[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.04.33

universaaltüüp

Range tüüpsuse järgimiseks kasutatav arvliteraalide * andmetüüp ja teatavate eeldefineeritud * tehete tulemi andmetüüp
Näide:
Adas eeldab arvu deklaratsioon (andmetüübita) universaaltüüpi.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.33

universal type

A data type of numeric literals and the data type of the result of some predefined * operation s used for compliance with strong typing.
Näide:
In Ada, a number declaration (without data type) assumes a universal type.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.08.14

URI

universaalne ressursiidentifikaator (synonym)

OTSUSED
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.08.14

URI

universal resource identifier (synonym)

Available by anonymous FTP as Postscript (www.w3.org/pub/www/doc/url.ps) or text (www.w3.org/pub/www/doc/url.txt).
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.08.15

URL

universaalne ressursilokaator (synonym)

Universaalne nimetamisviis, mis näitab sobivat võtuprotokolli, dokumendi asukohasõlme nime Internetis, selle sõlme failikataloogi ja dokumendi identifikaatorit.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.08.15

URL

universal resource locator (synonym)

A universal naming convention that indicates proper protocol for retrieval, name on an Internet node where a document is located, file directory on that node, and document identifier.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.29

usaldatav arvutisüsteem

Andmetöötlussüsteem, mis annab piisava arvutiturbe * konkurentseks juurdepääsuks andmetele, kui kasutajatel on erinevad pääsuõigused ning kui andmetel on erinevad turvamäärangud ja turvakategooriad.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.29

trusted computer system

A data processing system that provides sufficient computer security to allow for concurrent access to data by users with different access rights and to data with different security classification and security categories.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.33

usaldatavus

käitumise ja tulemite järjekindel kavatsuspärasus
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.33

reliability

property of consistent intended behaviour and results
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.01

Usenet

Mõnede raalkonverentside loomiseks, edastuseks või esituseks kasutatava arvutite ja võrkude kogumi nimi.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.01

Usenet

Name of a set of computers and networks used for creating, forwarding, or displaying some computer conferences.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.08.10

Useneti uudised

Raalkonverentside kogum võrgus Usenet.
Märkus:
Usenet on Interneti alamhulk.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.10

Usenet news

Computer conferencing on the Usenet network.
Märkus:
The Usenet is a subset of the Internet.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.48

uss

Iseseisev programm, mis võib end levitada andmetöötlussüsteemid või arvutivõrkude kaudu.
Märkus:
Ussid on sageli ehitatud täielikult ära kasutama vabu ressursse, näiteks mälu ruumi või töötlusaega.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.48

worm

A self-contained program that can propagate itself through data processing systems or computer networks.
Märkus:
Worms are often designed to use up available resources such as storage space or processing time.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.27

usutlus

Protsess, millega ülemjaam nõuab alluvjaamalt identsuse või oleku teatamist.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.27

interrogating

The process whereby a master station requests a slave station to indicate its identity or its status.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.11.12

utiliitprogramm

utiliit (synonym)

Programm, mis annab arvuti kasutajaile ja hooldepersonalile tihti vajatavaid üldteenuseid.
Näide:
diagnostikaprogramm, jälitusprogramm, sortimis programm.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.11.12

utility program

A program that provides general, frequently needed services for computer users and service personnel.
Näide:
A diagnostic program; a trace program; a sort program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.11.13

utiliitrutiin

utiliit (synonym)

Rutiin, mis annab arvuti kasutajaile ja hooldepersonalile tihti vajatavaid üldteenuseid.
Näide:
sisestusrutiin.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.11.13

utility routine

A routine that provides general, frequently needed services for computer users and service personnel.
Näide:
An input routine.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur