SõnastikustSissejuhatusdict.asl@eki.ee?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 133 artiklit, väljastan 100

aaderdama, (ma) aaderdan 'aadrit laskma' < kasks âderen 'adern'

aamen, aameni 'kinnitussõna palve või jutluse lõpul' < lad amen, kasks âmen 'Amen'

aam|palk, -palgi 'jäme palk, tala' < kasks hānenbalk 'Hahnenbalken, Hahnholz'

aarduk, aarduki 'roguskinuustik (ihu pesemiseks)' < kasks hârdôk 'Haartuch'

alp, albi 'edev, edvistav; (rumal)uhke, narr' < kasks alver, alwer 'töricht, dumm', sks albern 'närrisch'

apsat, apsati '(kinga)konts' < asks afsats, vrd sks Afsatz, Erts appsat

elevant, elevandi 'suurim maismaaloom (Elephantidae)' < kasks elefant 'Elephant'

eliting, elitingi 'roos (nahahaigus)' < kasks dat hillige dink 'Rotlauf, Rose'

haan, haani '(puust) kraan, tapp' < kasks hāne 'Hahn', sks Hahn

haspel, haspli 'tööriist lõnga vihti ajamiseks' < kasks haspel 'Haspel, Weife'

heeringas, heeringa 'kala (Clupea harengus)' < kasks herink 'Hering'

hekk1, heki 'elavtara' < kasks heck 'Hecke'

hoov, hoovi 'õu' < kasks hof 'Hof'

hurtsik, hurtsiku 'väike vilets maja' < kasks hurt

hööveldama, (ma) hööveldan 'laaste lõigates silendama' < kasks hȫvelen 'hobeln'

hütt, hüti 'hurtsik, väike vilets elamu' < kasks hütte 'Hütte'

just 'nüüdsama, äsja; jah, tõepoolest' < kasks just, rts just

jünger, jüngri 'õpilane, järgija' < kasks jünger 'Jünger'

kaart, kaardi 'maa-, post-, mängukaart' < kasks karde, karte 'Karte'

kaki, kakivrd kasks kacke, vrd lms deskr

kamber, kambri '(väike) tuba' < kasks kamer, kamber 'Kammer'

kann1, kanni 'mänguasi; lill' < ? kasks kanne

kann2, kannu 'jooginõu; tilaga anum' < rts kanna, kasks kanne

kant, kandi 'serv, äär' < kasks kant(e) 'Kante'

kants, kantsi 'kindlustus, kaitsevall' < kasks schan(t)ze 'Schanze'

karp1, karbi 'laadik' < kasks karpe 'Kiste'

karske, karske 'rõõmus' < kasks karsch 'frisch'

kast, kastikasks kaste 'Kasten'

kastrul, kastruli '(keedu)nõu' < asks kastrull 'Kasserolle'

kee, kee '(kaela)kett' < kasks kede 'Kette'

kelm, kelmi 'petis' < kasks schelm 'Schelm'

kemmerg, kemmergu 'käimla' < ? Bsks Kämmerchen, asks Kämmerche

kemplema, kembelda 'heitlema' < kasks kempen 'kämpfen'

kihvt, kihvti 'mürk' < kasks gift 'Gift'

kiil2, kiilu 'talb; riidesiil' < kasks kîl 'Keil'

kink1, kingi 'kingitus' < kasks schenke 'Geschenk'

kinkima, (ma) kingin 'kingituseks andma' < kasks schenken 'schenken'

kirn, kirnu 'kõrge kitsas puunõu' < rts kirna, kasks kerne

klaar, klaari 'selge' < kasks klâr 'klar'

klaarima, (ma) klaarin 'selgitama, korraldama' < kasks klaren 'klar machen'

klaas, klaasikasks glas 'Glas'

kliister, kliistrikasks klîster(e) 'Kleister'

kloppima, (ma) klopin 'taguma' < kasks kloppen 'klopfen'

kool, kooli 'õppeasutus' < kasks schole 'Schule'

koor, koori 'kirikurõdu; laulukoor' < kasks kôr 'Chor'

koot1, koodi 'jalg (fig)' < kasks kote 'kabi, pahkluu' 'Köthe, Ferse, Hacke, Gelenk über der Fessel (am Pferdfuss), Fersengelenk'

koot2, koodi 'vart (ka tähekogus)'

kortel, korteli 'endisaegne mõõtühik' < kasks quôrtêr 'Quartier'

korv, korvikasks korf 'Korb'

kraam, kraami 'kaup; materjal' < kasks kram 'Kram'

kraapima, (ma) kraabingerm, vrd kasks schrapen, vrd rts skrapa

kraas, kraasi 'villakraas' < kasks krasse 'Kratze'

kraav, kraavi 'kaevand' < kasks grave 'Graben'

kramp2, krambi 'lihasekangestus' < kasks krampe 'Krampf'

krants, krantsi 'pärg; vanik' < kasks kranz 'Kranz'

kreek, kreegi 'luuvili (Prunus insititia)' < kasks krēke 'Kriechenpflaume'

kriit, kriidikasks krît(e) 'Kreide'

kroon, krooni 'peaehe' < kasks krône 'Krone'

kross, krossi 'rahaühik' < kasks grosse(n) 'Groschen'

krunt, krundi 'maatükk' < kasks grunt 'Grund'

kruss, krussi 'juukselokk; (juukse)keerd' < kasks krûs 'kraus'

kruvi, kruvi 'kruvi; laevakruvi' < kasks schruve 'Schraube'

kunst, kunsti 'oskus, meisterlikkus' < kasks kunst 'Kunst'

kään, kääni '(vankri) kaitseraud; lahas; rööbas' < kasks schene 'Schiene'

kört2, kördi 'jahusupp' < kasks görte 'Grütze'

ladina '(ladina keelest)' < kasks latîn, lad latina 'Latein'

latt, lati '(jäme) ritv' < kasks latte 'Latte'

lehter, lehtrikasks trechter 'Trichter'

liik3, liigu 'joomine' < kasks lît-, lî-, lîk-kop 'Leitkauf'

ling, lingu 'silmus' < kasks slinge, sks Schlinge

lõoke, lõokese 'lind (Alauda arvensis)' < ? kasks lewerike, lewerke 'Lerche'

lõvi, lõvi 'lõukoer (Panthera leo)' < kasks louwe 'Löwe'

lõõr, lõõri '(ahju)truup, toru' < kasks rö̂re 'Röhre'

lüht2, lühi 'voki osa' < kasks vlucht 'Flug, Flügel'

meski, meski 'rukkijahuleotis' < kasks mêsch, meisch 'Maische'

mold, molli 'küna' < kasks molde, molle 'Mulde'

mood, moodi 'komme; tava' < kasks môde 'Mode'

munster, munstri 'muster' < kasks munster 'Muster'

mõõtma, (ma) mõõdan 'suurust määrama' < ? kasks meten 'messen'

märkama, märgata 'tähele panema' < kasks merken '(auf)merken'

märkima, (ma) märgin 'tähistama; noteerima' < kasks merken 'mit der Marke, Märke versehen'

määre, määrdekasks smer 'Schmiere'

määrima, (ma) määrin 'võidma; mustaks tegema' < kasks smeren 'schmieren'

mölder, möldri 'viljajahvataja' < kasks möller, mölner 'Müller'

müür, müüri '(kivi)sein' < kasks mü̂r(e) 'Mauer'

narr, narri 'veiderdaja' < kasks narre 'Narr'

neer, neeru 'siseelund' < kasks nêre 'Niere'

opman, opmani? Bsks Hopmann, asks hofman

paber, paberikasks pap(p)îr 'Papier'

palk, palgi 'laasitud puutüvi' < kasks balke 'Balken'

pann, pannikasks panne 'Pfanne'

pinnima, (ma) pinnin 'kloppima, taguma (vikatit)' < kasks pinnen

pliiats, pliiatsi 'kirjutusvahend' < ? kasks blîertze

pood, poe 'müügikoht' < kasks bôde 'Bude'