[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.04.10

ujukomatüüp

Reaaltüüp, mille iga andmeobjekt väljendatakse ujukomasüsteemis.
Märkus:
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.10

floating-point type

A real type, each data object of which is expressed in a floating-point representation system.
Märkus:
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.26

ujukriipsueemaldus

kriipsueemaldus (synonym)

Funktsioon, mis tagab poolituskriipsu ärajätu sõna esituses, kui sõna ei vaja poolitust.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.26

hyphen drop

The function that ensures that a soft hyphen does not appear in the presentation of a word when it is not necessary to divide the word.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.32

ujupea

Salvestuspinnast eemal õhukihil ujuv magnetpea.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.32

floating head

flying head (synonym)

air-floating head (synonym)

A magnetic head floating on a layer of air away from the recording surface.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.26

ujuv lehepiir

ujuv lehevahetus (synonym)

Automaatse lehekülgjaotuse funktsiooniga lisatud lehevahetus, mille asukoht võib teksti redigeerimisel muutuda.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.26

soft page break

A page break inserted by automatic pagination that may change its position during text editing.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.11

ummikkiht

Nähtamatu kiht, mis sunnib neurovõrku looma sisendandmete kompaktset esitust.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.11

bottleneck layer

The hidden layer that forces a neural network to develop a compact representation of the input data.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.02.05

ummistussignaal

Signaal, mille saadab andmejaam teiste andmejaamade informeerimiseks sellest, et nad ei tohi edastada.
Märkus:
CSMA/CD-võrkudes näitab ummistussignaal, et on toimunud põrge.
CSMA/CA-võrkudes näitab ummistussignaal, et seda saatev jaam tahab edastada.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.02.05

jam signal

The signal sent by a data station to inform the other data stations that they must not transmit.
Märkus:
In CSMA/CD networks, the jam signal indicates that a collision has occurred.
In CSMA/CA networks, the jam signal indicates that the sending data station intends to transmit.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.27

universaalkeel

Kõrgkeel, mis sobib laiale rakenduste valikule.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.27

general-purpose language

A high-level language suitable for use in a wide variety of applications.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.11.01

universaalne nägemissüsteem
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.11.01

general-purpose vision system
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.07.04

universaalne ressursilokaator

URL (synonym)

Universaalne nimemall, mida kasutatakse ressursside leidmiseks ja kasutamiseks Interneti kaudu.
Näide:
Näiteid URL-idest, mis identifitseerivad vastavalt Interneti-saidi, faili või teenuse:
„http://www.iso.ch„ on Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ISO peakorteri sait. See sait asub Genfis, Šveitsis („ch„ on Šveitsi
ISO maanimi).
„http://www.iso.ch/welcome.html„ on ISO saidi ingliskeelse kodulehe URL. Selle faili poole saab pöörduda protokolliga HTTP.
„news:loto„ võiks olla loto-nimelise
foorumi URL.

Märkus:
See mall koosneb kahest osast: pöördusprotokolli nimest (näiteks http, ftp jne) ning ressursilokaatorist, mis võib koosneda saidinimest, teenimest ja failinimest. IP-põhise pöördumise korral on URL-i üldkuju:
pöördusviis://<kasutaja>:<parool>@<hostinimi>:<port>/<tee>/fail,
kus „hostinimi„ sisaldab
täieliku domeeninime.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.04

universal resource locator

URL (synonym)

A universal naming convention that is used for locating and accessing resources via the Internet.
Näide:
Examples of URL identifying an Internet site, or a file, or a service:
„http://www.iso.ch„ is the URL of the site of the headquarters of the International Organization for Standardization „ISO„. This site is located in Geneva, Switzerland („ch„ is the
ISO country name of Switzerland).
„http://www.iso.ch/welcome.html„ is the URL of the home page in English of the „ISO„ site. This file is accessible by the HTTP protocol.
„news:toto„ might be the URL of a
forum whose name would be „toto„.
Märkus:
This convention consists of two parts: the access protocol, e.g., http, ftp, etc., and the resource locator which may consist of a site name, path or file name. In the case of IP-based access, the URL has the general form:
scheme://<user>:<password>@<host_name>:<port>/<path>/file
where „host_name„ includes a
fully qualified domain name.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.33

universaaltüüp

Range tüüpsuse järgimiseks kasutatav arvliteraalide * andmetüüp ja teatavate eeldefineeritud * tehete tulemi andmetüüp
Näide:
Adas eeldab arvu deklaratsioon (andmetüübita) universaaltüüpi.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.33

universal type

A data type of numeric literals and the data type of the result of some predefined * operation s used for compliance with strong typing.
Näide:
In Ada, a number declaration (without data type) assumes a universal type.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.08.14

URI

universaalne ressursiidentifikaator (synonym)

OTSUSED
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.08.14

URI

universal resource identifier (synonym)

Available by anonymous FTP as Postscript (www.w3.org/pub/www/doc/url.ps) or text (www.w3.org/pub/www/doc/url.txt).
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur