.12

hypermedia path

A defined sequence of linked hypermedia nodes.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.02.07

hüpermeediumteek

hüperteek (synonym)

Hüpermeedium * dokumentide kogum, mille dokumentide vahel saab luua hüperlinke.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.02.07

hypermedia library

hyperlibrary (synonym)

A set of hypermedia * documents among which hyperlinks can be established.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.01.08

hüpermultimeedium- (adjektiiv)

hüpermultimeediumiline (synonym; adjektiiv)

Omane rakendustele, mis on ühtaegu multimeediumilised ja hüpermeediumilised.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.01.08

hypermultimedia (adjective)

Pertaining to an application that is at the same time multimedia and hypermedia.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.03.09

hüperrestvõrk

hüperrest (synonym)

Sirgvõrgu mitmemõõtmeline laiendus.
Märkus:
Kui n on hüperrestvõrgu mõõtmelisus, on erinevaid sõlme klasse 2( n-1); sisimad sõlmed on ühendatud 2 n haruga, hüpernurgad aga n haruga.
Kui sõlmed on ainult hüpernurkades, nimetatakse hüperrestvõrku hüperkuubiks.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.03.09

hypergrid network

hypergrid (synonym)

A multidimensional expansion of a linear network.
Märkus:
If n is the dimension of the hypergrid network, so there are 2( n-1) different classes of nodes; the inner most nodes are connected to 2 n branches, the hypercorners to n branches.
If there exist only nodes on the hypercorners then the hypergrid network is called a hypercube.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.09.03

hüperruum

Tavalisest suurema mõõtmete arvuga abstraktne keskkond, mille hüperlinkide üliküllus desorienteerib kasutajat.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.09.03

hyperspace

An abstract environment with more than the usual number of dimensions, and whose overabundance of hyperlinks causes disorientation to the user.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.02.04

hüpertekst

Teksti, graafikat või mõlemat kasutav hüpermeedium rakendus.
Märkus:
Hüpertekst võimaldab dokumentide esitust, mis jäljendab inimesele omast ideede struktureerimist, erinevalt raamatute, filmide ja kõne lineaarsest struktuurist .
Vt joonis 3.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.02.04

hypertext

Hypermedia application using text, graphics, or both.
Märkus:
- Hypertext allows the presentation of documents that mimics the human structuring of ideas as opposed to the linear format of books, films and speech.
- See figure 3.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.32

hüpikaken

Kuvaaken, mis ilmub kiiresti kuvapinnale vastusena mingile toimingule või sündmusele.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.32

pop-up window

A window (1) that appears rapidly on the display surface in response to some action or event.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.08.07

HyTime

Standardne hüpermeediumi struktureerimiskeel hüperlinkide esituseks, sündmuste ajaliseks ja ruumiliseks plaanimiseks ning sünkroniseerimiseks.
Märkus:
HyTime on SGML-i laiendus ja määratletud standardis ISO/IEC 10744.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.08.07

HyTime

hypermedia/time-based structuring language (synonym)

A standardized hypermedia structuring language for representing hyperlinks, temporal and spatial event scheduling, and synchronization.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.02.15

ideaalpilt

Reaalsuse muljet tekitav digitaalpilt.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.15

perfection image

ideal image (synonym)

A digital image (30.02.03) giving an impression of reality.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.01.03

identifikaator

ident (synonym)

Lekseem, mis annab nime mingile keeletarindile.
Näide:
muutujate, massiivide, kirjete, märgendite, protseduuride jne nimed.
Märkus:
Identifikaator koosneb harilikult tähest, millele võivad järgneda tähed, numbrid või muud märgid.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.01.03

identifier

A lexical token that names a language construct.
Näide:
The names of variables, * arrays, * records, * labels, * procedures, etc.
Märkus:
An identifier usually consists of a letter optionally followed by letters, digits, or other characters.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.09.02

identifikaator

Üks või mitu märki, mida kasutatakse andmeelemendi identifitseerimiseks või talle nime andmiseks ning võib-olla ka selle andmeelemendi teatud omaduste tähistamiseks.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.09.02

identifier

One or more characters used to identify or name a data element and possibly to indicate certain properties of that data element.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur