Eesti kohanimed

Päring kohanimeandmebaasist


Näita:Andmebaasi väliValik
  [?] kohanimi:
[?] keele lühend jm märgendid:
[?] nime allikas:
  [?] kirje/nime staatus:
  [?] koha liik:
  [?] maakond:
  [?] linn/vald:
  [?] kihelkond:
  [?] lähikuuluvus:
geograafilised koordinaadid laiuskraadide vahemik: (57° 30' -- 59° 50')
° ' '' --- ° ' ''
pikkuskraadide vahemik: (21° 40' -- 28° 20')
° ' '' --- ° ' ''
nimevariandid  

Väljund on: tabel
tekst


Vihjeid kohanime päringurea täitmiseks


Kirillitsas kirjutatud nimede otsimiseks kasutage venekeelset päringutabelit, eesti täpitähtede suhtes tundetuks päringuks (s.t kasutades üksnes ASCII tähestikku) kasutage ingliskeelset tabelit.

Tagasi avalehele
E-post: peeter.pall@eki.ee