[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.06.36

tahataaste

Taaste, mille korral süsteem, programm, fail, andmebaas või muu ressurss ennistatakse mingisse eelmisse olekusse, kus ta saab täita nõutavaid funktsioone.
Näide:
faili rekonstrueerimine etteantud olekusse, võttes tagasi kõik muudatused, mis tehti alates ta viibimisest selles olekus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.36

backward recovery

A kind of recovery in which a system, program, file, database, or other resource is restored to a previous state in which it can perform required functions.
Näide:
The reconstruction of a file to a given state by reversing all changes made to the file since it was in that state.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.18

tahvelmudel

Probleemilahendus mudel, milles vahetulemeid või uusi andmeid vahetatakse tahvliks nimetatava ühiskasutusliku töö mälu kaudu, millele on juurdepääs mitmel teadmusallikal.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.18

blackboard model

A problem solving model in which a shared working memory called a blackboard, accessible to several knowledge sources, is used to communicate intermediate results or new data.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.02.14

taimer

kellaregister
Register, mille sisu muudetakse regulaarsete ajavahemike järel aja mõõtmist võimaldaval viisil.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.14

timer

clock register (synonym)

A register whose contents are changed at regular intervals in such a manner as to measure time.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.01.10

tajumeedium

Informatsiooni loomus kasutaja tajutavana.
Näide:
heli inimkõrvas tajutavana, graafika inimsilmas tajutavana.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.01.10

perception medium

The nature of information as perceived by the user.
Näide:
Sound as perceived by a human ear; graphics as perceived by a human eye.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.01.09

taksonoomiamoodustus

Mõistete liigitusskeemi ehitamine disjunktiivsete klasside või rühmitatud mõistete abil.
Märkus:
Taksonoomiamoodustuse eesmärk on saavutada maksimaalne lihtsus ja minimaalne eristavate karakteristikute kattumine.
Vt ka mõisteline rühmitamine ja mõistemoodustus.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.01.09

taxonomy formation

The construction of a concept classification scheme by means of disjunctive classes of clustered concepts.
Märkus:
The goal of taxonomy formation is to achieve maximal simplicity and minimal overlap of distinctive characteristics.
See also conceptual clustering and concept formation.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.04

taktgeneraator

Seade, mis genereerib perioodilisi täpse intervalliga signaale, mida kasutatakse näiteks ajastuseks, protsessori * operatsioonide reguleerimiseks, katkestuste genereerimiseks.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.04

clock

A device that generates periodic, accurately spaced signals used for such purposes as timing, regulation of the operations of a processor or generation of interrupts.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.01.10

taktsignaal

sünkrosignaal (synonym)

Sünkroniseerimiseks või ajavahemike mõõtmiseks kasutatav perioodiline signaal.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.01.10

clock signal

clock pulse (synonym)

A periodic signal used for synchronization or for measuring intervals of time.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.10

talitlusbitt

juhtimisbitt (synonym)

Juhtimisotstarbeks kasutatav lisa bitt.
Märkus:
Talitlusbitte kasutatakse peamiselt siis, kui saateaparatuur sooritab protsessi, eriti aperioodilist protsessi, ja nad peavad tagama, et vastuvõtuaparatuur sooritab vastava täiendprotsessi. Normaaljuhul lisatakse nad saatepoolel digitaalsignaalile regulaarsete intervallidega ja kõrvaldatakse vastuvõtupoolel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.10

overhead bit

service bit (synonym)

An ancillary bit used for control purposes.
Märkus:
Overhead bits are mainly used when the sending equipment carries out a process, particularly an aperiodic process, to ensure that the receiving equipment carries out the corresponding complementary process. They are normally added at regular intervals to a digital signal at the sending end and removed at the receiving end.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.03

talletama

Andmeid * mäluseadmes hoidma.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.03

to store

To retain data in a storage device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.04

talletus

Andmete * mäluseadmes hoidmine.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.04

storage

The retention of data in a storage device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.07.04

talletusarvu teenus

Teenus, mis annab saaja * kasutajaagendile niisuguste sõnumisalvestis * talletatud * sõnumite arvu, mis rahuldavad mingit sõnumi ühel või mitmel atribuudil põhinevat etteantud kriteeriumi.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.07.04

stored message summary service

A service that provides a recipient's * user agent with a count of the number of messages satisfying a specified criterion based on one or more attributes of the messages stored in the message store.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur