ÜRO kohanimeekspertide rühma Balti jaotise 4. istung
Riia, 11. novembra krastmala 31
25. aprillil 2002

PÄEVAKORD

inglise k-s | läti k-s | vene k-s

8.30–9.00 Registreerumine
9.00–9.30 Istungi avamine: G. Grūbe, Läti Maa-ameti peadirektor
9.30–10.30 A. Pangonytė. Kohanimede normimine Leedus
K. Mõisja. Kohanimed Eesti põhikaardil (1 : 10 000)
D. Mardosienė, T. Duksa. Kohanimede normimine, toponüümid Leedu ametlikel kaartidel, kartograafilistes andmebaasides ja riiklikes registrites ning nende kirjutamise põhimõtted
R. Girkus. Toponüümide lokaliseerimine Leedu topograafilistel kaartidel
V. Boginski. Kohanimede normimisega seotud tegevus Venemaa Föderatsioonis ajavahemikul 1998–2002
10.40–11.00 Kohvipaus
11.00–12.00 E. Sepp. Uus Eesti kohanimeseaduse eelnõu
J. Turlajs. Kaardikirjastuse Jāņa sēta tegevus kohanimede alal
Z. Cekula, Z. Goba, B. Krisunova. Sõnaraamat "Läti külad. Nimed, liigitus, geograafiline asukoht."
I. Heniņa. Kohanimede kasutamine riiklikus aadressiregistris
12.00–14.30 Lõunavaheaeg
14.30–16.00 P. Päll. Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaas
L. Hubel. Eesti riigi kohanimeregister
V. Boginski. Venemaa Föderatsiooni kohanimekataloog
M. Šterna. Läti kohanimeandmebaas. Areng ja perspektiivid
O. Bušs. Pilk kõrvalt Soome kogemusele kohanimede korraldamisel
16.00–16.15 Kohvipaus
16.15–17.30 V. Strautniece. UNGEGNi Balti jaotise tegevus aastatel 1997–2002
UNGEGNi Balti jaotise esimehe ja aseesimehe valimine ajavahemikuks pärast ÜRO 8. kohanimekorralduskonverentsi
Ettevalmistus ÜRO 8. kohanimekorralduskonverentsiks
17.30–18.00 Istungi lõpetamine


UNGEGNi Balti jaotis