[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
12.01.29

tagasi lükkama

Prindi- või kuva positsiooni ühe sammu võrra piki prindi- või kuvarida tagasi nihutama.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.29

to backspace (a position)

To move the print or display position backwards one position along the printing or display line.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.07.06

tagasitaaste

Andmete varasema versiooni taasloomine hilisema versiooni ja päevikus jäädvustatud andmete abil.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.07.06

backward recovery

The data reconstitution of an earlier version of data by using a later version and data recorded in a journal.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.03

tagasivõtt

Funktsioon, mis võimaldab kasutajal tühistada kõige viimas(t)ena täidetud käsu (käskude) toime.
Märkus:
Mõned käsud ei ole tagasivõetavad.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.03

undo

A function that enables a user to cancel the effects of the most recently executed command or commands.
Märkus:
Some commands are irreversible.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.08

tagastama

Naasmislause * täitmisel * kutsuvale * programmile mingit andmeväärtust üle andma.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.08

to return (transitive)

To provide a data value to the call ing * program when execut ing a return statement.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.03.14

tagatestiga silmus

Silmusejuhik, mis sooritab testi pärast silmuse keha.
Näide:
tarind „repeat ... until„ Pascalis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.14

posttest loop

A loop control that performs the test after the loop body.
Näide:
In Pascal the „repeat ... until„ construct.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.38

tagauks

hooldesisend (synonym)

Tarkvara * salaluuk, mis võimaldab hõlpsat hooldust ja lisafunktsioonide väljatöötamist ning võib võimaldada sisenemist programmi ebatavalistes punktides või ilma tavaliste kontrollimisteta.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.38

maintenance hook

A trapdoor in software that allows easy maintenance and development of additional features and that may allow entry into the program at unusual points or without the usual checks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.28

tagurdama (andmekandjat)

Andmekandjat etteantud kauguse võrra tagasi nihutama.
Näide:
Perfolinti ühe lindirea võrra tagasi nihutama, magnetlinti ühe ploki võrra tagasi nihutama.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.28

to backspace (a data medium)

To move a data medium backwards a specified distance.
Näide:
To move a punched tape backwards by one tape row; to move a magnetic tape backwards by one block.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.29

tagurdamine

Otsinguprotseduur, mille puhul soovimatu tulemini viinud valik kutsub esile otsingu naasmise mingi eelnenud olekuni, teistsuguse valiku tegemiseks.
Märkus:
Mingi eelnenud sõlmega esitatavat olekut ei saa alati edukalt taastada, sest mõnedel juba täidetud käskudel on pöördumatuid kõrvaltoimeid.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.29

backtracking

A search procedure in which the choice that leads to an unacceptable result causes the search to return to an earlier state to make another choice.
Märkus:
The state represented by an earlier node cannot always be successfully recreated since some of the already executed instructions have irreversible side effects.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.36

tahataaste

Taaste, mille korral süsteem, programm, fail, andmebaas või muu ressurss ennistatakse mingisse eelmisse olekusse, kus ta saab täita nõutavaid funktsioone.
Näide:
faili rekonstrueerimine etteantud olekusse, võttes tagasi kõik muudatused, mis tehti alates ta viibimisest selles olekus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.36

backward recovery

A kind of recovery in which a system, program, file, database, or other resource is restored to a previous state in which it can perform required functions.
Näide:
The reconstruction of a file to a given state by reversing all changes made to the file since it was in that state.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.18

tahvelmudel

Probleemilahendus mudel, milles vahetulemeid või uusi andmeid vahetatakse tahvliks nimetatava ühiskasutusliku töö mälu kaudu, millele on juurdepääs mitmel teadmusallikal.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.18

blackboard model

A problem solving model in which a shared working memory called a blackboard, accessible to several knowledge sources, is used to communicate intermediate results or new data.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.02.14

taimer

kellaregister
Register, mille sisu muudetakse regulaarsete ajavahemike järel aja mõõtmist võimaldaval viisil.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.14

timer

clock register (synonym)

A register whose contents are changed at regular intervals in such a manner as to measure time.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur