[EKSS] "Eesti keele seletav sõnaraamat"

SõnastikustEessõnaLühendidMängime@arvamused.ja.ettepanekud


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 164 artiklit, väljastan 100.

abolitsionist-i 21› ‹s
abolitsionismi pooldaja v. sellest osavõtja

absolutist-i 21› ‹s

1. absolutismi pooldaja
2. absoluutse, absoluutsuse pooldaja v. taotleja

adept-i 21› ‹s

1. mingi õpetuse, idee kindel pooldaja
2. mingi usulahu vm. saladustesse pühendatu
3. aj alkeemik, kes uskus olevat leidnud „tarkade kivi”, kullategija

agnostik-u 2› ‹s
filos agnostitsismi pooldaja

anarhist-i 21› ‹s
anarhismi pooldaja, selle põhimõtete järgija. Anarhistide korraldatud atentaat.

anarho|sündikalist
anarhosündikalismi pooldaja, selle põhimõtete järgija

anneksionist-i 21› ‹s
pol anneksiooni teostaja v. pooldaja

anti|militarist
pol militarismi vastane, antimilitarismi pooldaja

ateist-i 21› ‹s
ateismi pooldaja ning propageerija. Järjekindel, veendunud ateist.

atomist-i 21› ‹s
filos atomistika pooldaja. Vana-Kreeka atomistid.

autonomist-i 21› ‹s
pol autonoomia pooldaja v. taotleja

bolševik-viku, -vikku 30› ‹s
aj bolševismil rajaneva partei liige, enamlane; bolševismi pooldaja. Bolševike partei. Parteitu bolševik.

darvinist-i 21› ‹s
biol darvinismi esindaja v. pooldaja

deist-i 21› ‹s
deismi pooldaja v. esindaja

demokraat-raadi 21› ‹s

1. demokraatia pooldaja. Järjekindel demokraat.
2. demokraatliku partei liige. USA demokraadid ja vabariiklased.

determinist-i 21› ‹s
filos determinismi esindaja v. pooldaja

dialektik-u 2› ‹s
filos dialektika, dialektilise filosoofia pooldaja; dialektika, dialektilise meetodi kasutaja

dualist-i 21› ‹s
filos dualismi pooldaja

eksistentsialist-i 21› ‹s
filos eksistentsialismi esindaja v. pooldaja

ekspressionist-i 21› ‹s
ekspressionismi viljeleja v. pooldaja

empiirik-u 2› ‹s

1. filos empirismi (1. täh.) pooldaja
2. kogemuste järgi otsustaja, praktilise suunaga inimene

entsüklopedist-i 21› ‹s

1. aj 18. saj. eesrindlikke ideid sisaldava suure Prantsuse entsüklopeedia väljaandja; selles entsüklopeedias esineva progressiivse suuna pooldaja
2. laialdaste ning mitmekülgsete teadmistega isik

epikuurlane-se 5 või -se 4› ‹s

1. filos Vana-Kreeka filosoofi Epikurose õpilane v. tema õpetuse pooldaja
2. piltl inimene, kes üle kõige hindab isiklikku lõbu ja meelelisi naudinguid, elunautija

eudaimonist-i 21› ‹s
eudaimonismi pooldaja

evolutsionist-i 21› ‹s
filos evolutsionismi pooldaja

fabiaan-i 21› ‹s
fabiaanluse pooldaja

fašist-i 21› ‹s
fašismi pooldaja; fašistliku partei liige. Fašistide võimuhaaramine, veretööd. Teda süüdistati koostöös fašistidega.

feminist-i 21› ‹s
pol feminismi pooldaja, sellest osavõtja

fenomenalist-i 21› ‹s
filos fenomenalismi pooldaja

fideist-i 21› ‹s
filos fideismi pooldaja

filantrop(in)ist-i 21› ‹s
aj ped filantropismi pooldaja

formalist-i 21› ‹s
formaalsustest rangelt kinnipidaja, formaalsuste järgija; formalismi pooldaja. Ta on tähenärija ja formalist. *Formalistiks nimetatakse harilikult seda, kes tunnistab vormi primaati sisu ees. O. Samma.

freudist-i 21› ‹s
freudismi pooldaja

friikfriigi 21› ‹s
kõnek millegi liialdatud pooldaja v. millestki eriti huvitatud isik; hull, veidrik. Klassikalise muusika friik. Tõelised friigid vaatavad ühte filmi mitu korda. Maailm on täis igasuguseid friike.
▷ Liitsõnad: arvuti|friik, filmi|friik, teatrifriik; auto|friik, tervisefriik.

friitreider-i 2› ‹s
maj vabakaubanduse pooldaja

furjerist-i 21› ‹s
aj furjerismi pooldaja

futurist-i 21› ‹s
kunst kirj futurismi esindaja v. pooldaja

föderalist-i 21› ‹s
pol föderalismi pooldaja

füsiokraat-kraadi 21› ‹s
maj füsiokratismi pooldaja

gibelliin-i 21› ‹s
aj Saksa keisri pooldaja keskaegses Itaalias

gnostik-u 2› ‹s
filos gnostitsismi pooldaja v. esindaja

gvelf-i 21› ‹s
aj paavsti pooldaja keskaegses Itaalias

hegeliaan-i 21› ‹s
filos hegelianismi esindaja v. pooldaja

hindu6› ‹s

1. hinduismi pooldaja
2. India päriselanik

hitlerlane-se 5› ‹s

1. Hitleri, hitlerismi pooldaja, Hitleri-Saksa võimumees. Saksa imperialistid tegid otsuse hitlerlased võimule upitada.
2. Hitleri-Saksa sõjaväelane. Hitlerlaste rünnakud löödi edukalt tagasi.

humanist-i 21› ‹s
humanismi pooldaja, selle eest võitleja; humaanne inimene. Renessansiajastu suured humanistid. *Merkel, Petri jt. tundsid humanistidena kaasa orjastatud eesti talurahvale.. E. Nirk.

hussiithussiidi 21› ‹s
aj Jan Husi õpetuse pooldaja, katoliku kiriku vastasest liikumisest osavõtja Tšehhis. Hussiitide sõjad.

idealist-i 21› ‹s

1. filos idealismi pooldaja. Subjektiivne, objektiivne idealist. Kreutzwald jäi ajaloo käsitlemisel idealistiks.
2. aateid, ideaale omav ja neid järgiv inimene; tegelikkuse idealiseerija. Ta on oma ellusuhtumises parandamatu idealist. Noorpõlves olid sa suur idealist.

indeterminist-i 21› ‹s
filos indeterminismi esindaja v. pooldaja

individualist-i 21› ‹s
kollektiivist eralduv v. seda mittearvestav, ebaseltskondlik inimene; individualismi pooldaja. Suur, parandamatu, veendunud individualist.

instrumentalist-i 21› ‹s

1. muus muusikariistal mängija. Instrumentalistide konkurss.
2. filos instrumentalismi esindaja v. pooldaja

inter|natsionalist
pol internatsionalismi pooldaja

interventsionist-i 21› ‹s
interventsioonipoliitika teostaja v. pooldaja

intuitivist-i 21› ‹s
filos intuitivismi esindaja v. pooldaja

irratsionalist-i 21› ‹s
filos irratsionalismi pooldaja

jakobsonlane-se 5› ‹s
C. R. Jakobsoni vaadete pooldaja

jünger-gri, -grit 2› ‹s

1. kirikl üks Jeesuse kaheteistkümnest lähimast õpilasest, kes tema õpetust levitasid
2. teadlase, kunstniku vm. õpilane v. järelkäija; õpetuse, idee, koolkonna vm. vaimustatud pooldaja v. eestvõitleja. Hegeli jüngrid. Abstraktse kunsti jüngrid. Oli vanas eas Tolstoi jüngriks hakanud.
▷ Liitsõnad: kunsti|jünger, mammona|jünger, moraali|jünger, pimedus|jünger, teadus|jünger, usujünger.

kantiaan-i 21› ‹s
filos kantianismi pooldaja
▷ Liitsõnad: uuskantiaan.

keele|uuenduslane-se 5› ‹s
keeleuuenduse propageerija v. pooldaja

klerikaal-i 21› ‹s
kirikuvõimu pooldaja, kirikumeelne isik, kiriklane

kokku|leplane
kokkuleppepoliitika, kompromisside pooldaja ja taotleja

kollektivist-i 21› ‹s
kollektivismi pooldaja

kolonialist-i 21› ‹s

1. pol kolonialismi pooldaja
2. kolonisaator

kommunist-i 21› ‹s
kommunistliku partei liige; kommunismi pooldaja. Ideeline, veendunud kommunist. *Minu peale kaevati, et olen kommunist, võitlen töörahva poolt ja kodanluse vastu .. M. Raud.
▷ Liitsõnad: antikommunist.

konservatiiv-i 21› ‹s

1. konservatiivsete vaadetega inimene. Äärmuslik konservatiiv. Konservatiivid olid uuenduste ja reformide vastu.
2. pol konservatiivse partei liige v. pooldaja (eriti Inglismaal)

kontr|revolutsionäär
pol kontrrevolutsioonist osavõtja v. selle pooldaja

kosmopoliit-liidi 21› ‹s

1. pol kosmopolitismi pooldaja, maailmakodanik
2. biol väga laia levikuga, mitut mandrit asustav looma- v. taimeliik

kuning|riiklane-se 5 või -se 4› ‹s
pol kuningriigi pooldaja. Kuningriiklased ja vabariiklased.

lamaist-i 21› ‹s
lamaismi järgija ja pooldaja, laamausuline, lamaiit

legitimist-i 21› ‹s
aj legitimismi pooldaja ja eestvõitleja. Prantsuse legitimistid.

liberaal-i 21› ‹s
pol liberalismi pooldaja; liberaalse partei liige. Ta on poliitilistelt vaadetelt liberaal. Liberaalid võitsid valimistel.

liitlane-se 5 või -se 4› ‹s
kellegagi liidus olija; kellegi pooldaja, toetaja. USA ja tema liitlased. Aleksander I liitlased Pühas(t) Liidus(t). Liivlaste vanemast sai ordurüütlite liitlane. Endale liitlasi otsima, leidma. Need riigid võitlesid sõjas liitlastena.

läänlane-se 5 või -se 4› ‹s

1. Läänemaa elanik
2. aj läänluse pooldaja Venemaal. Läänlased ja slavofiilid.

maltsvetlane-se 5 või -se 4› ‹s
maltsvetluse pooldaja ning selle ettevõtmistes osaleja. Krimmi väljarännanud maltsvetlased.

maltusiaan-i 21› ‹s
maltusianismi pooldaja

marksist-i 21› ‹s
marksismi pooldaja ning eestvõitleja

materialist-i 21› ‹s

1. filos materialismi pooldaja. Vana-Kreeka materialistid. Prantsuse 18. sajandi materialistid.
2. kõnek materiaalseid huve ja elumõnusid esiplaanile asetav isik. *Olete teie nii suur materialist? Huvitab teid ainult see, mida süüa võib või mida kõlisevaks kullaks võib muuta? M. Mõtslane.

mauist-i 21› ‹s
pol mauismi esindaja v. pooldaja

mehhanist-i 21› ‹s
filos mehhanitsismi pooldaja

mendelist-i 21› ‹s
mendelismi pooldaja

menševik-viku, -vikku 30› ‹s
aj menševismi positsioonil olev isik, selle pooldaja. Bolševikud ja menševikud.

merkantilist-i 21› ‹s
merkantilismi teoreetik v. pooldaja

metafüüsik-u 2› ‹s
metafüüsikaga tegeleja, metafüüsika pooldaja. Hegel astus välja metafüüsikute vastu.

militarist-i 21› ‹s
militarismi pooldaja v. teostaja, sõjard

modernist-i 21› ‹s
modernismi pooldaja. Modernistide skulptuurid, teosed.

monarhist-i 21› ‹s
monarhia pooldaja. Vabariiklased ja monarhistid.

monist-i 21› ‹s
monismi pooldaja

moralist-i 21› ‹s
moralismi pooldaja, moralismist lähtuja; moraalitseja. Järjekindel, kitsarinnaline moralist. Moralistina püüdis ta kõikjal kasvatada, õpetada ning manitseda.

narodnik-u 2› ‹s
aj narodnikluse pooldaja

natsionaal|sotsialist
pol natsionaalsotsialismi pooldaja (ja elluviija), saksa fašist, nats

natsionalist-i 21› ‹s
natsionalismi pooldaja, rahvuslane

neo|fašist
neofašismi pooldaja

neofüüt-füüdi 21› ‹s

1. mingi usundi v. õpetuse uus pooldaja, vastristitu vm. *Tema [= Kaupo] poeg Berthold pole aga mitte vastristitu ehk neofüüt, .. vaid sündinud kristlane. E. Kippel.
2. bot tulnuktaim

neo|nats [-i]
pol neonatsismi pooldaja, uusnats

nihilist-i 21› ‹s
nihilismi pooldaja. Vene nihilistid eitasid aadlikultuuri ja kogu isevalitsuslikku korda. Nihilistlik maailmavaade. Nihilistlikud luulud.

nominalist-i 21› ‹s
nominalismi pooldaja. Nominalistide ja realistide vaidlused üldmõistete olemuse üle.

objektivist-i 21› ‹s
objektivismi pooldaja v. esindaja

okasionalist-i 21› ‹s
okasionalismi pooldaja

oportunist-i 21› ‹s
oportunismi pooldaja, olupoliitik, kokkuleplane, kaasajooksja

opositsionäär-i 21› ‹s
pol vastasrindlane, opositsioonist osavõtja, selle pooldaja. *Tõeline opositsionäär on seda üha – isegi võimu juures: .. ikka on midagi, millega mitte rahul olla, mida soovida sootuks teisiti. E. Nirk.

paavstlane-se 5 või -se 4› ‹s
paavsti pooldaja, paavstimeelne, katoliiklane

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur