[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
08.03.04

dešifreerimine

dekrüpteerimine (synonym)

Krüptogrammist algsete andmete saamise protsess.
Märkus:
Krüptogramm võidakse krüpteerida teist korda; sel juhul ei anna ühekordne dešifreerimine algset avateksti.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.03.04

decryption

decipherment (synonym)

The process of obtaining, from a ciphertext, the original corresponding data.
Märkus:
A ciphertext may be encrypted a second time, in which case a single decryption does not produce the original plaintext.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.03

detailimine

Protsess, millega deklaratsioon avaldab toimet enne täitmist, näiteks viidete lahendamine, andmetüüpide kontroll, mälu eraldamine.
Märkus:
Vt joonis 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.03

elaboration

The process by which a declaration achieves its effect prior to execution, such as resolution of references, data type checking, or storage allocation.
Märkus:
See figure 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.02.08

detailipere programmeerimine

Meetod uute detailide loomiseks raalprojekteerimise ja raalvalmistuse süsteemi abil, olemasolevate detailide konstruktsiooni vähese muutmise teel või varem konstrueeritud detailide, sõlmede või struktuuride ühendamise teel.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.02.08

family-of-parts programming

A method creating new parts on a computer-aided design and manufacturing system by making slight changes in the design of existing parts, or by combining parts, subassemblies, or structures designed earlier.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.18

detailsusaste

LOD (synonym)

Mingi konkreetse objekti puhul mingil hetkel kuvatav detailide arv või keerukus.
Märkus:
Objekti detailsusaste on reguleeritav ning võib sõltuda objekti ja vaataja vahekaugusest.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.18

level of detail

LOD (synonym)

Amount of detail or complexity that is displayed at any particular time for any particular object.
Märkus:
The level of detail for an object is controllable and may be a function of the distance of the object from the observer.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.06.23

detektiivsus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.06.23

detectivity
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.10.05

diaadtehe [N -aadtehe]

binaartehe[N -aartehe] (synonym; vananenud)

Parajasti kahe operandiga * tehe.
Märkus:
Termin „binaartehe„ on mittesoovitatav, vältimaks segiajamist kahendaritmeetikatehtega ja Boole'i tehtega.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.05

dyadic [N -adic] operation

binary [N -ary] operation (synonym; deprecated)

An operation on two and only two [on N and only N ] operands.
Märkus:
The term binary operation is deprecated to avoid confusion with binary arithmetic operation and with Boolean operation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.09.07

diaadtransformatsioon
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.09.07

dyadic transformation
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.12

diagnostikafunktsioon

Funktsionaalüksuse võime avastada tõrkeid ja tuvastada vea tüüpi.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.12

diagnostic function

The capability of a functional unit to detect problems and to identify the type of error.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.15

diagnostikaprogramm

Programm, mis on mõeldud avastama, lokaliseerima ja kirjeldama rikkeid seadmetes või vigu programmides.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.15

diagnostic program

A program that is designed to detect, locate, and describe faults in equipment or errors in programs.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.03.09

diagnostiline

diagnostika- (synonym)

Rikete, tõrgete või eksituste avastamisse, analüüsi või kirjeldamisse puutuv.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.09

diagnostic (adjective)

Pertaining to the detection, analysis, or description of faults, failures, or mistakes.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.33

dialoogiboks

dialoogikast (synonym)

Hüpikaken, millesse saab sisestada andmeid.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.33

dialog box

A pop-up window into which data may be entered.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur