[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
03.04.14

identsuslülitus

Identsustehet sooritav loogikaelement.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.14

identity gate

identity element (synonym)

A gate that performs an identity operation.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.07

identsustehe

Boole'i tehe, mille tulemi Boole'i väärtus on 1 parajasti siis, kui operandidel on ühesugune Boole'i väärtus.
Märkus:
Kahe operandiga identsustehe on ekvivalentsitehe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.07

identity operation

The Boolean operation whose result has the Boolean value 1 if and only if all the operands have the same Boolean value.
Märkus:
An identity operation on two operands is an equivalence operation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.13

identsustõend

Identsuse autentimise vahend.
Näide:
kiipkaart, metallvõti.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.13

identity token

A device used for identity authentication.
Näide:
Smart card, metal key.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.03.04

ideogramm

ideograafiline märk (synonym)

Loomuliku keele * kirjamärk, mis esitab mingit objekti või mõistet ning sellega seotud helielemente.
Näide:
Hiina ideogramm või jaapani kanji-kirja märk.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.03.04

ideogram

ideographic character (synonym)

In a natural language, a graphic character that represents an object or a concept and associated sound elements.
Näide:
A Chinese ideogram or a Japanese Kanji.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.32

ideogrammsisestus

Teksti sisestuse meetod ideogrammide puhul, ühendab fonogrammidel (häälikumärkidel) põhineva mitmeklahvilise sisestuse ideogrammideks teisendamisega sõnastiku ja süntaksireeglite abil.
Näide:
Jaapani kana-kanji kirja sisestus teisendusega, hiina pinyin-hanji kirja sisestus teisendusega.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.32

ideogram entry

A text entry method for ideograms that combines multistroke character entry, based on phonograms, with conversion to ideograms by means of a dictionary and syntax rules.
Näide:
Kana-Kanji conversion entry for Japanese characters, Pinyin-Hanji conversion entry for Chinese characters.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.12

igimälu

permanentmälu (synonym)

Mittekustutatav mäluseade.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.12

permanent storage

A storage device that is non-erasable.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.03.12

iivelduslävi

Virtuaalilma interaktsioonilävi, millest alates ilmneb peapööritus.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.03.12

barf zone

Threshold of interaction within a virtual world (37.01.03) beyond which nausea occurs.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.17

ikoon

piktogramm (synonym)

Ekraanil * kuvatav graafiline sümbol, mida kasutaja saab mingi funktsiooni või tarkvara rakenduse valimiseks osutada mingi seadisega, näiteks hiirega.
Märkus:
Graafiline sümbol on harilikult mingi piltesitus.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.17

icon

pictogram (synonym)

A graphic symbol displayed on a screen, to which as user can point with a device, such as a mouse, in order to select a particular function or software application.
Märkus:
The graphic symbol is usually a pictorial representation.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.37

ikoonima

minimeerima (synonym)

Kuvaakent * ikooniga asendama.
Märkus:
Vrd ekraanima.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.37

iconize

stow (synonym)

minimize (synonym)

To replace a window (1) with an icon.
Märkus:
Contrast with to maximize.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.02.04

ilmutamata deklaratsioon

peitdeklaratsioon (synonym)

Deklaratsioon, mille tingib mingit vaikimisi määratud omadustega objekti tähistava identifikaatori eksemplar.
Näide:
„output = text„ Pascalis.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.04

implicit declaration

A declaration caused by the occurrence of an identifier that designates an object, whose characteristics are determined by default.
Näide:
In Pascal „output = text„.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.21

imperatiivkeel

Programmikeel, mis avaldab peamist toimet muutujate olekut omistamisega muutes.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.21

imperative language

A programming language that achieves its primary effect by changing the state of variables by assignment.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur