[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2091 artiklit, väljastan 200

aamen <'aamen interj>; <'aamen 'aameni 'aameni[t -, 'aameni[te 'aamene[id s>
1. relig (kinnitussõna palve v jutluse puhul) аминь <пырык.>
2. kõnek (millegi lõpu tähistamisel) аминь (кыӵе ке ужез пусйыку)
asi on otsustatud ja aamen уж малпамын и аминь

aare <aare 'aarde aare[t -, aare[te 'aarde[id s> ватос, шедьтос, узырлык
maasse peidetud aarded музъеме ватэм (я. копам) ватосъёс
muuseumi hindamatud aarded музейлэн дунъянтэм узырлыкез
aarete otsijad ватосъёсты утчасьёс
aardeid otsima ватосъёсты утчаны
aare koosnes hõbemüntidest ватосын азвесь коньыос вал
valgus ja värske õhk on hindamatud aarded югытлык но чылкыт омыр - дунъянтэм шедьтос (я. узырлык)

aasta <'aasta 'aasta 'aasta[t -, 'aasta[te 'aasta[id s> ар; дыр, вакыт
jooksev aasta али мынӥсь я. туэ ар
käesolev v praegune v tänavune aasta та ар
möödunud v läinud aasta кылем ар
eelnev v eelnenud aasta валля ар
tulev aasta вуоно ар
algav aasta кутскись ар
sõjaeelsed aastad ож(гар)лэсь я. войналэсь азьло аръёс
noorusaastad егит дыр
õppeaasta дышетскон ар
õpiaastad, õpinguaastad дышетскон аръёс
[hea] õunaaasta улмоен (я. яблокен) удалтэм ар
aasta algus арлэн кутсконэз
aasta lõpp арлэн пумыз
üks aasta одӥг ар
kaks aastat кык ар
kolm aastat куинь ар
neli aastat ньыль ар
viis aastat вить ар
pool aastat ӝыны ар
aastat kaks кык ар пала (я. ӵоже)
tuleval aastal вуоно арын
igal aastal котькуд ар, арлы быдэ
1987-ndal aastal сюрс укмыс сю тямыстон сизьыметӥ (я. 1987-тӥ) арын
5. mail 1987-ndal aastal витетӥ куартолэзе сюрс укмыс сю тямыстон сизьыметӥ (я. 5-тӥ куартолэзе 1987-тӥ) арын
möödunud sajandi 60-ndail aastail кылем даурлэн куатьтонэтӥ аръёсы
aasta eest ар талэсь азьло
aastate eest, aastaid tagasi трос ар талэсь азьло
aastaga ар куспын (я. ӵоже)
kahe aasta pärast кык ар бере (я. ортчыса), кык ар куспын (я. ӵоже)
aasta-paari pärast кык ар ортчыса, кӧн я ке ар ортчыса
aasta jooksul v kestel ар куспын (я. ӵоже)
aastate jooksul аръёс ӵоже
aasta ringi, aasta läbi быдэс ар
aastate pikku аръёс ӵоже
aasta enne sõda одӥг ар ожлэсь (я. войналэсь) азьло
aasta pärast sõda одӥг ар ож (я. война) бере
kümmekond aastat tagasi дас ар талэсь азьло
aastast aastasse арысь аре
terveks v kogu aastaks, aastaks otsaks быдэс арлы
aasta aasta järel арысь аре
aastate kaupa аръёсын
minu aastates мынам аръёсам, мон быдӟа луид ке
head uut aastat! Выль арен!
uut aastat vastu võtma Выль арез пумитаны
tüdruk on kaheksa aastat vana ныллы тямыс арес (я. тямыс аресъем)
vend on {kellest} aastate poolest v aastatelt noorem выны (кинлэсь ке) егитгес (я. пиналгес)
mis aastal sa oled sündinud? кыӵе арын (я. ку) тон вордӥськид?
3.mail saab laps aasta vanaks 3-тӥ куартолэзе нылпилы (одӥг) арес тырмоз
ta näeb oma aastate kohta hea välja ас аръёсыз понна со туж чебер адӟиське
niipalju aastaid talle küll ei annaks v ei pakuks сомында ар солы уд ик сёты
me pole aasta [aega] teineteist näinud ог-огенымы быдэс ар ӧм адӟылӥське ни, ог-огмес быдэс ар ӧм адӟылэ ни
üle aastate v aastate järel saime sõbraga kokku эшеным ми пумиським трос ар ортчыса
saladust hoiti v peeti aastaid v üle aastate лушкесэз (я. тайнаез) (трос) аръёс ӵоже утиллям
Liitsõnad
aasta+
aastahinne (быдэс) ар понна оценка (отметка я. бал)

aasta-aastalt <+'aastalt adv> арысь аре, котькуд ар
elutase on aasta-aastalt tõusnud улон ӵоштала (я. уровень) арась аре будэ
vanaisa jääb aasta-aastalt hädisemaks песятай (я. ӵужатай) арысь аре пересьме

aastakäik <+k'äik käigu k'äiku k'äiku, k'äiku[de k'äiku[sid & k'äik/e s>
1. bibl (perioodikaväljaande ilmumise aastajärjenumber alates ilmumise algusest) периодикалэн печатласькон арыз
ajakirja esimesed aastakäigud журналлэн нырысетӥ печатласькон аръёсыз
mitmes aastakäik sellel ajakirjal nüüd juba on? кӧня арзэ ини та журнал печатлаське?
2. (perioodikaväljaande aastakomplekt) ар ӵоже печатласькемлэн комплектэз
vaatasin ajalehe kogu aastakäigu läbi газетлэсь ар ӵоже печатласькем номеръёссэ учкыса потӥ
3. (vanuserühm) огаресъемъёслэн я. огъёзъёслэн группазы
1940-nda aastakäigu meeskodanikud 1940-тӥ аръёсы вордӥськем пиосмурт выжыысь кунмуртъёс
ühe aastakäigu poisid огаресъемесь пиос

abi <abi abi abi 'appi, abi[de abi[sid s>
1. (aitamine, kasu, kasutamine) юрттэт, юрттон, юрттэм
sõbralik abi эшлыко юрттэт
aineline abi коньдон юрттэт
vastastikune abi ог-огедлы юрттон
omakasupüüdmatu abi вань (я. ӟеч) мылкыдын юрттон
õigeaegne abi дыраз юрттэт
sõjaline abi ожгар юрттэт
rahaline abi коньдон юрттэт
arstiabi эм юрттэт
esmaabi нырысетӥ (я. эм) юрттэт
kaasabi юрттон
kiirabi ӝог юрттэт
veterinaarabi ветеринар юрттэт
{kelle-mille} abil кинлэн ке (я. малэн ке) юрттэмезъя
{kelle} abita кинлэн ке юрттымтэеныз
kõrvalise v võõra abita мурт юрттэттэк
{kellelt} abi paluma (кинлэсь ке) юрттэт курыны
{kellelt} abi saama (кинлэсь ке) юрттэт басьтыны
{kellele} abi andma v osutama кинлы ке юрттэт сётыны
{kelle} abi otsima кинлэсь ке юрттэт утчаны
{kust} abi otsima кытысь ке юрттэт утчаны
{kelle} abist keelduma юрттэтлэсь (я. юрттэмлэсь) куштӥськыны
{keda} abiks v appi võtma кинэ ке юрттӥсе кутыны
{kellele} appi minema юрттэт сётыны (я. юрттыны) мыныны
{kelle} abi vajama кинлэн ке юрттэтэзлы (я. юрттэмезлы) ёрмыны
ravimist oli haigele abi висисьлы эмъюм юрттӥз
loen inglise keelt sõnaraamatu abil v abiga англи кылэз лыдӟисько кылсузьет юрттэмъя
sellest on vähe abi со умой уг юртты, солэн пайдалыкез пичи
poisist on isale suur abi пияшлэсь атаезлы бадӟым юрттэт
2. (abiline) юрттӥсь
meistriabi мастрелэн юрттӥсез
kapteni abi капитанлэн юрттӥсез
brigadiri abi бригадирлэн юрттӥсез
kokal on tubli abi сиён пӧрасьлэн умой юрттӥсез
remondiga ei saa üksinda hakkama, tuleb abi võtta ремонтэн вырыны огнам уг вормы, кинэ ке юрттӥсе кутоно луоз

abielu <+elu elu elu 'ellu, elu[de elu[sid s> бызён (нылкышно с-сь); (naise kohta) бызён (нылкышно с-сь); (mehe kohta) кышнояськон (пиосмурт с-сь)
esimene abielu нырысетӥ кузпалъяськон
õnnelik abielu шудо кузпалъяськон
purunenud abielu сӧриськем кузпалъяськон
registreeritud abielu регистрировать карем кузпалъяськон
armastusabielu яратыса кузпалъяськон
kordusabielu выльысь (я. кыкетӥзэ) кузпалъяськон
abielus mees кышнояськем пиосмурт (я. воргорон)
abielus naine бызем нылмурт (я. кышномурт)
vend on abielus õpetajaga агае (я. выны) дышетӥсьлы кышнояськиз
meie abielu purunes кузпалъяськеммы куашказ, ми люкиськимы

abiline <abiline abilise abilis[t abilis[se, abilis[te abilis/i s> юрттӥсь
aedniku abiline садэн вырисьлэн юрттӥсез
perenaise abilised köögis кузё кышнолэн кышнопалан (я. кухняын) юрттӥсьёсыз
abilisi palkama юрттӥсьёсты медъяны
tütar on emale tubli abiline ныл анаезлы умой юрттӥсь (луэ)

ablas <ablas 'apla ablas[t -, ablas[te 'apla[id adj> армем, тырмостэм, кӧттырмостэм
ablas loom армем (я. кӧттырмостэм) живот (я. пудо-живот)
ablas põrsas армем (я. кӧттырмостэм) парсьпи
ablas uudishimu кӧттырмостэм ваньзэ тодыны турттон
ablas pilk кӧттырмостэм учкем
aplaks minema кӧттырмостэм луыны (кутскыны)
ablaste silmadega vaatama кӧттырмостэм синъёсын учкыны
nälginud inimene on ablas sööma сютэм адями сиёнлы кӧттырмостэм

abonement <abonem'ent abonemendi abonem'enti abonem'enti, abonem'enti[de abonem'enti[sid & abonem'ent/e s> (ettetellimus); bibl (laenutus) абонемент, билет, купон
raamatukogudevaheline abonement лыдӟиськонниос (я. библиотекаос) куспысь абонемент
kontserdiabonement концерт абонемент, концертъёсы ветлон понна абонемент
loenguabonement лекциосы ветлон понна абонемент
teatriabonement театр абонемент, театръёсы ветлон понна абонемент
ühe hooaja abonement одӥг ар вакытлы тупась абонемент
abonementi hankima абонемент басьтыны
lugemissaalid on kauem lahti kui abonement лыдӟиськон залъёс абонементлэсь (я. абонементын пусъем дырлэсь) кемагес усьтэмын

absoluutselt <absol'uutselt adv> чылкак, быдэсак
absoluutselt kuiv чылкак кӧс
absoluutselt terve чылкак таза (адями с-сь)
see on absoluutselt mõttetu со чылкак (я. быдэсак) валантэм
absoluutselt kõigile kohustuslik чылкак ваньзылы кароно луись

absurdne <abs'urdne abs'urdse abs'urdse[t -, abs'urdse[te abs'urdse[id adj> номырлы лэсянтэм, чик кулэтэм, абсурд(ной)
absurdne süüdistus номырлы лэсянтэм янгыше уськытон
absurdne väide чик кулэтэм юнматон (я. утверждение)
see mõte on absurdne та малпан чик лэсянтэм

adresseerima <adress'eeri[ma adress'eeri[da adresseeri[b adresseeri[tud v> адресовать карыны, адресъя ыстыны
{kellele} on see kiri adresseeritud? (кинлы) та гожтэт адресовать каремын (я. ыстэмын)
see küsimus oli adresseeritud mulle та юан мыным адресовать каремын вал
missugusele lugejaskonnale see teos on adresseeritud? кыӵе лыдӟисьёслы адресовать каремын та произведение?

aedvili <+vili vilja v'ilja v'ilja, v'ilja[de v'ilja[sid & v'ilj/u s> сад-бакча сиён
aedvili ja puuvili бакча сиёнъёс но фруктаос
aedvilja kasvatama бакча сиёнъёсты будэтыны
porgand on aedvili ӵужкушман (я. кешыр) - со бакча сиён

aeg <'aeg aja 'aega 'aega, 'aega[de 'aega[sid & 'aeg/u s>
1. (ajaarvestuses) дыр, час
kohalik aeg интыысь дыр
maailmaaeg astr дунне дыр
päikeseaeg astr шунды дыр
täheaeg astr кизили дыр
vööndiaeg поясной дыр
kell seitse kohaliku aja järgi интыысь дыр сизьым час
üleminek suveajalt talveajale гужем дырысь тол дыре выжон
päikese järgi aega arvama шундыя дырез валаны (я. тодыны)
kell näitab õiget aega часъёс шонер дыр возьмато
tõusime kella kaheksa ajal тямыс часын султӥмы
2. (piiratud kestus, vältus, ajalõik, -vahemik, -järk) дыр, вакыт, даур, эпоха (тодмо дыр куспын ортчись)
hommikune aeg ӵукна вакыт (я. дыр), ӵукна пал
õhtune aeg ӝыт вакыт (я. дыр), ӝыт пал
nõukogude aeg Кенешо (я. Совето) Союз вакыт (я. дыр)
kodanlik aeg буржуа(зной) вакыт
kangelaslik aeg геройлыко вакыт
raske aeg секыт дыръёс
möödunud v ammused ajad ортчем (я. вашкала) дыръёс
heinaaeg турын дасян (я. турнан) вакыт (я. дыр)
jääaeg geol йӧ вакыт
karistusaeg sport штраф(ной) дыр
kasvuaeg будон вакыт
keskaeg шор дауръёс
kevadaeg, kevadine aeg тулыс вакыт (я. дыр)
kiviaeg из даур (я. вакыт)
koristusaeg (мае ке) октон-калтон вакыт (я. дыр)
näljaaeg сютэм дыръёс (я. аръёс)
nüüdisaeg туала (я. али) вакыт (я. дыр)
okupatsiooniaeg оккупаци вакыт (я. дыр)
pronksiaeg arheol бронза даур
rauaaeg arheol корт даур
seeneaeg губиё дыр (я. вакыт)
sõjaaeg ожгар вакыт
talveaeg, talvine aeg тол вакыт (я. дыр)
tsaariaeg эксэй вакыт
uusaeg выль вакыт (я. даур)
valgustusaeg югдытон даур (я. вакыт)
vanaaeg вуж вакыт (я даур)
õitse[mis]aeg сяськаяськон вакыт (я. дыр)
õitseaeg piltl сяськаян дыр (я. вакыт) выжт.в.
ärkamisaeg aj ӝутскон вакыт
ööaeg, öine aeg уй вакыт
kogu aeg ялан; котьку
pikka aega кема (кыстӥськись) дыр (я. вакыт)
igal ajal котьку дыръя, ялан
lähemal ajal ӝоген
õigel v parajal ajal дырыз дыръя, дыраз
iidsel ajal вашкала (я. кемалась) дауре (я. вакытэ)
nüüdsel v praegusel ajal туала (я. али) дыре (я. вакытэ)
viimasel ajal берло дыре
pühade ajal шутэтскон (я. праздникъёс) дыръя
ükskõik mis ajal, mis tahes ajal котьку дыръя (я. сямен)
samal ajal со дыре ик, соин ӵош ик, со куспын
selle ajaga та дыр ӵоже (я. куспын)
kauemaks ajaks кема дырлы
aja puudusel, ajapuuduse tõttu дыр тырмымтэен
mõni aeg hiljem кӧня ке бер(ло)гес
mõne v natukese v veidikese aja pärast кӧня ке (я. ожыт) дыр ортчыса
üle hulga aja кема дыр ортчем бере
mõni aeg tagasi кемалась ик ӧвӧл, кӧня ке дыр талэсь азьло
kuu aega tagasi толэзь талэсь азьло
lühikese aja jooksul вакчи дыр ӵоже (я. куспын)
ammust aega кемалась (я. вашкала) дыръёсы
te olete ajast maha jäänud тӥ ас вакыттылэсь (я. даурдылэсь) бере кылиськемды ини
ajaga kaasas käima piltl дырен ӵош (я. огазе) вамыштыны выжт.в.
head aega! ӟеч луэ(лэ)!, адӟиськытозь!
3. (millekski ettenähtud, kuluv, sobiv, määratud aeg) дыр, вакыт, ар, срок
kaotatud aeg ыштэм дыр
raisatud aeg юнме (я. токма) ортчытэм дыр
asutamisaeg кылдытэм ар (я. дыр)
ettevalmistusaeg дасяськон дыр
garantiiaeg гарантий срок
ilmumisaeg потон ар (я. дыр) (к-сь газет-журналлэн)
jõudeaeg ваньмон дыр
katseaeg испытательной срок
kehtivusaeg уже кутон дырыз (к-сь продуктлэн вылаз гожтэм дырыз)
kooliaeg школа дыръёс
lennuaeg (к-сь самолётлэн) лобӟон дырыз
lisaaeg ватсам дыр
lõunaaeg лымшоран (я. нуназеян) вакыт (я. дыр)
ooteaeg витён (я. возьман) дыр
poolaeg sport шудонлэн ӝыныё дырыз
praktikaaeg практика вакыт (я. дыр)
puhkusaeg шутэтскон дыр, отпуск
saabumisaeg вуон дыр
sünniaeg вордскем дыр
väljumisaeg кошкон дыр
tööaeg ужан дыр (я. вакыт)
rongi saabumisaeg поездлэн вуон дырыз
{kelle} saabumisaeg (кинлэн ке) (интыяз) вуон дырыз
vabal ajal ваньмон дыръя, шутэтскон дыръя
ülikooli ajal университетын дышетскон (я. студент) дыръя
kokkulepitud ajal вераськем (я. пусъем) дыре
sobival ajal тупась дыре
mul pole aega мынам дыры ӧвӧл
aeg on tõusta (к-сь валесысь) султыны дыр вуиз
mõnusalt aega veetma дырез умой ортчытыны
aega raiskama юнме (я. токма) дырез быдтыны
aega säästma v kokku hoidma дырез шыръяны
aeg on v sai läbi дыр ортчиз
aeg on napp, aega on napilt дыр чырты выжыозь на вер.к.
aeg läheb дыр ортче (я. мынэ)
aeg lendab дыр лобӟе (я. ортче)
aeg venib дыр кема кыстӥське (я. ортче)
ta sai päeva parima aja со та нуналлы самой умой дыр возьматӥз
aega viitmata asusime teele дырез быдтытэк, ми сюрес вылэ потӥмы
kaotatud aega on raske tasa teha ыштэм дырез секыт сутыны
4. keel дыр
lihtaeg огшоры дыр
liitaeg кушето дыр
inglise keele aegade süsteem англи кыллэн дыръя сӧзнэтэз (я. системаез)
Liitsõnad
aja+
ajakava дыръя расписание

aeglane <'aeglane 'aeglase 'aeglas[t 'aeglas[se, 'aeglas[te 'aeglas/i & 'aeglase[id adj> дыртӥсьтэм, дыг, гызмыльтӥсь, тяпайтӥсь, каллен; (pikaline) дыртӥсьтэм, дыг, гызмыльтӥсь, тяпайтӥсь, каллен :
aeglane liikumine дыртӥсьтэм мынон (я. вырӟон)
aeglane valss каллен вальс
aeglane surm каллен кулон
aeglane mäkketõus v tõus mäkke дыртытэк гурезе тубон (я. ӝутскон)
aeglane müüja гызмыльтӥсь вузаськись
aeglane lift каллен тубись-васькись лифт
aeglane jahtumine каллен сӥян
vend on hirmus aeglane агай (я. вын) туж дыртӥсьтэм

aeguma <'aegu[ma 'aegu[da 'aegu[b 'aegu[tud v>
1. вужмыны
informatsioon aegub väga kiiresti информаци туж ӝог вужме
aegunud tegumoega ülikond вужмем фасонысь костюм
2. jur (кужымез) ыштыны
süüdistus aegub янгыше уськытэм (я. обвинени) кужымзэ ыштӥз
pass on aegunud паспорт кужымзэ ыштэм
sul on aegunud pass тынад паспортэд кужымзэ ыштэмын ни

aga <aga konj, adv>; <aga aga aga -, aga[de aga[sid s>
1. konj (vastandav) нош, но
eile oli külm, aga täna on soe толон кезьыт вал, нош туннэ шуныт
sina lähed, aga mina mitte тон мынод, нош мон уг
ta ütles seda tasa, aga kindlalt со шыпыт, но оскыса сое вераз
raske on, aga tuleme toime секыт, но ми быгатомы
2. konj (küsiv) нош
aga millal teised tulevad? нош мукетъёс ку вуозы?
aga kas sa teda hoiatasid? нош тон солы азьвыл верад-а?
3. adv (rõhutav sõna) ну и, ик, гинэ, ай я. али
on aga inimesed! ну и адямиос!
oled sina aga optimist! оптимист ик тон вылэмед!
kaupa on külluses, oleks aga raha вуз трос, коньдон гинэ мед луоз
istuge aga lauda пуксе ай ӝӧк сьӧры
lase aga kuulda kõnek кылзы али!
no oodaku aga! kõnek возьмато ай мон соослы!
4. s люкетӥсь маке, но
on siiski üks väike aga вань на одӥг пичи но
jäi palju agasid трос люкетӥсь макеос кылизы на

agar <agar agara agara[t -, agara[te agara[id adj> (innukas) мылысь-кыдысь, вань сюлмысь, гижысь-пиньысь; (toimekas) сюлмо, сэзь мылкыдо, зол ужась; (usin) тыршись, сюлмо
agar seltskonnategelane мылысь-кыдысь мер (я. общественной) ужась (я. деятель)
agar töömees тыршись ужась
agar poolehoidja сюлмо дурбасьтӥсь
laps on väga agaraks muutunud нылпи туж тыршись луиз
poiss on agar sportima пияш туж мылкыдо спортэн вырыны
poeg on agar lehelugeja пи уж мыло-кыдо газет лыдӟыны

agentuur <agent'uur agentuuri agent'uuri agent'uuri, agent'uuri[de agent'uuri[sid & agent'uur/e s>
1. (agendid) агентура, агентъёс
{kellel} on oma agentuur {kus} кинлэн но кытын ас агентураез
agentuur töötab piltl разведка (умой) ужа
2. (asutuse kohalik esindus, teabeasutus) агентство, филиал
info[rmatsiooni]agentuur ивортодэтъя агентство
pressiagentuur печатья агентство
teadeteagentuur иворъёсъя агентство
telegraafiagentuur телеграф агентство
Reuteri agentuuri andmetel v teatel Рейтер агентстволэн ивортэмезъя

ah <'ah interj> ой, эх, ах; но, ма
ah, kui tore ilm! ой, кыӵе шулдыр куазь!
ah, sina! ой, тон-а со!
ah, oleksin juba kodus! эх, коть гуртам (я. дорам) мед луысал вылэм ини!
ah, kui rumalasti sa talitasid ой, кыӵе шӧтэм тон вырид
ah, mis ma tegin! ой, мар мон лэсьтӥ!
ah nii, hea küll! ах озьы-а, ну умой!
ah jaa -- täna on ju Leena sünnipäev ой, туннэ Леналэн вордскем нуналыз ук
mis sa selle peale kostad, ah? но, мар тон солы пумит вералод?
ah, juba valmis ой, дась ини-а?
ah, tehku nii nagu heaks arvab ма, мед лэсьтоз озьы, кызьы умоен лыдъя
ah, need tänapäeva noored! ой, та туала егитъёс!
ah, ei midagi erilist ма, номыр пӧртэмез (я. сыӵеез) ӧвӧл

ahaa <ah'aa interj>, ka ahhaa а, а-а, аха
ahaa, nüüd ma mõistan! а-а, озьы-а! табере мон валасько!
ahaa, siis selles on asi! а-а, вот ма бордын уж!
ahaa, või nii а-а, озьы-а!
ahhaa, nüüd oled mul käes v nüüd jäid vahele! аха, сюрид-а!
ahhaa, paras sulle! аха, озьы ик мед ло!

ahenema <ahene[ma ahene[da ahene[b ahene[tud v> сюбегомыны, ӟоскыт луыны, векчимыны
metsarada ahenes нюлэскысь пыдын ветлон сюрес сюбегомиз
silmad ahenesid синъёсы сюбегомизы
külma mõjul veresooned ahenevad вирсэръёс кезьытлэсь сюбегомо
tema huvid on järjest ahenenud солэн тунсыкъяськонъёсыз пумен сюбегомизы

aher <aher 'ahtra 'ahtra[t -, 'ahtra[te 'ahtra[id adj>
1. (looma kohta) муры
aher lehm муры скал
aher mära муры кобла
aher naine hlv тӧлсяська; муры кышномурт
ahtraks jääma муры кыльыны
2. piltl :
aher põld ю-нянь сётӥсьтэм бусы
aher loodus токма оскон
vanad ahtrad puud пересь емыш сётӥсьтэм писпуос
päikesepaistest aher suvi шундызэ жалясь гужем
vaimselt aher inimene лулпуштросэзъя буш алями
ahtrad teated ляб тодэтъёс
kõneaher вераськисьтэм, чус
mõtteaher визьмыз тырмисьтэм
sõnaaher трос вераськисьтэм; трос вераськыны яратӥсьтэм
maa on jäänud ahtraks музъем удалтӥсьтэм (я. ю-нянь сётӥсьтэм) кылиз (я. луиз)
suguvõsa on ahtraks jäänud (кинлэн ке) выжыез пичиёмиз (я. ӧжытгес луиз)
sissetulek jäi üha ahtramaks табыш пичи но пичи луиз
ära ole kiitusega aher данъямлы чурыт эн лу

ahi <ahi ahju 'ahju 'ahju, 'ahju[de 'ahju[sid & 'ahj/e s> гур
vene ahi ӟуч гур
hollandi ahi голланд гур
elektriahi электро гур
gaasiahi газ гур
grill[imis]ahi гриль гур
raudahi кортгур
ahju laduma гур пуктыны
ahju kütma гурез эстыны
ahju puid panema гуре пу тырыны
tegin tule ahju гуре тыл понӥ, гурез эстӥ
end ahju juures soojendama гур азьын шунскыны
pane ahi küdema, pane tuli ahju гурез эсты, гуре тыл пон
ahi ajab suitsu sisse гур ӵындэ
ahi köeb гур эстӥське
ahi on köetud гур эстэмын

ai <'ai interj> (väljendab valu, pahameelt, etteheidet, üllatust, imestust, rõõmu, vaimustust) ой, эх(-ма) (вӧсь луэмез, урод мылкыдэз, пыкылэмез, паймемез, шумпотэмез, ярамез возьматэ) <вазён.>
ai, ai, valus on! ой, вӧсь ук!
ai, ai, poisid, kes siis niimoodi teeb! эх-ма, пияшъёс, кин озьы лэсьтэ!
ai kui tore! ой, кыӵе умой!

aim <'aim aimu 'aimu 'aimu, 'aimu[de 'aimu[sid & 'aim/e s>
1. шӧдон
õnnetuse aim шудтэм учыр луонэз шӧдон
2. шӧдон, тодон
veidike aimu mul sellest tööst on со уж сярысь ӧжыт тодэме вань
sellest oli mul vaid tume aim со сярысь мынам пеймыт валан гинэ вал

aimama <'aima[ma aima[ta 'aima[b aima[tud v> (vaistlikult tundma) азьласянь шӧдыны; (taipama) валатскыны, йӧндыртыны
õnnetust aimama шудтэм учыр луонэз шӧдыны
halba aimama умойтэмез шӧдыны
paha aimamata уродэз шӧдыны
süda aimab halba сюлэмы умойтэмзэ шӧдэ
seda ei osanud me küll aimata сыӵезэ ми ӧм вите вал
ta aimab mu mõtteid со мынэсьтым малпамъёсме лыдӟе
hakkan aimama, kuidas see juhtus валатскыны кутскисько, кызьы со вал
ta aimas kohe, milles on asi ӝоген со йӧндыртӥз, ма бордын уж
matemaatikast ta ikka midagi aimab со мае ке сое математикаын йӧндыре ик
toa sisustus laskis aimata naise kätt комната пуш тӥрлыкын кышномурт киос шӧдӥсько
looduses võib aimata juba kevadet инкуазьын тулыслэн вуэмез шӧдӥстке ини
linna torne võis läbi udu vaevu aimata бус пыртӥ карысь башняос мырдэм адӟисько

aimus <'aimus 'aimuse 'aimus[t 'aimus[se, 'aimus[te 'aimus/i & 'aimuse[id s>, ka aimdus азьласянь шӧдон, валатскон, йӧндыртон
halb aimus умойтэмез шӧдон
aimused ei petnud mind азьласянь шӧдыны быгатэме пӧязы (я. алдазы) монэ
on tunda kevade aimust тулыслэн вуэмез шӧдӥське

aine <aine 'aine aine[t -, aine[te 'aine[id s>
1. материал, вещество, сурет; (materjal) материал, вещество, сурет; (mateeria) матери|я
vedel aine кизер вещество (я. сурет)
gaasiline aine газ вещество
orgaaniline aine органической вещество
radioaktiivne aine радиоактивной вещество
keemiline aine хими вещество
plahvatusohtlik v lõhkeohtlik aine пуштыны быгатӥсь вещество
kleepaine лякиськись вещество
konserv[eer]imisaine консервировать кырон понна вещество
lõhkeaine пуштӥсь вещество
lõhnaaine ческыт зыно вещество
mürkaine ядо вещество
süüteaine ӝуатон вещество
toiduaine сиён (я. сиськон) продуктаос
toitaine кӧттыро (я. питательной) вещество
valkaine белок
puidust või muust ainest esemed пулэсь яке мукет материаллэсь предметъёс
2. (õppeaine) дышетскон предмет я. дисциплина
kohustuslik aine одно ик кулэ луись дышетскон предмет
eksamiaine экзамен сётоно предмет
fakultatiivaine, fakultatiivne aine факультатив предмет
humanitaaraine гуманитар предмет
lemmikaine яратоно дышетскон предмет
põhiaine валтӥсь предмет
õppeaine дышетон (я. дышетскон) предмет
õel on kõigis ainetes head hinded вань предметъёсъя апаелэн (я. сузэрелэн) умоесь оценкаосыз
3. (käsitlusobjekt) эскерон предмет я. тема, материал
tänuväärne aine filmi jaoks фильм понна пайдаё материал
sobiv vaidlusaine, sobiv aine vaidluseks споръяськон понна тупась тема
jutuaine, kõneaine вераськонэз ӝутон (я. кутскон) понна тема
uurimisaine эскерон предмет
väitekirja aine диссертацилы предмет (я. тема)
antiikmütoloogia ainetel loodud maalid антик мифологи темаосъя кылдытэм суредъёс
Liitsõnad
aine+
ainekabinet ped (кыӵе ке) дышетскон предметъя кабинет
aineklass ped (кыӵе ке) дышетскон предметъя класс
aineõpetaja ped (кыӵе ке) дышетскон предметъя дышетӥсь

ainult <ainult adv> гинэ
ainult selleks, et ... со понна гинэ, ...
mitte ainult ..., vaid ka ... со понна гинэ ӧвӧл, озьы ик ...
ainult et мед гинэ
ainult mõni meeter кӧня ке метр гинэ
ainult mõni sekund hiljem кӧня ке секунд(ъёс)лы гинэ бер
kümme tütarlast ja ainult kaks noormeest дас нылмурт но кык пи гинэ
eksamini on jäänud ainult kaks päeva экзаменозь кык нунал гинэ кылиз на
täidan ainult oma kohust ас долгме гинэ быдэстӥсько
käin kinos ainult pühapäeviti кинотеатре арнянуналъёсы гинэ ветлӥсько
tehti kõik, et ainult pääseda мозмытскон понна мае гинэ ӧм лэсьтэ
kui ta ainult paraneks мед гинэ бурмоз (я. йӧналоз) вал
kui ainult keegi teada ei saaks нокин гинэ медаз тоды вылэм
ta pole halb tüdruk, ainult veidi laisk со урод нылаш ӧвӧл, азьтэм гинэ

ainuvalitseja <+valitseja valitseja valitseja[t -, valitseja[te valitseja[id s>
1. (piiramatu võimuga riigipea) эксэй, огназ тӧро, самодержец
despootlik ainuvalitseja курадӟытӥсь самодержец
Vene tsaar ning ainuvalitseja Aleksander I Росси эксэй но огназ тӧро - Александр I
kapten on laevas ainuvalitseja piltl корабльын эксэй - капитан выжт.в.
2. (ülekaalus olija, prevaleerija) эксэй, тӧро
ainuvalitseja maahokis ожо вылын хоккей шудонын эксэй
elekter on valgustuses ainuvalitseja югыт каронын езтыл я. электричество тӧро луэ

ainuüksi <+üksi adv>
1. (ainult) гинэ
seda tean ainuüksi mina сое (я. со сярысь) мон гинэ тодӥсько
ainuüksi selleks, et ... со понна гинэ, ...
kui palju uusi maju on ehitatud ainuüksi Tallinnas Таллиннэ гинэ но сомында выль коркаос пуктэмын ини
2. (päris üksinda) (чылкак) оген, гинэ
olin metsas ainuüksi тэльын мон чылкак огнам вал, нюлэскын мон гинэ вал

ajaleht <+l'eht lehe l'ehte l'ehte, l'ehte[de l'ehte[sid & l'eht/i s> газет
värske ajaleht али потэм газет
tänane ajaleht туннэ газет
eilne ajaleht толло газет
maakonnaajaleht ёрос газет
ajalehe toimetaja газетлэн кылкутӥсез (я. редакторез)
ajalehe toimetus газетэз редактировать карон, газетлэн редакциез
ajalehte toimetama газетэз редактировать карыны
ajalehte välja andma газет поттыны (я. печатланы)
ta teeb ajalehele kaastööd со газет редакциен ӵош ужа
ta töötab ajalehes со газетын ужа
mis v mida ajalehed kirjutavad? мар сярысь газетъёс гожъяло
kas teil on ajalehed tellitud? тӥ газетъёслы гожтӥськиды-а?
ajaleht ilmub kaks korda nädalas газет арнялы кык пол потэ
teade avaldati kõigis ajalehtedes ивортон вань газетъёсын печатламын вал

ajama <aja[ma aja[da aja[b 'ae[tud v>
1. (mingis suunas liikuma panema, midagi tegema sundima) уйыны, улляны, улляса вайыны я. лэзьыны, дыртытыны
karja koju ajama пудо-животэз гуртэ вайыны
poissi kooli ajama пияшез школае дыртытыны
ta ajab loomi karjamaale со пудоез пудо возьман интые улля
karjane ajas loomad koplisse пудо возьмась пудоез котыртэме улляз
aja lehm lauta скалэз гидэ пырты
ema ajas tütre poodi анаез нылзэ вузанние я. магазинэ дыртытӥз я. келяз
tuul ajas jää randa тӧл йӧэз ярдуре вуттӥз
torm ajas laeva madalale сильтӧл вулэйкыез лазег интые вуттӥз я. пуктӥз
vaenlane aeti põgenema тушмонъёсты пегӟонэ берыктыны
aja see mõte peast кушты со малпандэ йырысьтыд
mis häda ajas sind niimodi talitama? мар муген тон озьы карид?
hirmust aetud кышкатэм
tema ka ennast kohale ajanud со но татчы вуэм
lainete ajada тулкымъёсын ваем
autot ukse ette ajama машинаез ӧс доры пуктыны я. дугдытыны
aja auto garaaži машинадэ гараже пырты
siia tuleb kiil vahele ajada татчы тул шукконо
kivid aeti auku изъёсты гопе нуллӥзы
vana kaev aeti täis вуж колодчаез я. куйыез (маин ке) тырмытӥзы
teri aeti kottidesse юэз мешокъёсы тыризы
praht aeti hunnikusse жуг-жагез огазе ӵужизы я. люказы
laps oli endale pinnu sõrme ajanud пичи мурт чиньыяз шырпу пыртэм
laps ajab kõik suhu пичи нуны ваньзэ ымаз тыре
lihatükke vardasse ajama сӥлез вертелэ интыяны
niiti nõela taha ajama сӥньысэз вене писъяны
2. (riietuseset selga panema v seljast võtma) дӥсяны, поныны, кыльыны, куштыны
mantlit selga ajama пальто дӥсяны
pükse ja saapaid jalga ajama штан(и) дӥсяны но сапег кутчаны
riideid seljast maha ajama кылиськыны
ajas kähku riided selga со ӝог гинэ дӥсяськиз
oli seeliku peale veel teise ajanud одӥг юбка вылэ кыкетӥзэ дӥсяз
ajas püksid ja saapad jalast штан(и)зэ но сапегъёссэ кылиз
3. (end v oma kehaosa mingisse asendisse viima) астэ я. мугор люкеттэ выретыны
end istuli v istukile ajama пуксьыны
jalgu laiali v harki ajama пыдъёсты вайяны
sõrmi harali ajama чиньыосты шеръяны я. вайяны
silmi pärani v punni ajama синъёсты паськыт усьтыны
selga sirgu ajama тыбырез шонертыны
pead selga v kuklasse ajama йырез сьӧрланьтыны (я. сьӧлань карыны)
kaela õieli ajama чыртыез ӝутыны
koer ajas kõrvad kikki пуны пельёссэ ӝутӥз
lind ajas suled kohevile тылобурдо бурдъёссэ вӧлъяз
ajas end põlvili пыдесъяськиз
ajas end jalule пыд йылаз султӥз
ajas jalad sirgu пыдъёссэ шонертӥз
hobune ajas end tagajalgadele püsti вал кык пыл йылаз султӥз
koer ajas hambad irevile пуны пиньёссэ поттӥз
4. (füsioloogilist protsessi, psüühilist seisundit, tundmust esile kutsuma) поттыны, ӝутыны, кылдытыны, =ытыны; кутскыны (физиологиен, психикаен, шӧдонъёсын герӟаськем макеос)
tolm ajab köhima тузон кызытэ
rasvane toit ajab iiveldama кӧё-вӧё сиён ӧскытытэ
väsimus ajas haigutama жадем вушйылытӥз
aspiriin ajab higile v higistama аспирин пӧсямвуэз поттытэ
jahutoidud ajavad paksuks пызьлэсь сиён-юон куайытытэ
sõrm ajas umbe чиньы урӟектӥз я. азӥз
nii kurb lugu, et ajab pisarad silma сокем ӝож учыр, эсьмаса синкылиос ик пото
ära aja naerma эн серекъяты монэ, серемме эн потты
vihale ajama лекомытыны, (кинлэсь) вожзэ поттыны
{keda} ajab vihale (кинлэн) вожез потэ
meeleheitele ajama чигиськыны, сюлэмез чигыны
5. (mingisse seisundisse viima, mingisuguseks tegema) ӟырдатыны, куашкатыны, сӧрыны (одӥг состояниысь мукетаз вуттыны)
rauda tuliseks ajama кортэз ӟырдатыны
{mida} korraks keema ajama (мае) быректытыны
vett keema ajama ву быректытыны
plaane nurja v segi ajama планъёсты сӧрыны я. тӥяны
vahekordi teravaks ajama кусыпъёсты сӧрыны
sõpru tülli ajama эшъёсты керетытыны
vaadake, et te maja põlema ei aja чаклаське, коркаез эн сутэ
asjad on keeruliseks aetud ужъёс тугаськемыны я. сураськемын
tuisk on kõik teed umbe ajanud пельскем вань сюресъёсты лымыен ӵоктаз
tuul ajas juuksed sassi тӧл йырсиез тугаз
laiskus on poisi hukka ajanud азьтэм луэмез пияшез сӧриз
6. (endast välja saatma v eraldama) (к-сь гон) воштыны, усьыны, лысыны (тылобурдоос с-сь), куштыны, куашкыны (к-сь лыс)
ahi ajab suitsu гур ӵындэ
tukid ajavad vingu сэрегпумъёс сурым потто
õlu ajab vahtu сур шукыяське
kuusk ajab okkaid кыз лысъёс куашкало
jänes ajab karva лудкеч гонзэ воштэ
põdrad ajavad sarvi пужейёс сюръёссэс кушто
uss ajab kesta кый кузэ воштэ
lind ajab sulgi тылобурдолэн гоныз усе
7. (kätte saada püüdes järgnema) уйыны, уйиськыны
kurjategija jälgi ajama йыруж лэсьтӥсьёсты уйыны, йыруж лэсьтӥсьёс сьӧры уйиськыны
koerad ajavad põtra пуныос койыкез уё, пуныос койык сьӧры уйисько
laps ajab lugemisel näpuga järge лыдӟиськыкуз пияш чиньыоосэ чуръёсъя нуллэ
8. (rääkima, kõnelema) вераськыны
juttu ajama вераськыны, кенешыны
rumalusi ajama визьтэм я. шузи вераськыны
lora ajama чик кулэтэмзэ я. ӧвӧлтэмзэ вераны
mis sa nüüd hullu ajad мар тон зулиськод
süüd teiste kaela ajama янгышез мукет мурт вылэ погыльтыны
9. (heli tekitama) куара поттыны
vilet ajama шуланы
kõrvad ajavad pilli пельын жонгетэ
kass ajab nurru коӵыш я. писэй нургетэ
10. (kiiresti sõitma v minema) ширтыны, лобатыны
tuhatnelja võidu ajama вожмаськыса я. ӵошатскыса ширтыны
hüppas sadulasse ja ajas otse üle põllu энер вылэ тэтчыса, шонерак бусытӥ ширтыса кошкиз
ükski auto ei peatunud, kõik ajasid mööda одӥг машина но ӧз дугды, ваньзы ширтыса ортчизы
kõik pistsid v panid ajama ваньзы лобатӥзы
11. (korraldama, õiendama) радъяны
asju ajama ужез радъяны, ужаны
rahumeelset välispoliitikat ajama тупаса кунсьӧр политика радъяны
pabereid korda v jutti ajama ужкагазъёсты умой радъяны
ajas selle asja joonde та ужез рос-прос радъяз
12. (mingit käitumisliini järgima, midagi taotlema) кыл вылын сылыны, возиськыны, быдэстыны
jonni v kiusu ajama акылляськыны
uhkust ajama ушъяськыны
oma tahtmist ajama ас мылкыдъя лэсьтыны
13. (õmmeldes kinnitama) вурыны, бырттыны
varrukat otsa v külge ajama саесэз бырттыны
lappi [peale] ajama кышъет вурыны я. пуктыны
14. (sihti v käiku rajama) лэсьтыны
läbi metsa sihti ajama нюлэс пыртӥ просек сайкыны я. кораны
vagusid ajama чуръёс гырыны, гырыса чур лэсьтыны
peenraid nööri järgi sirgeks ajama убоосты гозы кыскытыса шонертыны
mutid on aias käike ajanud мудӥсьшыръёс бакчае сюресъёссэс лэсьтӥллям
koidest aetud kleit кей сием я. корам дэрем
15. (destilleerima, utma) пӧзьтыны, виятыны, лэсьтыны
puskarit ajama кумышка я. аракы пукыны я. виятыны
tökatit ajama тэкит пӧзьтыны
16. (habeme v juuste kohta) ӵышкыны, мычыны
habet ajama тушез мычыны
kaela puhtaks ajama чыртыез чылкыт мычыны
pead paljaks ajama йырез гольык ӵышкыны, пилеш ӵышкыны

ajastama <ajasta[ma ajasta[da ajasta[b ajasta[tud v> (ajaliselt koordineerima, kooskõlastama) дыръя тупатыны, огдыре (к-сь ужаны)
ujuja käte ja jalgade töö on hästi ajastatud уясьлэн киосыз но пыдъёсыз огдыре ужало
looduses on kõik hästi ajastatud инкуазьын ваньмыз ас дырызъя тупатэмын
sportlaste tippvormi püüti ajastada olümpiamängudeks спортсменъёслэсь тазалыксэс Олимпи шудонъёслы умой-умой дырызъя кыдатыны

ajataju <+taju taju taju -, taju[de taju[sid s> дырез шӧдон, дырез валан
väikelapse ajataju pole veel välja arenenud пичи нуны (я. пичи нылпи) дырез уг на валало
õde on alatine hilineja, ajataju pole tal olemaski апае (я. сузэре) ялан бероме (я. ӝегатске), со ноку но дырез уг вала (я. уг шӧды)

aju2 <aju aju aju 'ajju, aju[de aju[sid s> ви(ы)м, йырви(ы)м; визь выжт.в.
inimaju адями ви(ы)м
peaaju йырви(ы)м
aju on vigastatud йырви(ы)мыз вӧсь луыны (я. сӧсырмыны) шедем
ajudega poiss kõnek визьмын пияш

ajuti <ajuti adv> дырын-дырын, куддыръя, вадесэн-вадесэн, огдырлы
päike peitus ajuti pilve taha v pilvedesse дырын-дырын шунды пилемъёс сьӧры ышылӥз (я. ватскылӥз)
ajuti valdab mind hirm куддыръя мон кӧшкемалляны кутскылылӥ
vanaema tervis on ajuti parem, ajuti halvem песянайлы дырын-дырын умой, дырын-дырын урод луылэ

akadeemia <akad'eemia akad'eemia akad'eemia[t -, akad'eemia[te akad'eemia[id s> академи(я)
kunstiakadeemia художественной академи(я)
meditsiiniakadeemia эмтодос академи(я)
pedagoogikaakadeemia педегогика академи(я)
sõjaväeakadeemia ожгар академи(я)
Eesti Teaduste Akadeemia Эстон Тодос Академи(я)
ta on mitme akadeemia auliige со пӧртэм академиослэн дано (я. сӥлы) ёзчиез

aken <aken 'akna aken[t -, aken[de 'akna[id s> укно; вис (к-сь урокъёсъя рассписаниын)
kõrged aknad ӝужытэсь укноос
madalad aknad лапегесь укноос
kahekordsed aknad кык пиялаё (я. стеклоё) укноос
ühekordsed aknad одӥг пиялаё (я. стклоё) укноос
mitteavatav aken усьяськисьтэм укно
allalastav aken улэ лэзькись укно
valgustatud aknad югдытэм (я. югыт карем) укноос
avatud aken усьтэм укноос
kabiiniaken кабина укон
pööninguaken корка сиг укно
õhuaken форточка
ümaraken кот(ы)рес укно
aknad on pärani lahti укноос вариж пась
aknad on jääs укноос йӧен шобырскиллям
ühes aknas on veel tuli одӥг укноын тыл ӝуа на
toa aknad on aeda комнатаысь укноос садэ учко (я. пото)
ava aken, tee aken lahti усьты укноез
pane aken kinni, sule aken ворса (я. пытса) укноез
vaatan aknast välja укнотӥ (педпала) учкисько
aknast paistab meri укноысен (учкыса) зарезь адӟиське
viskas kiviga akna sisse со изэн укноез пазьгиз (я. пилиз)
aknale ilmus poiss укноын (я. укное) пияш кылдӥз
keegi koputas aknale кин ке укное йыгаськиз
aknal õitsevad lilled укноын (я. укно вылын) сяськаос сяськаяло
aken loengute vahel kõnek лекциос вискын вис
tunniplaanis on liiga palju aknaid kõnek рассписаниын туд трос висъёс
Liitsõnad
akna+
aknaklaas укно пияла (я. стекло)

aku <aku aku aku[t -, aku[de aku[sid s> el (akumulaator) аккумулятор (езтыл яке тепловой энергиез люкан но сое уже кутон)
aku mahutavus аккумуляторлэн быдӟалаез
akut laadima аккумуляторез зарядить карыны
aku on tühi аккумулятор буш

ala <ala ala ala -, ala[de ala[sid & al/u s>
1. (maa-ala) инты, улосвыл, ёрос; (piirkond, lõik) музъем люкет, зона
soine ala нюр-кот инты
künklik ala вырйыло инты
mägine ala гурезё инты
okupeeritud alad оккупировать карем инты (я. улосвыл)
keeluala алэм (я. маке карыны луонтэм) инты
külviala кизёно инты (я. музъем)
levikuala вӧлмон инты (я. ёрос)
looduskaitseala заповедник
metsaala нюлэсо улосвыл
piiriala кунгож зона
puhkeala шутэтскон зона
rannikuala ярдур люкет
veeala ву улосвыл
ekseem haaras suuremaid alasid экзема бадӟым (ку) люкетъёсты басьтӥз
2. (mõiste- v käsitluspiirkond, tegevussfäär) (ужан) удыс, люкет, ёзлюкет
ehitusala пуктӥськонъя удыс
lemmikala яратоно ужан удыс
rakendusala уже кутӥськонъя удыс
spordiala спорт удыс
teadusala тодос удыс
tegevusala ужан удыс
uurimisala эскерон-чаклан удыс
kirjandusala juhataja литература удысэн кивалтӥсь
edusammud põllumajanduse alal гурт возёс удысысь азьланьскон вамышъёс
ta töötab hariduse alal со калыкез дышетонъя удысын ужа
ta töötab kirjanduse alal со литература удысын ужа
uus raamat looduskaitse alalt инкуазез утён удысъя выль книга
vend on muusik, ta armastab oma ala агае (я. выны) крезьгурчи, со яратэ ас удыссэ

alaline <alaline alalise alalis[t alalis[se, alalis[te alalis/i adj> ялан, вошъяськисьтэм, дугдылӥсьтэм, пумтэм, ӵем
alaline näitus ялан возиськись (вошъяськисьтэм) адӟытон-выставка
alaline elukoht ялан улон инты
alaline külaline ӵем вуылӥсь куно
alaline külastaja ӵем ветлӥсь (я. вуылӥсь)
alaline pääsik ялан ужась пропуск
alaline hädaldamine ялан ӝожтӥськон
alaline koormus ялан нагрузка
alaline valve ялан нуиськись эскерон-чакланъёс
alalised etteheited ялан пыкылонъёс (я. ымъяськонъёс)
alaline lapse nutt нунылэн ялан бӧрдэмез
alalist hirmu tundma ялан кӧшкемаса улыны
elasime alalises ootuses ми ялан витьыса (я. возьмаса) улӥмы
nad on siin alalised elanikud соос татын ялан улӥсь адямиос

alam <alam alama alama[t -, alama[te alama[id adj, s>
1. adj улӥ, урод, низшой, покчи
alamad taimed улӥ (я. низшой) будосъёс
alamad seened улӥ (я. низшой) губиос
alam selgroogne улӥ сюрлыё (я. позвоночной) лулосъёс
alamad ja kõrgemad ametnikud улӥ но вылӥ рангъем ӧнерчиос
alamast seisusest inimesed улӥ сословиысь адямиос
elu areng alamatest vormidest kõrgemate poole улонлэн улӥысен вылӥ формаозь азьланьскемез
alama astme rahvakoolid улӥ ступенё калын школаос
alamate klasside poisid покчи классъёсысь пиос
alama astme kohus улӥ инстанциысь суд
2. s (riigi kodanik) кунмурт, подданой; (alluv) подчинённой, кылзӥськись
keisri alamad эксэйлэн подданнойёсыз
kõrgel ülemusel on palju alamaid вылӥ ранго чиновниклэн трос подчинённойёсыз

alatasa <+tasa adv> ялан, котьку, ӵем, пыр, пумен
alatasa kella vaatama ялан час шоры учкылыны
alatasa punastama ялан гордэктылыны
tuul valjenes alatasa тӧл пумен кыжмояз
sellest kirjutati alatasa ajalehtedes со сярысь ялан газетъёсын гожъяллязы
ta on alatasa siin со котьку (я. пыр) татын
rahvast voolas alatasa juurde калык пумен трос луиз

alati <alati adv> ялан, котьку, пырак
nagu alati котьку (я. ялан) сямен
ta on alati rahulik со котьку но зӥб-зӥб
alati on tal kojuminekuga kiire со котьку но дораз бертыны дыртэ
nii on ikka ja alati olnud озьы ялан (я котьку) вал
alati kipub ta hilinema со ялан бероме (я. ӝегатскылэ)
see juhtum on mul alati meeles со учыр пыраклы йырам кылиз

alatine <alatine alatise alatis[t alatis[se, alatis[te alatis/i adj> ялан, дугдылытэк, пырак
alatine komisjon ялан ужась ӧри
alatine ekspositsioon ялан ужась (я. вошъяськисьтэм) адӟытон
alatine hädaldamine ja virisemine ялан ӝожтӥськонъёс (я. чагиськонъёс)
lapse alatine nutt нылпилэн дугдылонтэм бӧрдэмез
alatised tülid дугдылӥсьтэм керетон-даллашонъёс
ilma alatise elukohata ялан улон интытэк
alatine kasutamine уже ялан кутон
alatised teatriskäijad театре ялан ветлӥсьёс
see on tema alatine komme та солэн ялан вырон сямыз

aldis <aldis 'alti aldis[t -, aldis[te 'alte[id adj> ӝог я. капчиен сётскись, шаплы, капчи
aldis mõistus шаплы визь
haigustele aldis висёнъёслы капичен сётскись
tema hing on aldis kõigele kaunile солэн лулыз вань чеберезлы капчи
välismõjudele aldis noor kirjanik палэнысь кужымлы капчиен сётскись егит гожъяськись
aldis muutustele воштӥськонъёслы капчи

algaja <'algaja 'algaja 'algaja[t -, 'algaja[te 'algaja[id s, adj>
1. s кутскись, кутскон
eesti keele kursused algajaile кутскисьёслы эстон кылъя курсъёс
luuletajana on ta alles algaja кылбурет удысын со кутскись гинэ ай
sel alal on ta alles algaja та удысын со кутсиксь гинэ ай
2. adj кутскись, кутскон
algaja kunstnik кутскись суредась
nõuanded algajale aednikule кутскись сад-бакчаен вырисьлы кенешъёс

algama <'alga[ma ala[ta 'alga[b ala[tud v>
1. (algust saama) кутскыны, мытыны, ӧдъяны
algas uus aasta кутскиз выль ар
kontsert algab kell seitse концерт сизьым часэ кутске я. кутскоз
õppeaasta on juba alanud дышетскон ар кутскиз ини
varsti algab koolivaheaeg ӝоген школалэсь шутэтсконъёс кутскозы
algasid läbirääkimised ваче вераськонъёс кутскизы
millest tüli algas? мар бордысь даллашон кутскиз?
kiri algab järgmiste sõnadega гожтэт таӵе кылъёсын кутске
teisel pool teed algab mets сюреслэн мукет палысеныз тэль я. нюлэс кутске
2. (alustama) кутскыны, мытыны
uut elu algama выль улон мытыны
lihtsalt ei tea, millest alata чылкак уг тодӥськы, мар бордысен кутскыны
tuleb uuesti v otsast alata выльысь кутскыны кулэ
ta töötab meil sügisest alates со ми дорын сӥзьылысен ужаны кутскиз
alates esimesest jaanuarist нырысетӥ толшорысен кутскыса

algupära <+pära pära pära p'ärra, pära[de pära[sid s>
1. (päritolu) кылдэм, кылдон, пӧрмем
see sõna on germaani algupära та кыл герман кылъёсысь кылдэмын
India algupäraga muinasjutt индий калыклэн кылдэм выжыкылыз
2. van (eripära) аспӧртэмлык
rahvuslik algupära йӧскалык аспӧртэмлык

all <'all postp, adv> vt ka alla, alt2
1. adv; postp [gen] (millest-kellest allpool, madalamal, millegi sees, küljes) :
laua all ӝӧк улын
puu all писпу улын
kaenla all кунулын
lume all лымы улын
all elas skulptor улӥын скульптор улӥз
silmade all on kotid син улъёс ошиськылэмын
tuli on pliidi all гур эстӥське ини
hobusel on rauad all выл дагаямын вал
metsa all on pime тэльын (я. нюлэскын) пеймыт (я. ӝомыт)
mantel oli peal ja kampsun all вылаз пальто, нош улаз кофта вал
all orus oli pime улӥын, лайыгын, пеймыт вал
kirjal oli tema nimi all гожтэтлэн улӥяз солэн нимыз сылэ вал
kastil pole põhja all яшшиклэн пыдсыз (пыдэсыз, пыдэскыз) ӧвӧл
2. postp [gen] (mille juures, lähedal) :
akna all укно улын
mäe all гурезь улын
pood on otse ukse all вузаськонни (я. магазин) ки улын
mäng käis vastasmeeskonna värava all шудон пумит шудӥсьёслэн капкаоссы дорын мынӥз
3. postp [gen] (millegi tegevus- v mõjupiirkonnas, mingis seisundis) :
kaitse all утён-возьман улын (я. улсын)
keelu all алэм улсын (я. улын)
kahtluse all olema подозрение улын
kõne all oli õppeedukus вераськон успеваемость (я. дышетсконын вуон) сярысь мынӥз
sõit on küsimärgi all сюресэ потон юан пус улын вал
teenisin sõjaväes {kelle} all kõnek армиын кинлэсь ке кылзӥськыса улӥ, армиын служить кари нырысь кин ке улсын
laev sõidab võõra lipu all корабль мурт куншет улын уя
avaldas romaani varjunime all со романзэ кушем ним улын поттӥз
kannatab unepuuduse all умме усьыны быгатонтэмен курадӟыны
maja on juba katuse all корка липет улын ини
põld on kartuli all бусые картошка мерттэмын
täisnurga all прямой угол улын, шонерак сэрег улын

alla <'alla postp, prep, adv> vt ka all, alt2
1. adv; postp [gen] (millest-kellest allapoole, madalamale, maha, sisse) :
laua alla ӝӧк улэ
ülalt alla вылӥысь улэ
trepist alla minema тубат кузя улэ васькыны
neelasin tableti alla эмъюмез ньылӥ
vihma kallab alla зоре
koer jäi auto alla пуны машина улэ сюриз
kadus vee alla вуэ ышиз
tee tuli pliidi alla гуре тыл пон
2. postp [gen] (mille juurde, lähedale, vahetult enne, mille eel) :
akna alla istuma укно улэ пуксьыны
põllud ulatusid küla alla бусыос гурт дорозь ик кыстӥсько
jäi ukse alla seisma со ӧс куспы сылыны кылиз
mäng kandus vastasmeeskonna värava alla шудон пумит шудӥсьёслэн капкаоссы доры воштӥськиз
rohtu tuli võtta söögi alla эмъюмез сиськемлэсь азьло сиёно
3. postp [gen]; prep [part] (tegevus- v mõjupiirkonda, mingisse seisundisse) :
{kelle} mõju alla sattuma (кинлэн ке) влияниез улэ сюрыны
kohtu alla andma судэ сётыны
keelu alla panema алэм улэ сюрыны, алыны
mobilisatsiooni alla kuuluma мобилизаци улэ сюрыны
panin kogu raha raamatute alla вань уксёез книгаослы быдтӥ, вань коньдонлы книгаос басьтӥ
tuba on alla päikest комната шундытэм палаз
istikutele ajasid juured alla удъёс (я. мерттоно будосъёс) выжы лэзиллям
pooled kirjutasid lepingule alla пӧртэм палъёс огкыл вылэ гожтӥськизы
4. adv; prep [gen] (alla määrapiiri, vähem kui, vähemaks) :
alla neljakümnesed mehed ньыльдон аресъёслэсь егитгес воргоронъёс (я. пиосмуртъёс)
mõni kraad alla nulli ноль градуслэсь кӧня ке улӥгес
kasvult alla keskmise мугор ӝуждалаезъя шоро-куспогес
alla oma võimete ас быгатонлыкъёсъя улӥгес
pisut alla kahesaja krooni кӧня ке кык сю кроналэсь дунтэмгес (я. ӧжытгес)
seelik on alla põlve юбка пыдесъёслэсь ӧжытак улӥгес
autoriteeti alla kiskuma данэз уськытыны
hinnad läksid alla дунъёс усизы (я. улэ васькизы)

allamäge <+mäge adv> гурезь уллань
tee läheb allamäge со гурезь уллань ваське
allamäge on kergem sõita гурезь уллань капчигес ворттыны
asjad läksid allamäge ужъёс уродэн мыныны кутскизы выжт.в.
õppimine hakkas allamäge minema дышетскон секытэн мыныны кутскиз
ta hakkas oma eluga allamäge minema v veerema улонэз секытэн мыныны кутскиз

alles <alles adv>
1. (säilinud) быдэс кылем я. возиськем, кылем
teie asjad on kõik alles вань котырды быдэс кылемын
kogu raha on alles вань коньдон быдэс кылемын
ainult paar maja jäi külas alles гуртын кык-куинь корка гинэ кылемын на
pool leiba on veel alles няньлэн ӝыныез вань на
2. (äsja) али гинэ, кемалась ик ӧвӧл
tulin alles töölt ужысь али гинэ вуи ай
alles oli kevad, ja nüüd juba sügis käes али гинэ тулыс вал, табере сӥзьыл ини
täiesti uus maja, alles sai valmis чылкак выль корка, али гинэ пуктэмын
3. (oodatust hiljem) гинэ
ah alles homme эх, ӵуказе гинэ
nüüd sa alles tuled тон али гинэ вуиськод ай
sellest kõrgusest sai ta üle alles kolmandal hüppel та ӝуждалаез вормыны со куинетӥзэ тэтчыкуз гинэ быгатӥз
olen järjekorras alles kümnes черодын мон дасэтӥез гинэ
4. (ikka veel) на
poiss on alles väike пияш пичи на
töö oli alles pooleli уж ӝыныё кылемын на вал
rukis on alles lõikamata ӟег арамтэ на
ta on alles siin со татын на
kell on alles kolm час куинь гинэ на
5. (ikka, vast) ну бен
on alles uudis! ну бен ивор!
oled sina alles rumal ну бен шузи тон
on see alles mees! ну бен воргорон!
on alles tark väljas! kõnek ну бен визьмо кариське! вер.к.

allpool <+p'ool adv, prep> vt ka allapoole, altpoolt
1. adv (madalamal, tagapool) :
kaks korrust allpool кык этажлы улӥын
sellest tuleb veel allpool juttu со сярысь улӥын мыноз на вераськон
allpool kasvas madalaid põõsaid улӥын лапегесь куакъёс будӥзы
meist allpool elab laulja ми улын кырӟась улэ
2. prep [part] (millestki vähem v. madalamal) :
temperatuur on allpool nulli температура нолльэсь улӥгес
haav oli allpool abaluud яра (я. вандӥськем инты) пуньы лы улӥгес вал
käsikiri oli allpool igasugust arvustust кигожтос пӧртэм пумо критикалэсь улӥгес вал

alt2 <'alt postp, prep, adv> vt ka all, alla
1. postp [gen] (millest-kellest altpoolt, madalamalt, kaetud, varjatud olekust välja, hõivatud, hõlmatud olekust ära) улысь, -сь, сьӧрысь, ултӥ, -тӥ, -тӥз, (маке) вылысь, улэ
laua alt ӝӧк улысь
kuuri alt лапас улысь
käe alt kinni hoidma китӥз кутыны
südame alt valutab сюлэм ултӥ висе
pind kadus jalge alt музъем пыд улысь ышиз
võtsin pliidi alt tuha välja гурысь пеньзэ октӥ
mulla alt välja kaevama музъемысь я. музъем улысь копаны
kerkis esile nagu maa alt музъем улысь потэм кадь кылдӥз
kuu tuli pilve alt välja пилем сьӧрысь толэзь потӥз
võtsin raamatu padja alt миндэр улысь книгаез поттӥ я. басьтӥ
puges teki alt välja шобрет улысь потӥз
ruumid said näituse alt vabaks адӟытон улэ басьтэм комнатаос бушазы
2. postp [gen] (mille juurest, lähedalt) дорысь, дортӥ, вӧзысь, вӧзтӥ, улысен, дорысен, сьӧры
poiss tuli akna alt ära пияш укно дорысь я. улысь кошкиз
maantee läheb ukse alt mööda шоссе капка дортӥ ик ортче
oja algas mäeveeru alt allikast ошмес гурезь бамал улысен кутске
vaenlane taganes linna alt тушмон кар сьӧры чигназ
3. postp [gen] (tegevus- v mõjupiirkonnast ära) (кин я. ма) улысь потыны я. мозмыны
{kelle} mõju alt vabanema (кинлэн ) влияниез улысь я. влияниысьтыз потыны
aresti v vahi alt lahti saama v vabanema арест улысь мозмыны
ikke alt pääsema зӥбет улысь мозмыны
kahtluse alt pääsema подозрение улысь мозмыны
asutus läks ühe ministeeriumi alt teise alla ужъюрт мукет министерство ки улэ кошкиз
tema käe alt on tulnud andekaid muusikuid солэн ки улысьтыз туж быгатӥсь крезьгурчиос кылдӥзы
tema sõrmede alt voogasid helid солэн чиньы улъёсысьтыз крезьгур куараос кылӥськизы
pilt tuli otse maalija pintsli alt картина суредасьлэн меӵак ки улаз вордӥськиз
4. postp [gen] (rubriigile, kategooriale osutamisel) -ысь, -ъя
selle kohta vaata paragrahv nelja alt со сярысь ньылетӥ параграфысь учкы
teavet leiate vastavate märksõnade alt информациез шедьтыны луэ кулэ луись кылъя
5. postp [gen] (vaatenurga v aspekti märkimisel) -ын, -ен, -эн
ettepanekule uue nurga alt vaatama дэмлан-ӵектон шоры выль синмын учкыны
{mida} mitme nurga alt kaaluma (ма) шоры учкемъёсты пыр-поч эскерыны
küsimusele läheneti täiesti uue nurga alt юан шоры чылкак выль синмын ычкыны
6. prep [gen] murd (alla) -озь, -ёзь, -гес, -гем
alt neljakümne mehed ньыльдон аресозь пиосмуртъёс
alt viiesaja krooni seda pilti ei saa витьтон кроналэсь ӧжытгес я. дунтэмгес та суред уг сылы
kohal oli alt veerandi ühingu liikmeist интыын огазеяськонысь одӥг куиньмос ёзчиосыз сяна ӧй вал
7. adv (altpoolt, madalamalt) улысен (учкыса), -лэсь, -лэн
alt üles vaatama улысен вылэ учкыса
soe õhk tõuseb alt üles шуныт омыр улысен вылэ тубе
puutüved olid alt tumedad писпу дӥньёс улысен пеймытэсь адско
autol võeti ratas alt машиналэсь колёсаоссэ лушкаллям
kastil tuli põhi alt яшшиклэн пыдэсыз куашкам
libe jää nagu niitis jalad alt йӧвалеглэсь пыдъёс ликыр-ликыр луо я. юскисько
tüdruk võttis uisud alt нылаш конькиоссэ кылиз, нылаш конькиосызлэсь мозмытскиз
taime lehed on alt karedad будос куаръёслэн улъёссы шакыресэсь

altpoolt <+p'oolt adv, prep> vt ka allpool, allapoole
1. adv улласянь, улӥысен, улыз
altpoolt tõusis suitsu ӵын улласянь ӝутскиз
altpoolt on tekk karvane шобретлэн улыз гоно
altpoolt tulev kriitika piltl улӥысь критика
2. prep [part] улласянь, улӥысен, улыз
jalg amputeeriti altpoolt põlve пыдэз пыдеслэсь улӥгес вандыса куштӥзы

alune1 <alune aluse alus[t -, alus[te aluse[id adj, s>
1. s (all v läheduses olev ala, koht) (маке улысь) инты
põõsaste alused on kobestatud куакъёс улысь музъем бугыртэмын
2. adj (all v läheduses olev) маке улысь луись <тодн.>
koridori akna alune radiaator коридорысь укно улысь радиатор
3. s etn (alusseelik) ул юбка

alus <alus aluse alus[t -, alus[te aluse[id s>
1. (eseme toetuspõhi, tugi) инъет, улыз, пыкет, пуктон
betoonalus, betoonist alus бетон инъет
puitalus, puidust alus пу инъет
monumendi alus монументлэн инъетэз
seinalehe alus стенгазетлы инъет
raadio seisab madalal alusel радио лапег пуктон вылын сылэ
valati skulptuuri alus синпелетлэсь инъетсэ я. улзэ кисьтыны
2. (lähtekoht, põhi) инъет, база, муг
seaduslik alus кат инъет
hääldusalus keel артикуляци инъет
hagi alus jur исклэн инъетэз
liigituse alus ёзъёслы люкылонлэн инъетэз
artikli teoreetiline alus статьялэн теори инъетэз
lepingu alusel огкыллэн интъетэз
vabatahtlikkuse alusel ас мылкыд каремъя
uutel alustel выль малпанъёсын
aluseta süüdistus инъеттэм янгыше уськытон
aluseks olema инъет луыны
aluseks võtma инъет понна кутыны
{millele} alust panema (малы ке) инъет поныны
filmi aluseks on ajalooromaan истори роман кинофильмлы инъет луиз
sul ei ole mingit alust nii arvata тынад нокыӵе мугъёсыд ӧвӧл озьы малпаны
3. (pl) (teaduse v ala põhitõed) инъетъёс, основаос
seadusandluse alused катрадлык инъетъёс
keemia alused химилэн основаосыз
4. (väiksem laev) пичи вулэйкы
kalaalus чорыган вулэйкы
merealus зарезь вулэйкы
rannasõidualus ярдурлы матын ветлӥсь вулэйкы
5. mat, keem инъет, основани|е
kolmnurga alus mat треугольниклэн инъетэз
trapetsi alus mat трапецилэн инъетэз
orgaaniline alus keem органика основание
6. keel бадӟымъёз, подлежащей
alus ja öeldis бадӟымъёз но йыръёз
aluseta lause бадӟымъёзтэк я. мурттэм верет

amet <amet ameti ameti[t -, ameti[te amete[id s>
1. (teenistus-, töökoht) интыуж; (elukutse) удысуж, ӧнер, професси|я; (käsitöö) киуж
vastutav amet кылкутытӥсь интыуж
ühiskondlik amet мер интыуж (я. должность)
kerge amet капчи удысуж
raske amet секыт удысуж
kasulik amet кулэ луись удысуж
arstiamet эмчи удысуж
auamet сӥё-дано интыуж
ameti poolest v ametilt rätsep интыужезъя портной
ameti tõttu интыужъя, удысужъя
ametit õppima удысуж басьтыны, ӧнерлы дышетскыны
oma ametit noortele õpetama ас удысужез я. ӧнерез егитъёслы сётыны, ас удысужлы я. ӧнерлы егитъёсты дышетыны
ametisse minema ужан интые мыныны
ametisse astuma v asuma уже пырыны
ametisse määrama v nimetama удысуже (я. интыуже) (кинэ ке) пуктыны
ametisse kinnitama удысуже (я. интыуже) юнматыны
ametist ära v tagasi kutsuma удысужысь (я. интыужысь) отозвать карыны
ametist vabastama ужысь мозмытыны
ametist vallandama ужысь куштыны
ametist lahti laskma ужысь куштыны, мукет уже донгыны
ametist kõrvaldama v tagandama ужысь поттыны (я. куштыны)
ametit vahetama ужез воштыны
ametit maha panema ужез кельтыны, ужез куштыны
ameteid ühitama ужъёсты огазе карыны
ta asus hoolega ametisse со сюлмысьтыз (я. мылысь-кыдысь) ужаны кутскиз
isa tuli väsinuna ametist атае ужысьтыз жадьыса бертӥз
ta olevat kusagil kontoris ametis со кытыны ке (я. кыӵе ке) контораын ужа
ta on selles ametis teist aastat удысужаз со кыктэтӥ арзэ ини ужа
2. (tegevus, töö) уж, ужан, вырон, тунсыкъяськон
ahjukütmine v ahjude kütmine on vanaisa igapäevane amet гур эстон - со песятайлэн нуналлы быдэ ужез
mängimine on laste amet шудон - со нылпиослэн ужзы
kõigile leiti aiatööl amet сад-бакчаын ваньзылы уж сюриз
kõik olid tööga ametis ваньзы уже выризы
igaüks oli ametis oma mõtetega котькудӥз ас малпанъёсыныз выйемын вал
3. kõnek (halb harjumus, kalduvus) (урод) сям, мылкыд карон
ta ei ole suitsetamise ametit ära õppinud со тамак кыскон сямлы озьы ик ӧз дышы
4. (asutus) ужъюрт, ёзлюкет, департамент, бюро
hinnaamet дунъёсъя департамент
keeleamet кылъя департамент
liiklusamet движения (я. ветлонъя) департамент
maksuamet вытъя департамент, казначейство
patendiamet патент сётъясь ужъюрт
perekonnaseisuamet граждан состояниея акт гожъясь бюро
politseiamet полици департамент
postiamet почта ужъюрт
pressiamet печатья ужъюрт
tolliamet вузэскерет (я. таможня) ужъюрт
5. aj (tsunft) цех
Bremeni linna puuseppade amet Бремен карысь пу цехъёс
trükkalite ameti põhikiri печатласьёслэн цехсылэн уставзы
Liitsõnad
ameti+
ametiasutus ужъюрт
ametiisik должостной (я. официальной) мурт

ammendama <ammenda[ma ammenda[da ammenda[b ammenda[tud v> (пумозяз) быдтыны (я. вуттыны), пумозяз учкыны
kõik varud on ammendatud вань азьпала азелы дасямъёс пумозяз быдтэмын
sportlane on oma jõuvarud ammendanud спортсмен вань кужымзэ быдтӥз
tehas on oma sisemised reservid ammendanud завод вань пуш резервъёссэ быдтӥз
kõik võimalused pole veel ammendatud вань луонлыкъёс ӧвӧл на быдтэмын
päevakord on ammendatud та нуналысь эскерон ужпумъёс учкемын
see teema on ammendatud та тема пумозяз учкемын
see ülevaade ei suuda ammendada kõiki olulisi küsimusi та котырак учкем вань кулэ луись юанъёсты уг быгаты басьтыны
ammendatud turbasoo пумозяз быдтэм торф инты
ammendatud maardla пумозяз вуттэм руда поттон инты

ammu <ammu adv>; <'ammu adv>
1. (kaua aja eest) вашкала, кемалась
ammu möödunud ajad кемалась ортчем дыръёс
ammu kuuldud viis кемалась кылэм гур
vihm on ammu üle зор кемалась ортчиз
see juhtus üsna ammu со кемаласьгес вал ини
see oli väga v õige ammu со туж кемалась вал ини
ma tunnen teda ammu мон сое кемалась тодӥсько ини
töötan siin juba ammu мон татын кемалась ужасько ини
ma ei ole teda ammu näinud мон сое кемалась ӧй адӟылы ни
ammu on aeg lahkuda кемалась кошконо вал ини
ammu oleks [olnud] aeg кемалась озьы кулэ вал ини
kas sa elad ammu Tartus? тон кемалась-а ини Тартуын улӥськод?
kas sa tulid juba ammu? тон кемалась вуид-а ни?
pääsmed olid juba ammu enne kontserti läbi müüdud билетъёс кемалась, концертлэсь азьло, вузамын ни вал
2. (liiatigi) уката ик, ини кемалась, марзэ веранэз ини, веранэз ик ӧвӧл вер.к.
ma pole kunagi sellest mõelnudki, ammu veel rääkinud мон со сярысь ноку но ӧй малпаськылы, уката ик ӧй вераськылы
mul ei ole jalgratastki, ammu siis veel autot мынам велосипедэ но ӧвӧл, мар веранэз на машина сярысь
3. (alles, nüüdsama) али гинэ, алигес
ammu sa tulid ja juba tahad ära minna али гинэ вуид но, пумен кошкыны дыртӥськод ини
ammu see oli, kui ema pensionile jäi али гинэ кадь вал со, куке анае пенсие потӥз

analoogiline <analoogiline analoogilise analoogilis[t analoogilis[se, analoogilis[te analoogilis/i adj> (samataoline, sarnane) сыӵе (со выллем) ик, тупась, огкадь
analoogilised nähtused со выллем ик югдур
sellega analoogilist juhtumit pole ette tulnud со выллем учыр ӧй на вал
olukord on eelmisega analoogiline югдур азьвылэныз тупась

analüüsima <anal'üüsi[ma anal'üüsi[da analüüsi[b analüüsi[tud v> сэрттыны-пертчыны, эскерон (я. анализ) лэсьтыны, анализировать карыны
kirjandusteost analüüsima литературной ужез сэрттыны-пертчыны
lauset analüüsima keel веретъёсты эскерыны
töö tulemusi analüüsima уж йылпумъянъёсты эскерыны
oma tundeid analüüsima ас шӧдонъёстэ анализировать карыны
aineid keemiliselt analüüsima веществолы хими анализ лэсьтыны
andmed on põhjalikult analüüsitud даннойёс пыр-поч эскеремын
analüüsiv mõistus аналитической малпаськон сям (я. рад)
inimkõnet analüüsivad aparaadid адами вераськемез эскерись аппарат

and <'and anni 'andi 'andi, 'andi[de 'andi[sid & 'and/e s>
1. (kink, annetus) кузьым, салам; (almus) кураськисьлы (маке) сётон
armuand кураськисьлы сётон
loodusand, looduse and инкуазь кузьымъёс (я. саламъёс)
mereand, mere and зарезь кузьымъёс (я. саламъёс)
ohvriand виро сётон, курбон сётон
vanake võttis anni tänuga vastu пересь мурт тау карыса басьтӥз сётэм кузьымъёсмес
juhuslikest andidest elama дырын-дырын вуись сётонъёсын кӧтэз тырыны
allikasse visati anniks münte ошмесэ курбон сётыса векчи коньдон куяллязы
sügisesed metsad jagavad ohtralt oma ande сӥзьыл нюлэсъёс жалятэк кузьым-саламъёссэс сёто
2. (anne, talent, andekus) быгатонлык, быгатэм
loomupärane and вордскем дырысен сётӥськем быгатонлык
kõneand чебер вераськыны быгатэм
muusikaand крезьгур быгатонлыкъёс
pojal on matemaatika peale andi пияшлэн математикая быгатонлыкъёсыз вань
vennal on eriline and teisi matkida агаелэн (я. вынылэн) мурт адямиосты пышкылыны аспӧртэмлыко быгатонлыкез вань

andekas <'andekas 'andeka 'andeka[t -, 'andeka[te 'andeka[id adj> быгатӥсь, таланто, валась
andekas inimene таланто адями
andekas kunstnik таланто суредась
andekas näitleja таланто (я. шудыны быгатӥсь) артист
andekas laps таланто нылпи
andekas õpilane быгатӥсь дышетскись
andekas teos таланто произведение (я. уж)
ta on vennast andekam со агаезлэсь (я. вынызлэсь) быгатӥсьгес
see õpilane on matemaatikas eriti andekas та дышетскись математикаын туж валась

andestama <andesta[ma andesta[da andesta[b andesta[tud v> простить карыны, вожзэ ваёнтэм вылысь курыны
solvangut andestama кӧтӝожез простить карыны
eksimust andestama янгышам понна простить карыны
naine andestas mehele tema nõrkuse кышномурт картэзлэсь ляблксэ простить кариз
neid kuritegusid ei saa andestada со йыртэмасьёсты простить карыны уг яра
andestage tülitamise pärast сюлмаськытэме понна вождэс эн вае
andestage, kus siin on lähim apteek? вождэс эн вае, кытын татын матысь аптека?

andetu <'andetu 'andetu 'andetu[t -, 'andetu[te 'andetu[id adj> быгатӥсьтэм, таланттэм, валасьтэм
andetu kirjanik таланттэм гожъяськись
andetud kunstnikud быгатӥсьтэм суредасьёс
film on täiesti andetu кино быгатытэк лэсьтэмын

andma <'and[ma 'and[a anna[b 'an[tud, 'and[is 'and[ke v>
1. (ulatama) сётыны, сётъяны
diplomeid ja aukirju kätte andma диплом но сӥё-дано грамотаоз сётыны
lapsele rinda andma нунылы гадез сётыны
anna mulle raamat сёт (я. вай) мыным книгаез
anna käsi, ma aitan su üles сёт (я. вай) кидэ, мон тыныд султыны юртто
tuletikke ei tohi anda laste kätte нылпи киосы шырпуосты уг яра сётъяны
direktor teretas kõiki kätt andes директор ваньзылы кизэ сётъяз
anna poisile süüa сёт пияшлы сиён
anna mulle ka maitsta сёт (я. вай) мыным но шӧмъяны (я. веръяны)
haigele antakse ravimeid висисьлы эмъюмъёс сётъяло
2. (loovutama) сётыны, сётӥськыны
jootraha andma чаевойёс сётыны
almust v armuandi andma кураськисьлы (я. ёрмисьлы) сётыны
verd andma вир сётыны
oma panust andma ас понондэ поныны (я. сётыны)
võlgu andma пенэмен сётыны
üürile andma арендае сётыны
laenuks andma пунэмен сётыны
altkäemaksu andma лушкем коньдон сётыны
nekrutiks andma рекрутэ сётыны
kohtu alla andma судэ сётыны
end saatuse hooleks v hoolde andma адӟонлэн киосаз сётӥськыны
isa annab või viimase hinge tagant атай берпуметӥзэ сётыны дась
nad andsid oma elu isamaa eest piltl соос улонзэс атай музъем понна сётӥзы
kellele on palju antud, sellelt ka palju nõutakse кинлы трос сётӥське, солэсь трос куро
vend on enda jäägitult muusikale andnud агае (я. выны) быдэсак крезьгурлы сётӥськиз
andsin talle oma mantli selga мон солы пальтоме дӥсяны сётӥ
ma ei annaks selle eest kopikatki мо та понна одӥг коньы но ӧй сётысал
anna mulle homseni kümme krooni сёт (я. вай) мыным ӵуказеозь дас крона
andsime pakid hoiule котырмес камера хранение сётӥмы
andis oma tütre mulle naiseks со ас нылзэ мыным кышнолы сётӥзы
poiss anti lastekodusse пичи пиез детдоме сётӥзы
vaenlase sõdurid andsid end vangi тушмон солдатъёс пленэ сётӥ
lapsed anti vanaema hoole alla нылпиосты песянайзылэн сюдэм-вордэм улсаз сётӥзы
mis meile homseks õppida anti? мар асьмелы ӵуказелы сётӥзы
andsime raamatu trükki книгамес печатланы сётӥзы
andsin kella parandusse v parandada часме тупатонэ сётӥ
uus tehas anti käiku выль завод ужаны кутскиз
maja antakse ekspluatatsiooni aasta lõpuks коркаез эксплуатацилы арлэн пумаз сётозы
3. (saada võimaldama, osaks saada laskma) сётыны, кутыны
ulualust andma дугдылон (я. шутэтскон) инты сётыны
peavarju andma ватскон инты сётыны
öömaja andma изён инты сётыны
tööd andma уж сётыны
abi andma юрттэт сётыны
kannatanule esmaabi andma сӧсырмемлы эмтодос юрттэт сётыны
armu andma жаляны
teada andma тодытыны, ивортыны, ивор сётыны
hirm ei andnud mulle kuskil asu кӧшкемаса мон аслым инты ӧй шедьтылы
see mõte ei anna mulle ööl ega päeval rahu та малпан уй но, нунал сюлмаськытэ монэ
töö ei anna mahti kinnogi minna уж киное но мыныны уг сёты
pisaratele voli andma синкылиослы эрик сётыны, бӧрдыны кутскыны
mulle anti koosolekul sõna кенешын мыным кыл сётӥзы
andke õpilasele võimalus end parandada ассэ тупатон понна, дышетскисьлы луонлык сётэ(лэ)
annaks jumal, et kõik hästi läheks Инмар сётӥз ке, ваньмыз умой луоз
4. (karistusena, ergutusena osaks saada laskma) (к-сь жугон я. дышетон вылысь маке) сётыны
poisile vitsa v vitsu andma пичи пияшез ньӧраны (я. ньӧрен жугыны)
hobusele piitsa andma валэз сюлоен улляны
talle kuluks anda hea nahatäis сое умой-умой ньӧрано (я. ньӧрын жугоно) вал
mitu aastat talle varguse eest anti? кӧня ар солы лушкаськемез понна сётӥзы?
talle anti doktorikraad солы докторъя степень сётӥзы
baleriinile anti rahvakunstniku aunimetus белериналы сӥё-дано ним сётӥзы
pojale anti nimeks Jüri пияшлы Юра ним сётӥзы
andis gaasi ja kihutas mööda газзэ зӥбыса со ӝог ширтыса ортчиз
5. (laskma, võimalik olema) луонлык сётыны, луыны, луонозэ лэсьтыны
see asi annab [end] korraldada v seada та ужез тупатоно луоно на
isaga annab rääkida атаен вераськыны луоно
tegime kõik, mis teha andis ваньзэ лэсьтӥмы, мар карыны луэ вал
päästke, mis päästa annab уте, мае утьыны луэ
kui ilm annab, jätkatakse võistlust куазь тупатскиз ке, нюръяськонъёс азьланьскозы
see sõna ei anna kuidagi riimida та кыллы нокызьы но уг луы рифма шедьтыны
sõrmed ei anna kuidagi kõverduma чиньыосты нокызьы но куасалтыны уг луы, чиньыос малы ке уг куасалско
käed-jalad annavad liikuma суйёс-пыдъёс вырыны сёто
6. (tekitama, esile kutsuma, põhjustama) сётыны, сётъяны
põhjust andma муг сётыны
kõneainet andma вераськонъёслы муг сётыны
lootust andma оскон сётыны
starti andma старт сётыны
see annab alust kahelda талы шуг оскыны
läbirääkimised ei andnud tulemusi переговоръёс нокыӵе результат ӧз сётэ
vedur annab vilet паровоз сигнал сётэ
auto annab signaali машина сигнал сётэ
öösel anti häire уйин тревога сётӥзы
7. (endast eraldades) :
padi annab sulgi миндэрысь мамыкъёсыз пото
kasukas annab karvu пасьлэн (я. шубалэн) гонэз усе
riie annab värvi дӥсь бездэ
8. (tootma, produtseerima) сётыны, поттыны, дасяны
saaki andma ю-нянь сётыны
lehm annab piima скал йӧл сётэ
lambad annavad villa ыжъёс го сёто
elektrijaam hakkas voolu andma электростаници(я) тыл сётыны кутскиз
uus tehas annab juba toodangut выль завод вуз поттэ ини
tehnikum annab põllumajandusspetsialiste техникумын гурт возёсъя ӧнерчиосты дасяло
9. (teatavaks tegema, teatama) сётыны, сётъяны, сётъялляны
juhtnööre andma косонъёс сётъяны
õpetusi andma визь-нод сётылыны, дышетылыны
nõu andma кенеш сётъяны
[oma] nõusolekut andma соглаш луэмдэ сётыны (я. вераны)
luba andma лэзьыны
hinnangut andma дунъет сётыны, дунъяны
tõotust v vannet andma кыл сётыны
{kellele} märku andma (кинлы ке) тодмет (я. пус) сётыны
kujutlust andma (маке с-сь) валатон сётыны
informatsiooni andma ивортодэт сётыны
tunnistajad annavad seletusi адӟисьёс показаниос сёто
sellele küsimusele ei oska ma vastust anda та юанлы мон уг быгатӥськы ответ сётыны
vend ei andnud endast tükk aega elumärki агае (я. выны) кема ӵоже ачиз сярысь ӧз ивортылы (я. ивор ӧз сётъялля)
seda sõna pole sõnaraamatus antud та кыл кылсузьетын сётымтэ (я. сётэмын ӧвӧл)
sündmustik on antud mõnel ainsal leheküljel учыр сярысь кӧня ке бамын гинэ сётэмын (я. гожтэмын)
ülesandes oli antud kolmnurga alus ja kõrgus ужын треугольниклэн дӥньыз но ӝуждалаез гинэ сётэмын
10. kõnek (lööma, virutama, tulistama) сётыны
lapsele laksu andma нылпилы чабкос сётыны
vastu kõrvu andma пельдӥняз сётыны (я. вуттыны)
võmmu kuklasse andma (кинлэн ке) йыртышказ сётыны, (кинлэн ке) йырбераз сальыны
anna talle nii, et teab сёт (я. шуккы) солы озьы, мед тодоз шуыса
ma sulle annan! мон тонэ дышето ай!
vaenlasele anti tuld тушмонэз тылын пумитазы, тушмонэз ыбылыны кутскизы
11. (korraldama, pakkuma, õpetama) сётыны, сётъяны; (sooritama, tegema) лэсьтыны
eksameid ja arvestusi andma экзаменъёсты но зачётъёсты сётыны
president andis dinee kõrgete külaliste auks азьмурт сӥё-дано куноосыз понна обед сётӥз
koor andis kontserdi хор концерт сётӥз
direktor andis dokumendile allkirja директор ужкагаз вылэ гожтӥськиз (я. кизэ нюртӥз)
eratunde andma частной урокъёс сётъяны
õde annab kuuendas klassis matemaatikat апае (я. сузэре) куатетӥ классын математикаез нуэ
12. (omistama) висъяны, сётӥськыны, сётэмын луыны
{millele} suurt tähtsust andma (малы ке) бадӟым саклык висъяны
sõnadele suuremat kaalu andma кылъёслы бадӟым саклык висъяны
ei oska sellele kõigele nime anda уг быгатӥськы, ваньмызлы ним сётыны, уг быгатӥськы ваньзэ валэктыны
välimuse järgi võiks talle anda nelikümmend aastat вылтусызъя солы ньылдон аръёс пала сётыны луэ
üle kolmekümne aasta talle ei annaks солы куамынлэсь ятыр ӧй сётысал
13. (pingutust, jõudu, vaeva, aega nõudma) :
nii raske kott, et annab kahe mehega tõsta сыӵе секыт мешок, эсьмаса кык вргоронъёс но ӝутыны уг быгато (я. уг вормо)
koorem on raske, vaevalt annab hobusel vedada воз туж секыт, вал сое мырдэм кыске
puu on nii jäme, et annab kahel mehel ümbert kinni võtta писпу сыӵе паськыт, сое кык пиосмуртъёс но ӟыгыртыны уг быгато
sellist meistrimeest annab tikutulega otsida сыӵе быгатӥсез нуназе куазен тылын но уд шедьты
lõpuks ometi, küll andis oodata мырдэм-мырдэм вуиз, лэся
seda reisi annab mul mäletada та ветлэммы кемалы тодын возиськоз

anekdoot <anekd'oot anekdoodi anekd'ooti anekd'ooti, anekd'ooti[de anekd'ooti[sid & anekd'oot/e s> анекдот, серемес учыр, серемес пичи верос
vaimukas anekdoot лэчыт визьмо анекдот
pikantne anekdoot мылкыдэз ӝутӥсь (я. пикантной) анекдот
kahemõtteline anekdoot кык пумо валано анекдот
ropp anekdoot жоб анекдот
temast v tema kohta on rohkesti anekdoote со сярысь тросгес серемес пичи веросъёс

anne <anne 'ande anne[t -, anne[te 'ande[id s>
1. (andekus, võimekus, talent) быгатонлык, талант, дар
kirjanduslik anne литературая быгатонлык
harukordne anne шерос быгатонлык
sünnipärane anne вордскем дырысен кылдэм талант
loomupärane anne инкуазен сётэм быгатонлык
kunstianne суредасьлэн талантэз
luuleanne кылбурет быгатонлык
muusikaanne крезьгуръя талант
näitlejaanne артистлэн быгатонлыкез
vaimuanne йырвизь быгатонлык
tal oli eriline anne kõigiga tülli minna со ваньмыныз даллашыны быгатэ
lapse anded avaldusid varakult налпилэн быгатонлыкъёсыз туз вазен шӧдӥськизы
2. (silmapaistvalt andekas inimene) талант
maailmakirjanduse suured anded быдэс дуннелы тодмоесь литературая бадӟым талантъёс
säravaid andeid on vähe яркытэсь талантъёс ӧжыт
3. (osa, vihik) выпуск, поттэм, поттон
aastaraamatu kümme annet арлы быдэ потӥсь книгалэн дасэтӥ выпускез
romaan ilmus annetena роман трос выпускъёсын потылӥз

anonüümne <anon'üümne anon'üümse anon'üümse[t -, anon'üümse[te anon'üümse[id adj> (nimetu) анонимной, нимтэм
anonüümne luuletus нимтэм кылбур
anonüümne kiri анонимной гожтэт
anonüümsed autorid анонимной авторъёс
rahvaluule on anonüümne калык фольклорлэн авторез ӧвӧл
anonüümseks jääma анонимной кыльыны

antipaatne <antip'aatne antip'aatse antip'aatse[t -, antip'aatse[te antip'aatse[id adj> кельшисьтэм, кӧтвеськантэм, синмаськонтэм
äärmiselt antipaatne inimene туж кӧтвеськантэм адями
ta on mulle antipaatne со мыным туж кельшисьтэм

anum <anum anuma anuma[t -, anuma[te anuma[id s> тусьты-пуньы, посуда, сосуд
tühi anum буш тусьты-пуньы
klaasanum, klaasist anum паяла посуда
mõõteanum мертан сосуд
piimaanum йӧл возён посуда
puuanum, puust anum пу посуда
savianum, savist anum горд сюй посуда
veeanum ву возён посуда
anum on vett täis посуда вуэн тырмытэмын

areng <areng arengu arengu[t -, arengu[te arengu[id s> (arenemine, arenemistase, arenemistulemus) азинскем, азинскон, юнмам, юнман
tööstuse areng промышленностьлэн азинскемез
tootlike jõudude areng производительной кыжымъёслэн азинскемзы
teaduse tormiline areng тодослэн туж ӝог азинскемез
lapse füüsiline areng нылпилэн физически юнмамез
õpilase arengu kohased harjutused дышетскисьлэн азинскемезлы тупасесь ужъёс
jälgime hoolega sündmuste arengut ми пыр-поч чакласьком югдурэсб азинскемзэ
peategelane on antud v peategelast on näidatud arengus валтӥсь геройлэсь азинскемзэ возьматэмын

aretama <areta[ma areta[da areta[b areta[tud v> поттыны
uusi taliviljasorte aretama выль узьым сортъёс поттыны
on aretatud uus kartulisort выль картошка сорт поттэмын
hobusekasvanduses aretati uus tõug вал вордон фермаын выль выжы поттэмын

arhiiv <arh'iiv arhiivi arh'iivi arh'iivi, arh'iivi[de arh'iivi[sid & arh'iiv/e s> (asutus, säilitatavate dokumentide kogu) архив
instituudi arhiiv институтысь архив
Puškini arhiiv Пушкинлэн архивез
heliarhiiv звукозаписьёсын архив
keskarhiiv шор архив
rahvaluulearhiiv фольклоръя архив
riigiarhiiv кун архив
dokumendid on arhiivi antud ужкагазъёс архиве сётэмын
dokumente säilitatakse arhiivis ужкагазъёс архивын утисько

arm1 <'arm armi 'armi 'armi, 'armi[de 'armi[sid & 'arm/e s> вурыс
sügav arm мур вурыс
lai arm паськыт вурыс
mõõgaarm сабл вурыс
operatsiooniarm вандылэм бере кылем вурыс
põletusarm сутскем вурыс
rõugearm чача
mul on põsel arm мынам бамам вурысэз вань
armidest moonutatud nägu вурысо бам
rõuged jätsid armid näkku чачалэсь ымныраз вурысъёс кылизы

arm2 <'arm armu 'armu 'armu, 'armu[de 'armu[sid & 'arm/e s>
1. (armulikkus, soosing, armuandmine) жалян, жалям, милость; (halastus) жалян, жалям, пощада
armu poolest жаляса
armu pärast majja võetud vaeslaps жаляса (я.жаль потыса) корка басьтэм мумытэм-айытэм кылем нылпи
kelle armule sa loodad? кинлэн жалянэзлы тон оскиськод?
ülemuste armust teda tööl peetakse кивалтӥсьлэн жаляменыз сое ужын возё
[kunstnik] jumala armust Инмарен сётэм суредаськись
armu paluma {kellelt} (кинэ) жаляны курыны
armu andma {kellele} (кинэ) жаляны
ära oota vaenlaselt armu тушмонлэсь жалямзэ эн витьы
ei andnud armu endale ega teistele со ассэ но, мукетъёссэ но уг жаля
päike kõrvetab armuta шунды жалятэк пыже
2. (armastus, armastatu) яратон; яратонэ
esimene arm нырысетӥ яратон
vana arm вуж я. кемалась яратон
emaarm анай яратон
salaarm лушкем яратон
vennaarm вынлыко яратон
mu isamaa on minu arm мынам атай музъеме - мынам яратонэ
kas mäletad, mu arm? тодад вайиськод на-а, яратонэ?
3. kõnek (imestust, üllatust, ehmatust väljendavates hüüatustes) осто я. остэ
taevane arm, kui kaua see veel kestab! остэ Инмаре, кема-а та кыстӥськоз на!
arm ja heldus, mis see kõik tähendab! остэ Инмаре, мар та таӵе меда!
Liitsõnad
armu+
armuasjad яратон ужъёс
armuavaldus яратэмез возьматон
armuigatsus яратонлэсь мӧзмон
armujook синмаськытӥсь юон
armukirg яратон дарт
armunool piltl яратонлэн ньӧлэз
armupiin яратыса курадӟон
armuromaan яратон роман
armuvalu яратыса висён

armas <armas 'armsa armas[t & 'armsa[t -, 'armsa[te 'armsa[id adj, s>
1. adj (armastatud, kallis) яратоно, дуно, гажано
armas ema яратоно анай
armas kodu яратоно дор
meie armas kodumaa яратоно вордскем шаермы
minu kõige armsam õde мынам самой яратоно сузэре
minu armsaim raamat мынам самой яратоно книгае
minu armsaim tegevus мынам самой яратоно уже
armas sõber! дуно (я. яратоно) эше!
armsad kuulajad! гажано кылзӥсьёс
2. adj (kena, meeldiv) кельшымон, кельышлы, ярамон; (lahke, armastusväärne) дуно, мусо, умой
armas nägu мусо (я. кельышлы) ымныр
küll teil on armsad lapsed кыӵе мусоесь тӥляд нылпиосты
väga armas, et tulite туж умой, лыктӥды шуыса
olge nii armsad ja tehke see ära кариське ӟеч но лэсьтэ сое
3. s (armastatu, kallim) яратонэ, гажанэ, мусое
ütle, armas, millal me jälle näeme? вера, мусое, ку выльысь адӟиськом?
tere, mu armsad! ӟечбуресь, мынам яратоноосы

armastus <armastus armastuse armastus[t armastus[se, armastus[te armastus/i s>
1. яратон, яратэм
platooniline armastus платонической яратон
vastastikune armastus ог-огдэ яратон
meeleline armastus синмаськыса яратон
suur ja sügav armastus бадӟым но мур яратон
tõeline ja puhas armastus зэм но чылкыт яратон
hell v õrn armastus ненег яратон
kirglik armastus ӟырдыт яратон
õnnetu armastus шудтэм яратон
vastamata armastus вазиськымтэ яратон
esimene armastus нырысетӥ яратон
eluarmastus улонэз яратон
emaarmastus анаез яратон
isamaa-armastus атай музъемез яратон
kodumaa-armastus водскем шаерез яратон
korraarmastus радлыкез яратон
lapsearmastus нылпи яратон
lastearmastus нылпиосты яратон
lauluarmastus кырӟаны яратон
loodusearmastus инкуазез яратон
muusikaarmastus крезьгерез яратон
noorusarmastus егит дыр яратон
salaarmastus лушкем яратон
tööarmastus ужез яратон
vastuarmastus вазиськись яратон
vennaarmastus вынлыко яратон
armastus teatri vastu театрез яратон
armastus esimesest silmapilgust нырысь-валысь учыса яратон
{kelle} armastuse vili (кинлэн ке) яратонэзлэн емышез
armastust avaldama яратэмдэ вераны
{kelle} armastust võitma яратон понна нюръяськыны
nad abiellusid armastusest соос яратыса кузпалъяськизы
ta tegi seda armastusest asja vastu со ужез яратыса озьы лэсьтӥз
armastus tärkab ja kustub яратон сайка но кысэ
2. kõnek (armastatu) яратонэ, мусое, гажанэ
see poiss on minu õe uus armastus та пияш - апаелэн (я. сузэрелэн) выль яратонэз
Liitsõnad
armastus+
armastuskiri яратон гожтэт, яратон сярысь гожтэт
armastusromaan яратон сярысь роман

armuline <armuline armulise armulis[t armulis[se, armulis[te armulis/i adj>
1. (heatahtlik, halastav) лякыт, ӟеч мылкыдъем, эшлыко мылкыдын
ärge kartke, peremees on täna armuline эн кышкалэ, кузё туннэ ӟеч мылкыдъем
saatus on minu vastu armuline olnud адӟон жаляз, лэся, монэ
issand olgu teile armuline! мед Инмар жалялоз тӥледыз!
2. van (aulik, austatud viisakusvormelina) гажано, милостивой
armuline proua гажано, эксэй кышно
armuline härra гажано, эксэй
kuidas elab teie armuline abikaasa? кызьы улэ тӥляд гажано кузпалды?

armuma <'armu[ma 'armu[da 'armu[b 'armu[tud v> синмаськыны, яратыны, яратыны кутскыны
poiss armus naabritüdrukusse пиящ бускель ныллы синмаськиз
tüdruk on muusikasse armunud ныл крезьгурез яратыны кутскем
kõrvuni armuma kõnek пель дӥнёзь синмаськыны вер.к.
armunud paar яратӥсь кузпалъёс
armunud pilk синмаськыса учкем
nad on teineteisesse meeletult armunud соос ог-огзылы туж юн синмаськемын

arreteerima <arret'eeri[ma arret'eeri[da arreteeri[b arreteeri[tud v>
1. (vahistama) пытсэтаны, арестовать карыны
seaduserikkumise pärast arreteerima катэз тӥям понна пытсэтаны
seaduse nimel arreteerima катлэн нимыныз арестовать карыны
politsei arreteeris meeleavaldajaid полиция демонстрантъёсты арестовать кариз
kurjategijad on arreteeritud йыруж лэсьтӥсьёс пытсэтамын
olete arreteeritud! тӥ арестовать каремын
2. tehn (mehhanismi peetama, fikseerima) фиксировать карыны

aru1 <aru aru aru -, aru[de aru[sid s>
1. (mõistus) визь(м-), йырвизь, валан, валам
tark aru мур визь
piiratud aru сюбег визь
terve aruga inimene чылкыт визё адями
terase aruga laps лэчыт визьём нылпи
lühikese v napi aruga olevus вакчи визё улэп маке
inimene on aruga olend адями йырвизен маке
aru oli tal selge солэн чылкыт визё вал
tal pole enam täit v õiget v selget aru [peas] со шузымыны кутскем ини
vanataat on arust segane пересь шузимиз
eit on poole aruga пересь кышномурт шузимем
minu arust монъя, мынам валамея
tee siis oma aru järgi ас валамедъя лэсьты (я. кар)
2. (selgus, seletus) валан, валам
ei temalt saa õiget aru kätte со уд вала
tema suust õiget aru ei kuule солэсь шонерзэ уд кылы

arukas <arukas aruka aruka[t -, aruka[te aruka[id adj> (mõistlik) визьмо, умой -умой (я. мур-мур) малпась; (taibukas) нодлы, йӧндырись, ӝог валась; (mõtestatud, mõttekas) валась, валаса лэсьтэм, валам
arukas inimene визьмо адями
arukas õpilane валась (я. нодлы) дышетскись
arukas olend визьмо (я. малпаськись) улэп маке
arukas nägu визьмо ымныр
arukas ilme валась тус
arukas otsus визьмо (я. нодлы) пуктэс
arukas vastus визьмо вазем
arukas plaan умой-ймой малпам план
arukas käitumine визьмо вырон сым
arukas tegu нодлы уж
arukam on ära sõita умойгес луоз кошкыны

arusaadav <+s'aadav s'aadava s'aadava[t -, s'aadava[te s'aadava[id adj> валамон; (selge) валамон
arusaadav seletus валамон валэктон
täiesti arusaadav nõudmine тырмыт валамон курон
arusaadavatel põhjustel валамон луись мугъёсъя
arusaadav sisu вламон пуштросэз
arusaadav vastus валамон вазем
on täiesti arusaadav, et ... тырмыт валамон, ... шуыса

arutama <aruta[ma aruta[da aruta[b aruta[tud v> эскерыны, учкыны, чакланы, малпаськыны
tööplaani arutama ужан планэз эскерыны
tekkinud olukorda arutama кылдэм югдурез эскерыны
seda küsimust tuleb rahulikult arutada та юанэз лякытэн чаклано луоз
neid probleeme tuleks koosolekul arutada та шуг-секытъёсты кенешын эскероно луоз
hakati arutama, mida ette võtta эскерыны кутскизы, ма кароно шуыса
asja kohtulikult arutama ужез судын эскерыны
mis siin arutada, kõik on selge мар татын учконэз на, ваньмыз валамон ини ук
arutasin kaua, millest rääkida кемы малпаськи, мар сярысь вераськом шуыса

arutlus <arutlus arutluse arutlus[t arutlus[se, arutlus[te arutlus/i s> эскерон, малпан, малпаськон, споръяськон; (mõttevahetus) эскерон, малпан, малпаськон, споръяськон
projekti arutlus ӵектосэз эскерон
arutluse käigus эскерон дыръя, эскерыку
ettekandele järgnes arutlus доклад бере эскерон вал
arutluses osalema, {mille} arutlusest osa võtma споръяськонэ пыриськыны
missugused küsimused nõupidamisel arutlusele tulevad? кыӵе юанъёс кенешын эскериськозы?
nad ei laskunud arutlustesse соос споръяськонэ ӧз пыриське
tal on loogilise arutluse oskust со радлыкр малпаськыны быгатэ
jutustusse on põimitud filosoofilisi arutlusi веросэ философской малпаськонъёс пыртэмын

arvama <'arva[ma arva[ta 'arva[b arva[tud v>
1. (tõenäoseks v usutavaks pidama, mõtlema, oletama) малпаны, шуыны
arvan, et ta eksib мон малпасько, со янгыша шуыса
arvan, et tal on õigus малпасько, со шонер шуыса
mida v mis teie arvate? кызьы тӥ малпаськоды?
paljugi, mis arvatakse! мар но уз малпалэ!
arvan, et tegemist on eksitusega мон малпасько, со янгыш шуыса
seda võis arvata со малпаны луэ вал
isa arvas koju jõudvat alles südaöösel атай гуртэ вуыны уйшоре малпа вал
mis sa sellest sündmusest arvad? мар тон та учыр сярысь малпаськод?
minu arvates мон малпамъя, мынам малпамея
ära arva, et sa nii kergesti pääsed! эн малпа, капчиен мозмытскод шуыса
kuidas arvate, see on teie asi котькызьы малпалэ, но со тӥляд ужды
kuidas härrad arvavad! мар кузёос шуозы?
2. (pidama kelleks-milleks, missuguseks) лыдъяны, кожаны
teda ei arvatud veel täismeheks мон мое пиосмуртэн уг на лыдъяськы
arvasime vajalikuks lahkuda кожамы, кошкыны кулэ луоз шуыса
see teos on arvatud maailmakirjanduse klassikasse та произведение дуннеысь классика литератураен лыдъяське
arvab enesest ei tea mida ӧйтӧд, кинэн ассэ лыдъя
3. (mille koosseisu vms määrama, suunama) пуктыны, пыртыны, кутыны
komisjoni arvama ӧри пуктыны
koosseisu arvama штатэ кутыны (я. пыртыны); пӧлы пыртыны (я. кутыны)
olümpiakoondisse arvama олимпи сборное кутыны (я. пыртыны)
erru arvatud sõjaväelased отставкае поттэм военнослужащийёс
4. (arvestama, arvesse võtma, loendama) лыдъяны
võla katteks arvatud summa пунэмез берыктыны лыдъям сумма
ainult kolmekesi oleme siin, kui mitte arvata külalisi куинь кузя гинэ луиськомы, куноосты лыдъятэк
aega arvati siin nädalate kaupa дырез татын арняосын лыдъяло
arvates kevadest тулысысен лыдъяса
5. (ära arvama, mõistatama) тодыны, валаны
arva, mis see on тод, мар та сыӵе
püüdsin arvata, mida ta mõtleb валаны туртски, ма сярысь со малпа
kas sa oskad arvata, kes seda tegi? быгатод-а тодыны, кин сое лэсьтӥз?

arvamus <'arvamus 'arvamuse 'arvamus[t 'arvamus[se, 'arvamus[te 'arvamus/i s> (seisukoht, mõte) малпам, малпан; (hinnang) отзыв
avalik arvamus мер малпам
üldine arvamus огъя малпам
laialt levinud arvamus паськыт вӧлмем малпан
ekslik arvamus янгышо малпан
minu isiklik arvamus ас малпамея, ас малпанэя
see on meie kõigi üksmeelne arvamus со милям огъя малпаммы
eriarvamus аспӧртэм малпан
valearvamus, väärarvamus янгышо малпан
spetsialisti arvamus ӧнерчилэн малпамез
arvamus väitekirja kohta диссертацилы отзыв
{kelle-mille suhtes} teisel arvamusel olema (кинлы ке я. малы ке) мукет малпанэн улыны
oma arvamuse juurde jääma ас малпамъя кыльыны
oma arvamust avaldama ас малпамдэ усьтыны (я. вераны)
oma arvamust kujundama ас малпамдэ кылдытыны
oma arvamust põhjendama ас малпамдэ юнматыны
oma arvamust kaitsma ас малпамдэ утьыны
oma arvamust muutma ас малпамдэ воштыны
arvamusi vahetama малпанъёсын вошъяськыны
{kellest} heal arvamusel olema (кин ке с-сь) умоен малпаськыны
ühisele arvamusele jõudma огъя малпанэ вуыны
toetan teie arvamust мон солэн малпамезлы итӥськисько
olen teiega samal arvamusel мон тӥледын огкадь малпасько
selle [asja] kohta on mitu arvamust со ужпум пумысен трос пӧртэм малпанъёс
minu arvamuse järgi мон малпамъя

arvatavasti <arvatavasti adv> дыр, лэся
teda see arvatavasti ei huvita сое та уг тунсыкъяты, лэся, солэн талы тунсыкез ӧвӧл, дыр
see on arvatavasti tema tütar та ныл, солэн нылыз луэ, лэся

arve <arve 'arve arve[t -, arve[te 'arve[id s>
1. счёт, тыроно маке
tasutud arve тырем счёт
tasumata arve тырымтэ счёт
elektriarve тыл понна счёт
gaasiarve газ понна счёт
hotelliarve кунокуа понна счёт
arvet esitama счёт пуктыны
arvet tasuma v maksma счётэз тырыны
müüja kirjutas arve вузаськись счёт гожтӥз
palun arve! вае, счёт, пожалуйста
2. (konto) счёт (банкын)
jooksev arve бызись счёт
arveldusarve maj расчётный счёт
pangaarve банкысь счёт
avasin pangas arvee банке счёт усьтыны
tema arvel on palju lavastusi солэн трос ини постановкаосыз
õnnetus kirjutati juhuse arvele шудтэм учырез витёнтэм шорысь луэм учыр вылэ гожтӥзы
3. (arvestus) лыдъян-чотан, лыдъям-чотам, учёт
arvet pidama лыдъян-чотан нуыны
arvele võtma {keda} лыдэ (я. учётэ) басьтыны
ennast arvele võtma учётэ султыны
arvelt maha võtma {keda} учётысь куштыны
ennast arvelt maha võtma учётысь куштӥськыны
arvelt maha kandma {keda-mida} piltl (кинэ ке я. мае ке) чотэ бысьтытэк кельтыны
arvesse võtma чотэ (я. лыдэ) басьтыны
ta on dispanseris arvel со диспансерын учётын сылэ
mul on iga minut arvel мынам котькуд минут чотын
see ei tule arvesse та чотэ уг пыры, сое лыдэ (я. чотэ) баьтоно ӧвӧл
4. (pl) kõnek (vahekord) пунэм,
isiklikud arved ас пунэмъёс
arveid klaarima v õiendama {kellega} пунэмзэ берыктыны
mul on temaga vanad arved мынам соин вуж пунэмъёс вань ай
meil sinuga on arved klaarid ог-огмылы тыронмы но, басьтонмы но ӧвӧл
vaenlasega õiendati julmalt arveid тушмонлы зол йӧттыны

arvestama <arvesta[ma arvesta[da arvesta[b arvesta[tud v>
1. лыдэ басьтыны, лыдъяны, малпаны, оскыны; (lootma kellele-millele) лыдэ басьтыны, лыдъяны, малпаны, оскыны
kõiki asjaolusid arvestama вань ужъюгдуръёсты лыдэ басьтыны
peab arvestama teisi inimesi мукет адямиосты но лыдэ басьтыны
peab arvestama kohalikke tingimusi интыысь луонлыкъёсты лыдэ басьтыны
rivaali tuleb tõsiselt arvestada вожмаськисез умой-умой лыдэ басьтыны
tõsiasju ei saa arvestamata jätta фактъёсты лыдэ басьтытэк кельтыны уг яра
temaga võib igas olukorras arvestada со вылэ оскиськыны луэ пӧртэм учыръёсы
ma arvestasin õe abiga мон апай юрттэмлы оскиськи вал
2. (arvesse v arvele panema) лыдъяны; (kaasa arvama) лыдэ басьтыны
sissemakstud raha arvestati võla katteks понэм коньдон пунэмез тыремен лыдъяськиз
meid on paarikümne ringis, lapsi arvestamata пиналъёсты лыдэ басьтытэк, ми кызё пала
kontrolltöö on arvestatud контрольной ужлы зачёт пуктэмын
3. (kalkuleerima, kaalutlema) лыдъяны, малпаны
arvestasime iga inimese kohta kakssada grammi salatit лыдъямы, котькуд адямилы быдэн кык сю грам салат шуыса
tagasiteeks v tagasiteele peame arvestama kaks päeva бертон сюреслы как нунал пала кельтыны малпаны кулэ
oleme midagi valesti arvestanud мае ке но шонертэм лыдъяськеммы
hirm tuleviku ees tegi inimese arvestavaks вуоноезлэсь кышкам адямиез малпаськись кариз
4. kõnek (arvutama) лыдъяны
võta paber ja pliiats ning arvesta, kui palju see maksma läheb бумага но крандаш кутыса лыдъя, кӧня со понна тыроно луоз

asi <asi asja 'asja 'asja, 'asja[de 'asja[sid & 'asj/u s>
1. (ese, aine, materjal, teos) арбери, котыр, ваньбур, маке, уж
ilus asi чебер арбери
hädavajalik asi кулэ луись маке я. арбери
isiklikud asjad ас котыр я. ваньбур
antiikasi антиквар арбери
metallasi корт арбери
nipsasi кулэтэм арбери
tarbeasi гурт котырын кулэ луись арбери
väärtasi дуно арбери
asi iseeneses filos ужпум ас бордад (я. пушкад)
asju kokku panema котырез люканы я. бичаны
peolaual oli väga maitsvaid asju ӝӧк вылын туж ческытэсь сиён-юонъёс вал
vesi on ainus asi, mida haige võtab висиьс одӥгзэ гинэ юэ - вуэз
ehitajale läheb tarvis tsementi, värvi ja muid asju лэсьтӥськись-пуктӥськисьлы цемент, буёлъёс но мукет арбериос кулэ луо
see teos on üsna õnnestunud asi та произведение - туж удалтэм маке
ajakirja viimases numbris on mitu huvitavat asja журналлэн берпуметӥ номераз кӧня ке тунсыкоесь ужъёс вань
kontserdil esitati tuntud asju концертын тодмо ужъёсты шудӥзы
mis asi see on? мар со сыӵе?, мар арбери со сыӵе
2. (asjatoimetus, lugu, olukord, nähtus) уж, учыр, югдур
imelik asi паймымон уж
see on minu isiklik asi та мынам ас уже
ametiasi ужан интыысь уж
eraasi частной уж
harjumusasi, harjumuse asi дышем сямен уж
imeasi паймымон учыр
kriminaalasi jur криминал уж
maitseasi шӧмъя
majandusasi экономика уж
peaasi валтӥсь уж
pisiasi пичи гинэ уж
rahaasjad коньдон уж
asja sisusse tungima ужез умой-уиой валаны я. тодыны
asi on keerulisem, kui arvasime малпаммылэсь уж секытгес вылэм
asi on otsustatud уж сэрттэмын-пертчемын
milles asi seisab v on? мар бордын уж я. ужпум?
see ei puutu asjasse ужен та герӟаськемын ӧвӧл
mind see asi ei puuduta мон та ужен герӟаськымтэ, мынам отын пичи уже
ärge kalduge asjast kõrvale ужлэсь эн палэнске
asi on üsna räbal v sant уж туж урод
isa ajas asjad joonde атай ужез тупатӥз
asja tõsiselt võtma уж борды умой-умой кутскыны
ta tunneb asja со ужэ умой тодэ
tal on kõigega asja kõnek солэн котькыӵе уже но нырзэ чуртнамез потэ
mis see sinu asi on kõnek со тынад кыӵе ужед
see pole sinu asi kõnek со тынад ужед ӧвӧл
mis see minu asi on kõnek а мынам кыӵе уже со бордын
asja pärast ужен йырин, ужъя
lastest pole veel töö juures asja нылпиослэсь юрттэт ӧжыт на ужын
ära topi nina võõrastesse asjadesse нырдэ мурт ужъёсы эн чуртна
asi läks suure kella külge ужпуи паськыт шараяськиз
asi läheb tõsiseks, asi võtab tõsise pöörde ужпум пумен кышкыт луыны кутскиз
asjad on halvasti ужъёс уродэсь
asju ajama v õiendama ужъёсты тупатыны (я. шонертыны)
asi edeneb уж радъяське я. ладъяське
see pole küll õige asi со шонер уж ӧвӧл
ta ei ole asjasse pühendatud со ужен тодматэмын ӧй вал
noore inimese asi егитлэн ужез
vanainimese asi мӧйы уж
asi läks niikaugele, et ... ужпум вуиз отчыозь, ...
selle asjaga pole kiiret та ужен дыртонэз ӧвӧл
asume kohe asja juurde уж борды али ик кутском
ta on iga asja peale mees котьмае быгатӥсь; котьма ужын кибашлы
mul on sinu juurde asja мынам уже тыныд вань, мон тон доры ужен лыктӥ
see töö on tema käes väike asi солы та уж - огшоры уж гинэ
selles asi ongi со бордын ик ужпум
3. (põhjus, vajadus) муг, уж
kes norida tahab, leiab alati asja кин копаськыны яратэ, со ялан муг шедьтоз
tuleviku pärast pole meil asja muretseda вуоноез понна сюлмаськыны муг ӧвӧл
kas tulid asja pärast? кыӵе муген тон лыктӥд?
poiss sai peapesu asja eest пияшлы кулэезъя сюриз
ta läheb arsti juurde iga väikese asja pärast эмчи доры со пӧртэм пичи мугъёсын но ветлэ
mis asja sa siin teed? мар тон татын кариськод?
4. kõnek (loomulike vajaduste õiendamise kohta) педло потаны
asjal käima педло потаны

asjaajaja <+ajaja ajaja ajaja[t -, ajaja[te ajaja[id s>
1. (teenistuja) делопроизводитель
büroosse vajatakse asjaajajat бюролы делопроизводитель кулэ
2. (asju ajada oskav ning armastav inimene) ужась, ужез яратӥсь но валась адями
ta on hea organiseerija ja asjaajaja со умой кичӧлтӥсь но ужез валась
ebapraktilisest inimesest pole asjaajajat практичной луисьтэм адями уг луы ужез валась адями

asjalik <asjal'ik asjaliku asjal'ikku asjal'ikku, asjalik/e & asjal'ikku[de asjal'ikk/e & asjal'ikku[sid adj> ужен, кулэен, ужез умой валась, нодлы, визьмо
asjalik ettepanek нодлы ӵектон (я. дэмлан)
asjalik kriitika кулэезъя критика
asjalik küsimus ужъя юан
asjalik toon визьмо куара
asjalik arutelu кулэезъя вераськон
asjalik mees нодлы пиосмурт
asjalikud nõuanded ужъя кенешъёс
asjaliku näoga визьмо ымнырын
läbirääkimised toimusid asjalikus õhkkonnas вераськонъёс умой атмосфераын ортчизы
jutuajamine oli asjalik вераськон ужъя вал
ta on muutunud märksa asjalikumaks со нодо адямилы воштӥськыны кутскиз
tal on alluvatega asjalik vahekord ас ужасьёсыныз солэн умой кусыпъёсыз
tema stiil on kuiv ja asjalik солэн стилез кӧс но ужъя

asjaolu <+olu olu olu 'ollu, olu[de olu[sid s> югдур, ужъюгдур
ettenägemata asjaolu витьымтэ (я. возьмамтэ) югдур
kergendav asjaolu jur капчиятӥсь угдур
raskendav asjaolu jur секыттомытӥсь югдур
tähtis asjaolu кулэ луись ужъюгдур
asjaolude kokkusattumine югдуръёслэн огазе тупамзы
kõiki asjaolusid tuleb arvestada вань югдуръёсты кулэ лыдэ басьтыны
asjaolud on kujunenud niimoodi, et ... югдуръёс тупазы озьы, ...
missugustel asjaoludel see toimus? кыӵе югдуръёс дыръя со вал?

asjaosaline <+osaline osalise osalis[t osalis[se, osalis[te osalis/i s, adj>
1. s ужен герӟаськем (мурт) (макеним)
kõik asjaosalised kuulati üle вань та ужен герӟаськемъёсты допросить каремын вал
kas tema on ka asjaosaline? со но та ужен герӟаськем-а?
2. adj ужен герӟаськем (мурт) (макеним)
asjaosalised asutused ужен герӟаськем ужъюртъёс

asjata <asjata adv, adj>
1. adv (ilmaaegu, asjatult) токма, юнме, пайдатэк
teda oodati asjata токма гинэ сое витимы (я. возьмамы)
milleks asjata aega raisata ма понна юнме бырез быдтыны
asjata püüdsin meenutada ta nime солэсь нимзэ токма тодам вайыны турттӥ
ärge asjata vaielge эн токма (я. юнме) керетэ
2. adj kõnek (asjatu) токма, юнме
asjata kahtlused токма осконтэмлыкъёс
asjata lootus токма витён (я. оскон)
teie närveerimine on asjata сюлэмшугъяськонъёсты токмаесь тӥляд

aste2 <aste 'astme aste[t -, 'astme[te 'astme[id s>
1. (trepiaste) лёгет
kiviaste из лёгет
puuaste пу лёгет
trepiaste тубат (я. падӟа) лёгет
kõrgete astmetega trepp ӝужыт лёгетъёсын тубат (я. падӟа)
madalate astmetega trepp лапег лёгетъёсын тубат (я. пагӟа)
astmelt astmele astuma лёгетысь лёгетэ вамыштыны
rõdult viivad astmed aeda терассаысь лёгетъёс садэ нуо
nõlvast alla pääses astmeid mööda гурезь бамалысь лёгетъёс кузя васькыны луэ вал
ta tõusis ametiredelil astme võrra kõrgemale piltl ужан лёгетъя со вылэгес ӝутскиз выжт.в.
2. (arengutase, -etapp, staadium, järk, alajaotus) степень, стади(я), ступень,
alamaste самой улӥ степень (я. стади(я))
algaste кутскон стади(я) (я. ступень)
arenemisaste азьланьскемлэн стадиез (я. ступенез)
ettevalmistusaste дасяськем стади(я); дась луон стади(я)
joobeaste кудӟон стади(я)
keskaste шор стади(я)
kohtuaste jur судъя инстанци(я)
küpsusaste põll быдэ вуэмлэн степенез, вуэмлэн степенез выжт.в.
sugulusaste ӵыжы-выжы луонлэн степенез
tulekindlusaste тыллы пумит луэмлэн степенез
tõenäosusaste луонлыклэн (я. вероятностьлэн) степенез
täpsusaste шонерлыклэн (я. точьностьлэн) степенез
vaheaste промежуточной стади(я)
vanuseaste арлыд группа
võrdlusaste keel ӵошатон полэс (я. степень)
ülemaste самой вылӥ степень (я. стади(я))
üleminekuaste выжон стади(я)
määrdumise aste кырсьмемлэн ступенез
nad on võimete poolest ühel astmel ас быгатонлыкъёссыя соос одӥг кадь ступеньын
haiguse esimene aste висьыны кутскемлэн нырысетӥ стадиез
keskmise astme joove кудӟемлэн шоретӥ степенез
inimühiskonna arenemise varajasemad astmed адями обществолэн азьланьскемезлэн самой вазь ступеньёсыз
esimese astme põletushaav нырысетӥ степенё ку сутскон
3. tehn (raketi osa) ступень
kanderaketi esimene aste ракета-носительлэн нырысетӥ ступенез
4. mat (võrdsete tegurite korrutis) степень
kaks neljandas astmes кык ньылетӥ степеньын
esimese astme võrrand нырысетӥ степеньем уравнение
5. keel (astmevahelduses) ступень
tugev aste юн (я. вошъяськыны быгатӥсьтэм) ступень
nõrk aste ляб (я. вошъяськыны быгатӥсь) ступень
6. muus (helilaadi iga heli) ступень
7. (teenistusaste, kraad) степень
magistri aste магистрлэн степенез

astuma <'astu[ma 'astu[da astu[b astu[tud v>
1. (mõne sammu võrra liikuma, sammuma, kõndima) вамыштыны, вамышъяны; (kõndima, käima) мыныны, ветлыны; (peale, otsa, sisse) лёгиськыны, лёгаськыны, пырыны; (juurde, lähemale) матэктыны, матэгес кариськыны; (mööda, edasi) ортчыны, азьланьскыны, потыны
vagunisse astuma вагонэ пырыны
{kelle} jala peale astuma (кинлэн ке) пыд вылаз лёгиськыны шедьтыны
naela otsa astuma кортӵог вылэ лёгиськыны
jalg on haige, valus on astuda пыды висе, вамышъяны секыт
astuge akna juurde вамыштэ укно дуре
astuge ettepoole азьпала потэ (я. мынэ)
astuge juurde v ligi v lähemale вамыштэ(лэ) мон пала, матэктэ(лэ) мон пала
palun astuge edasi! пожалуйста, азьпала мынэ
astusime kööki кышнопала вамыштӥмы
astusime rõdule балконэ потӥмы
ma ei astu enam kunagi üle tema läve мон со доры пыдме но медам лёга ини
ära peale astu! эн лёгиське! лёгиськыны эн шедьтэ(лэ)
poiss astus porri пичи пи дэрие лёгиськиз
astusin pinnu jalga пыдам шырпы пыриз
astus prillid puruks лёгиськыса очкиос сӧриськыны шедизы
astub kiirel sammul ӝог вамышъёсын лыктэ, со ӝог вамыштэ
ta läheb kuulmatult, kikivarvul astudes со кылонтэм, пыдчиньыосыз вылэ лёгаськыса, мынэ
astuge ühte jalga одӥг пыдэ вамыштэ(лэ), одӥг кадь мынэ
vastumäge astus hobune sammu гурезе вал каллен тубиз
hakka aga astuma! мын! вамышты ук!
tuleb ajaga ühte sammu astuda piltl али дырен ӵош вамыштоно
2. (tegevust alustama, mille juurde asuma, organisatsiooni liikmeks hakkama) пыриськыны, кутскыны, медыны, ӧдъяны, луыны; (kooli alustama) кутскыны (дышетскон с-сь), дышетскыны пырыны
võitlusse astuma кюръяськонэ пыриськыны
lahingusse astuma оже пыриськыны
kirjavahetusse astuma ог-огедлы гожтэт гожъялляны кутскыны
läbirääkimistesse astuma ваче вераськонъёсты кутскыны, ваче вераськонъёсы пыриськыны
vestlusse astuma вераськонэ пыриськыны
jõusse astuma ужаны кутскыны
abiellu v abielusse astuma кузпалъяськыны, кышнояськыны (пиосмурт с-сь), бызьыны (кышномурт с-сь)
seltsi liikmeks astuma огазеяськонлэн ёзчиез луыны
ülikooli astuma университетэ дышетскыны пырыны
majandusteaduskonda astuma экономикая ёзлюкетэ дышетскыны пырыны
komisjon astus tegevusse ӧри ужаны кутскиз
3. piltl (saabuma, tulema, jõudma) вуыны, вамыштыны, пырыны, султыны
mõne minuti pärast astume uude aastasse кӧня ке минут ортчем бере выль аре вамыштомы
uued mured ja rõõmud astuvad meie ellu выль шугъяськонъёс но шумпотонъёс асьме улонамы пыро
{kelle} silma v palge ette astuma син азе пуксьыны, (кинэ ке) син азе пуктыны
vanad lähevad pensionile, noored astuvad asemele пересьёс пенсие пото, егитъёс соос интые султо

asustama <asusta[ma asusta[da asusta[b asusta[tud v> (улыны) интыяськыны, пуксьыны, пырыны
kõrbet asustama бушкыре улыны интыяськыны
tühja ala asustama бушесь музъемъёсы улыны интыяськыны
see ala asustati eurooplastega та улосвылэ европей калыкъёс улыны интыяськиллям вылэм
saar on asustamata шормуӵын нокин но уг улы
hõredalt asustatud alad шерос улыны интыяськемъёсын ёросъёс
tihedasti asustatud poolsaar трос калыко ӝыныё шормуӵ
tiik on asustatud karpkalaga тыметэ карп чорыгъёс интыямын
asustatud saar улыны интыяськемъёсын шормуӵ

au <'au 'au 'au -, 'au[de 'au[sid s> дан, данлык, сӥ-дан, гажан; (austus) дан, данлык, сӥ-дан, гажан
solvatud au сантэмам (я. ултӥям) данлык
ohvitseriau офицерлэн данэз
spordiau спортъя дан
sõjameheau воинской честь
neiuau ныл дан
au ja väärikuse kaitse данэз но умой возькон сямез утён-чаклан
{kelle} au haavama (кинлэсь ке) данзэ сантэманы (я. ултӥяны)
{kelle} au riivama (кинлэсь ке) данзэ исаны
{kelle} au röövima (кинэ ке) сантэманы (я. ултӥяны)
{kelle} au määrima v teotama (кинлэсь ке) данзэ саптаны (я. сантэманы)
{kelle} au rüvetama (кинлэсь ке) данзэ наштаны (я. саптаны)
oma au hoidma ас дандэ утьыны
kooli au kaitsma школа данэз утьыны
igaühele on kallis oma perekonna au котькудӥзлы дуно ас семьяезлэн данэз
meile sai v langes osaks see au милемлы сыӵе дан усиз
see ei tee neile au та уг сёты соослы дан
au ja kiitus {kellele} дан но ушъян (кинлы ке)
meie külaliste auks асьме куноосмылэн данзы понна
ta maeti auga maha сое данъяса (я. гажамзэс возьматыса) ватӥзы
kellega on mul au? кинэн мыным шуд усиз тодматскыны?
mul on au teatada мыным шуд учиз тӥледлы ивортыны
Liitsõnad
au+
aukoht тӧр инты, сӥё-дано адямиослы чаклам инты
aukülaline гажано (я. сӥё-дано) куно

auahne <+ahne 'ahne ahne[t -, ahne[te 'ahne[id adj>; <+'ahne 'ahne 'ahne[t -, 'ahne[te 'ahne[id adj> данэз (я. данъямез) яратӥсь, дано луэм потон
auahne inimene данэз (я. данъямез) яратӥсь адями
auahned unistused дано луон сярысь малпаськонъёс
auahned plaanid дано луон сярысь чаклан-малпанъёс
ta on äärmiselt auahne со туж данэз (я. данъямез) яратӥсь

auk <'auk augu 'auku 'auku, 'auku[de 'auku[sid & 'auk/e s> пась, вис; (ava) пась, вис; (läbilöödud auk) пасям, пыртӥз потэм; (maa sees) гоп, гу, гутё, кар; (sissevajunud koht) куашкам гу; (teekattes) гоп, пась; (süvend) гоп, выем
väike auk пичи пась
sügav auk мур гоп
põletatud auk сутскыса кылдэм пась
must auk astr пеймыт пась
rebaste augud ӟичы гу (я. кар)
aiaauk кенер пась
aknaauk укно пась (я. вис)
hundiauk кион гу (я. кар)
kuuliauk пуляен кылдытэм пась
käiseauk саес пасьёс
liivaauk песок карьер
solgiauk пож ву кисьтан гу
võtmeauk тунгон пась
auke lööma пасьёс лэсьтыны
auke puurima пасьёс портыны
auku jäässe raiuma йӧэ пась лэсьтыны, люкмес кораны
auku kaevama piltl кинлы ке гу копаны выжт.в.
auku kinni ajama гопъёсты ӵоксалляны (я. ворсалляны), пасьёсты пытсалляны
auku kinni toppima пасьёсты туйылыны
auku kukkuma гуэ усьыны
auku vajuma гуэ куашканы
auku kinni nõeluma пасьёсты вурыны (я. кышъяны)
põrandas on auk выж вылын пасез вань
kastrulil on auk põhjas миска пыдсы пась кылдэм
sukas on auk чулкие пасяськем
tee on auke täis сюрес гопъёсын тырмемын
hammastes on augud пиньёсын пасьёсыз вань
tema teadmistes on auke солэн тодон-валанъёсаз тырмымтэосыз вань
tunniplaanis on auk kõnek урокъя расписаниын буш интыосыз вань

aumees <+m'ees mehe m'ees[t -, mees[te meh/i s> ассэ гажаса возись пиосмурт, умой сямо (я. выросъёсын) пиосмурт, джентльмен
käitus v toimis tõelise aumehena со ассэ умой сямо пиосмурт сямен возиз
teda on alati aumeheks peetud сое котьку но умой сямо пиосмуртэн лыдъяллязы

aus <'aus 'ausa 'ausa[t -, 'ausa[te 'ausa[id adj>
1. (tõemeelne, õiglane, kohusetruu) умой, зэмос, танӥськисьтэм, шонер
aus inimene умой адями
aus töötaja умой ужась
kristalselt aus inimene кристалл кадь зэмос адями
aus tegu умой лэсьтэм уж
aus käitumine астэ умой возён
aus kriitika шонер критика
aus ülestunnistus шонер лыдъям
ausad silmad танӥськыны быгытӥсьтэм синъёс
aus nimi зэмос ним
ausate kavatsustega умоесь малпанъёсын
ma ei taha oma ausat nime määrida мынам уг поты умой нимме наштаме
see poiss on täiesti v läbini aus та пияш туж танӥськисьтэм
sõpra hätta jätta pole aus эшез шуг-секытэ умойтэм кельтыны
see polnud sinust aus тон паласен со шонертэм вал
olgu aus mäng шудон танӥськонтэм луыны кулэ
ausat elu elama умой улонэн улыны
endale ausal teel leiba teenima умой ужъёсыныд аслыд нянь поттыны
2. kõnek (korralik, tubli, väärt) кельшымон, кельышлы, ярамон, тупась
maja on aus кельшымон (я. ярамон) корка
suvi oli aus гужем кельышлы вал
palk on päris aus уждун туж тупась вал
3. van (rangete elukommetega, vooruslik) ассэ гажаны быгатӥсь, ассэ умоен возись вужм.
aus naine ассэ гажаны быгатӥсь кышномурт

ausalt <'ausalt adv> умой, танӥськытэк, шонерзэ (я. зэмзэ) вераса
tahab ausalt elada ja töötada со умой улыны но ужаны мылкыд каре
ta tunnistas ausalt üles со танӥськытэк ваньзэ вераз
ta ei talita ausalt со умойтэм (я. шонертэм) выре
ausalt öelda, ma ei usu seda шонерзэ (я. зэмзэ) вераса, мон солы уг сокиськы
ta on etteheite ausalt ära teeninud сое зэмзэ но пыкылоно вал

austama <'austa[ma 'austa[da 'austa[b 'austa[tud v> гажаны, данъяны, сӥ-дан карыны; (austust avaldama) гажаны, данъяны, сӥ-дан карыны; (kummardama) йыбыртыны, йыбыртъяны
isa ja ema austama атаез но анаез гажаны
vanemaid inimesi austama арлыдоосты (я. мӧйыосты) гажаны
esiisade kombeid austama вашкалаослэсь сям-нергеоссэс гажаны
langenute mälestust leinaseisakuga austama кулэмъёслы сӥ-данэз минутъем шыпыт луэмен возьматыны
juubilari austama юбилярез данъяны
ühiselu reegleid austama огъяуллониысь правилоосты гажаны
ebajumalaid austama сульдэръёслы йыбыртъяны
loodusrahvad austasid pühi puid вашкала адямиос дун-сьӧлыктэм писпуослы йыбыртыло вал
austagem teiste inimeste tööd сукет адямиослэсь ужъёссэс но гажалэ
ta on seda daami aastaid austanud со та кышномуртэз аръёсын гажаса улӥз
austatud kuulajad! гажана кылзӥсьёс (я. кылзӥськисьёс)!
väga austatud professor! гажано профессор!
austav ülesanne гажано уж

automaatne <autom'aatne autom'aatse autom'aatse[t -, autom'aatse[te autom'aatse[id adj> автоматической; (masinlik) автоматической; (tahtmatu, iseenesest toimuv) ас эрказ
automaatne programm[eer]imine info автоматической программирование
automaatsed seadmed автоматика приборъёс
automaatsed liigutused ас эрказ ортчись выр(ет)онъёс
hingamine on automaatne шокан ас эрказ

auväärne <+v'äärne v'äärse v'äärse[t -, v'äärse[te v'äärse[id adj> сӥё-дано, тодмо, гажано, дуно
auväärne külaline гажано куно
auväärne daam дано дама (я. нылкышно)
auväärne iga дано арлыд
auväärne teadlane сӥё-дано тодосчи
auväärsete vanemate lapsed сӥё-дано анай-атайёслэн нылпиоссы
iga töö on auväärne котькуд уж дуно
ta peab auväärset ametit со дано интыын ужа
peremees istus kõige auväärsemal kohal кузё тӧр (я. сӥё-дано) интыын пукиз

avaldama <avalda[ma avalda[da avalda[b avalda[tud v>
1. (väljendama) возьматыны, мылкыд карыны; (esitama, välja ütlema) вераны; (teatama, teatavaks tegema) ивортыны, тодытыны, вераны, ялыны
lugupidamist avaldama гажамез (гажан мылкыдэз) возьматыны
tänu avaldama тау каремез возьматыны
tunnustust avaldama тау каремез возьматыны
käskkirjas tänu avaldama косонын тау каремез ивортыны
lahkunu omastele kaastunnet avaldama кулэм муртлэн семьяезлы куректондэ вераны
imestust avaldama паймемез возьматыны
kahtlust avaldama осконтэм мылкыдэз возьматыны
kahetsust avaldama жальпотон мылкыдэз возьматыны
meelepaha v protesti avaldama пумит луэмез вераны (я. возьматыны)
lootust avaldama оскемез вераны (я. возьматыны)
rahulolematust avaldama мылкыд тырмымтэез возьматыны
laitust avaldama куаретэмез тодытыны
noomitust avaldama выговор ялыны
veendumust avaldama юн осконлыкез возьматыны
oma tundeid avaldama ас мылкыддэ (я. шӧдонъёстэ) возьматыны
oma soovi avaldama мылкыд каремез возьматыны
valitsuse määrust avaldama кивалтэт пуктэтэз ивортыны (я. ялыны)
võistluse tulemusi avaldama нюръяськон йылпумъянъёсты ивортыны (я. ялыны)
oma arvamust avaldama ас малпамдэ ивортыны (я. вераны)
oma seisukohta avaldama (маке шоры) ас синмыныд учкемдэ (я. малпамдэ) вераны (я. ивортыны)
oma mõtteid avaldama ас малпанъёстэ вераны
kogu tõde avaldama быдэс зэмлыкез вераны
avaldan sulle saladuse мон тыныд ас лушкесме (я. тайнаме) верало
2. (publitseerima) поттыны, печатланы, печатласькыны
ta on avaldanud kümme romaani со дас романзэ печатлам ини, солэн дас романжз печатласькем ини
kõik ajalehed avaldasid presidendi kõne вань газетъёс азьмуртэсь вераськеммзэ печатлазы
trükis avaldatud uurimused печатлам эскеронъёс
avaldamata käsikirjad кигожтосэз (я. рукописез) печатланы (я. поттыны)
3. (ilmutama, osutama) сётыны, =яськыны, луыны
vaenlane avaldas vastupanu тушмонъёс пумитъяськизы (я. пумит нюръяськизы)
lahkunule avaldati viimast austust кулэм муртлы берпуметӥ данлыкез возьматӥзы
nad avaldasid huvi kõige ümbritseva vastu соос тунсыксэс возьматӥзы вань котырын ортчисезлы пумит, соос тунсыкъяськизы котырын ортчисезлы
ta nägu avaldas imestust солэн ымнырыз паймемез возьматӥз
kontsert avaldas kõigile sügavat muljet концерт ваньзылы кужмо впечатление кельтӥз
ta avaldab end muusikas солэн крезьгуръя быгатонлыкъёсыз шӧдӥськизы
{kellele} halba mõju avaldama (кин ке вылэ) уродэн влиять карыны
müra avaldab kahjulikku mõju tervisele ӵашпоттэм уродэн шӧдӥське солэн тазалыкез вылын
4. mat (avaldisena esitama) выражать карыны

avama <ava[ma ava[da ava[b ava[tud v> усьтыны, пась карыны, сэрттыны, пертчыны; (akent, ust) усьтыны, пась карыны, сэрттыны, пертчыны; (harusid, pooli) усьтыны; шараяны, кыре поттыны (к-сь йыруж лэсьтӥсез)
ust avama ӧсэз усьтыны
akent avama укноез усьтыны
ta avas kohvri со чемоданзэ усьтӥз (я. вӧлъяз)
avasime vihmavarjud зонтикъёсмес усьтӥмы
konservikarpi avama консерваез усьтыны
kirja avama гожтэтэз усьтыны
nööpe avama бирдыосты пертчыны
sõlme avama гердъёсты сэрттыны-пертчыны
uut hooaega avama выль сэзон усьтыны (к-сь театрын)
uusi perspektiive avama выль луонлыкъёсты усьтыны
avage avaldises sulud mat выражениысь вугыоссэ (я. скобкаоссэ) усьтэ
avati uus kauplus выль вузаськонни усьтӥзы
näitus on avatud kuu lõpuni адӟытон-выставка толэзьлэн пумозяз усьтэмын
istung avati kell 9 кенешез укмыс часын усьтӥзы
seaduserikkuja kohta avati toimik катэз тӥясь вылэ уж усьтӥзы
sõna tähendust avama кыллэсь пуштроссэ усьтыны
teose ideed avama произведенилэсь валтӥсь малпанзэ усьтыны

barjäär <barj'äär barjääri barj'ääri barj'ääri, barj'ääri[de barj'ääri[sid & barj'äär/e s> могӟет, барьер
psüühiline barjäär психологической барьер
keelebarjäär кылъя барьер
tollibarjäär таможня барьер
toetus barjäärile барьер вылэ пыкиськиз
jõed ja mäed on looduslikud barjäärid шуръёс но гурезьёс инкуазь могӟетъёс луо

broneerima <bron'eeri[ma bron'eeri[da broneeri[b broneeri[tud v> (kinni panema, varuma, turvama) (азьласянь) заказтыны
pileteid broneerima билетъёс заказтыны
hotellikohad on broneeritud кунокуа интыос завазтэмын

bukett <buk'ett buketi buk'etti buk'etti, buk'etti[de buk'etti[sid & buk'ett/e s> (lillekimp, lõhna ja maitse kompleks) букет, сяська керттэт
bukett punaseid roose горд розаосын букет
anekdoote on tal varuks paras bukett солэн туж трос анекдотъёсыз

distsipliin <distsipl'iin distsipliini distsipl'iini distsipl'iini, distsipl'iini[de distsipl'iini[sid & distsipl'iin/e s>
1. (kord) дисциплина, астэ возён
range distsipliin лек дисциплина
raudne distsipliin чурыт дисциплина
teadlik distsipliin валаны луись дисциплина
eeskujulik distsipliin синмаськымон
töödistsipliin ужъя дисциплина
distsipliini rikkumine дисциплинаез тӥян
distsipliinile alluma дисциплиная улыны, дисциплиналэсь кылзӥськыны
distsipliini tugevdama дисциплинаез юнматыны
distsipliini rikkuma дисциплинаез тӥяны
distsipliin on nõrk дисциплина ляб
distsipliin on paranenud дисциплина тупатскиз (я. умояз)
2. (õppeaine, teadusharu) дышетскон предмет, дисциплина
lingvistilised distsipliinid кылтодонъя дышетскон предметъёс
abidistsipliin юрттӥсь дышетскон предметъёс
naaberdistsipliin артэ дышетскон предмет

eales <'eales adv> (eitusega) ноку но; (jaatusega) улытозь
meie vahel pole eales riidu olnud куспамы керетон ноку но ӧй вал
ma ei unusta seda eales мон сое ноку но уг вунэты
pole eales mõttesse tulnud йыре ноку но ӧз лыктылы
teen kõik, mida eales soovid ваньзэ лэсьто, мар улытозяд каремед потоз
mõelgu minust, mis eales tahavad мед малпалозы мон сярысь, мар мылзы потэ
ta on huvitavaim inimene, keda eales olen tundnud таӵе тунсыко муртэ улытозям ӧй тодылы на

ebamugav <+mugav mugava mugava[t -, mugava[te mugava[id adj> умойтэм, умой ӧвӧл, шуген; (piinlik) умойтэм, умой ӧвӧл, шуген
ebamugav korter каньыл луисьтэм патер (я. квартира)
ebamugav tuba каньыл луисьтэм висъет (я. комната)
ebamugav tugitool чурыт кресло
ebamugavad jalatsid умойтэм пыдкутчанъёс я. пыдэ понон
ebamugav tunne умойтэмен шӧдон
ebamugav vaikus умойтэм чалмыт луон
ebamugavas asendis lamama умойтэм я. шуген кылльыны
tal oli ebamugav poja käitumise pärast пиезлэн ассэ воземеныз сэрен солы умойтэм вал
selles asendis on ebamugav kirjutada тазьы интыяськыса пукыны умой ӧвӧл
tal hakkas ebamugav солы умойтэм потыны кутскиз
tal oli sellest rääkida ebamugav солы со сярысь вераськыны умой ӧз поты

ebanormaalne <+norm'aalne norm'aalse norm'aalse[t -, norm'aalse[te norm'aalse[id adj> умойтэм, умой ӧвӧл, нормальной ӧвӧл, ненормальной
ebanormaalne olukord умойтэм югдур
ebanormaalne kaal умойтэм сектала
ebanormaalsed töötingimused умойтэм ужан условиос
poiss on pisut ebanormaalne пияш ӧжытак нормальной ӧвӧл

ebasümpaatne <+sümp'aatne sümp'aatse sümp'aatse[t -, sümp'aatse[te sümp'aatse[id adj> ярасьтэм, кельшисьтэм
ebasümpaatne välimus кельшисьтэм вылтус
see inimene on mulle ebasümpaatne со адями мыным уг яра

ebatervislik <+tervisl'ik tervisliku tervisl'ikku tervisl'ikku, tervislik/e & tervisl'ikku[de tervisl'ikk/e & tervisl'ikku[sid adj> тазалыкез лябӟытӥсь, тазалыктэм, висись
ebatervislikud töötingimused тазалыкез лябӟытӥсь ужан условиос
ebatervislik kliima тазалыкез лябӟытӥсь климат
ebatervislik toit тазалыкез лябӟытӥсь (я. урод) сиён
suitsetamine on ebatervislik тамак кыскон тазалыкез лябӟытэ

ebatõenäoline <+n'äoline n'äolise n'äolis[t n'äolis[se, n'äolis[te n'äolis/i & n'äolise[id adj> оскыны луонтэм, вераны луонтэм, осконтэм
ebatõenäoline lugu оскыны луонтэм мадёс (я. верос, учыр)
ebatõenäoline juhtum окыны луонтэм учыр
on ebatõenäoline, et ta nii hilja veel tuleb осконтэм со сыӵе бер лыктоз на шуыса
niisuguse soovi täitumine näib ebatõenäoline сыӵе малпамез быдэстон осконтэм потэ

ebe <ebe ebeme ebe[t -, ebeme[te ebeme[id s> мамык, мамык гон
lumeebemed лымы мамык
papliebemed тополь мамык
tolmuebe тузон мамык
kerge kui ebe мамык кадь капчи
vars on kaetud valgete ebemetega модос тӧдьы мамыкен шобыртэмын

edasi <edasi adv>
1. (liikumine pärisuunas v kavatsetud suunas) азьлань, отӥяз
sammub edasi азьлань вамыштэ
astuge edasi пыре(лэ)
minge otse edasi шонерак азьлань мынэ(лэ)
sõidan Tartusse ja sealt edasi Võrru Тартуэ мынӥсько, отысен я. собере Выруэ
rühm, edasi! sõj взвод, азьлань!
ei edasi ega tagasi азьлань но, берлань но ӧвӧл
2. (ajas kaugemale, eelseisvale ajale, tulevikus) азьланяз, отӥяз, берло(лы)гес
võistluste algus lükati edasi ӵошатсконлэсь кутсконзэ берлолыгес каризы
tähtaeg lükati edasi быдэсмон дырез я. срокез берлолыгес каризы
mida edasi, seda hullem макем азьпала, сокем уродгес
mis saab edasi? мар отӥяз луоз?
kuidas edasi elada? кызьы азьланяз улоно?
3. (endist viisi, ikka veel, katkenud tegevuse jätkamisel) озьы ик, азьвыл сямен, отӥяз но, азьланяз но
ta magas edasi со озьы ик изиз я. кӧлӥз
vend töötab tehases edasi агай я. вын азьвыл сямен заводын ужа
seadus on edasi jõus кат азьланьскиз
pärast räägime edasi берло вераськонмес азьланьтом
ela siin edasi отӥяз но татын ул
jutustage edasi мадёндэс я. верандэс азьланьтэ(лэ)
ilmad on edasi niisama vihmased куазь азьланяз но озьы ик зороз
4. (järgnevalt, lisaks, veel) собере, берло, азьлань
algul kõndisime metsas, edasi sumpasime soos нырысь нюлэстӥ калгим, собере нюретӥ ветлӥм
edasi jutustas ta veel ühe loo собере со эшшо одӥг мадёс мадиз
edasi peab mainima, et ... собере вераны кулэ, ...
probleem ärgitab edasi mõtlema югдур малпаськытэ
edasi ei mäleta ma midagi собере номырзэ но уг ни тодӥськы
edasi tõmbame punktist A sirge punktini B собере А пунктысь шонерак Б пунктэ нуом
ja nii v nõnda edasi озьы азьлань
5. (arenemisel, kõrgemale tasemele siirdumisel) азьлане, кыдёке, (мае) азинтыны <карк.>
edasi arendama азинтыны, будэтыны
edasi pürgima тыршыны, сюлмаськыны
õpilane viidi järgmisesse klassi edasi дышетскисез бадӟымаз классэ поттӥзы
elu on viimaste aastatega palju edasi läinud берло аръёсы улон трослы азьланьскиз
ta on elus edasi jõudnud со улоназ кыдёке азинскиз
see oli suur samm edasi со азьлане бадӟым вамыш вал
kaeban edasi kõrgema astme kohtusse азьлань, вылӥяз судэ чагисько
6. (vahendamise, üleandmise puhul) выльысен, эшшо огпол, азьланяз
kaupa edasi müüma вузэз азьлань вузаны
kogemusi edasi andma опытэз азьлань сётыны
ütle talle edasi, et koosolekut ei tule вера солы, кенеш уз луы шуыса
rahvaluule kandub edasi suust suhu калык кылбур ымысь ыме выже

edasi andma (üle andma, teisendatult väljendama) сётыны, вераны
tervitusi edasi andma салам вераны
oma kogemusi noortele edasi andma ааслэсьтыд дӟос-чаклосъёстэ егитъёслы сётыны
{mida} põlvest põlve edasi andma выжыысь выжые сётыны
anna pakk mu vennale edasi лэземме агаелы я. вынылы сёт
annan su soovid edasi ӵектэмъёстэ верало
kontsert anti raadios ja televisioonis edasi концертэз радио но телевидение пыр сётӥзы
seda on raske sõnadega edasi anda кылъёсын сое вераны секыт
oma elamusi ning tundeid värsivormis edasi andma улондэ но шӧдонъёстэ кылбур пыр вераны

eelistus <eelistus eelistuse eelistus[t eelistus[se, eelistus[te eelistus/i s> вылӥ дунъян, яратон
siniste toonide eelistus rõivastuses дӥськутын лызалэс буёлъёсты вылӥ дунъян (я. яратон)
igaühel on oma sümpaatiad ja eelistused котькинлэн аслаз симпатиосыз но вылӥ дунъянъёсыз вань

ees <'ees adv, postp> vt ka ette, eest
1. adv (eespool) азьлань, азьпалан, азьласянь
tema sammus ees, mina järel со азьлань вамыштӥз, мон сьӧраз
üks jooksja oli teistest tublisti ees одӥг ӵошатскись мукетъёсызлэсь трослы азьпалан вал
ees paistis jõgi азьпалан шур адӟиськиз
ta lükkas käru ees со уробоез азьласянь донгиз
poiss hüppas pea ees vette пияш вуэ йырин-чукин тэтчиз
astub uhkelt rind ees дӥсьтыса мӧлязэ азьлань урдыса вамышъя
2. adv (esiküljele kinnitatud, esiküljel) азьын
poisil on lips ees пияш (я. пи, пиёк) галстукен
tal on prillid ees со очкиен
uksel on võti ees ӧсын усьтон
tal oli kaval nägu ees солэн ымныраз кескич тусыз вал
akendel olid eesriided ees укноос катанчиосын пытсамын (я. ворсамын) вал
hobune on saani ees вал дӧдьые кыткемын
auto on ees машина азьпалан
3. adv (takistamas, tüliks) азьпалан, вамен
sa oled mul igal pool ees тон монэ котькытын азьпалтӥськод
puu oli tee peal risti ees писпу сюрес вамен вал
4. adv (varem kohal, varem olemas) ни
mul seal mitu tuttavat ees мынам отын тодмоосы вань ни
5. adv (ajaliselt tulemas, teoksil, arengult eespool, õigest ajast ette jõudnud) азьпалан, азьпала
ees on heinaaeg азьпалан турнан дыр
kogu elu on alles ees вань улон азьпалан на
mis sul täna õhtul ees on? мар кариськод туннэ ӝыт?
selle artikliga on veel rohkesti tööd ees та статья бордын ужез трос на
see asi on juba mitu korda kohtus ees olnud та ужпум кӧня ке пол пумиськылӥз ни
ta oli oma ajast ees со ас дырзэ азьпалтӥз
oma võimete poolest on ta minust ees ас кужыменз со мынэсьтым азьпалан
kell on viis minutit ees час вить минутлы азьпала мынэ (я. дыртэ)
6. adv (eelnevalt, enne teisi) азьын
kuidas isa ees, nõnda poeg järel кызьы атаез, озьы ик пиез
ta teeb kõik järele, mis teised ees teevad со ваньзэ озьы ик каре, мар мукетъёсыз азяз каро
7. postp [gen] (eespool) азьлань, азьпалан, азьласянь
maja ees корка азьын
peegli ees синучкон азьын
tahvli ees доска азьын (я. дорын)
meie ees laius meri ми азьын зарезь вӧлскиз
meie ees seisavad suured ülesanded ми азьын бадӟым ужпумъёс (я. задачаос) сыло
ta sammus minu ees со азьпалам вамыштӥз

eeskätt <+k'ätt adv> нырысь ик, ваньмызлэсь азьло
eeskätt tuleb plaan koostada нырысь ик план лэсьтоно
hoolitseb eeskätt enese eest нырысь ик ас сярысьтыз сюлмаське
nõutav on võõrkeelte, eeskätt saksa ja inglise keele oskus кунгож сьӧрысь кылъёсты, нырысь ик англи но немец кылъёсты, тодыны кулэ

eesnimi <+nimi nime nime -, nime[de nime[sid s> ним
eesnimi ja perekonnanimi ним но фамилия
mis su eesnimi on? кызьы тынад нимыд?

eest <'eest adv, postp> vt ka ees, ette
1. adv (eestpoolt, esiküljelt) азьысь, азьпалась, азьпалласянь, азьласянь, кутсконысен, вамен
eest tõusis suitsu азьпалан ӵын ӝутскиз
ta on rivis eest kolmas со радын кутсконысен куинетӥез
2. adv (ära, küljest ära, eemale) :
ema võttis põlle eest анай азькышетсэ кылиз
jooksin venna eest ära агаелэсь я. вынылэсь пегӟи
mine eest! кош(кы) азьысь я. азьпалась!
eest ära! кош(кы) азьысь я. азьпалась!
3. adv (varem kohal, varem olemas) гинэ
kodus leidsin ainult õe eest дорысь апайме (vanem õde) я. сузэрме (noorem õde) гинэ шедьтӥ
leidis eest tühja korteri тырттэм патер гинэ шедьтӥз
4. postp [gen] (eestpoolt, esiküljelt) :
läks maja eest mööda коркаез котыртыса кошкиз
poisid jooksid meie eest läbi пияшъёс я. пиос милесьтым пегӟизы
hääled kostsid kaupluse eest куараос вузаськонниысь кылӥськизы
pühkisin natuke trepi eest тубат азез кӧня ке ӵужи
särk on rinna eest verine дэрем гадь котыртӥ виресь
komisjoni eest käib läbi palju inimesi комиссия пыр трос адями потэ
5. postp [gen] (ära, küljest ära, eemale) :
särgi eest tuli nööp ära дэремлэн бирдыез усиз
tõmbas kardinad akna eest kõrvale укноысь катанчиез усьтиз
võtsin käe silmade eest синъёсме усьтӥ (я. киме син азьысьтым басьтӥ)
võta võti ukse eest ära усьтонэз ӧсысь басьты
6. postp [gen] (kelle-mille vältimist, kellest-millest varjatud, kaitstud) азьысь, палэнэ
mul õnnestus pea löögi eest kõrvale hoida мынам йырме шуккиськемлэсь палэнэ шонтыны пӧрмиз
ta püüab end minu eest kõrvale hoida со мынэсьтым палэнскыны турттэ
hoidu rongi eest! чакласькы поездлэсь!
hoia end kahjulike mõjude eest! урод сямъёслэсь утиськы!
ta on halb inimene, hoia end tema eest со урод адями, солэсь палэнскыса ул
kuused varjavad aeda külmade tuulte eest кызъёс вужеренызы сад-бакчаез кезьыт тӧлъёслэсь шобырто
ma ei varja sinu eest midagi мон тынэсьтыд номыр но уг ватӥськы
tema eest hoiti kõik salajas солэсь ваньзэ ватыса возизы
põlde tuli kaitsta üleujutuste eest бусыез ву нюртонлэсь утёно луиз
7. postp [gen] (kelle-mille asemel, kellega-millega võrdselt) интые, нерге, порма, понна
mine minu eest мын мон интые
maksan ka sinu eest тон понна но тыро
esimehe eest kirjutas alla sekretär тӧро интые секретарь гожтӥськиз
tädi oli vaeslapsele ema eest кенак сирота пиналлы анай интые (я. нерге, порма) вал
alustass oli tuhatoosi eest пичи тусьты пепельница интые (я. нерге, порма) вал
töötab kahe eest кык мурт понна ужа
poisid olid tööl juba mehe eest пияшъёс (я. пиос) пиосмуртъёс (я. воргоронъёс) интые ужазы ни
8. postp [gen] (varem, teatud aeg tagasi) талэсь азьло
ta käis paari päeva eest meil со дорамы как нунал талэсь азьло ветлӥз
see juhtus mõne minuti eest со кӧня ке минут талэсь азьло луиз
9. postp [gen] (mille väärtuses, mille vastu, mille tasuks, vastutasuks) понна
sularaha eest ostma коньдонэн гинэ басьтыны
andis kauba poole hinna eest вуззэ ӝыны дунын сётӥз
siin on kaupa suure summa eest татын вуз бадӟым суммалы
aitäh eest ei saa midagi тау карем понна номыр уд басьты
hea töö eest premeerima умой уж понна премия сётыны
sain raamatu eest honorari книга понна гонорар басьтӥ
aitäh abi eest тау юрттэт понна
poiss sai hoolikuse eest kiita пияшез сюлмаськемез понна ушъяны луэ вал
mille eest teda karistati? мар понна сое наказать каризы?
selle eest ma maksan veel kätte! со понна мон пунэмзэ берыкто на!
10. postp [gen] (kelle-mille kasuks, poolt, kelle-mille suhtes vastutav, kelle-mille suhtes hoolitsev) понна
võitlus rahu eest тупаса улон понна нюръяськон
oma huvide eest võitlema аслад интересъёсыд понна нюръяськыны
see tõik kõneleb ise enda eest та факт ас понназ вера
sõbra eest seisma эш понна (я. интые) сылыны
vastutan kõikide eest ваньмыз понна кыл кутӥсько
oma tegude eest sa veel annad vastust! аслад ужъёсыд понна кыл кутоно луод на!
perekonna eest hoolitsemine семья понна сюлмаськон
hoolitseb haigete eest висисьёс понна сюлмаське
muretsege selle eest, et laud oleks kaetud ӝӧк вылэ тыриськон понна сюлмаське
11. postp [gen] (osutab isikule, kes millestki ilma jääb) :
kahmas teiste eest paremad asjad endale муртъёслэсь ваньзэ умойзэ аслыз басьтӥз
vend sõi kõik minu eest ära агае я. выны мынэсьтым ваньзэ сииз

eestipärane <+pärane pärase päras[t -, päras[te pärase[id adj> эстон сямен, эстон сямо, эстон нерге, эстон порма
eestipärane eesnimi эстон сямен ним
eestipärased käsitööd эстон сямо киужъёс
ta riietus on eestipärane солэн дӥсяськемез эстон сямен
need laensõnad on muutunud eestipäraseks та асэстэм кылъёс эстон сямо луизы

eesõigus <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i & 'õiguse[id s> привилеги|я, преимущество
seisuslikud eesõigused сословной привилегия
oma eesõigust kasutama аслэсьтыд привилегиостэ уже кутыны
eesõigust piirama привилегиез ичиомытыны
eesõigusest loobuma привилегилэсь куштӥськыны
daamidel on eesõigus кышномуртъёслэн (я. нылкышноослэн) преимуществозы вань

ehe1 <ehe 'ehte ehe[t -, ehe[te 'ehte[id s> чеберъяськон, чеберъян, чеберман, чебер карон; чеберъяськон котыр, чеберъян котыр
vanaaegne ehe вашкала чеберъяськон котыр
keraamilised ehted сюйлэсь лэсьтэм чеберъяськонъёс (я. чеберъянъёс)
hõbeehted азвесь чеберъяськон котыр
jõulu[puu]ehted Рождество (я. Ымусьтон) дыръя (кыз) чеберъян (я. чеберман, чебер карон) котыр
mets on kevadises ehtes нюлэс (я. тэль, сие) тулыс чеберъянъёсын
tema kirjutised on selle ajakirja ehteks солэн гожъямъёсыз со газетэз чебермало

ehitama <ehita[ma ehita[da ehita[b ehita[tud v>
1. пуктыны, лэсьтыны
isa ehitas maja ise атай коркаез ачиз пуктӥз
ehitatakse uut silda выль выж лэсьтӥське
on ehitatud palju uusi maju трос выль корка пуктэмын
linn on ehitatud soisele kohale кар нюр интые пуктэмын
saarlased ehitasid häid laevu шормуӵын улӥсьёс умой корабльёс лэсьтылӥзы
poiss kavatseb endale raadiot ehitada пияш (я. пи, пиёк) аслыз радио лэсьтыны малпа
lind ehitab pesa тылобурдо кар лэсьтэ
tulevikuplaane ehitama азьланезлы планъёс лэсьтыны
2. kõnek (ähvardusena: näitama, andma, lööma) возьматыны, сётыны
küll ma sulle veel ehitan! мон тыныд возьмато (я. сёто) на!

ehk <'ehk konj, adv>; <'ehk ehku 'ehku 'ehku, 'ehku[de 'ehku[sid & 'ehk/e s>
1. adv оло, дыр, нош
ehk ma siiski tulen sinuga kaasa мыно ик, дыр, мон тонэн(ыд) ӵош
tänaseks ehk aitab туннэзэ оло юрттоз
ta on alles noor, ehk paraneb veel со егит ай, оло умоялоз на
küsi temalt, tema ehk teab солэсь юа, оло со тодэ
kujundus oli lihtne, ehk liigagi tagasihoidlik чеберъямзы огшоры вал, оло ятырзэ востэм но
korvi mahub oma kolm liitrit marju, vahest ehk rohkemgi кудые аслам куинь литр узы-борые терэ, оло тросгес но
ehk tahad süüa? оло сиемед потэ?
sul on ehk igav тыныд оло мӧзмыт
kas ma ei peaks ehk sellest isale rääkima? мыным нош со сярысь атайлы верано ӧвӧл-а?
2. konj оло, дыр, нош
predikaat ehk öeldis предикат яке сказуемой
3. s kõnek оло
ehku peale lootma шудлы оскыны я. ололы оскыны
ehku peale tegema оло пӧрмоз шуыса лэсьтыны

ei <'ei adv>; <'ei 'ei 'ei[d -, 'ei[de 'ei[sid s>
1. (eitussõna, annab lausele eitava sisu) уг (уд, уз, ум), ӧй (ӧд, ӧз, ӧм), ӧвӧл
ma ei tea мон уг тодӥськы
ei sobi уг тупа
ei lähe arvesse уг лыдъяськы
see ei teeks paha солэсь урод ӧй луысал
tööd ei ole veel alustatud уж кутскемын ӧвӧл на
töö ei tahtnud edeneda уж умой ӧз мыны (я. ужлэн пӧрмемез ӧз поты)
kas tuled või ei? лыктод-а уд-а?
ei, seda ma ei tee! уг, мон сое уг лэсьты! (я. уг, озьы мон уг кары!)
ei, ma ei usu teid! уг, мон тӥледлы уг оскиськы!
2. (eitab järgnevat sõna) но-, ӧвӧл, ӧй вал
ei iialgi ноку, ноку но
otsisin, aga teda ei kuskil pool утчай, нош со нокытын но ӧвӧл
nad elavad vanamoodi, ei midagi uut соос азьло сямен ик уло, номыр вылез ӧвӧл
ta on süüdi, ei keegi muu со янгыш, нокин мукетыз ӧвӧл
kasu polnud sellest ei mingisugust солэсь нокыӵе но пайда ӧй вал
3. (jaatavas lauses soovi v küsimuse esitamisel) уг (уд, уз, ум), ӧй (ӧд, ӧз, ӧм), ӧвӧл
kas me ei läheks kinno? кинотеатре ум-а мынэ?
kas ma ei saaks sind aidata? мынам тыныд юрттэме ӧй-а луысал?
kas ei tuleks sedagi võimalust kaaluda? тазэ но луонлыкез учконо уз-а луы?
4. (retoorilistes küsilausetes, hüüatustes) уг (уд, уз, ум), ӧй (ӧд, ӧз, ӧм), ӧвӧл
kuhu sa ka ei läheks, igal pool on tema ees кытчы гинэ уд мын(ы), котькытын со азьын
mida seal kõike ei olnud! маиз гинэ отын ӧй вал!
mis teile küll pähe ei tule! мар йырады уз но лыкты!
5. (koos sidesõnaga ega)... но ... но ... ӧвӧл, ... но ... но ...уг (уд, уз, ум), ... но ... но ... ӧй (ӧд, ӧз, ӧм)
ta ei tundnud ei pahameelt ega viha со йыркурез но лек луэмез но ӧз шӧды
ei see ega teine со но та но ӧвӧл
6. interj (väljendab rõõmu, rahulolu, vaimustust) :
ei, oli see alles saun! ӧвӧл, со мунчо гинэ вал!
7. s уг (уд, уз, ум), ӧй (ӧд, ӧз, ӧм), ӧвӧл
sajakordne ei сюполэтӥзэ уг я. ӧвӧл
vastuseks oli kindel ei точной веран (я. ответ) вал уг я. ӧвӧл
üksainus ei on mõnikord rohkem väärt kui kümme jaad одӥг пол гинэ ӧвӧл я. уг шуэмлэн дуныз куддыръя дас пол бен шуэмлэсь тросгес

eksima <'eksi[ma 'eksi[da eksi[b eksi[tud v>
1. (teed kaotama) ышыны, (мае) ыштыны, йыромыны
olime teelt eksinud сюресмес ыштӥмы я. йыромимы
laps eksis metsa пинал нюлэскы (я. тэле, сике) ышиз я. йыромиз
lamba järelt eksinud tall ыжлэсь (мумыезлэсь) ышем ыжпи
2. (kuhugi juhuslikult sattuma) йыромыны
vahel eksib siia kolkasse mõni võõras куддыръя татчы, куашкам интые, куд-ог муртъёс йыромыло
linna eksinud põder каре йыромем пужей
3. (viga tegema) янгышаны, янгышаськыны, янгыш лэсьтыны, умойтэм лэсьтыны
eksid rängalt зол янгышаськод
sa eksid, kui nii arvad озьы малпаськод ке, янгышаськод
eksis olukorra hindamisel югдурлы дунъет сётонын янгышаз
eksisin uksega ӧсэн янгышаськи
ta on eksinud elukutse valikuga профессия быръёнын янгышаз
sõnades v kõnes eksima кылъёсын я. вераськонын янгышаны
4. (reegleid, tavasid rikkuma) ӧвӧл валаны
sa oled seaduse vastu eksinud тон катэз валасьтэм мурт
kutse-eetika vastu eksima ӧтен этикаез ӧвӧл валаны

eksitus <eksitus eksituse eksitus[t eksitus[se, eksitus[te eksitus/i s> (viga) янгыш; (eksimus) янгышам; (arusaamatus) валамтэ
kahetsusväärne eksitus жаляно луись яшнгыш
oma eksitust tunnistama аслад янгышамед сярысь вераны
eksitust märkama янгышамез адӟыны
eksitusse viima янгыше вуттыны
see on lihtsalt eksitus со огшоры валамтэ

elama <ela[ma ela[da ela[b ela[tud v>
1. улыны; (teatud ajani) улыны; (mõni aeg) улыны; (teatud aeg v ajani) улыны; (kauem) улыны, улыны-вылыны; (vaikselt, tasapisi) улыны, улыны-вылыны; (elunema) улыны
pealinnas elama шоркарын улыны
maal elama гуртын улыны
ühe katuse all elama одӥг липет улын улыны
jõukalt elama узыр я. бай улыны
vaeselt v vaesuses elama куанер улыны
muretult elama сюлмаськытэк улыны
üksmeeles elama ог-огдэ валаса улыны
hirmu all elama кышкаса улыны
ootuses ja lootuses elama возьмаса но оскыса улыны
eilses [päevas] elama толлоен(ыз) улыны
pensionist elama пинсилы улыны
teiste kulul elama мукетъёслэн коньдонэнызы улыны
üksnes palgast elama одӥг уждунлы улыны
ta jäi imekombel elama со паймымон луло кылиз
minu vanemad elavad veel мынам пересь анай-атае улэпесь на
pikk elu on juba elatud кема улэмын ни
ta elas kõrge vanuseni со трос аресозь улӥз я. со кема улӥз
kes segab sind elamast? кин тыныд улыны уг сёт(ы)?
kuidas sa elad? кыӵе мар улӥськод?
elame, näeme улом, адӟом
vanaema elab meie juures ӵужанай я. песянай ми дорын улэ
nad on hiljuti siia elama asunud берло дыре соос татчы улыны кариськизы
ta on kogu elu linnas elanud со быдэс улонзэ карын улӥз
ta elab meie tänavas со милям ульчаямы я. урамамы улэ
ta elas kümme aastat mehest kauem со картэзлэсь дас арлы кемагес улӥз
need loomad elavad ainult mägedes со пӧйшуръёс гурезьёсын гинэ уло
kui palju kurjust elab inimestes кӧня лекез вылэм адямиос пушкын
ta elab oma tööle со уженыз улэ
ema elab oma lastele анай нылпиосыз понна улэ
see nimi jääb igavesti elama та ним пыркалы улыны кылёз
peremees elas oma teenijaga семья кузё ляльчиеныз улӥз
elage hästi! умой я. ӟеч улэ!
2. (elumärke avaldama, elavana tunduma) улӟыны
hommikuti hakkab maja elama ӵукнаосы корка улӟе
rõõm pani näo elama шумпотон ымнырез улӟытӥз
leek lõi elama piltl тыл улӟиз я. гоманы кутскиз

elamine <elamine elamise elamis[t elamis[se, elamis[te elamis/i s>
1. (elu, olemine) улэм, улон, улэм-вылэм, улон-вылон
elamine läheb ülesmäge улон умой мынэ
see teeb elamise lausa võimatuks со улонэз шӧдскымон чидантэм каре
elamiseks sobiv paik улыны тупась инты
2. (eluase) улон инты, улонни; (majapidamine) улон инты
korralik elamine умой (я. ӝикыт) улон инты
tulime teie uut elamist vaatama выль улон интыдэс учкыны лыктӥм(ы)
elamine on laokile jäänud куштэм улон инты
kohvris oli kogu ta kasin elamine чемоданаз солэн вань начар улэм-вылэм котырез вал

elavnema <elavne[ma elavne[da elavne[b elavne[tud v> улӟыны, мыло-кыдо луыны
jutt elavneb ужпум улӟиз
haige elavnes висись улӟиз (я. мыло-кыдо луиз)
seltsi tegevus on elavnenud дэменлэн ужез улӟемын
tema nägu elavnes солэн ымнырыз улӟиз (я. мыло-кыдо луиз)

elekter <el'ekter el'ektri el'ektri[t -, el'ektri[te el'ektre[id s>
1. (elektrilaengud, elektrienergia, elektrivalgus) езтыл, тыл, электричество
positiivne ja negatiivne elekter füüs позитивной но отрицательной езтыл
staatiline elekter füüs вошъяськисьтэм (я. статичной) езтыл
atmosfäärielekter, õhuelekter омырысь езтыл
elektriga varustamine езтылэз кыскон
elektrit põlema panema (ез)тыл ӝуатыны
elektrit välja lülitama (ез)тылэз кысыны
tehas töötab elektri jõul завод езтыллэн кужыменыз ужа
meil läks elekter ära милям (ез)тылмы быриз
majja on juba elekter sisse pandud корка (ез)тыл кыскемын ни
2. piltl (pinge, pinevus) езтыл
õhk on elektrit täis омыр тыраз езтылын
õhus on elektrit омыр езтылын (басьтэмын)
elektri+
elektriarvesti el езтылэз лыдъян (я. счетчик)
elektrienergia езтыл кужым, езтыл энергия, электроэнергия
elektriraudtee езтыл чугун сюрес, электрической чугун сюрес
elektrivool el езтыл ток, электрической ток

element <elem'ent elemendi elem'enti elem'enti, elem'enti[de elem'enti[sid & elem'ent/e s>
1. (koostisosa, seadme osa, isik); keem (aine lagundamatu komponent); el (elektrienergia allikas); filos (ürgalge) элемент, люкет
monteeritav element ehit ватсаськись (я. монтировать кариськись) люкет
kandev element ehit возись люкет
keemiline element химической элемент
kuritegelik element катэз сӧрись элемент
dekoratiivelement чеберъян элемент
galvaanielement el гальванической элемент
kütteelement el эстӥськон элемент
maastikuelement ландшафт элемент
struktuurielement структурной элемент
ühenduselement ehit герӟась элемент
elementide perioodilisussüsteem keem элементъёслэн периодической радзы я. системазы
võimlemisharjutuses oli raskeid elemente нюръяськон упржнениын секыт элементъёсыз вал
neli looduse elementi ныль инкуазь элемент
2. (hrl pl) (suge, alge) элемент
kõrgema matemaatika elemendid вылӥ математикалэн элементъёсыз
moes on rahvakunsti elemente модаын калык искусствоысь элементъёс

elu <elu elu elu 'ellu, elu[de elu[sid s> улон, улон-вылон; (eluiga) улон, улон-вылон
pikk elu кема улон
lühike elu ӧжыт (я. ичи) улон
jõukas elu узыр (я. бай) улон
vilets elu куанер (я. начар) улон
kerge elu капчи улон
muretu elu сюлмаськытэк улон
üksluine elu огвыллем улон
isiklik elu ас улон
vaimne elu малпаськыса улон
elatud elu улэм улон
igapäevane elu котькуд нунал улон
ühiskondlik-poliitiline elu мерлыко- (я. общественно-)политической улон
tegelik elu зэмос улон
kohalik elu интыысь улон
argielu огшоры улон
eraelu нимаз улон
hariduselu дашетскон улон
hingeelu лул (я. психологической) улон
inimelu адями улон
jõudeelu номыр карытэк улон я. так улон
kirjanduselu литература улон
kolkaelu куашкам интыын улон
koolielu школа улон
kooselu ӵошен улон
kultuurielu лулчеберет (я. культурной) улон
külaelu гурт улон
majanduselu экономика улон
perekonnaelu семья улон
poissmeheelu кышнояськытэк улон
tõsielu зэм(ос) улон
ulaelu калгыса улон
ärielu уж (я. деловой) улон
üliõpilaselu студент (я. дышетскись) улон
elu tekkimine maakeral музъем вылын улонлэн кылдэмез
elu seadused улон катъёс
elu kestus улон азьлань мынэ
elu mõte улон малпан
elu igavus улонлэн огвыллем (я. мӧзмыт) луэмез
elu loojang piltl улонлэн йылпумъяськемез
kogu elu vältel v kestel v jooksul быдэс улон ӵоже
kord[ki] elus огпол я. одӥг пол (ке но, коть) улонын
mitte kordagi elus ноку но улонын
esimest korda elus нырысьсэ улонын
elu seeski ei ... улытозь ӧй (ӧд, ӧз, ӧм) ...
ellu ärkama улӟыны, лулъяськыны
{keda-mida} ellu äratama (кинэ-мае) улӟытыны, лулъяны
ellu jääma улэп (я. луло) кыльыны
elu ohverdama {kelle-mille eest} (кинлэсь) улонзэ (кин-ма понна) курбон сётыны я. вӧсь карыны
{kelle} elu kallale kippuma (кинлэн) улонэз вылэ киез ӝутыны (я. урдыны)
elu enesetapuga lõpetama улонэз астэ быдтыса йылпумъяны
elu küljes rippuma бырон калын луыны
eluga riskima, elu kaalule panema улонэн рисковать карыны
{mille eest} eluga maksma (мар понна) улонэн тырыны
oma elu kergemaks tegema аслэсьтыд улондэ капчигес карыны я. капчиятыны
{kelle} elu päästma (кинлэсь) улонзэ утьыны
ellu astuma улыны кутскыны
ellu kutsuma улыны косыны
ellu viima улонэ пыртыны
ta elu on ohus солэн улонэз кышкытын
arstid andsid talle elu tagasi эмъясьёс солы улонзэ берыктӥзы
tal on elust isu v himu täis со улэм потэмен тыраз
võttis endalt elu аслэсьтыз улонзэ куспетӥ кариз
endas uut elu kandma ас пушкын выль улон нуллыны
kuidas elu läheb? кыӵе мар улон мынэ?
minu eluks jätkub мынам улонэлы тырмоз
elu veereb oma rada улон ас кожаз мынэ
ta on oma elus mõndagi näinud со улоназ мар но ӧз адӟы
ta võtab elu tõsiselt со лад-лад улэ
ta ei suuda kuidagi oma elu korraldada солэн нокызьы но ас улонзэ радъямез уг луы
meil tuleb oma elu siin sisse seada татын милемлы ас кожамы улоно луоз
mäletan seda elu lõpuni мон со сярысь ул(ы)тозям (я. кул(ы)тозям) уг вунэты
ta on elus edasi jõudnud со улонын азинскем
elu on teda muserdanud улон сое посэм (я. погмам, лошъям)
ta ei käi eluga kaasas со улонэн ог вамыш уг мыны
ülikool saatis ellu järjekordse lennu noori õpetajaid университет нош ик егит дышетӥсьёсыз улонэ лэзиз
talle tuli elu sisse со улӟиз (я. лулъяськись)
silmisse tuli uut elu синъёс выль улон басьтӥзы
maal läks elu käima, maa ärkas ellu гурт улӟиз
sipelgapesas kihab v keeb elu кузьыли карын улон пӧзе
maja ümber polnud mingit elu märgata корка котырысь нокыӵе улэм-вылэм ӧз адӟиськы

eluaasta <+'aasta 'aasta 'aasta[t -, 'aasta[te 'aasta[id s> арлыд, арес, ар
kolmas eluaasta куинети араз
kui palju sul eluaastaid on? кӧня тыныд арес?
ta on jõudnud kaheksakümnenda eluaastani со кызь аресозяз вуиз
keskmistes eluaastates mees шоро-куспо арлыдо пиосмурт (я. воргорон)

eluohtlik <+'ohtl'ik 'ohtliku 'ohtl'ikku 'ohtl'ikku, 'ohtlik/e & 'ohtl'ikku[de 'ohtl'ikk/e & 'ohtl'ikku[sid adj> улонлы кышкыт луись
eluohtlikud haavad улонлы кышкыт луись сӧсырмемъёс (я. яраос)
maohammustus on eluohtlik кый куртчем улонлы кышкыт

elus <elus elusa elusa[t -, elusa[te elusa[id adj> улэп, луло, зэмос, зэм; (tõeline, ehtne) улэп, луло, зэмос, зэм
elus loodus улэп инкузь
elus tuli улэп бертӥз
elus põrgu улэпен адэ
elusa ja elutu kategooria keel лулъем (я. одушевленной) но лултэм (неодушевленной) категория
ta on elus ja terve со улэп но таза
elusast peast kinni võtma улэпен кутыны
juuksed nagu elus siid йырси зэмос буртчин кадь
Liitsõnad
elus+
elusloodus луло инкуазь

elustuma <elustu[ma elustu[da elustu[b elustu[tud v> улӟыны; (uuesti tegevusse astuma, kasutusele tulema) улӟыны
kevadel loodus elustub тулыс инкуазь улӟе
väsinud nägu elustus жадем ымныр улӟиз
mälestused elustusid тодэ ваёнъёс улӟизы
pärast sõda hakkas kaubandus elustuma ож бере вуз карон улӟыны кутскиз (я. ӧдъяз)
mitmed vanad kombed on elustumas куд-ог вашкало сямъёс (я. йылолъёс) улӟо
seltsi tegevus on elustunud дэменлэн ужез улӟемын

elutöö <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de & töö[de t'öö[sid & t'ö[id s> улон уж, быдэс улонлэн ужез
see on osa tema elutööst со солэн улон ужезлэн люкетыз
see sai teadlase elutööks со тодосчиослэн улон ужзылы пӧрмиз
isa elutööd jätkama атайлэсь улон ужзэ азьланьтыны

ema <ema ema ema -, ema[de ema[sid s> анай, нэнэ, нэнэй, мумы, мама; piltl (algataja, looja) анай
kallis ema дуно анай
hoolitsev ema сюлмаськись анай
paljulapseline v lasterikas ema трос нылпиё (я. пинало) анай
lihane ema вордэм анай
tulevane ema вуоно анай
imetav ema нонтӥсь анай
vaimne ema piltl визьмась (я. визь-нод сётӥсь, визьнодась) анай
kangelasema анай-героиня
ristiema пыртэм анай, кирос анай
võõrasema сюранай, сюрмумы
ema poolt sugulased анай ласянь ӵыжы-выжыос
emata jäänud laps анайтэк кылем пинал я. сирота
emaks saama анай луыны
tibud magasid ema tiiva all чипыос анайзылэн бурд улаз изизы (я. кӧлӥзы)
tütar on täiesti emasse läinud ныл чылкак (я. копак) анаез выжые мынэм
kordamine on tarkuse ema выльысен веран (я. тодэ ваён) - дышетскемлэн анаез
teatrikunsti ema театр искусстволэн анаез
Liitsõnad
ema+ (naissoost vanemasse puutuv)
emaarm[astus] анай яратэм, анай яратон

enam <enam adv>; <enam enama enama[t -, enama[te enama[id pron, adj>
1. adv (rohkem v üle ettenähtud määra v hulga) тросгес, трос, тужгес ик, тужгес но; (pigem) тросгес, трос
kümme korda enam дас поллы тросгес
kõige enam тужгес ик я. тужгес но
kõigist enam ваньмызлэсь трос
sinna on enam kui sada kilomeetrit отчыозь сю иськемлэсь тросгес луоз
enam kui tarvis кулэезлэсь тросгес
mul on enam jõudu kui sul мынам тынад сярысь кужыме тросгес
viljasaak oli enam kui rikkalik ю-няньлэн удалтэмез умой удалтэм шуэмлэсь тросгес вал
pilt on enam kui kurb суред ӝож шуэмлэсь тросгес (я. ӝожгес)
2. adv (eitavas lauses) (sellest peale, edaspidi, lisaks) ни, нӥ; (vormilt jaatavas, sisult eitavas: veel, nüüd veel) ни, нӥ
ei ole enam aega дыр ӧвӧл ни
ära tule enam meile ми доры эн ни ветлы
ei suuda enam töötada ужамез уг ни луы
sa pole enam laps тон пинал ӧвӧл ни
pühadeni pole enam nädalatki шулдыръяськонозь (я. юмшанозь, юон дырозь) арня но ӧвӧл ни
ma enam ei tee мон уг ни лэсьты я. мон уг ни кары
kes seda enam mäletab! сое (я. со сярысь) шат уд ни тодӥськы!
ei mõista enam midagi öelda номыр но уг ни валаськы вераны
teisi vaevalt enam tuleb мукетъёсыз уз ни лыктэ, дыр
mis see enam aitab солэн пайдаез (я. толыкез) ӧвӧл ни
3. pron; adj (rohkem) тросгес, тросэзгес, трос
kahe või enama isiku osavõtul кык яке тросгес муртлэн пыриськеменыз
kokkutulnud olid enamalt jaolt noored inimesed кенеше лыктэмъёс пӧлын егитъёсыз тросгес вал
see on enama kui ühe inimese arvamus со одӥг муртлэн мылпамезлэсь тросгес
enamale ma ei pretendeeri тросэзлыгес мон претендовать уг кариськы
olen enamaks võimeline мынам тросэзлы кужыме тырмоз
loodeti enamat тросэзлыгес оскизы я. тросгес возьмазы
enamikul juhtudel тросаз учыръёсы (я. ӵемысь, ӵем дыръя)
4. pron; adj (rohkem väärt olev, parem) умойгес, бадӟымгес, -гес
mille poolest sina siis enam oled? мар поннагес озьыен тон?
peab ennast teistest enamaks ассэ мукетъёслэсь быдӟым(ен)гес лыдъя

enamasti <enamasti adv> (peamiselt) тросгес; (tavaliselt) ӵемгес, ӵемысь
ta töötab enamasti kodus со ӵемгес дораз ужа
seltskond koosnes enamasti noormeestest огазеяськонын егит муртъёсыз тросгес
lumi on enamasti juba sulanud лымы ӝыныезлэсь тросгес шунам ин
ta on enamasti heas tujus со ӵемысь умой мылкыдын

enam-vähem <+vähem adv> кӧня ке коть
enam-vähem võrdsed osad кӧня ке коть огкадь луись люкетъёс (я. палъёс)
hindab olukorda enam-vähem õigesti югдурез кӧня ке коть умой дунъя
töö on enam-vähem valmis уж кӧня ке коть дась

endiselt <'endiselt adv> азьло сямен (ик), азьло кадь (ик)
endiselt lahke ja lõbus азьло сямен каньыл но шумпотӥсь
taevas on endiselt selge инбам азьло сямен ик югыт
kodus on kõik endiselt гуртын ваньмыз азьло сямен ик

enese sg gen <- enese ennas[t -, enes[te 'end[id pron>; enda sg gen <- 'enda 'end -, 'end/i 'end[id pron> vt ka ise2 ас; (refleksiivide puhul) -скы-, -ськы-, -иськы, асме (астэ, ассэ, асьмемыз, асьтэдыз, асьсэзыс)
pani mu enese kõrvale istuma ас вӧзаз монэ пуктӥз
võtan selle ülesande enda peale та ужез ас вылам басьто
tundke ennast nagu kodus! дорады кадь луэ!
ära tee endale etteheiteid астэ эн пыкылы
ta hindab end üle со ассэ укыр вылӥ дунъя
pomises midagi enda ette ас понназ мар ке но вераз
ta on kaotanud usu endasse со аслыз осконзэ ыштӥз
tüdruk kammib ennast нылаш сынаське, нылаш ассэ сына
ära sega end teiste asjadesse! мурт ужъёсы эн чуртнаськы!, мурт ужъёсы астэ эн чуртна!
soojendasime end lõkke ääres тылскем азьын шунтскимы, асьмемыз тылскем азьын шунтӥмы
Liitsõnad
enese+
enesekaitse астэ утён
enesekriitika астэ курлан, астэ критиковать карон

enesetunne <+tunne t'unde tunne[t -, tunne[te t'unde[id s>
1. асшӧдон, астэ шӧдон
hea enesetunne умой асшӧдон, астэ умоен шӧдон
haige enesetunne on muutunud paremaks висисьлэн асшӧдонэз умой луиз
2. (iseteadvus, eneseväärikustunne) асвалан, астэ гажан мылкыд
rahvusliku enesetunde tõus йӧскалык асваланлэн ӝутскемез

enne1 <enne 'ende enne[t -, enne[te 'ende[id s> тодмет, пус, веран
hea enne ӟеч тодмет, умойлы тодмет
õnneenne шуд пус
endeid uskuma тодметъёслы оскыны
õhus on sügise endeid омырын сӥзьыллэн тодметъёсыз

enne2 <'enne adv, prep>
1. adv (varem, varemalt) азьло, азьвыл
niisugust asja pole ma enne näinud таӵе ужпемез азьло аздӟылэме ӧй на вал
kus sa enne töötasid? кытын тон азьло ужад?
olin ammu enne kohal kui tema мон интыын кемалась солэсь азьлогес ни
ta oli ilusam kui kunagi enne со котькудлэсь чебергес вал
nii on ennegi tehtud азьвыл но озьы лэсьтэмын (я. каремын) вал
olime juba enne kokku leppinud азьло ик вераськимы вал ни
enne ma sind ära ei lase, kui kõik ära räägid ваньзэ верамедлэсь азьло мон тонэ уг лэзьы
enne kui vastad, mõtle верамедлэсь (я. ответ сётэмедлэсь) азьло малпаськы
2. adv (esmalt, kõigepealt) нырысь, нырысь ик, ваньмызлэсь азьло
enne mõtle asi läbi, siis otsusta нырысь ик пыр-поч малпаськы, собере лэсьты (решить кар)
kuhu sa kiirustad, söö enne! кытчы дыртӥськод, сиськы нырысь!
kõige enne on vaja plaan koostada ваньмызлэсь азьло план лэсьтоно
3. prep [part] (ajaliselt varem) азьло
enne lõunat нуназе
enne meie ajaarvamist асьме эралэсь азьло, асьме вакытлэсь азьло
enne pühi шулдыръяськонлэсь (я. юмшанлэсь, юон дырлэсь) азьло
enne tähtaega быдэстон дырлэсь азьло
rong väljub 5 minutit enne kuut поезд вить минуттэк куате потэ
enne ärasõitu кошкемлэсь азьло
enne pimedat пеймыт (я. акшан, ӝомал) луэмлэсь азьло
enne starti стартлэсь (я. кутскемлэсь) азьло
enne õhtut ta ei tule ӝытлэсь азьло со уг (уз) лыкты
4. prep [part] (ruumiliselt varem) азьло
enne seda maja keerab tee vasakule та коркалэсь азьло сюрес паллян пала коже

ennelõuna <+lõuna l'õuna lõuna[t -, lõuna[te l'õuna[id s> нуназе
ta tuli pühapäeva ennelõunal со арнянуналэ нуназе лыктӥз
mul on täna vaba ennelõuna мон туннэ нуназе буш

ennäe <enn'äe interj> (imestuse, üllatuse puhul) уть, уть кыӵе, учкы ай; (pahameele, põlguse puhul) уть, уть кыӵе, учкы ай
ennäe imet! паймод ява!
ennäe nalja! серекъялод ява!
ennäe, sina juba tagasi! уть тон кыӵе, берен вуэм ни!
ennäe, keda näha saab! учкы ай, кинэ но уд адӟы!
ennäe, kuhu poiss on roninud! учкы ай, кытчы пияш (я. пи, пиёк) тубем!

eri <eri adj>
1. (erinev, lahkuminev, erisugune) пӧртэм, пӧртэмпумо
palju eri arvamusi трос пӧртэм малпанъёс
need on eri küsimused со пӧртэм юанъёс
raamatu eri väljaanded книгалэн пӧртэм изданиосыз
eri keeli kõnelev пӧртэм кылъёсын вераськись
2. (omaette, iseseisev) нимаз
romaan ilmus hiljem eri raamatuna роман берлогес нимаз книгаен потӥз
Liitsõnad
eri+ (erisugune)
eriarst эмъясь-специалист
eriarvamus нимысьтыз малпан
eriharidus нимысьтыз дышетскем
eriklass нимысьтыз класс
erikool нимысьтыз школа
eriluba нимысьтыз лэзён
eriotstarve нимысьтыз лэсьтэм
eritellimus нимысьтыз заказ
erivarustus нимысьтыз снаряжение

eriala <+ala ala ala -, ala[de ala[sid & al/u s> специальность
oma erialal töötama аслад специальностедъя ужаны
oma eriala hästi tundma аслэсьтыд специальностьтэ умой тодыны
tema erialaks on klassikalised keeled солэн специальностез классической кылъёс

erk <'erk ergu 'erku 'erku, 'erku[de 'erku[sid & 'erk/e adj>
1. (elav, liikuv) сазь, чырткем, улэп, мыло-кыдо; (vilgas) сэзь, чуп(ы)рес; (reibas) сазь, чырткем; (terane, vastuvõtlik) валась, шӧдӥсь
orav on erk loomake конья сэзь пӧйшур
erk pilk сэзь учкем
erk uni шӧдыса изем (кӧлэм)
erk loodusetaju улэп инкуазь будос
olin ärgates erk сайкакум сазь вал
suplus tegi meid ergemaks пыласькон милемыз сазь кариз
koeral on erk nina пунылэн нырыз сазь
2. (ere, kirgas, särav) яркыт
erk päikesepaiste яркыт шунды пиштэм
erk puna põskedel бамъёсын яркыт ӵыжектэм
ergud värvid яркыт буёлъёс
erk sulestik яркыт тылыо
Liitsõnad
erk+
erkpunane яркыт-горд, ӵыж-горд

esikoht <+k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid & k'oht/i s> нырысетӥ инты
individuaalesikoht, esikoht individuaalvõistluses нимаз ӵошатсконын нырысетӥ инты
võistkonnaesikoht, võistkondlik esikoht огъя командаен нырысетӥ инты
esikohale tulema нырысетӥ интые вуыны
esikohta võitma нырысети инты басьтыны (я. утыны)
esikohta loovutama v käest andma нырысетӥ интыез сётыны
repertuaaris on esikohal klassika репертуарын нырысетӥ интыын классика

esitama <esita[ma esita[da esita[b esita[tud v>
1. (väljendama) возьматыны, вераны, адӟытыны, сётыны, нуыны; (avaldama) возьматыны, вераны, адӟытыны, сётыны; (esile v ette tooma) возьматыны
oma mõtteid esitama ас малпанъёсты вераны
protesti esitama пумит луэмез возьматыны
küsimust esitama юан сётыны
esitasin oma seisukoha аслэсьтым позициме верай
õpetaja esitab oma ainet huvitavalt дышетӥсь асьлэсьтыз предметсэ тунсыко нуэ
väljaandes on esitatud populaarsemad muinasjutud изданиын тодмо выжыкылъёс сётэмын
seletused on esitatud sulgudes валатонъёс скобкаосын сётэмын
esita oma argumendid вера аслэсьтыд аргуметъёстэ
esitatud andmetest nähtub, et ... сётэм даннойёсысь адӟиське, ...
2. (otsustamiseks v kontrollimiseks ette näitama) сётыны, лэсьтыны, поттыны, пуктыны; (midagi kirjalikku üle v sisse andma) сётыны, лэсьтыны, гожтыны
nimekirja esitama ним список сётыны
küsimust arutamiseks esitama юанэз кенешонэ поттыны
aruannet esitama отчет сётыны
arvet esitama счёт сётыны
dokumente esitama документъёс сётыны
pretensioone esitama презентациос лэсьтыны
rangeid nõudmisi esitama чурыт куронъёс пуктыны
taotlust esitama юрттэт курыны
kaebust esitama чагиськон гожтыны
avaldust esitama заявление гожтыны
kirju allakirjutamiseks esitama гожтӥськонлы гожтэт сётыны
3. (edutamiseks vms ette panema) дэмланы
autasustamiseks esitama награжденилы дэмланы
oma kandidatuuri esitama ас кандидатураез дэмланы
4. (kuulajas-, vaatajaskonnale esinema) возьматыны, пуктыны, шудыны
tantsu esitama эктонъёс возьматыны
klaveril esitama фортепьяноен шудыны
luuletust esitama кылбур лыдӟыны

et <'et konj>
1. (üldistab, väljendab viisi ja tagajärge) шуыса, ик
on hea, et sa tulid умой лыктӥд шуыса
mõtlesin, et sa ei tulegi малпай, тон уд но лыкты шуыса
võid kindel olla, et ma sellest kellelegi ei räägi тодыса ул, мон со сярысь нокинлы но уг вера шуыса
tõmbas nii, et nöör katkes озьы кыскиз, гозыез ик чигиз
olin nii ärevil, et unigi ei tulnud мон сыӵе сюлмаськи, иземе (я. кӧлэме) ик ӧз луы
juhtus nõnda, et pidin ära sõitma озьы пӧрмиз, кошконо луи
ütles seda valjusti, nii et kõik kuulsid сое озьы шара вераз, ваньмыз кылӥзы
lahkus, ilma et oleks sõnagi lausunud кошкиз, одӥг кыл но вератэк
ütlesin seda niisama, ilma et oleks tahtnud sind solvata озьы гинэ верай, тонэ ултӥяме потыса ӧй
2. (väljendab otstarvet) понна
võttis raamatu, et natuke aega lugeda кӧня ке лыдӟиськон понна книга басьтӥз
tulime siia, et teid aidata тӥледлы юрттон понна татчы лыктим(ы)
tõusin kikivarbaile, et paremini näha умойгес адӟон понна пыдчиньы йылам султӥ
jalutasin veidi, selleks et mõtteid koguda малпанъёсме огазе карон понна кӧня ке калги
3. (väljendab põhjust) малы ке шуоно, соин, соин ик, соин сэрен
et midagi teha ei olnud läksin kinno киное мынӥ, малы ке шуоно, номыр кырыны вал
ütlesin seda sellepärast, et mul oli õigus мон шонер вал, соин сое (я. озьы) верай
kõik läksid tuppa, sellepärast et väljas oli tuuline кырын тӧло вал, соин (ик) я. соин сэрен ваньмыз корка пыризы
harjusin selle mõttega, seda enam et olin varemgi selle üle mõelnud та малпанлы дыши ни, со сяна азьло но со сярысь малпалляськи ини
4. (väljendab soovi) шуыса
kõik ootavad, et sa vabandust paluksid ваньмыз тынэсьтыд извиниться кариськемдэ возьмало
tahan, et kõik hästi läheks мынам потэ вылэм, ваньмыз мед умой ортчёз шуыса
5. (kahetsuse, üllatuse puhul) шат :
et see kõigil teada oleks! ваньмыз мед тодозы со сярысь!
et sind siin enam ei nähtaks! тонэ татысь медам адӟы!
et sul ka häbi pole! тынад возьытэд но шат ӧвӧл!
ah et ta ei tulegi! ох, со уз но лыкты!

etendama <etenda[ma etenda[da etenda[b etenda[tud v> возьматыны, пуктыны, шудыны
ooperit etendama опера пуктыны
seda balletti on etendatud juba sada korda та балетэз сю пол возьматӥзы ни

ette <'ette adv, postp> vt ka ees, eest
1. postp (ettepoole) азьлань, азьпала, азе
sirutasin käe ette киме азьпала мычи
vaatas ette ja taha азьлань но мышлань учкиз
2. adv (esiküljele, külge, kasutusvalmis, tarvituseks) :
sidus põlle ette азькышет керттӥз
pane lips ette бубыли пон
majale pandi aknad ette корка укноос понӥзы
rong sõitis ette поезд азьлань кошкиз
tõstis endale suure portsjoni ette аслыз бадӟым порция басьтӥз
3. adv (takistuseks) :
astusin talle teele risti ette солэн сюрес ваменаз султӥ
ega ma sulle siin ette ei jää? мон тыныд татын уг-а люкетӥськы?
4. adv (eelnevalt, enne) азьло ик, азьло
teata oma tulekust aegsasti ette лыктэмед сярысь азьло ик вера
kõike ei osanud ta ette näha солэн ваньзэ азьпала адӟемез ӧз луы
see asi on juba ette otsustatud та ужпум сярысь азьло ик вераськемын ни
kujuta endale ette малпа гинэ
saatus on ette määratud адӟон кылдэмын
raha ette maksma коньдон (я. уксё) азьло тырыны
kell käib ööpäevas 5 minutit ette нуналаз час 5 минутлы азьпала кошке
5. adv (kuulajale v vaatajale suunatud) :
ära ütle ette юрттыса эн вера
kandis asja sisu ette ужпумлэсь пуштроссэ вераз
käskkirja ette lugema приказ шараяны
näitasin oma dokumendid ette аслэсьтым документъёсме возьматӥ
6. adv (osutab juhuslikku laadi esinemusele v toimumisele) :
selliseid juhtumeid on ka varem ette tulnud таче учыръёс азьло но пумиськылӥзы ни вал
7. postp [gen] (ettepoole) азьлань, азьпала, азе
auto sõitis maja ette машина корка азе ворттӥз
istus kamina ette камин азе пуксиз
silme ette kerkima синъёсты берыктыны
pomises enese ette ныр улаз супыльтӥз
8. postp [gen] (külge, esiküljele) :
tõmbas kardinad akna ette укноысь катанчиосты усьтӥз
õmblesin nööbi kitli ette халатэ бирды вури
hobust vankri ette panema валэз дӧдьые кыткыны
võti jäi ukse ette усьтон ӧсэ кылиз
9. postp [gen] (kelle näha, tutvuda, hinnata) :
komisjoni ette ilmuma комиссия азе потыны
ta kutsuti kohtu ette сое судэ ӧтизы
vaataja ette jõuab mitu uuslavastust учкись азе кӧня ке выль пуктэм пьесаос вуо
asi jõudis avalikkuse ette ужпум калык азе вуиз

ette valmistama
1. (mingi ülesande täitmiseks hädavajalikke eeltöid sooritama) дасяны
maad külviks ette valmistama музъемез кизёнлы дасяны
ülestõusu on juba pikemat aega ette valmistatud пумит ӝутскон кема дыр ӵоже дасямын ини
2. (välja õpetama, koolitama) дасяны
ülikool valmistab ette kaadrit paljudele erialadele университет уно ӧнеръёсъя кадръёсты дася
3. (sisemiselt ette häälestama) дасяны
haige peab ka kõige halvemaks olema ette valmistatud висись тужгес уродэзлы но дасямын луыны кулэ
valmista end sõiduks ette сюреслы дасяськы

fakt <f'akt fakti f'akti f'akti, f'akti[de f'akti[sid & f'akt/e s> (tõsiasi, tõik) факт
usaldusväärne fakt оскымон факт
veenvad faktid оскытӥсь фактъёс
kõnekad faktid трос верась фактъёс
vaieldamatu fakt споръяськонтэм факт
fakte esitama фактъёс сётыны
fakte moonutama фактъёсты шонертэм карыны
on selgunud uusi fakte выль фактъёс усьтӥськизы
see on fakt, et oleme kaotanud ми келям(ы), со факт

finantsid pl <fin'ants finantsi fin'antsi fin'antsi, fin'antsi[de fin'antsi[sid & fin'ants/e s> maj (rahalised suhted ja vahendid) финансъёс, коньдон
riigi finantsid кун финансъёс
mu finantsid on kehvad kõnek коньдонэ ӧжыт

finiš <finiš finiši finiši[t -, finiši[te finiše[id s> sport (lõpppunkt, distantsi otsustav osa) финиш
fotofiniš фотофиниш
jooksu finiš бызьылонлэн финишез
finišisse jõudma финише вуыны
pankrot on niisuguse elu loomulik finiš банкрот луон со сыӵе улонлэн валамон финишез
asi hakkab finišisse jõudma ужпум финише матэктыны кутскиз

fookus <f'ookus f'ookuse f'ookus[t f'ookus[se, f'ookus[te f'ookus/i & f'ookuse[id s> füüs, mat (keskpunkt, koondumispunkt, tulipunkt); fot (koht fotoaparaadil, kus pilt tuleb terav v ese on selgesti näha) фокус
tõeline fookus füüs зэм фокус
eesmine fookus füüs нырысетӥ фокус
ellipsi fookus mat эллипслэн фокусэз
hüperbooli fookus mat гиперболалэн фокусэз
fookus[es]se seadma фокусэ пуктыны
fookusest ära libisema фокусысь потыны
fookuses olema фокусын луыны
tähelepanu fookuses olema сак фокусын луыны

fragment <fragm'ent fragmendi fragm'enti fragm'enti, fragm'enti[de fragm'enti[sid & fragm'ent/e s> (katkend, katke, osa) фрагмент, люкет; (kild) фрагмент, юдэс, шелеп
fragment uuest romaanist выль романысь люкет
maalist on säilinud ainult fragmendid суредлэн фрагментъёсыз гинэ утиськиллям
leiti keraamika fragmente горд сюлэсь лэсьтэм юдэсъёсты шедьтӥзы
luu fragmendid лы юдэсъёс

funktsioon <funktsi'oon funktsiooni funktsi'ooni funktsi'ooni, funktsi'ooni[de funktsi'ooni[sid & funktsi'oon/e s> (ülesanne, tegevus, talitlus); mat (sõltuv muutuja) функци|я
ühiskondlik funktsioon общественной функция
esteetiline funktsioon эстетической функция
kasvatuslik funktsioon будэтон функция
trigonomeetriline funktsioon mat тригонометрической функция
mitmene funktsioon mat многозначной функция
sekretoorne funktsioon biol секреторной функция
jaotusfunktsioon mat люкон функция
liitfunktsioon mat ватсан функция
pöördfunktsioon mat логарифм функция
ruutfunktsioon mat квадрат функция
keele suhtlusfunktsioon кыллэн кусып возён функциез
igal esemel on oma kindel funktsioon котькуд арберилэн аслаз конкретной функциез вань

gaas1 <g'aas gaasi g'aasi g'aasi, g'aasi[de g'aasi[sid & g'aas/e s>
1. газ
looduslik gaas инкуазь газ
vulkaanilised gaasid вулкан газъёс
heitgaas tehn выхлопной газ
maagaas музъем газ
majapidamisgaas хозяйственной газ
mürkgaas ядовитой газ
naerugaas keem азотлэн закисез я. шулдыртӥсь газ
paukgaas keem гремучей газ
pisargaas синву поттӥсь газ
puugaas tehn пу газ
soogaas нюр газ
valgustusgaas югдытон газ
vedelgaas кизер газ
vingugaas keem усыкмытӥсь газ
gaasi süütama газ ӝуатыны
gaasi andma v lisama газ сётыны
gaasi maha võtma газэз пичиомытыны (я. калленгес карыны)
2. (pl) med газ
kõhugaasid кӧт газ
lapsel on gaasid пиналлэн газъёсыз вань
gaasi+
gaasiarvesti газ счётчик
gaasiballoon газ баллон
gaasijuhe газ гумыос (я. газопровод)
gaasileek газ тыл

garanteerima <garant'eeri[ma garant'eeri[da garanteeri[b garanteeri[tud v> (tagama, kindlustama) гарантировать карыны; (garantiid andma) гарантировать карыны
puhkust garanteerima шутэтскон гарантировать карыны
õigusi garanteerima правоос гарантировать карыны
kõigile garanteeriti julgeolek ваньмызлы гарантировать карем кышкытлэсь утиськон
garanteerin, et töö valmib tähtajaks гарантировать карисько, уж дыраз лэсьтэмын луоз шуыса
edu on garanteeritud азинскон гарантировать каремын

haak <h'aak haagi h'aaki h'aaki, h'aaki[de h'aaki[sid & h'aak/e s>
1. (uksel, riietusesemel) курик, каптырна, кильымо бирды; (uksel) ӧс курик, ӵог
pani ukse haaki ӧсэз ӵогаз (я. ворсаз, пытсаз)
uks on haagis ӧс ӵогамын (я. ворсамын, пытсамын)
tegi haagist lahti ӧсэз усьтӥз
õmblen seelikule haagi ette юбкалы кильымо бирды вурисько
kõik haagid ja nööbid on kinni вань кильымо бирдыос но бирдыос бирдыямын
2. sport (poksis); (korvpallis) :
korvpallur proovis haaki баскетболэн шудӥсь крюк кырыны оскалтӥз
3. piltl (ringiminek, ring, kõrvalepõige) крюк
ta läks teist teed ja tegi suure haagi sisse со мукет сюрес кузя кошкиз но бадӟым крюк лэсьтӥз
jänes teeb haake лудкеч сурам пытьыос кельтэ
4. piltl, kõnek (kaval tagamõte, konks) ватэм малпан
tema jutus on mingi haak солэн мдемаз (я. верамаз) кыӵе ке но ватэм малпанэз вань
5. (hobuseraual) бирды

haav <h'aav haava h'aava h'aava, h'aava[de h'aava[sid & h'aav/u s> яра, сӧсыр инты, сӧсырмем, шуккиськем инты
lahtine haav усьтӥськем яра
värske haav выль яра
pindmine haav выл яра
veritsev haav вирӟектӥсь рана
surmav haav кулон вайись яра
armistunud haav бурмем яра
hammustushaav куртчем яра
killuhaav осколоклэсь сӧсырмем
kuulihaav пулялэсь сӧсырмем
laskehaav ыбемлэсь сӧсырмем
lõikehaav вандскемлэсь яра
löögihaav шуккиськемлэсь яра
nahahaav ку яра
puremishaav йыръемлэсь яра
põletushaav сутӥськемлэсь яра
raiehaav корамлэсь яра
rebihaav кесямлэсь яра
torkehaav бышкалтэм яра
hingehaavad шокан яраос
sõjahaavad ож сӧсырмемъёс
haava servad яраез обработать кариськод
haava lööma сӧсырмытыны, сӧсыр карыны
haava siduma яраез биняны
haava kinni õmblema яраез вурыны
haava puhastama яраез чылкытатыны
haava ravima яраез бурмытыны
haav ajab v jookseb mäda яраысь ур вия я. яра урӟектэ
haav hakkas verd jooksma яраысь вир вияны кутскиз я. яра вирӟектыны кутскиз
haav läks mädanema яра урӟектыны кутскиз
haav oli lahti v irvi яра усьтӥськемын вал
haav on armistunud яра бурмемын
haav on kinni kasvanud яра бурмиз (я. пытсаськиз)
haav on paranenud яра умойгес луиз (я. умояз)
haav tuikab valutada яра вӧсь луэ
haav tulitab яра ӝуа
haav veritseb яра вирӟектэ я. яраысь вир вия
haavadesse surema яраослэсь кулыны
vanu haavu lahti käristama piltl вуж яраосты исаны

haavama <h'aava[ma haava[ta h'aava[b haava[tud v>
1. (haava tekitama v lööma) сӧсыр(мы)тыны, сӧсыр карыны, шуккыны
noaga haavama пуртэн сӧсыр карыны
kätt haavama киез сӧсыртыны
ta on raskesti haavatud со секыт сӧсырмытэмын
ta sai õlast haavata со пельпумзэ сӧсыртӥз
haavatud metsloom сӧсырмытэм пӧйшур
2. piltl вӧсь карыны, мыскыл карыны; (solvama, ülekohut tegema) мыскыл карыны, мыскылляны, сантэманы, ултӥяны; (riivama) вӧсь карыны
tema sõnad haavasid mind солэн кылъёсыз монэ вӧсь каризы
haavas tema tundeid солэсь шӧдонъёссэ ултӥяз
ma ei tahtnud teid haavata мынам сое вӧсь кареме уг поты вал
see jutt haavas mind hingepõhjani со верам (я. учыр) монэ шоканэ пыдсозь вӧсь кариз
haavatud enesearmastus мыскыл карем астэ яратон
haavatud au сантэмам дан

habras <habras h'apra habras[t -, habras[te h'apra[id adj>
1. сӧриськись, тӥяськись, пызырес, чигылӥсь; (murduv) сӧриськись, тӥяськись, пызырес, чигылӥсь; (ebakindel) ляб, сӧрыны луись
habras jää тӥяськись йӧ
habras klaas сӧриськись пияла
haprad oksad чигылӥсь (я. тӥяськись, ляб) вайёс
kuivad ja haprad juuksed кӧс но ляб йырси
habras neiu ляб (я. чиед) нылаш (я. ныл, нылок)
habras kehaehitus ляб мугор кылдэм
habras hääl ляб куара
habras armastus сӧрыны луись яратон
habras uni сӧрыны луись изен (я. кӧлон)
nende side oli liiga habras соослэн кусыпсы туж ляб вал
2. (halb, täbar) сӧриськись
asi läheb hapraks ужпум сӧриськыны малпа
enesetunne on habras астэ умойен (я. каньылэн) шӧдон сӧриськонлы матын

haige <h'aige h'aige h'aige[t -, h'aige[te h'aige[id adj, s>
1. adj висись
haige laps висись пинал
haige jalg висись пыд
haige süda висись сюлэм
haige ühiskond висись мер
ta on raskesti haige со секыт висе
tal on kopsud haiged солэн тыосыз висё
kas te olete haige? тӥ висиськоды-а?
haiget kohta masseerima висись интыез посыны (я. маялляны)
selg on kummardamisest haige тыбыр мыкырскыса улэмлэсь висе
olin kaks nädalat haige кык арня виси
ta jäi iga päevaga haigemaks котькуд нуналэн со золгес но золгес висьыны кутскиз
isa jäi äkki haigeks атай малпамтэ шорысь висьыны усиз
lapsel on kõht haige пиналлэн кӧтыз висе
tal on pea haige солэн йырыз висе
ta on lausa haige raamatute järele со книгаос понна чылкак (я. копак) шузимемын
2. s висись; (ravialune) висись
lamav haige кыллись висись
rasked haiged секыт висисъёс
gripihaige пы(л)эдэн (я. пуэдэн, гриппен) висись
koolerahaige кылен висись
rahhiidihaige рахитэн висись
voodihaige кыллись висись
haigete vastuvõtt висисьёсты принимать карон
haigete külastamine висисьёс доры адӟиськыны ветлон
haige vajab rahu висисьлы каньыл (я. сюлмаськытэк) улоно
haige paraneb висись бурме (я. йӧн луэ, йӧна)
haige eest hoolitsema висись понна сюлмаськыны
haigel hakkas parem висисьлы умойгес (я. йӧнгес) луыны кутскиз
3. s (singulari partitiivis seoses verbidega saama, tegema) вӧсь
põlv teeb haiget пыдес вӧсь луэ
ära tee kassipojale haiget коӵышпиез вӧсь эн кары
need sõnad tegid mulle haiget со кылъёс монэ вӧсь каризы
kukkusin ja sain haiget уси но вӧсь луи
4. s (liitsõna järelosa) висись
jalgpallihaige футбол висись (я. болельщик)
kaardimänguhaige карта шудонэн висись
spordihaige спортэн висись
teatrihaige театрен висись
televiisorihaige телевизорен висись

haihtuma <h'aihtu[ma h'aihtu[da h'aihtu[b h'aihtu[tud v> (lenduma) толӟыны, тӧлъя кошкыны, кошкыны, лобӟыны; (õhku hajuma) тӧлӟыны, тӧлъя кошкыны
lõhn haihtus зын тӧлӟиз
eeter haihtub kergesti эфир ӝог тӧлӟе
udu haihtus бус тӧлӟиз
unistused haihtusid малпанъёс тӧлӟо
esialgne ind on haihtunud нырысь ӝутскем мылкыд тӧлӟиз
veiniuim haihtus peast вина сурым йырысь тӧлӟиз

hais <h'ais haisu h'aisu h'aisu, h'aisu[de h'aisu[sid & h'ais/e s> зын, урод зын, кӧш зын
iiveldama panev v ajav hais ӧскытӥсь (я. сюлэмез шуг карись) зын
vastik hais юрӟым зын
higihais пӧсям зын
kõrbehais вина юэм зын
sõnnikuhais кыед зын
tõusis vänget haisu туж зол (я. юн) зын поттӥз я. зынӟытӥз
lihal on juba hais juures сӥль зын потэ ини я. сӥль зынӟыны кутскем ини

haistmine <h'aistmine h'aistmise h'aistmis[t h'aistmis[se, h'aistmis[te h'aistmis/i & h'aistmise[id s> зынъян, шӧдон, зынъяса шодон я. зынъян шӧдон; (loomadel) зынъян, шӧдон, зынъяса шодон я. зынъян шӧдон
koeral on hea haistmine пунылэн умой (я. юн) зынъян шӧдонэз

hajali <hajali adv, adj> пасьтана
hajali paiskama пасьтана куяны
majad paiknevad hajali коркаос пасьтана интыяськемын
artiklid on hajali mitmesugustes ajakirjades статьяос пасьтана пӧртэм журналъёсын
tema jutt viis mõtted hajali солэн верамез (я. мадемез) малпанъёсты пасьтана кариз
vaatab hajali pilguga пасьтана учке

hajevil <hajevil adv, adj> жальмаса, пасьтана
mõtted on hajevil малпанъёс пасьтана пазьгиськемын
hajevil pilk жальмаса учкем
vaatas hajevil aknast välja укноетӥ жальмаса кыре учкиз

hajuma <haju[ma haju[da haju[b haju[tud v> тӧлӟыны, кошкыны, бырыны, ышыны, ӵушиськыны
udu hajus бус тӧлӟиз
lõunaks pilved hajusid нуназеозь пилемъёс быризы
suits hajus ӵын тӧлӟиз
valguskiired hajusid тылсиос ышизы
kõik kahtlused on hajunud вань оскымтэос быризы (я. тӧлӟизы)
minu mure hajus мынам сюлмаськонэ быриз (я. тӧлӟиз)
ebameeldiv mulje hajus vähehaaval урод адӟем (я. впечатление) пичиен-пичиен быриз (я. толӟиз)
rahvahulk hajus kiiresti калык ӝог кошкиз
ehitiste piirjooned hajusid ööpimeduses юртлэн котыр гожъёсыз уй пеймытын ышизы
piir nende nähtuste vahel on hajuv со югдуръёс вискысь гожез ӵушыны луэ
hajuvad kiired бырись сиос

hakkama <h'akka[ma haka[ta h'akka[b haka[tud v>
1. (ka impersonaalselt) (alustama) кутскыны, ӧдъяны, мытыны, луыны; (algama) кутскыны, ӧдъяны; (tekkima) кутскыны, ӧдъяны
hakkas laulma кырӟаны кутскиз
keegi ei hakanud vastu vaidlema нокин но пумит споръяськыны ӧз кутскы
toast hakkas kostma laulu висъетысь кырӟан чузъяськыны кутскиз
hakkab kahutama кынтыны кутске
hakkab valgeks minema тӧдьыӟектыны кутске
on aeg tööle hakata ужез кутскыны я. мытыны дыр вань
ma hakkan nüüd minema мон али кошкисько ни
hakkas vihma sadama зорыны кутскиз
kõik hakkab sellest, et ... ваньмыз со бордысь кутске ...
koosolek hakkab kell kolm кенеш куинь часэ кутске
tal hakkas halb солы урод луиз
pea hakkas valutama йыр висьыны кутскиз
meil hakkas häbi милемлы возьыт луиз
mul hakkas hirm мон кышканы кутски
haigel hakkab parem висисьлы умойгес луэ
vend hakkab autojuhiks агай я. вын машина нуллӥсь луоз
onu hakkas lapse hooldajaks ӵужмурт я. бадӟым агай пиналлэн утялтӥсь-вордӥсез луиз
2. (mõjuma) йӧтыны, шӧдӥськыны, шуккыны, тырмыны
raske töö hakkab tervisele секыт уж тазалык вылын шӧдӥське
ootamine hakkab närvidele возьмаса пӧсекъяськыны кутсконо
hea sõna tema peale ei hakka ӟеч кыл солы номыр кадь но уг поты
hele valgus hakkab silmadele яркыт тыл синме йӧтӥз
külm hakkas sõrmedesse кезьыт чиньыосы йӧтӥз
suits hakkas ninna ӵын ныре йӧтӥз
vein hakkas pähe вина йыре шуккиз
minu jõud ei hakka sellele peale мынам кужыме солы уг тырмы
3. (teistele kanduma) сётскыны, шӧдскыны, вуыны
ema ärevus hakkas lastessegi анайлэн сюлэмшугъяськонэз пиналлы но сётскиз
tema elurõõm hakkas minussegi солэн шумпотонэз мыным но сётскиз
4. (kinni võtma v haarama) кутскыны, басьтӥськыны, шедьыны, сюрыны, лякиськыны
koer hakkas hammastega püksisäärde пуны пинъёсыныз штан кук борды ӝабырскиз я. кутскиз
leek hakkas kuiva puusse тыл кӧс писпу борды басьтӥськиз
kala hakkas õnge чорыг визнанэ шедиз я. сюриз
puder on põhja hakanud ӝук пыдэсаз лякиськем я. кутскем
5. kõnek (sobima) тупаны
roosa värv hakkab sulle роза буёл тыныд тупа
see soeng mulle ei hakka тазьы йырси пунэм мыным уг тупа

halastamatu <halastamatu halastamatu halastamatu[t -, halastamatu[te halastamatu[id adj> жалясьтэм, сюлэмтэм; (armutu) жалясьтэм, сюлэмтэм; (julm) лек, сьӧсь, урод
halastamatu türann сьӧсь тиран
halastamatu konkurents лек ӵошатскон
halastamatu arveõiendus сьӧсь пунэмзэ берыктон
halastamatu kriitika жалясьтэм критика
halastamatu kurnamine лек зӥбет
halastamatu kohtlemine урод вырон
halastamatu leitsak жалясьтэм окыт омыр
halastamatu vaenlane сьӧсь тушмон
ta on vaenlase vastu halastamatu тушмонъёсты со уг жаля

halb <h'alb halva h'alba h'alba, h'alba[de h'alba[sid & h'alb/u adj, s>
1. adj урод, алама, умойтэм, начар, ляб, кӧш
halb ilm урод куазь
halb käitumine урод астэ возён
halb lõhn урод (я. кӧш) зын
halb õhk урод омыр
halb tervis ляб (я. урод) тазалык
halb nägemine урод (я. ляб) адӟем
halb kuulsus уродэн тодмо луон
halb enne урод шӧдон
halb tegu урод лэсьтэм (я. дауртэм)
halb tuju урод мылкыд
halb seltskond урод компания
halb eelaimus урод шӧдон
halb arvustus урод вазиськем
halb kvaliteet урод качество
halb lahendus урод йылпумъяськем
halb mulje урод адӟем (я. впечатление)
halvad iseloomujooned урод сям выросъёс
halvad kalduvused уродэзлы сётӥськон(ъёс)
halb harjumus урод дышем сям
halvad teated урод иворъёс
halvad tingimused урод условиос
halvad suhted урод кусыпъёс
halb asend урод интыяськем
halb näitleja урод актёр (актриса)
halvad sõbrad урод эшъёс
halb viljasaak урод ю удалтэм
halb õuna-aasta урод улмо (я. яблок) ар
halb töö урод уж
halb paber урод кагаз
halvemal juhul уродгес учыре
mul on halb мыным урод
tal on halb maitse солэн валанэз урод
pudrul on halb maitse ӝук кӧш я. ӝук ческыт ӧвӧл
ta näeb halb välja солэн тусыз урод
see mõte ei ole halb та малпан урод ӧвӧл
minuga tehti halba nalja монэ урод сереме уськытӥзы
lood on väga halvad мадёсъёс (я. веросъёс, ужпумъёс, учыръёс) туж уродэсь
sellel kohal on halb istuda та интыын урод пукыны
kõval asemel on halb magada урдэс вылын урод изьыны (я. кӧлыны)
kala on halvaks läinud чорыг уродгес (я. начаргес) луиз
haav on halvaks läinud яра уродгес (я. секытгес) луиз
mul läks süda halvaks мынам сюлмы урод луиз
poisil on halb pea пияшлэн (я. пилэн, пиёклэн) йырыз ляб (я. урод)
tema käitumist pandi halvaks солэсь ассэ воземзэ тышкаськизы (я. курлазы)
2. s урод, алама, умойтэм, начар, ляб, кӧш
ta ei soovi sulle halba солэн тыныд урод каремез уг поты
ta kavatses halba со урод карыны малпаз

hale <hale haleda haleda[t -, haleda[te haleda[id adj> ӝож, ӝожомем, ӝожомыт, ӝоже усем; (kaeblik) ӝож, ӝожомем, ӝожомыт, ӝоже усем; (haletsusväärne) жаль, жальпотон, ӝожомытӥсь, бӧрдытӥсь, мискинь
hale naeratus ӝож серектэм
hale vaatepilt ӝож суред
hale piiksumine ӝож нискетэм
hale laul ӝож кырӟан
hale nutt ӝож бӧрдэм
hale lõpp ӝож йылпумъяськем
hale lugu ӝож мадёс (я. верос, ужпум, учыр)
{kelle} meelt haledaks tegema (кинлэсь) мылкыдзэ ӝож карыны
ta näeb hale välja солэн тусыз ӝож(омыт)
räägib haleda häälega ӝож(омем) куараен вераське
hale näha v vaadata ӝож учкыны
mul on temast hale со мыным жаль потэ
ruumid olid haledas seisukorras висъетъёс ӝожомытӥсесь вал

haljasala <+ala ala ala -, ala[de ala[sid & al/u s> ожо, вож инты, газон
haljasalal käimine on keelatud ожо вылтӥ ветлыны уг яра

hall2 <h'all halli h'alli h'alli, h'alli[de h'alli[sid & h'all/e adj, s>
1. adj пужмер, кынтэм; (tuhakarva) пурысь; (sinkjas) лыз-пурысь, чагыр; (pruunikas) суд, куренялэс-пурысь; (juuste jms kohta) пурысьтам
hall ülikond пурысь костюм
hall taevas пурысь инбам
hallid silmad пурысь синъёс
hall hobune лыз-пурысь (я. лыз) вал
hall hommik пурысь ӵукна
hall uduloor пурысь ӵын
hallid juuksed суд йырси
hall habe суд туш
hall taat паньсаськем дядяй (я. пересь)
hall lepp bot (Alnus incana) пурысь лулпу
hall pähklipuu bot (Juglans cinerea) пурысь пушмульы
hall argipäev огшоры нунал
hall elu огшоры улон
hall ametnik огшоры чиновник
hall rahvamass огшоры калык
hall näidend огшоры пьеса
hall kirjeldus огшоры верам (я. суред сётэм)
vanal hallil ajal вашкала пеймыт вакытэ
helehall югыт-пурысь
kahvatuhall бездыт-пурысь
pruunikashall куренялэс-пурысь
terashall андан-пурысь
tumehall пеймыт-пурысь
maja värviti halliks коркаез пурысь буязы
ta läks üleöö halliks со соку ик пурысьтаз (я. пурысь луиз)
magamatusest hallid näod изьымтэлэсь (я. кӧлымтэлэсь) пурысь ымныръёс
mul ei ole sellest halli aimugi мон со сярысь огшоры ӧй но малпалля
2. s (hallid juuksed v karvad) пурысьтам
habemes on palju halli тушын трос пурысьтамез вань
juustes särab halli сырын пурысьтам адӟиське
3. s (hall loom) лыз-пурысь, лыз
halli+
hallipäine пурысьтам йыро, пурысьтам

hallitama <hallita[ma hallita[da hallita[b hallita[tud v>
1. пурысьтаны
seinad hallitasid борддоръёс пурысьтазы
toiduained hallitavad niiskusest сиён-юон мускытлэсь пурысьта
moos on hallitanud варенье (я. варення) пурысьтам
hallitanud leib пурысьтам нянь
2. piltl (inimese kohta) пурысьтаны выжт.в.; (esemete kohta) пурысьтаны выжт.в.
ta ei taha provintsis hallitada солэн провинциын пурысьтамез уг поты
käsikirjad jäid riiulitele hallitama рукописьёс ӝажыосы пурысьтаны кылизы

hallitus <hallitus hallituse hallitus[t hallitus[se, hallitus[te hallitus/i s> пурысьтам
hallituse lõhn пурысьтам зын
sein on paksu hallitusega kaetud борддор зӧк пурысьтамен шобырскемын


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur