[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
08.05.38

tagauks

hooldesisend (synonym)

Tarkvara * salaluuk, mis võimaldab hõlpsat hooldust ja lisafunktsioonide väljatöötamist ning võib võimaldada sisenemist programmi ebatavalistes punktides või ilma tavaliste kontrollimisteta.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.38

maintenance hook

A trapdoor in software that allows easy maintenance and development of additional features and that may allow entry into the program at unusual points or without the usual checks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.28

tagurdama (andmekandjat)

Andmekandjat etteantud kauguse võrra tagasi nihutama.
Näide:
Perfolinti ühe lindirea võrra tagasi nihutama, magnetlinti ühe ploki võrra tagasi nihutama.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.28

to backspace (a data medium)

To move a data medium backwards a specified distance.
Näide:
To move a punched tape backwards by one tape row; to move a magnetic tape backwards by one block.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.29

tagurdamine

Otsinguprotseduur, mille puhul soovimatu tulemini viinud valik kutsub esile otsingu naasmise mingi eelnenud olekuni, teistsuguse valiku tegemiseks.
Märkus:
Mingi eelnenud sõlmega esitatavat olekut ei saa alati edukalt taastada, sest mõnedel juba täidetud käskudel on pöördumatuid kõrvaltoimeid.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.29

backtracking

A search procedure in which the choice that leads to an unacceptable result causes the search to return to an earlier state to make another choice.
Märkus:
The state represented by an earlier node cannot always be successfully recreated since some of the already executed instructions have irreversible side effects.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.36

tahataaste

Taaste, mille korral süsteem, programm, fail, andmebaas või muu ressurss ennistatakse mingisse eelmisse olekusse, kus ta saab täita nõutavaid funktsioone.
Näide:
faili rekonstrueerimine etteantud olekusse, võttes tagasi kõik muudatused, mis tehti alates ta viibimisest selles olekus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.36

backward recovery

A kind of recovery in which a system, program, file, database, or other resource is restored to a previous state in which it can perform required functions.
Näide:
The reconstruction of a file to a given state by reversing all changes made to the file since it was in that state.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.18

tahvelmudel

Probleemilahendus mudel, milles vahetulemeid või uusi andmeid vahetatakse tahvliks nimetatava ühiskasutusliku töö mälu kaudu, millele on juurdepääs mitmel teadmusallikal.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.18

blackboard model

A problem solving model in which a shared working memory called a blackboard, accessible to several knowledge sources, is used to communicate intermediate results or new data.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.02.14

taimer

kellaregister
Register, mille sisu muudetakse regulaarsete ajavahemike järel aja mõõtmist võimaldaval viisil.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.14

timer

clock register (synonym)

A register whose contents are changed at regular intervals in such a manner as to measure time.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.01.10

tajumeedium

Informatsiooni loomus kasutaja tajutavana.
Näide:
heli inimkõrvas tajutavana, graafika inimsilmas tajutavana.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.01.10

perception medium

The nature of information as perceived by the user.
Näide:
Sound as perceived by a human ear; graphics as perceived by a human eye.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.01.09

taksonoomiamoodustus

Mõistete liigitusskeemi ehitamine disjunktiivsete klasside või rühmitatud mõistete abil.
Märkus:
Taksonoomiamoodustuse eesmärk on saavutada maksimaalne lihtsus ja minimaalne eristavate karakteristikute kattumine.
Vt ka mõisteline rühmitamine ja mõistemoodustus.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.01.09

taxonomy formation

The construction of a concept classification scheme by means of disjunctive classes of clustered concepts.
Märkus:
The goal of taxonomy formation is to achieve maximal simplicity and minimal overlap of distinctive characteristics.
See also conceptual clustering and concept formation.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.04

taktgeneraator

Seade, mis genereerib perioodilisi täpse intervalliga signaale, mida kasutatakse näiteks ajastuseks, protsessori * operatsioonide reguleerimiseks, katkestuste genereerimiseks.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.04

clock

A device that generates periodic, accurately spaced signals used for such purposes as timing, regulation of the operations of a processor or generation of interrupts.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.01.10

taktsignaal

sünkrosignaal (synonym)

Sünkroniseerimiseks või ajavahemike mõõtmiseks kasutatav perioodiline signaal.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.01.10

clock signal

clock pulse (synonym)

A periodic signal used for synchronization or for measuring intervals of time.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.10

talitlusbitt

juhtimisbitt (synonym)

Juhtimisotstarbeks kasutatav lisa bitt.
Märkus:
Talitlusbitte kasutatakse peamiselt siis, kui saateaparatuur sooritab protsessi, eriti aperioodilist protsessi, ja nad peavad tagama, et vastuvõtuaparatuur sooritab vastava täiendprotsessi. Normaaljuhul lisatakse nad saatepoolel digitaalsignaalile regulaarsete intervallidega ja kõrvaldatakse vastuvõtupoolel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.10

overhead bit

service bit (synonym)

An ancillary bit used for control purposes.
Märkus:
Overhead bits are mainly used when the sending equipment carries out a process, particularly an aperiodic process, to ensure that the receiving equipment carries out the corresponding complementary process. They are normally added at regular intervals to a digital signal at the sending end and removed at the receiving end.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur