ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) Baltijas nodaļas IV sanāksme
Rīga, 11. novembra krastmala 31
2002. gada 25. aprīlis

DIENAS KĀRTĪBA

Angļu valodā | Igauņu valodā | Krievu valodā

8.30–9.00 Reģistrācija
9.00–9.30 Sanāksmes atklāšana: G. Grūbe, LR Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors
9.30–10.30 A. Pangonytė. Ģeogrāfisko nosaukumu standartizācija Lietuvā
K. Mõisja. Vietvārdi Igaunijas pamatkartē M 1 : 10 000
D. Mardosienė, T. Duksa. Ģeogrāfisko nosaukumu standartizācija, toponīmi un to rakstības principi Lietuvas oficiālajās kartēs, kartogrāfiskajās datu bāzēs, valsts reģistros (1997.–2002. g.)
R. Girkus. Toponīmu lokalizācija Lietuvas topogrāfiskajās kartēs
V. Boginskij. Ģeogrāfisko nosaukumu standartizācija Krievijas Federācijā 1998.–2002.
10.40–11.00 Kafijas pauze
11.00–12.00 E. Sepp. Jauns Igaunijas Vietvārdu likuma projekts
J. Turlajs. Karšu izdevniecības "Jāņa sēta" aktivitātes ģeogrāfisko nosaukumu jomā
Z. Cekula, Z. Goba, B. Krisunova. Vārdnīca "Latvijas ciemi. Nosaukumi, klasifikācija, ģeogrāfiskais izvietojums."
I. Heniņa. Ģeogrāfisko nosaukumu izmantošana Valsts adrešu reģistrā
12.00–14.30 Pusdienas pārtraukums
14.30–16.00 P. Päll. Igauņu Valodas institūta Vietvārdu datu bāze
L. Hubel. Igaunijas vietvārdu nacionālais reģistrs
V. Boginskij. Krievijas Federācijas Ģeogrāfisko nosaukumu katalogs
M. Šterna. Latvijas Vietvārdu datu bāze. Attīstība un perspektīvas
O. Bušs. Skats no malas uz Somijas pieredzi vietvārdu plānošanā
16.00–16.15 Kafijas pauze
16.15–17.30 V. Strautniece. UNGEGN Baltijas nodaļas darbība 1997.–2002. g.
UNGEGN Baltijas nodaļas vadības vēlēšanas darbībai laikā no ANO 8.–9. Ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijas konferencei
Gatavošanās ANO 8. Ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijas konferencei
17.30–18.00 Sanāksmes noslēgums


UNGEGN Baltijas nodaļa (Angliskā versija | Krieviskā versija)