[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.01.20

deklaratiivkeel

Programmikeel * deklaratsioonide väljendamiseks.
Näide:
andmekirjelduskeel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.20

declarative language

A programming language for expressing declarations.
Näide:
A data definition language.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.22

deklaratiivne teadmus

Faktide, reeglite ja teoreemidega esitatud teadmus.
Märkus:
Tavaliselt ei saa deklaratiivset teadmust töödelda enne ta eelnevat transleerimist protseduursele kujule.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.22

declarative knowledge

Knowledge represented by facts, rules, and theorems.
Märkus:
Usually, declarative knowledge cannot be processed without first being translated into a procedural form.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.02.02

deklaratiivosa

andmeosa (synonym)

Ühest või mitmest deklaratsioonist koosnev programmi osa.
Vrd
keha.
Märkus:
Cobolis nimetatakse deklaratsiooniosa andmejaotiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.02

declarative part

data division (synonym)

A portion of a program that consists of one or more declatations.
Märkus:
In COBOL, a declarative part is called „data division„.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.02.01

deklaratsioon

määrang (synonym)

Ilmutatud keeletarind, mis viib programmi ühe või mitu identifikaatorit ja määrab nende tõlgenduse.
Näide:
andmetüüpide, mälukorralduse, pakettide või tegumite deklaratsioonid.
Märkus:
Mõnedes programmikeeltes loetakse deklaratsioone lauseteks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.01

declaration

An explicit language construct that introduces one or more identifiers into a program and specifies how these identifiers are to be interpreted.
Näide:
Declarations of data type s, storage organization, package s, or task s.
Märkus:
In some programming languages, declarations are considered to be statements.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.03.09

dekodeerima

Andmeid * konvertima mingi eelnenud kodeerimise toime tagasivõtuna.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.03.09

to decode

To convert * data by reversing the effect of some previous encoding.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.29

dekompilaator

pöördkompilaator (synonym)

Programme * dekompileeriv * riistprogramm.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.29

decompiler

A software tool that decompiles * programs.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.28

dekompileerima

pöördkompileerima (synonym)

Kompileeritud * programmi ta masinakeelselt kujult transleerima kujule, mis võib sarnaneda algsele kõrgkeeles programmile.
Märkus:
Dekompileeritud programm peaks olema rekompileeritav ta algsele masinakeelsele kujule.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.28

to decompile

To translate a compiled * program from its machine-language version into a form that may resemble the original program in high-level language.
Märkus:
A decompiled program should recompile into its original machine language version.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.04.04

dekooder

Funktsionaalüksus, millel on mingi arv sisend juhtmeid, mille hulgas võib signaali kanda suvaline arv, ja mingi arv väljund juhtmeid, mille hulgas saab korraga signaali kanda ainult üks, kusjuures sisendsignaalide kombinatsioon on koodiks, mis näitab, milline väljundjuhe kannab signaali.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.04.04

decoder

A functional unit that has a number of input lines such that any number may carry signals and a number of output lines such that not more than one at a time may carry a signal and such that the combination of input signals serves as a code to indicate which output line carries the signal.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.03.06

dekrüpteerimine

krüptoanalüüs (synonym)

Krüptosüsteemi, ta sisendite, * väljundite või mõlema analüüs tundliku informatsiooni, näiteks avateksti tuletamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.03.06

cryptanalysis

The analysis of a cryptographic system, its inputs or outputs, or both, to derive sensitive information, such as plaintext.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.09.12

delegeerimine

Vahend, mis võimaldab objektil kinnistada teate teeninduse teisele objektile.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.09.12

delegation

A means that permits an object to assign servicing of a message to another object.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.20

Delphi

Multimeediumi loomekeel.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.20

Delphi

A multimedia authoring language.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur