[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kaetama `kae|teme Krk Hel, -tam(m)a Nõo Kam Urv Har Rõu, da-inf `kaetada(ʔ) Nõo Kam Urv Rõu, kaetaʔ Har Rõu; nud-part `kaetunu Har
1. pilku heitma, silmama, ümberringi vaatama `kaeten vi̬i̬l tagasi Hel; kaet miu poole nigu veedike ja läits minemä Nõo; `taade `kaetama Kam; Herr - - `kaetanu˽sepäle `otsa Urv; ma˽`kaeti kas tsiga om `ruuhvõst söögi vällä˽söönüʔ; ku saʔ jahuʔ `tõie, siss `kaetunu ka `määrtse ommaʔ; ma˽`kaeti külh, is näe˽kedägi Har; `Kaeta no˽vahel mäe otsast mu˽kotu kah Rõu Vrd kaehama, kaeskõlõma
2. ära tegema, nõiduma sedä `lehmä ei `kaetavet `kennigi ärä Krk; kui laits `oĺli kõtust `valla ja mõni võõrass vanainemine `olli käenu, et vanainemine om latse ärä `kaetanu Kam; Ta lammas olõsi nigu är˽`kaetõdu, taa ei˽taha inäp süvvä ei juvvaʔ. Tõnõ kurja silmäga kaess, sõ̭ss `kaetas ärʔ Urv; Mu˽lehm um är˽`kaetõt kuis tä laudan likõss lätt Rõu Vrd kadetsama, kadõhtama, kaehtama, kaestamma, kaetsema1, kahelteme, kahetsema2, kahetama, kahjatsema2
Vrd kaehhutma, kaema1, kaetlõma

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur