SõnastikustSissejuhatusdict.asl@eki.ee?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 137 artiklit, väljastan 100

aaderdama, (ma) aaderdan 'aadrit laskma' < kasks âderen 'adern'

aam|palk, -palgi 'jäme palk, tala' < kasks hānenbalk 'Hahnenbalken, Hahnholz'

ahter, ahtri 'laeva või paadi päraosa' < kasks achter 'Achter, Hintersteven', khol achter 'hinten, hinter'

ahv, ahvi 'loom' < kasks affe, sks Affe

alp, albi 'edev, edvistav; (rumal)uhke, narr' < kasks alver, alwer 'töricht, dumm', sks albern 'närrisch'

alun, aluni 'maarjajää, maarjas' < kasks alûn 'Alaun'

ankur1, ankru 'laevaankur' < kasks anker, rts ankare 'Anker'

apostel, apostli 'Kristuse jünger; mingi õpetuse kuulutaja' < kasks apostel 'Apostel'

arst, arsti 'meditsiinilise haridusega ravija' < kasks arste 'Arzt'

eht 'ehtne, päris' < kasks echt(e) 'echt'

elevant, elevandi 'suurim maismaaloom (Elephantidae)' < kasks elefant 'Elephant'

evangeelium, evangeeliumikasks ewangelium, lad euangelium

faarvaater, faarvaatri 'sõiduvesi, (tähistatud) laevatee' < asks fârwâter ~ hol vaarwater 'Fahrwasser'

haavel, haavli 'pliikuulike laskelaengus' < ? kasks hāgel, sks Hagel

hakkima, (ma) hakin 'peeneks raiuma või lõikama' < kasks hacken, sks hacken

haspel, haspli 'tööriist lõnga vihti ajamiseks' < kasks haspel 'Haspel, Weife'

jaht, jahi 'küttimine, jahilkäik, jahipidamine' < kasks jacht 'Jagd'

jakk, jaki 'lühike pealisrõivas' < kasks jacke 'Jacke'

juut, juudi 'rahvus(kuuluvus)' < kasks iude, sks Jude

jänn, jänni 'ummik, kitsikus' < ? asks jan

kaal, kaalu 'kaalumisseade' < kasks schale 'Schale; Wage'

kamm, kammi 'peasuga' < ? kasks kam, sks Kamm

kapp, kapi 'panipaik' < kasks schap 'Schrank'

karp1, karbi 'laadik' < kasks karpe 'Kiste'

kast, kastikasks kaste 'Kasten'

kiil2, kiilu 'talb; riidesiil' < kasks kîl 'Keil'

kirn, kirnu 'kõrge kitsas puunõu' < rts kirna, kasks kerne

kook, koogikasks koke 'Kuchen'

kool, kooli 'õppeasutus' < kasks schole 'Schule'

kool|meister, -meistri '(kooli)õpetaja' < asks scholemeister, scolemeister 'Schulmeister'

koor, koori 'kirikurõdu; laulukoor' < kasks kôr 'Chor'

koot2, koodi 'vart (ka tähekogus)'

kopp, kopa 'suurem varrega anum' < ? kasks koppe ~ sm koppa

korv, korvikasks korf 'Korb'

kruus2, kruusa 'jäme liiv' < kasks grûs 'Grus, Kies'

kummi, kummi 'sitke, elastne materjal' < kasks gummi, sks Gummi

kupp, kupu 'nupp, (kupu)sarv' < kasks kop 'Kopf'

kärpima, (ma) kärbin 'teritama; vähendama' < kasks scherpen 'scherfen'

kään, kääni '(vankri) kaitseraud; lahas; rööbas' < kasks schene 'Schiene'

kört2, kördi 'jahusupp' < kasks görte 'Grütze'

köök, köögi 'söögivalmistamisruum' < kasks kȫke 'Küche'

köömen, köömne 'rohttaim (Carum carvi)' < kasks kȫmen, kȫmel 'Kümmel'

lamp, lambi 'valgusti' < kasks lampe, sks Lampe

lapp, lapi 'kanga- või nahatükk; paik' < kasks lappe 'Lappen'

latt, lati '(jäme) ritv' < kasks latte 'Latte'

leer2, leeri 'konfirmatsioon' < kasks lêr 'Lehre'

leisikas, leisika '20 naela = 8 kilo' < kasks līs-, lives-, liveschpunt 'Liespfund'

ling, lingu 'silmus' < kasks slinge, sks Schlinge

link, lingi 'käepide' < kasks klinke 'Klinke', sks Klinke

lint, lindi 'pael, riideriba' < kasks lint 'Band'

lood, loodi 'loodimisvahend; raskusmõõt' < kasks lode 'Lot'

lõuend, lõuendi 'linane või kanepine riie' < kasks louwent

lõvi, lõvi 'lõukoer (Panthera leo)' < kasks louwe 'Löwe'

lärm, lärmi 'kära; sõnelus' < kasks allarm, allerm 'Lärm'

lööv, löövi 'piklik katusealune' < kasks lö̂ve 'Laube'

mats, matsi 'harimatu, kommeteta inimene' < kasks Matz 'Matthias'

matt1, mati 'õõnesmõõt (pool külimittu)' < kasks mat, matte

memm, memme 'vanem naine; ema' < asks memm, memme 'Mutter'

meski, meski 'rukkijahuleotis' < kasks mêsch, meisch 'Maische'

molu, molu 'nägu' < ? kasks mûl, mule 'Maul'

mood, moodi 'komme; tava' < kasks môde 'Mode'

mõõtma, (ma) mõõdan 'suurust määrama' < ? kasks meten 'messen'

märk, märgi 'tähis' < kasks merk(e) 'Markierung, Zeichen'

märkima, (ma) märgin 'tähistama; noteerima' < kasks merken 'mit der Marke, Märke versehen'

märss1, märsi 'kott' < kasks merse

määrima, (ma) määrin 'võidma; mustaks tegema' < kasks smeren 'schmieren'

narr, narri 'veiderdaja' < kasks narre 'Narr'

nööp, nööbikasks knôp 'Knopf'

nöör, nöörikasks snôr(e) 'Schnur'

paar1, paari 'sarikas' < kasks spare 'Sparre'

paar2, paari 'kaks' < kasks pâr 'Paar'

palk, palgi 'laasitud puutüvi' < kasks balke 'Balken'

pann, pannikasks panne 'Pfanne'

parukas, paruka 'valejuuksed' < vrd asks Parük, sks Parucke

passima1, (ma) passin 'sobima, kõlbama; proovima' < kasks passen 'passen'

pekk1, peki 'rasvane liha' < kasks speck 'Speck'

piip, piibu 'tubakapõleti; toru; vile' < kasks pîpe 'Pfeife'

pilt, pildikasks bilt 'Bild'

pind, pinnu '(puu)killuke' < kasks spint 'Splitter, Stäbchen'

pinnima, (ma) pinnin 'kloppima, taguma (vikatit)' < kasks pinnen

pits1, pitsi '(heegeldatud) võrkkudum' < ? kasks spitze, sks Spitze

pokk, pl. pokad 'rõuged' < kasks pocke

pool, pooli 'kääv' < kasks spole 'Spule'

post1, posti 'tulp, sammas' < kasks post 'Pfost'

pott1, poti 'anum' < kasks pot 'Topf, Pott'

pukk2, puki 'alus, toes' < kasks buck, buk 'Bock, Gestell'

pull, pulli 'sõnn' < kasks bulle 'Bulle'

puur2, puuri 'oherdi, tööriist' < kasks bor 'Bohrer'

puurima, puuridakasks bōren 'bohren'

pärm, pärmikasks berme 'Hefe'

püks, pl. püksidkasks büxe 'Hosen'

raam, raami 'ümbritsev ääris' < kasks rame 'Rahmen'

renn, renni 'kraavike, kanal' < kasks renne 'Rinne'

rent, rendikasks rente 'Rente'

riis2, riisi 'paberi mõõtühik' < kasks rîs ~ sks Ries

riiul, riiulikasks riôle 'Regal'