[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
08.03.06

dekrüpteerimine

krüptoanalüüs (synonym)

Krüptosüsteemi, ta sisendite, * väljundite või mõlema analüüs tundliku informatsiooni, näiteks avateksti tuletamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.03.06

cryptanalysis

The analysis of a cryptographic system, its inputs or outputs, or both, to derive sensitive information, such as plaintext.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.09.12

delegeerimine

Vahend, mis võimaldab objektil kinnistada teate teeninduse teisele objektile.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.09.12

delegation

A means that permits an object to assign servicing of a message to another object.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.20

Delphi

Multimeediumi loomekeel.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.20

Delphi

A multimedia authoring language.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.34

delta-YUV

DYUV (synonym)

Tõhus looduslike piltide värvuste kodeerimise süsteem multimeediumis. Kuna inimsilm on värvsuse hälvete suhtes vähem tundlik kui heledushälvete suhtes, kodeerib DYUV heledusinformatsiooni (Y) täie ribalaiusega, värvsusinformatsiooni (UV) aga poole või väiksema ribalaiusega, salvestades ainult üksteisele järgnevate väärtuste vahed (deltad).
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.34

delta-YUV

DYUV (synonym)

In multimedia, an efficient color-coding scheme for natural pictures. Since the human eye is less sensitive to chrominance (color) variations than to luminance (intensity) variations, DYUV encodes luminance (Y) information at full bandwidth and chrominance (UV) information at half bandwidth or less, storing only the differences (deltas) between each value and the one following it.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.11

demodulatsioon

Moduleeritud signaalist algse signaali taastamise protsess.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.11

demodulation

The process of recovering the original signal from a modulated signal.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.11

demultiplekser

Seade, mis taastab väljund * signaalidest kõik eelneva multiplekseriga omavahel ühendatud signaalid.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.11

demultiplexer

A device that recovers as output * signals, each of the signals combined by a preceding multiplexer.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.24

demultipleksimine

Multipleksimisega moodustatud signaalile rakendatav protsess algsete sõltumatute signaalide või nende rühmade taastamiseks.
Märkus:
Demultipleksimine võib olla osaline, näiteks mingi rühma väljaeraldamiseks suuremast rühmast.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.24

demultiplexing

A process applied to a signal formed by multiplexing, for recovering the original independent signals, or groups of these signals.
Märkus:
Demultiplexing may be partial, for instance, for extracting a group from a supergroup.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.04.07

demultipleksimine

Vaadeldava kihi mingi subjekti funktsioon, mis identifitseerib selle kihi protokolliandmikud enam kui ühele selle kihi ühendusele alumise naaberkihi teenuseandmikes, mis on vastu võetud selle naaberkihi ühe ühendusega.
Märkus:
Demultipleksimine on alumisele naaberkihile teenuseandmikke saatva vaadeldava kihi subjekti multipleksimisfunktsiooni pöördfunktsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.04.07

demultiplexing

The function performed by an entity of a given layer which identifies protocol data units of this layer for more than one connection of this layer within service data units of the next lower layer received on a single connection of this lower layer.
Märkus:
Demultiplexing is the reverse function of the multiplexing function performed by the entity of a given layer sending the service data units of the next lower layer.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.08

deskrambleerima

Skrambleeritud * signaalist algset digitaalsignaali taastama.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.08

to descramble

To recover the original digital signal from a scrambled * signal.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.03.04

dešifreerimine

dekrüpteerimine (synonym)

Krüptogrammist algsete andmete saamise protsess.
Märkus:
Krüptogramm võidakse krüpteerida teist korda; sel juhul ei anna ühekordne dešifreerimine algset avateksti.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.03.04

decryption

decipherment (synonym)

The process of obtaining, from a ciphertext, the original corresponding data.
Märkus:
A ciphertext may be encrypted a second time, in which case a single decryption does not produce the original plaintext.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.03

detailimine

Protsess, millega deklaratsioon avaldab toimet enne täitmist, näiteks viidete lahendamine, andmetüüpide kontroll, mälu eraldamine.
Märkus:
Vt joonis 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.03

elaboration

The process by which a declaration achieves its effect prior to execution, such as resolution of references, data type checking, or storage allocation.
Märkus:
See figure 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur