[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 1 artikkel

jõrisema jõrise|ma, -da Lüg/-mma/ Han Juu/-/ Kos JMd VJg Sim TaPõ KJn/-/ TLä(jõrista Nõo) San/-me/; jõri|sem(m)a, (-sõmma), -staʔ, -stõ Krl Plv Räp; pr (sa) jõrised Ote, jõrisess Se; da-inf in jõristen Rõu
1. nurisema, torisema, mitte rahul olema, pahandama alate jõrised, `ükski asi ei `kõlba sulle Kod; mis sa tan käüt jõristen Rõu; olõss viil esi kah midagi tetä `mõiśtnu, aga `muutku jõrisess õnnõgi Räp
2. jämedat häält tegema jõriseb `laulada Lüg; karu jõriseb Juu; kui lehm jõriseb, siss ta on kurb, `justku nutab Kos; [mardisandiks käies] Läksime `sisse, nasa·mati jõrisesime ja VJg; tämä jõriseb `itke; [lennuk] jõriseb madalalt; mõni vokk lähäb nõnna tasass `viisi `ümber, ei jõrise; ahi küdeb nõnnagu jõriseb; kell jõriseb ku lü̬ü̬b; rinnad kõik `rasked ja jõriseväd; piä vuhiseb ja jõmiseb ja jõriseb alate Kod; Jüsku va käsikivi nukas jõriseb (palju rääkijast) Pal; vahel lassime `sõita, et `vankre jõrisiva käen; jõriseb nigu kuri puĺl Ran; mis‿sa jõrisõt ku sa suud ei pia; lehmä jõrisese, `tahtva süvvä Krl; toropilliʔ jõrisõsõʔ Räp
Vrd jõrima, jõrisama

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur