Otsinguvihjeid

Andmebaasist võib otsida nii üksikuid nimesid kui ka mitmete tunnuste alusel kombineeritud nimede hulki.

(NB! Vt ka näidispäringuid.)

Kohanimi. Sellele väljale kirjutatust otsib programm kõiki nimesid, milles esineb otsitav tähejada. Nt päringule sada vastavad nimed Eelsadam, Sadama tee, Sadamneem jne. Päring on tõstutundetu, s.t otsitava võib kirjutada ka väiketähtedega.

Otsitava kohanime kirjutamiseks kasutatakse kogu eesti tähestikku, s.o täpitähed ning Š ja Ž kaasa arvatud. NB! Kui otsitavas nimes on Š ja Ž, siis tuleb need tingimata kirjutada ka päringuritta, nt päring Kisinjov ei anna tulemusi nime Kišinjov leidmisel. Kui ei ole kindel, kas nimes on S või Š, Z või Ž, siis on soovitatav kasutada ingliskeelset päringuvormi, kus eristust päringureal ei tehta.

Muude tähtede leidmiseks tuleb kasutada lihtsustatud kuju, s.t kirjutada ainult põhitäht ilma diakriitikuta. Nt leidmaks nime Rågö tuleb kirjutada Ragö. Vt täpsemalt kõigi võimalike lihtsustuste kohta vastavast tabelist (.pdf-formaadis). Üldiselt tuleb otsingul ignoreerida ka mitmeid abisümboleid (sulud, ülakomad, jutumärgid jm, s.t kirjutada nimi ilma nendeta).

Alates 09.02.2010 võib kõigis päringuvormides otsida ka kirillitsas kirjutatud nimekujusid (varem oli see võimalik üksnes venekeelse päringutabeli puhul). Kui kirillitsas on tähti, mis ei kuulu vene põhitähestikku, siis ka need taandatakse lihtsuse mõttes vene tähtedeks (vt viidatud tabelit).

Keel jm märgendid; nime allikas; geograafilised koordinaadid; nimevariandid -- nende ees olev ruuduke tuleb märgistada juhul, kui neid tahetakse väljundisse saada, muidu jäävad nad välja.

Muude elementide otsinguks vaata ka vastavate väljade seletusi.

Programm väljastab korraga maksimaalselt 750 kirjet.

Üldine soovitus: päringuvormile ei ole soovitatav ette kirjutada liiga palju elemente, mille järgi otsida; eriti juhul, kui kõik etteantud andmed ei ole kindlad. Väljastatakse vaid need kirjed, kus kõik tingimused sobisid. Seepärast võiks päringuridadele kirjutada pigem vähem, ja üksnes kindlaid andmeid; saadud vastuste hulgast aga valida välja otsitav. Näide: kui ei ole teada, kas õige nimi on Pompej või Pompeii vm, siis kirjutage Pompe - saate vastuseks ka õige nime Pompei.