Näidispäringuid

Eesti kohanimed

1. Millised on Rõuge valla ametlikud külad?

Päringuvormis:

Kui kopeerida päringu tulemusel saadud URL (link), siis saab seda kasutada näiteks mõnel muul Interneti-leheküljel viidana, mis annab andmebaasi põhjal alati uusima loendi.

2. Millised on Haapsalu linna ametlikud tänavanimed?

Päringuvormis:

3. Millised on Pärnu linna ametlikud tänavanimed?

Et Pärnus on rohkem kui 250 tänavat, siis ei saa neid kätte ühe päringuga. Seeasemel tuleks päringuid teha linnaosade kaupa, kirjutades lähikuuluvuse lahtrisse linnaosa lühendi (lühendeid vt päringurea eest küsimärgi alt). Siinkohal näiteks Kesklinna tänavanimed.

Tallinna linnaosade lühendid on ühetähelised (nt K, P, M), mistõttu nende järgi otsida hästi ei saa (samad tähed korduvad ka asumilühendites, mis on samal andmeväljal), ammendavama vastuse annavad päringud asumite kaupa. Kui kirjutada lähikuuluvuse reale aga nt P: (vt selle tulemust), siis saab kätte kõik need tänavad, mis paiknevad üksnes Põhja-Tallinnas, sest neis kordub jada "P:" + asumi lühend. (Välja jäävad need tänavad, mis on korraga mitmes linnajaos, nt Paldiski maantee, kus lähikuuluvuse lahtris on "K,P,R,H: KB,KÜ,PL,LKl,LKr,ME,MJ,HB,VS,PV,VÕ,AS,MÜ".)

4. Millised tänavanimed määrati Tallinnas 2001. aastal?

Päringuvormis:

Kui jätta kirje/nime staatuse lahtrisse "mis tahes", siis tulevad esile ka tänavad, mis sel aastal nimistust kustutati. Vrd selle päringu tulemust.

5. Millised nimeotsused tehti Pärnu linnas 2000. aastal?

Selleks on vaja kasutada nimeallikate päringuvormi. Päringureale kirjutada 2000 Prn ja vaadata tulemust. Juhul, kui nimeotsus on kättesaadav Internetist, sisaldab loetelu ka vastavaid linke.

6. Kuidas saab otsida Otepää tänavanimesid?

Otepää on vallasisene linn, s.t ei ole eraldi haldusüksus. Päringuvormis tuleb linna nimi kirjutada lähikuuluvuse lahtrisse.

7. Millised külanimed taastati 2000. aastal?

Päring on sarnane sellega, mis kirjeldatud eespool (näidis 4)

NB! 1997. ja 1998. aastal tehtud külanimede hulgalise taastamise otsused on allikaviites tinglühenditega 1997o ja 1998o.

8. Millised tänavanimed muudeti Rakveres 1987. aastal?

Seda saab otsida kahel viisil: kas 1987. a pandud (uute) nimede järgi:

või 1987. a muudetud (vanade) nimede järgi:

Kummalgi viisil võivad olla teatud puudused. Esimesel juhul võivad näiteks välja jääda nimed, mida hiljem on veel korra muudetud. Mõlemal juhul aga jäävad tulemusest välja nimed, mis tol aastal nimestikust kustutati. Kui näiteks esimesel juhul jätta kirje/nime staatus täpsustamata, siis saab väljundisse ka kustutatud nimed (vrd näidist 4 ja 9).

9. Millised tänavanimed kustutati Tallinnas nimistust 1984. a?

Nimed kustutatakse, kui objekt on hävinud või on olnud kavandatud, ent jäänud ehitamata.

10. Mis oli Pika jala saksakeelne nimi?

Vastust sellistele küsimustele ei saa kahjuks ühe päringuga. Kõigepealt tuleks kirjutada kohanime reale praegune nimi ning säilitada linnuke lahtri "Nimevariandid" ees.

Tulemustes võib näha erikeelseid nimevariante, sh mitut saksakeelset. Nende järele ilmub link "Näita kõiki variante eraldi", sellele klõpsates saab kõik variandid eraldi kirjetena ning saab kindlaks teha saksakeelse nime (Langer Domberg).