[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 287 artiklit, väljastan 100

aastaringselt <määrsõnana> ⇒ aasta läbi, terve aasta, aasta jooksul, aasta ringi, aasta otsa
Tallinnas ei ole vajalikul määral jalgpalliväljakuid ega -halle, mis võimaldaksid tegeleda jalgpallitreeningutega aastaringseltTallinnas ei ole vajalikul määral jalgpalliväljakuid ega -halle, mis võimaldaksid tegeleda jalgpallitreeningutega aasta läbi / aasta ringi / igal aastaajal
Firma hooldab linnatänavaid aastaringseltFirma hooldab linnatänavaid aasta ringi / aasta läbi
Tänapäeva festivalide korraldusmeeskonnad töötavad aastaringseltTänapäeva festivalide korraldusmeeskonnad töötavad aasta läbi / kogu aasta
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

acquis [akii] (prantsuse omandatu) jur õigustik
Liitumisläbirääkimistel on vaatluse all kogu Euroopa Liidu acquisLiitumisläbirääkimistel on vaatluse all kogu Euroopa Liidu õigustik
Sageli sobib ka omasõna.

ad hoc [ad hok] (ladina) kindlaks otstarbeks, siht-
Valitsuse arvates on seniste ad hoc meetmete asemel vaja luua läbimõeldud eksporditoetuste süsteemValitsuse arvates on seniste sihtmeetmete asemel vaja luua läbimõeldud eksporditoetuste süsteem
Pidades silmas kõnealuste küsimuste kiireloomulisust, abistab komisjoni ajutine ad hoc komiteePidades silmas kõnealuste küsimuste kiireloomulisust, abistab komisjoni ajutine sihtkomitee
Kui 1990.–1991. aastal pidi valitsus tegutsema kiirelt muutuvas olukorras ja ad hoc lahendid olid paratamatud, siis praegu peaksid olema seadusemuudatused põhjalikult läbi räägitud ja korralikult vormistatudKui 1990.–1991. aastal pidi valitsus tegutsema kiirelt muutuvas olukorras ja kiired lahendid olid paratamatud, siis praegu peaksid olema seadusemuudatused põhjalikult läbi räägitud ja korralikult vormistatud
Omakeelne väljend on sageli selgem ja seda on mugavam kasutada. Soovitame hoiduda tähenduse laienemisest.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Sõnavõistlus andis uued eesti sõnad”

aegaviitmatult <määrsõnana> ⇒ aega viitmata, kiiresti, otsekohe
Aegaviitmatult tegutsedes on võimalik saavutada eduAega viitmata / Kiiresti tegutsedes on võimalik saavutada edu
Kaebajad kõrvaldasid aegaviitmatult ringkonnakohtu poolt osutatud puudusedKaebajad kõrvaldasid aega viitmata / otsekohe ringkonnakohtu osutatud puudused (vt ka poolt)
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

agiilne (inglise agile) väle, kiire, paindlik, kohanev, kergesti kohandatav; muutlik, kiiresti muutuv
IT- ja ärivaldkonnas on kasutusel mitmesugused agiilsed suhtlusvormid, mis rahuldavad paremini tänapäeva kiiresti muutuvaid ärivajadusiIT- ja ärivaldkonnas on kasutusel mitmesugused paindlikud / kiired suhtlusvormid, mis rahuldavad paremini tänapäeva kiiresti muutuvaid ärivajadusi
Agiilses maailmas vajavad organisatsioonid agiilseid strateegiaidMuutlikus maailmas vajavad organisatsioonid paindlikke strateegiaid
Adaptiivsed, iseorganiseeruvad töörühmad on agiilse projektijuhtimise nurgakiviksKohanemisvõimelised, iseorganiseeruvad töörühmad on paindliku projektijuhtimise nurgakiviks
Laialivalguva sisuga toorlaen, mida on sageli võimalik asendada täpsema sõnaga.

ainitiselt
1. <määrsõnana> ⇒ ainult, ainuüksi, üksnes
Meil Eestis on põhjust palju avaramalt mõelda, kui tõusta meeleheitlikult ainitiselt euro kaitseleMeil Eestis on põhjust palju avaramalt mõelda, kui tõusta meeleheitlikult ainult euro kaitsele
Tänapäeva robotitehnoloogia võimaldaks juba praegu kujundada ja õmmelda ainitiselt meile sobivaid kehakatteidTänapäeva robotitehnoloogia võimaldaks juba praegu kujundada ja õmmelda ainuüksi / üksnes meile sobivaid kehakatteid
Sõna kasutatakse vales tähenduses (sõnade ainult ja ainuüksi asemel).
2. <määrsõnana> ⇒ ainiti, üksisilmi
Kõrvale ta ei vaadanud, ainult ainitiselt enda ette, ja kordas oma repliikeKõrvale ta ei vaadanud, ainult üksisilmi / ainiti enda ette, ja kordas oma repliike
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

aktiviseerimaaktiveerima, aktiivseks tegema, aktiivseks muutma, aktiivistama, elavdama
Hooldaja töö hulka kuulub aktiviseerivate tegevuste läbiviimine klientideleHooldaja töö hulka kuulub klientide aktiveerimine / Hooldaja töö hulka kuulub klientidega aktiivselt tegelemine (vt ka läbi viima)
Seminari eesmärk on luua aktiviseeriv õpikeskkondSeminari eesmärk on luua aktiveeriv / aktiivne õpikeskkond
Õpilaste aktiviseerimiseks õppetöös on mitu võimalustÕpilaste aktiveerimiseks / elavdamiseks / aktiivseks muutmiseks õppetöös on mitu võimalust
Ületuletus. Aktiviseerima sisaldab sõnaosi, mis on eesti keele seisukohast ülearused. Sageli on võimalik väljenduda selgemalt.
Vt ka aktiviseeruma
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „eerima-tegusõna: üksi ja teistega”

aktiviseerumaaktiveeruma, aktiivseks muutuma, aktiivistuma, elavnema
Ostu-müügiportaalides on aktiviseerunud petturidOstu-müügiportaalides on aktiveerunud / aktiivseks muutunud petturid
Pakkide saatmine aktiviseerub tänu e-kaubanduselePakkide saatmine aktiveerub / elavneb tänu e-kaubandusele
Ületuletus. Aktiviseeruma sisaldab sõnaosi, mis on ülearused. Sageli on võimalik väljenduda selgemalt.
Vt ka aktiviseerima
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „eerima-tegusõna: üksi ja teistega”

aktiviteet (inglise activity) ⇒ aktiivsus, tegevus(ed), tegevusalad
Selle inimese erakondlik aktiviteet, kes on kandideerinud kas Riigikogu või omavalitsuse valimistel, on suurem kui nendel erakonnaliikmetel, kes on ainult nimekirjasSelle inimese erakondlik aktiivsus, kes on kandideerinud kas Riigikogu või omavalitsuse valimistel, on suurem kui nendel erakonnaliikmetel, kes on ainult nimekirjas
Vajalik on teada anda igasugustest mereväelistest aktiviteetidest regioonis, sealhulgas nendest, mis võetakse ette koos teiste riikide merejõududegaVajalik on teada anda igasugusest mereväelisest tegevusest regioonis, sealhulgas sellisest, mis võetakse ette koos teiste riikide merejõududega
Võimalus on osaleda mitmesugustel aktivititeetidel, nagu delfiinivaatlusreis, safari või vaatluslennud kõrbe ja ranniku kohalVõimalus on osaleda mitmesugustes tegevustes / ettevõtmistes, nagu delfiinivaatlusreis, safari või vaatluslennud kõrbe ja ranniku kohal
Laialivalguva sisuga toorlaen, mida on sageli võimalik asendada täpsema sõnaga. Võõrapärasele laenule võiks eelistada täpsemat sõna.

-ala mingisse ainevaldkonnasse, sfäärisse puutuv (sageli ülearune)
Kokkulepe tervishoiuala töötajate miinimumtunnitasu kehtestamise kohtaKokkulepe tervishoiutöötajate miinimumtunnitasu kehtestamise kohta
Vastutav isik signalisatsiooni töökorras oleku eest objektil on majandusala juhatajaSignalisatsiooni töökorras oleku eest objektil vastutab majandusjuhataja
Projekti eesmärk on parandada Soome ja Eesti keskkonnaala spetsialistide valmisolekut seoses võimalike keskkonnakatastroofidegaProjekti eesmärk on parandada Soome ja Eesti keskkonnaspetsialistide valmisolekut võimalike keskkonnakatastroofide puhul (vt ka seoses)
Ajutiselt Soome tööle saabuvad välisriigi ehitusala töötajad saavad isikukoodi ja maksunumbri Soome maksuameti büroodestAjutiselt Soome tööle saabuvad välisriigi ehitustöötajad / ehitajad saavad isikukoodi ja maksunumbri Soome maksuameti büroodest
Sageli ülearune. Liita on mõtet ainult neid tüvesid, mis on mõiste väljendamiseks hädavajalikud. Terminite kompaktsus vähendab teksti liiasust ja lõtvust.
Vt ka -alane
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Liialdagem mõõdukalt!”
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 274 jj

-alane mingi alaga seotud (sageli ülearune)
Ameerika õiguskaitseorganisatsiooni Freedom House hinnangul on inimõigustealane olukord Venemaal möödunud aastal halvenenudAmeerika õiguskaitseorganisatsiooni Freedom House hinnangul on inimõiguste olukord Venemaal möödunud aastal halvenenud
Tõlkide ja tõlkijate keelealane koolitusTõlkide ja tõlkijate keelekoolitus
2010. aastal Keskkonnaameti läbiviidud kalandusalased projektidKeskkonnaameti 2010. aasta kalandusprojektid (vt ka läbi viima)
Pearaamatupidajal peab olema rahandus- või majandusalane kõrgharidusPearaamatupidajal peab olema rahandus- või majanduskõrgharidus
Reedel toimub H projekti poolt korraldatud hobuste tervishoiualane koolitusReedel toimub H projekti korraldatud hobuste tervishoiu koolitus (vt ka poolt)
Sageli ülearune. Liita on mõtet ainult neid tüvesid, mis on mõiste väljendamiseks hädavajalikud. Terminite kompaktsus vähendab teksti liiasust ja lõtvust.
Vt ka -ala
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Liialdagem mõõdukalt!”
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 274 jj
Loe lisaks: Eesti Keele Instituudi nõuanne „Ülearused omadussõnad: alane, poolne ja nimeline”

algselt, esialgselt <määrsõnana> ⇒ esialgu, esiotsa, algul, alul; esialgne
Koolimaja oli algselt mõeldud 300 õpilaseleKoolimaja oli esialgu / algul mõeldud 300 õpilasele
Algselt esitatud eelnõu versioonis ei ole sisulisi muudatusi tehtudEelnõu algversioonis ei ole sisulisi muudatusi tehtud
Hoones asus esialgselt Eesti NSV teenindusministeerium, pärast taasiseseisvumist tegutses selles RiigikontrollHoones asus algul Eesti NSV teenindusministeerium, pärast taasiseseisvumist tegutses selles Riigikontroll
Esialgselt on jõutud seisukohale, et hoonele tuleb leida uus elanike vajadusi arvestav otstarveOn jõutud esialgsele seisukohale, et hoonele tuleb leida uus elanike vajadusi arvestav otstarve
Ettepanek leidis esialgselt toetust majanduskomisjonisEsialgu toetati ettepanekut majanduskomisjonis (vt ka leidma)
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

allokeerima (inglise allocate) ⇒ jagama, (ümber) jaotama, eraldama, määrama; assigneerima
Tee lihtne varade allokeerimise plaan ja pea sellest kinniTee lihtne varade jagamise / jaotamise plaan ja pea sellest kinni
Kui ettevõte hoiab jäigalt kinni eelarvest ja raha ei allokeerita olukorrale vastavalt, võib jääda nii mõnigi hea võimalus kasutamataKui ettevõte hoiab jäigalt kinni staatilisest eelarvest ja raha ei jagata / jagata ümber / määrata olukorra järgi / põhjal, võib jääda nii mõnigi hea võimalus kasutamata (vt ka vastavalt)
Laialivalguva tähendusega toorlaen inglise keelest. Omasõna on sageli selgem.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

ambitsioonikas
1. edasipüüdlik, auahne, võimujanuline
Ajaleht otsib võimekaid ja ambitsioonikaid töötajaid (auahneid, edasipüüdlikke)
2. (inglise ambitious) ⇒ nõudlik, vaevanõudev, pingeline; põhjalik, ulatuslik, ammendav
Arvestades haldusreformikatsete varasemat ajalugu, on ministri pakutud ajakava väga ambitsioonikasArvestades haldusreformikatsete varasemat ajalugu, on ministri pakutud ajakava väga pingeline
Komisjon avalikustab uue ambitsioonika tervishoiu- ja tarbijakaitseprogrammiKomisjon avalikustab uue ulatusliku / nõudliku / põhjaliku tervishoiu- ja tarbijakaitseprogrammi
Komisjon esitas 2011. aasta detsembris ambitsioonikad ettepanekud riigihanke eeskirjade kohtaKomisjon esitas 2011. aasta detsembris põhjalikud / ulatuslikud ettepanekud riigihanke eeskirjade kohta
Inglise sõnal ambitious on eesti keeles palju tõlkevasteid, mitte ainult ambitsioonikas. Sageli on võimalik väljenduda palju täpsemalt. Soovitame selle ebamäärase stampsõna kõrval mitte unustada ka teisi täpsema ja konkreetsema sisuga sünonüüme.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Üheülbalised eurosõnad”, lk 8–11

ametijärgselt, ametikohajärgselt <määrsõnana> ⇒ ameti järgi, ameti kohaselt
Moodustati viieliikmeline valimiskomisjon, mille esimeheks on ametijärgselt vallasekretärMoodustati viieliikmeline valimiskomisjon, mille esimees on ameti järgi / ameti kohaselt vallasekretär
Teadus- ja Arendusnõukogu esimeheks on ametikohajärgselt peaminister, kes nimetab nõukogu liikmete hulgast kaks aseesimeestTeadus- ja Arendusnõukogu esimees on peaminister, kes nimetab nõukogu liikmete hulgast kaks aseesimeest
Füüsilise isiku juurdepääs riigisaladusele toimub kas ametikohajärgselt (Vabariigi President, Riigikogu liige jne) või loa aluselFüüsiline isik pääseb riigisaladuse juurde kas ametikoha (Vabariigi President, Riigikogu liige jne) või loa alusel (vt ka toimuma)
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks. Sageli ka ülearune sõna.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

arvuliselt <määrsõnana>
Vastasmeeskond oli arvuliselt ülekaalusVastasmeeskond oli arvulises ülekaalus / Vastasmeeskond oli ülekaalus
Vedaja esitab sõiduplaani kavandi nii mitmes eksemplaris, kui mitu liiniloa koopiat arvuliselt taotletakseVedaja esitab sõiduplaani kavandi nii mitmes eksemplaris, kui mitu liiniloa koopiat taotletakse
Majandust ja juurat õppida soovijaid on endiselt arvuliselt kõige rohkemMajandust ja juurat õppida soovijaid on endiselt kõige rohkem
lt-määrsõna võib sõnastuse teha kantseliitlikuks ja keerukaks. Sageli ülearune sõna.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

asetäitja
1.ase-
Hotell otsib juhataja asetäitjatHotell otsib asejuhatajat
Peadirektori asetäitja nimetati ametikohale 1. juulilAsedirektor nimetati ametikohale 1. juulil
Peterburi peakonsulaadi delegatsioon kohtus Novgorodi oblasti kuberneri asetäitjagaPeterburi peakonsulaadi delegatsioon kohtus Novgorodi oblasti asekuberneriga
Peaminister kohtus USA kaitseministri asetäitjagaPeaminister kohtus USA asekaitseministriga
2. (sageli ülearune)
Direktori asetäitja teadusalal töötab välja sõjaajaloo uurimise projektidTeadusdirektor töötab välja sõjaajaloo uurimise projektid
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurssÕppedirektori / Õppejuhataja ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss
Direktori asetäitja majandusalal töötasu määratakse 15% madalam direktori töötasustMajandusdirektori töötasu määratakse 15% madalam direktori töötasust
Päästetööde valdkonda juhib juhi asetäitja päästetööde alalPäästetööde valdkonda juhib päästejuht / päästetööjuht
Kompaktsem ametinimetus teeb lause kergemini loetavaks ja arusaadavaks.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Mida eurotõlkijad keelenõust küsivad?”, lk 60–62

assertiivne (inglise assertive) ⇒ kinnitav, kindlalt väitev; veenev, ennast maksma panev, aktiivne
Eesmärk on assertiivse müügiviisi arendamineEesmärk on arendada aktiivset / veenvat müügiviisi
Ole assertiivne: nõua, et sind koheldakse austusegaOle veenev / kindel / enesekindel: nõua, et sind koheldakse austusega
Toorlaen inglise keelest, sageli on omasõna täpsem ja arusaadavam.

atraktiivne
1. silmatorkav (välimuse kohta)
2.huvipakkuv, ligitõmbav, populaarne, nõutud
Metalli- ja rasketööstus on allhangetele ja hangetele jätkuvalt atraktiivneMetalli- ja rasketööstus tõmbab ligi hankeid ja allhankeid (vt ka jätkuvalt)
Kui riigil ei ole pakkuda piisavalt oskustööjõudu, siis ei ole see riik ka ettevõtetele atraktiivneKui riigil ei ole pakkuda piisavalt oskustööjõudu, siis ei ole see riik ka ettevõtetele huvipakkuv / ligitõmbav
Finantssektori ettevõtted on Eestis väga atraktiivsed tööandjadFinantssektori ettevõtted on Eestis väga nõutud / populaarsed tööandjad
Stampsõna, mille kasutusega sageli liialdatakse.

autoriseerima
1. jur volitama, täisõigust andma; autorina heaks kiitma
DL Distributors on Delli toodete autoriseeritud importija ja hulgimüüja (volitatud)
Enamik Andrew Lloyd Webberi muusikalidest on autoriseeritud (autori nõudmiste järgi lavastatud)
2.tuvastama, identifitseerima; autentima
WiFi kasutajate autoriseerimine on võimalik nii kasutajanime ja parooliga kui ka ID-kaardigaWiFi kasutajate identifitseerimine / tuvastamine on võimalik nii kasutajanime ja parooliga kui ka isikutunnistusega (vt ka ID-kaart)
Kodanikuportaali kasutajaid ei autoriseeritaKodanikuportaali kasutajaid ei tuvastata / ei autendita
Kasutatakse sageli vales tähenduses, tähenduse ebasoovitatav laienemine. Tihti on võimalik asendada täpsema sõnaga.

avama
Prokurör avab kriminaalasja tagamaidProkurör selgitab / analüüsib kriminaalasja tagamaid
Kunstiteadlane avab installatsiooni tagamaidKunstiteadlane tutvustab installatsiooni tagamaid
Näitus avab islami kultuuri põhitõedNäitus mõtestab lahti islami kultuuri põhitõed / Näitus tutvustab islami kultuuri põhitõdesid
Kas soovite avada läbirääkimisi?Kas soovite alustada läbirääkimisi?
Selle sõna asemel on sageli võimalik kasutada täpsemat sõna.

briif (inglise brief) ⇒ lähteülesanne, (alg)idee; instruktsioon, (lühi)juhend; lühiteade
Ürituse korraldaja lõi suvepäevadele briifi alusel kontseptsiooniÜrituse korraldaja lõi suvepäevadele algidee / ideekirjelduse alusel kontseptsiooni
Briif peab olema pigem äriliste eesmärkidega, siis on tihti ka tulemus paremLähteülesandel peab olema pigem äriline eesmärk, siis on tihti ka tulemus parem
Laialivalguva sisuga toorlaen, mida on sageli võimalik asendada täpsema sõnaga.
Vt ka briifing, briifima

briifimakurssi viima, juhendama, ülesannet andma, instrueerima; teavitama, infot andma, informeerima
Minister võiks briifida Eesti ajakirjanikke, et need ei esitaks pressikonverentsidel tundlikke või valesid küsimusiMinister võiks Eesti ajakirjanikke juhendada / kurssi viia, et need ei esitaks pressikonverentsidel tundlikke või valesid küsimusi
Euroopa Komisjoni ametnik palus end briifida euroinfokeskuste osasEuroopa Komisjoni ametnik palus end kurssi viia euroinfokeskuste tegevusega (vt ka osas)
Konsultandi kaasamise korral tuleb teda briifidaKonsultandi kaasamise korral tuleb teda juhendada / instrueerida
Eesti suursaadik võiks paar korda nädalas saadikuid briifida valitsuse tegevusestEesti suursaadik võiks paar korda nädalas saadikuid informeerida valitsuse tegevusest / Eesti suursaadik võiks paar korda nädalas saadikuid valitsuse tegevusesega kurssi viia
Turundusjuht peab oskama reklaamiagentuuri korralikult briifidaTurundusjuht peab oskama reklaamiagentuuri korralikult juhendada / informeerida / instrueerida / kurssi viia
Laialivalguva sisuga toorlaen, mida on sageli võimalik asendada täpsema sõnaga.
Vt ka briif, briifing

briifing (inglise briefing) ⇒ infotund, tutvustus, pressikonverents; vestlus; lühikoolitus
Minister kinnitas eilsel briifingul, et haridusministeerium kolib järgmise aasta juulis TartusseMinister kinnitas eilses infotunnis / eile pressikonverentsil, et haridusministeerium kolib järgmise aasta juulis Tartusse
Pärast sertifikaadi vormistamist teavitab osakond sellest taotlejat ning kutsub nõudeid tutvustavale briifingulePärast sertifikaadi vormistamist teavitab osakond sellest taotlejat ning kutsub nõudeid tutvustavale vestlusele / lühikoolitusele
Taustabriifingul osalemine võimaldab ajakirjanikel suurendada oma kompetentsust teatud valdkondades ning olla paremini kursis valitsuse eesmärkidegaTaustatutvustusel osalemine võimaldab ajakirjanikel suurendada oma kompetentsust osas / mõnedes valdkondades ning olla paremini kursis valitsuse eesmärkidega (vt ka teatud)
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem.
Vt ka briif, briifima

büdžett (inglise budget) ⇒ eelarve
Pärast aine läbimist peab õppija olema võimeline kirjutama teadusprojekti taotluse koos teoreetilise osa, taotluse eesmärkide, hüpoteeside ja büdžetigaPärast aine läbimist peab õppija olema võimeline kirjutama teadusprojekti taotluse koos teoreetilise osa, taotluse eesmärkide, hüpoteeside ja eelarvega
Spetsialistid tutvustavad tehnika uusimaid saavutusi ja õpetavad toime tulema minimaalse büdžetigaSpetsialistid tutvustavad tehnika uusimaid saavutusi ja õpetavad toime tulema minimaalse eelarvega
Sotsiaaltoetuste üks alaliike on ka sotsiaalministeeriumi büdžetis olevad represseeritute toetusedSotsiaaltoetuste üks alaliike on ka sotsiaalministeeriumi eelarves olevad represseeritute toetused
Omasõna mõjub sageli neutraalsemalt.

debriifing (inglise debriefing) ⇒ järelarutelu, arutelu, toimunu analüüs; kriisitöö, rühmatöö
Tavaliselt korraldatakse debriifing 24–72 tundi pärast õnnetust, sest siis on inimesed enamasti šokist toibunudTavaliselt korraldatakse analüüs / arutelu / vestlusring 24–72 tundi pärast õnnetust, sest siis on inimesed enamasti šokist toibunud
Traumaatilise juhtumi järgne debriifing lastele ja/või täiskasvanuteleTraumaatilise juhtumi järgne rühmatöö lastele ja/või täiskasvanutele
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem ja paremini mõistetav.
Vt ka defjuusing

defjuusing (inglise defusing) ⇒ analüüs, väljaelamisvestlus, juhtumi käsitlus
Pärast traumaatilisi sündmusi jagage kolleegidega oma mõtteid ja tundeid, vajaduse korral viige läbi defjuusingPärast traumaatilisi sündmusi jagage kolleegidega oma mõtteid ja tundeid, vajaduse korral pidage väljaelamisvestlus / avameelne vestlus (vt ka läbi viima)
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem ja paremini mõistetav.
Vt ka debriifing

dekreet
1. riigipea v kõrgema riigivõimu seadlus, määrus vm akt
Nime muutmisel kohaldatakse Eesti Vabariigi riigivanema 1934. aasta 22. oktoobri dekreediga kehtestatud perekonnanimede korraldamise seaduse sätteid
2. (vene декрет, декретный отпуск) kõnekemapuhkus, rasedus-, sünnitus- ja lapsehoolduspuhkus
Sageli ei ole dekreeti siirduval naisel infot, kui suur summa tema pangakontole laekubSageli ei ole emapuhkusele siirduval naisel infot, kui suur summa tema pangakontole laekub
Õigus vanemahüvitist saada ei teki mitte lapse sünni järel, vaid 140 päeva möödumisel dekreedi algusestÕigus vanemahüvitist saada ei teki mitte lapse sünni järel, vaid 140 päeva möödumisel emapuhkuse algusest
Vene keele mõjuline väljend dekreet on kõnekeelne, ametlikes tekstides tasub seda vältida ja kasutada üheselt mõistetavat väljendit.

diskutant, diskussantdiskuteerija, arutleja, väitleja
12.25 Diskutantide sõnavõtud. 13.00 Diskussioon. 14.00 Kokkuvõte.12.25 Diskuteerijate sõnavõtud. 13.00 Diskussioon. 14.00 Kokkuvõte.
Suur osa diskutante on väljendanud seisukohta, et usuõpetusel on hariduses tähtis rollSuur osa diskuteerijaid / arutlejaid on väljendanud seisukohta, et usuõpetusel on hariduses tähtis osa (vt ka roll)
Seejärel võivad pealtvaatajad esitada küsimusi ühele või mitmele diskussandileSeejärel võivad pealtvaatajad esitada küsimusi ühele või mitmele diskuteerijale / arutlejale / väitlejale
Komitee määras igale ettekandele diskussandi, kokku esines konverentsil üle saja teadlaseKomitee määras igale ettekandele diskuteerija / väitleja, kokku esines konverentsil üle saja teadlase
Eestipärane tuletis või omasõna on sageli selgem ja täpsem.

diversifitseerima (inglise diversify) ⇒ mitmekesistama, hajutama; varieerima, teisendama, muutma
Firma eesmärk ei ole pakkuda konkurentsi, vaid diversifitseerida oma tegevust ning seeläbi vähendada äririskiFirma eesmärk ei ole pakkuda konkurentsi, vaid mitmekesistada oma tegevust ning seeläbi vähendada äririski
Kodumaisel kapitalil põhinevate ettevõtete tegevus on rohkem diversifitseeritudKodumaisel kapitalil põhinevate ettevõtete tegevus on mitmekesisem / rohkem varieeritud
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

divisionaalne, divisjonaalne (inglise divisional) ⇒ jaoskonna-, osakonna-; jaotuslik, jagamis-, jaotus-
Asutusesiseselt toimub horisontaalne divisionaalne suhtlusAsutuse osakonnad suhtlevad omavahel (vt ka -siseselt)
Ettevõtte divisionaalne struktuur annab võimaluse teenuste osakaalu paindlikult varieerida vastavalt klientide, ettevõtte ja töötajate vajadusteleEttevõtte jaotus allüksusteks annab võimaluse teenuste osakaalu paindlikult varieerida klientide, ettevõtte ja töötajate vajaduste kohaselt / järgi (vt ka vastavalt)
Divisjonaalses struktuuris on keskastmejuhtidel oluline kontrollirollJaoskondlikus koosseisus / organisatsioonis on keskastmejuhtidel oluline kontrolliroll (vt ka struktuur)
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem ja paremini mõistetav.
Vt ka divisjon

divisjon
1. sõj sõjaväeline allüksus
Eesti Kaitseväe õhuseiredivisjon asub Ämaris
2. (inglise division) ⇒ osakond, jaoskond, sektor, üksus, jaotis, talitus
Ettevõttel on kaks põhitegevusega seotud struktuuriüksust: arendus- ja haldusdivisjonEttevõttel on kaks põhitegevusega seotud üksust: arendus- ja haldusosakond (vt ka struktuur)
Firma koosneb viiest müügi- ja turundusdivisjonistFirma koosneb viiest müügi- ja turundusosakonnast / Firmas on viis müügi- ja turundussektorit
Firma päästedivisjoni praegune tähtsaim töösuund on kiirabiteenuse käivitamineFirma päästetalituse praegune tähtsaim töösuund on kiirabiteenuse avamine / rajamine (vt ka käivitama)
Mentorluse süsteemi arengut toetab ja jälgib personalidivisjonMentorluse süsteemi arengut toetab ja jälgib personaliosakond
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem ja paremini mõistetav.
Vt ka divisjonaalne, divisionaalne

dramaatiline
1. draamale omane, tugevaid elamusi väljendav, vapustav
2. (inglise dramatic) ⇒ tõsine, raske, keeruline, ehmatav, heidutav; enneolematu, pöördeline, murranguline; suur, märkimisväärne
Noorte tööhõive olukord Euroopa Liidus on dramaatiline ning miski ei viita selle paranemiseleNoorte tööhõive olukord Euroopa Liidus on tõsine / muret tekitav ning miski ei viita selle paranemisele
Valitsusjuht on püstitanud dramaatilise ülesande saavutada iga hinna eest eelarve heakskiitmine veel sel aastalValitsusjuht on püstitanud suure / märkimisväärse ülesande saavutada iga hinna eest eelarve heakskiitmine veel sel aastal
Pressinõukogu esimees ütles, et allikakaitseseaduse kehtestamine ei ole midagi dramaatilist kaasa toonudPressinõukogu esimees ütles, et allikakaitseseaduse kehtestamine ei ole midagi pöördelist / enneolematut kaasa toonud
Läti välisministeeriumi sõnul on riigi konsulaarteenuste olukord dramaatiline, kuna ebaefektiivne rahastamine on põhjustanud koondamiseLäti välisministeeriumi sõnul on riigi konsulaarteenuste olukord tõsine / raske / keeruline, kuna ebaefektiivne rahastamine on põhjustanud koondamise
Majandusliku võimu kese muutub järgneva 50 aastaga dramaatiliseltMajandusliku võimu kese muutub järgneva 50 aastaga silmanähtavalt / palju
Inglise sõnal dramatic on eesti keeles palju tõlkevasteid, mitte ainult dramaatiline. Sageli on võimalik ka väljenduda neutraalsemalt. Soovitame selle ähmase sisuga stampsõna kõrval mitte unustada ka teisi täpsema ja konkreetsema sisuga sünonüüme.
Vt ka drastiline
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Üheülbalised eurosõnad”, lk 23–27
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Kimbuke sõnasoovitusi”, lk 13

drastiline
1. tugevasti mõjuv, rabav
2. (inglise drastic) ⇒ märkimisväärne, järsk, suur, ulatuslik; tõsine, ehmatav
Trahvisummade drastiline kasv sunnib liikluses ettevaatlikkuseleTrahvisummade märkimisväärne suurenemine sunnib liikluses ettevaatlik olema
Ettepanek palka vähendada on liiga drastilineEttepanek palka vähendada on liiga järsk / ehmatav
Selgus, et mereveereostus on arvatust drastilisemSelgus, et mereveereostus on arvatust suurem / ulatuslikum
Euroopa seisab noorte tööhõives silmitsi drastiliste näitajategaEuroopa seisab noorte tööhõives silmitsi tõsiste / märkimisväärsete / ehmatavate näitajatega
Komitee tunneb suurt muret võimalike drastiliste eelarvekärbete pärastKomitee tunneb suurt muret võimalike järskude / ulatuslike / suurte eelarvekärbete pärast
Inglise sõnal drastic on eesti keeles palju tõlkevasteid, mitte ainult drastiline. Sageli on võimalik ka väljenduda neutraalsemalt. Soovitame selle ähmase sisuga stampsõna kõrval mitte unustada ka teisi täpsema ja konkreetsema sisuga sünonüüme.
Vt ka dramaatiline
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Üheülbalised eurosõnad”, lk 23–27
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Kimbuke sõnasoovitusi”, lk 13

ebaproportsionaalne
1. mittevõrdeline, vastavuseta, mõõdulise kooskõlata
Köök on ülejäänud korteriga võrreldes ebaproportsionaalselt väike
2. (inglise disproportionate) ⇒ põhjendamatu, ülemäärane, ebaloomulik, ebaprofessionaalne
Tuua sealiha sisseveo keelu põhjuseks haigus, millesse haigestuvad vaid veised ja lambad, näitab, et keeld on ebaproportsionaalneTuua sealiha sisseveo keelu põhjuseks haigus, millesse haigestuvad vaid veised ja lambad, näitab, et keeld on põhjendamatu / ebaloomulik / ebaprofessionaalne
Peaminister peab rahvusvahelise jäähokiföderatsiooni ja pankrotis lennufirma reklaamilepingut ebaproportsionaalseksPeaminister peab rahvusvahelise jäähokiföderatsiooni ja pankrotis lennufirma reklaamilepingut põhjendamatuks / ebaprofessionaalseks
Viimaste aastate jooksul on töölesoovijad hakanud märkama nende eraelu ebaproportsionaalselt puudutavaid küsimusiViimaste aastate jooksul on töölesoovijad hakanud märkama nende eraelu põhjendamatult / ülemääraselt / ebaprofessionaalselt puudutavaid küsimusi
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul. Omasõna on sageli täpsem.

-eelselt
1. <viisimäärusena>
Linna ilme hakkab juba muutuma valimiseelselt pidulikuks
2. <ajamäärusena> ⇒ mille eel, enne mida
Programmieelselt korraldati eeluuring, mille teostasid sõltumatud eksperdidEnne programmi korraldasid sõltumatud eksperdid eeluuringu (vt ka teostama)
Paljud abielupaarid soovivad ultraheliuuringut sünnieelseltPaljud abielupaarid soovivad enne sündi / sünnieelset ultraheliuuringut
Lähtudes vajadusest tagada valimiseelselt antud lubaduste elluviimine, sõlmivad pooled koalitsioonilepinguLähtudes vajadusest enne valimisi antud / valimiseelsed lubadused ellu viia, sõlmivad pooled koalitsioonilepingu
Hanke-eelselt ja hanke käigus katsetati 10 jalgratta tüüpiHanke eel / Enne hanget ja hanke käigus katsetati 10 jalgratta tüüpi
Ületuletuslt-liide ei anna ajamäärusele midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka kohtueelselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

egiidi all
1. kaitse all, eestkoste all
Konverents toimub Euroopa Nõukogu egiidi all
Põlvas peetakse Eesti Olümpiakomitee egiidi all Eestimaa XI talimängud
2.loosungiga, hüüdlausega, deviisiga, juhtlausega, lipukirjaga
USA kongress võttis uue eluasemelaenu seaduse vastu populistliku egiidi all „Oma kodu igale ameeriklasele”USA kongress võttis uue eluasemelaenu seaduse vastu populistliku loosungiga / hüüdlausega „Oma kodu igale ameeriklasele”
Jätkame egiidi all, et hea muusika ei sure kunagiJätkame deviisiga / juhtlausega / lipukirjaga, et hea muusika ei sure kunagi
3.tähe all
Suvi kulges vallas ehitustegevuse egiidi allSuvi kulges vallas ehitustegevuse tähe all
Päev möödub uurimislugude egiidi allPäev möödub uurimislugude tähe all / Päev möödub uurimislugusid lugedes
Sõna egiid tähendab 'kaitse, eestkoste'. Kasutatakse sageli vales tähenduses.

eksportööreksportija, väljavedaja; ekspordiettevõte, ekspordifirma
Hiinast sai eelmisel aastal suurim sõidukite eksportöörHiinast sai eelmisel aastal suurim sõidukite eksportija
Norra eksportöör sõlmis lepingu suure tööstusseadme müügiks USA partnerileNorra ekspordiettevõte / ekspordifirma sõlmis lepingu suure tööstusseadme müügiks USA partnerile
Võõrliitega tuletise asemel on soovitatav eelistada eestipärasemat keelendit. Sageli on omasõna täpsem kui võõrsõna.
Vt ka importöör

eliidid mitm
Kesk-Aafrika eliidid kasutasid IMF-i heaks kiidetud programme selleks, et õigustada riigi põhifunktsioonidest loobumistKesk-Aafrika eliit kasutas IMF-i heaks kiidetud programme selleks, et õigustada riigi põhifunktsioonidest loobumist / Kesk-Aafrika poliitika- ja majandusjuhid kasutasid IMF-i heaks kiidetud programme selleks, et õigustada riigi põhifunktsioonidest loobumist
Taani uurija on väitnud, et Eesti eliidid – majanduslik ja poliitiline – on võrreldes arenenud riikide eliitidega liiga tihedalt seotudTaani uurija on väitnud, et Eesti majandus- ja poliitikaeliit / majandus- ja poliitikajuhid on arenenud riikide majandus- ja poliitikaeliidiga / majandus- ja poliitikajuhtidega võrreldes liiga tihedalt seotud
Venemaa uued poliitilised ja majanduslikud eliidid orienteeruvad eeskätt mitte poliitilisele, vaid majanduslikule domineerimisele endisel Nõukogude Liidu territooriumilVenemaa uus poliitika- ja majanduseliit ei orienteeru eeskätt poliitilisele, vaid majanduslikule domineerimisele endisel Nõukogude Liidu territooriumil
Eliit tähendab 'paremik, valituim osa', seda ei sobi kasutada mitmuses. Sageli on võimalik väljenduda ka täpsemalt.

enamus
1. arvuline ülekaal
Riigikogu aktid võetakse vastu poolthäälte enamusega (poolthääli on arvuliselt rohkem)
Eesti arengus mängib olulist osa enamuste ja vähemuste koostööEesti arengus mängib olulist osa enamuse ja vähemuse koostöö
Sõna enamus kasutatakse ainsuses.
2.enamik, suurem osa
8. klassi test osutus õpilastele jõukohaseks: enamusel neist, kelle tööd saadeti üleriigilisele žüriile, oli vähemalt 14 punkti8. klassi test osutus õpilastele jõukohaseks: enamikul / suuremal osal neist, kelle tööd saadeti üleriigilisele žüriile, oli vähemalt 14 punkti
Enamus ettevõtteid on hädaolukorras valmis rakendama erimeetmeidEnamik / Suurem osa ettevõtteid on hädaolukorras valmis rakendama erimeetmeid
Enamusel juhtudest teeme arvuti korda 1–3 tööpäevaga, lihtsamad tööd tihtipeale samal päevalEnamikul juhtudest / Enamasti teeme arvuti korda 1–3 tööpäevaga, lihtsamad tööd tihtipeale samal päeval
Sageli aetakse segamini paronüümid enamik ja enamus ning kasutatakse neid vales tähenduses.

eneseküllane (inglise selfsufficient) ⇒ teistest sõltumatu, iseseisev; ennast usaldav, enesekindel, enesekeskne, terviklik; majanduslikult sõltumatu, isemajandav
Bakalaureuseharidus pole eneseküllane, vaid eeldab jätku magistrantuurisBakalaureuseharidus pole sõltumatu / iseseisev / piisav, vaid eeldab jätku magistrantuuris
Kihnus on aegade jooksul tekkinud originaalne ja eneseküllane saarekultuurKihnus on aegade jooksul tekkinud originaalne ja sõltumatu / iseseisev / terviklik saarekultuur
Umbmäärase tähendusega toortõlge, mille saab sageli asendada täpsema sõnaga.

episood
1. üksiksündmus, vahe- v kõrvallugu, kõrvalseik
2. (inglise episode) ⇒ osa, jagu
Fantaasiasarja värske episood püstitas piraatlusrekordiFantaasiasarja värske osa / jagu püstitas piraatlusrekordi
3.haigusjuhtum, hoog
Haigusepisood algab peenevillilise lööbe ilmumisega nahaleHaigus / Haigushoog algab peenevillilise lööbe ilmumisega nahale
4.stseen, pilt
Lavastus on 10 episoodis ja kestab 20 minutitLavastus on 10 pildis ja kestab 20 minutit
Etenduse lõpetas viimane episood ning koori lahkumineEtenduse lõpetas viimane stseen ning koori lahkumine
Põhjendamatu tähenduse laienemine. Mitmetähendusliku võõrsõna saab sageli asendada täpsema omasõnaga.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

erinev
1. erisugune, isesugune
Keskealiste meeste ja naiste südameataki risk on erinev (kumbki risk on erisugune, riskid erinevad teineteisest)
Poistel ja tüdrukutel on erinev õpimotivatsioon (nende õpimotivatsioonid erinevad)
2.eri, ise, eraldi olev, omaette olev
Hotelli personal räägib erinevaid keeliHotelli personal räägib eri keeli / mitut keelt / paljusid keeli
Teenustasu on erinevates pankades erinevTeenustasu on eri pankades erinev
Võrdlemiseks on loodud kolm erinevas vanuses ja erinevaid teenuseid kasutavat näidistarbijatVõrdlemiseks on loodud kolm eri vanuses ja eri teenuseid kasutavat näidistarbijat
3. (sageli ülearune)
„Teeme ära” aktsioonist inspiratsiooni saanud prügikoristuspäev toimub korraga kolmes erinevas riigis„Teeme ära” aktsioonist inspiratsiooni saanud prügikoristuspäev toimub korraga kolmes riigis
Karjääriinfot loovad ja haldavad mitmed erinevad institutsioonidKarjääriinfot loob ja haldab mitu institutsiooni
Meie tantsuklubi tegutseb linnas viies erinevas kohasMeie tantsuklubi tegutseb linnas viies kohas
Vene keele mõju. Saab asendada sõnaga eri, sageli võib üldse ära jätta.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Mis vahe on sõnadel eri ja erinev?”

ettekavatsematultette kavatsemata, kogemata, tahtmata, teadmata
Kindlustus katab kindlustatud isiku poolt reisi ajal ettekavatsematult tekitatud kahju kolmandale isikuleKindlustus katab kindlustatud isiku reisi ajal ette kavatsemata / kogemata / tahtmata tekitatud kahju kolmandale isikule (vt ka poolt)
Läänemerest leitud võõrliikidest umbes 60 on toodud sisse ettekavatsematultLäänemerest leitud võõrliikidest umbes 60 on toodud sisse ette kavatsemata / teadmata
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

ettevõtlused mitmettevõtlus, ettevõtted
Finantskriisist aitab väljuda uute töökohtade loomine ja ettevõtluste toetamineFinantskriisist aitab väljuda uute töökohtade loomine ja ettevõtluse / ettevõtete toetamine
Ala planeerimisel on väga oluline kohaliku omavalitsuse ja ettevõtluste vaheline partnerlus ja koostööAla planeerimisel on väga oluline kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete partnerlus ja koostöö
Kõrgem prioriteet on antud projektidele, mis toetavad maapiirkondade ettevõtlusiEelistatakse projekte, mis toetavad maapiirkondade ettevõtlust / ettevõtteid (vt ka kõrge prioriteet)
Sõna ettevõtlus kui abstraktsõna ei sobi kasutada mitmuses. Ettevõtluse kui tegevust märkiva lus-tuletise asemel on lauses sageli täpsem kasutada sõna ettevõtted.
Loe lisaks: Tiiu Erelti „Terminiõpetus”, lk 253

faktor tegur, mõjur, mõju
Üheksa faktorit, millest sõltub südameinfarktÜheksa tegurit, millest sõltub südameinfarkt
Tähtsad faktorid, mida peab silmas pidama tööstusliku laseri valimiselTähtsad tegurid, mida peab silmas pidama tööstusliku laseri valimisel
Faktoreid, mis laste und häirivad, on paljuTegureid / Mõjureid, mis laste und häirivad, on palju
Projekti eesmärk on uurida õppekava mõjutavaid faktoreidProjekti eesmärk on uurida õppekava mõjutavaid tegureid / Projekti eesmärk on uurida õppekava mõjureid
Aktsiaseltsi tulu potentsiaali hindamisel tuleb arvestada inflatsioonifaktoritAktsiaseltsi tulu potentsiaali hindamisel tuleb arvestada inflatsiooniga / inflatsiooni mõjuga
Faktor on saanud stampsõnaks. Sageli on see asendatav omasõnadega tegur ja mõjur. Vahel ka ülearune.
Vt ka riskifaktor, multifaktoriaalne

fassilitaator, fasilitaator (inglise facilitator) ⇒ rühmatöö juhendaja, rühmajuht; abistaja, korraldaja
Aktiivõppe keskkonnas on õpetaja pigem fassilitaatorAktiivõppe keskkonnas on õpetaja pigem rühmajuht / abistaja
Sageli on kasu sellest, kui arutelu viib läbi fasilitaator, kes suudab jääda neutraalseksSageli on kasu arutelujuhist, kes suudab jääda neutraalseks (vt ka läbi viima)
Meie fasilitaatori ülesandeks on töö planeerimine ja organiseerimineMeie korraldaja / juhi ülesandeks on töö planeerimine ja organiseerimine
Ebaselge sisuga toorlaen inglise keelest, eestikeelne väljend on enamasti täpsem.

finantsressurssraha, tuluallikas, rahalised vahendid
2013. aasta riigieelarves on reformi elluviimiseks ette nähtud vajalik finantsressurss2013. aasta riigieelarves on reformi elluviimiseks ette nähtud vajalik raha
Vastavalt finantsressursside järkjärgulisele kasvule suureneb ka kaitsejõudude isikkoosseisKoos rahaliste vahendite hulga järkjärgulise kasvuga suureneb ka kaitsejõudude isikkoosseis (vt ka vastavalt)
Osa finantsressursse peaks panema inimkapitali värbamisseOsa raha peaks panema töötajate värbamisse (vt ka inimkapital)
Riigile tulevad suureks kahjuks tarbetuks osutunud erialade omandamisele raisatud aja- ja finantsressursidRiigile tulevad suureks kahjuks tarbetuks osutunud erialade omandamisele raisatud aeg ja raha
Võõrsõna asemel on sageli parem kasutada omasõnu, mis on selgemad ja arusaadavamad.
Vt ka ressurss

fleksibiilne, fleksiibel, fleksiibelne (inglise flexible) ⇒ paindlik
Kui mu töögraafik oleks fleksibiilne, saaksin oma õppetööd paremini organiseeridaKui mu töögraafik oleks paindlik, saaksin oma õppetööd paremini organiseerida
Eesti tööturg on õnneks väga fleksiibel ja tulumaksusüsteem soodneEesti tööturg on õnneks väga paindlik ja tulumaksusüsteem soodne
Intervjueerija järgib küsimustikku, kuid on fleksiibelneIntervjueerija järgib küsimustikku, kuid on paindlik / suhtub sellesse paindlikult
Põhjendamatud toorlaenud inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

formuleerumaformeeruma, kujunema
Protokollist formuleeruvad aprillikuu lõpuks koos uuringutulemustega ettepanekud riigile ja rahastajateleProtokollist formeeruvad / kujunevad aprillikuu lõpuks koos uuringutulemustega ettepanekud riigile ja rahastajatele
Komisjoni toetust leidvad seisukohad formuleerusid põhiseaduskomisjoni ettepanekutestKomisjoni toetust leidvad seisukohad formeerusid / kujunesid põhiseaduskomisjoni ettepanekutest
Soomaa rahvuspargi moodustamise idee sai alguse 20. sajandi viimastel kümnenditel ja formuleerus lõplikult Eestimaa Looduse Fondi toelSoomaa rahvuspargi moodustamise idee sai alguse 20. sajandi viimastel kümnenditel ja formuleeriti / formeerus lõplikult Eestimaa Looduse Fondi toel
Sõnast formuleerima ei sobi moodustada enesekohast tegusõna ('täpselt sõnastuma'?). Omasõna on sageli selgem.
Vt ka formuleerima

funktsionaalsus
1. otstarbekus, toimivus
Valamu valikul loevad funktsionaalsus ja vorm
2. (inglise functionality) ⇒ funktsioon, talitlus, tegevus, ülesanne, kohustus
Programmile lisatakse uusi funktsionaalsusiProgrammile lisatakse uusi funktsioone
Pakume erineva funktsionaalsusega veebipakettePakume eri funktsioonidega veebipakette
Üht ja sama ülesannet saab lahendada väga erineva funktsionaalsuse ja hinnagaÜht ja sama ülesannet saab lahendada eri funktsioonide / eri tegevuste ja hinnaga
Sageli ebaselge tähendusega võõrsõna, mille asemel on parem kasutada täpsemaid sõnu.

genereerumatekkima, esile tulema, looma
Kasumiaruanne ja bilanss genereeruvad sisestatud andmetest automaatseltKasumiaruanne ja bilanss tulevad / tekkivad sisestatud andmetest automaatselt
Vaatlustulemustest genereeruvad kohe ülesandedVaatlustulemuste põhjal luuakse kohe ülesanded
Üritusel genereeruv õhkkond viib külalised kaasaÜritusel tekkiv / loodav õhkkond viib külalised kaasa
Ebaselge sisuga võõrsõna võiks sageli asendada selgema omasõnaga.

graafikujärgselt <määrsõnana> ⇒ graafiku järgi, graafiku alusel
Vabadussõja võidusamba ehitus kulgeb hoolimata halbadest ilmastikuoludest graafikujärgseltVabadussõja võidusamba ehitus kulgeb hoolimata halbadest ilmastikuoludest graafiku järgi
Trammid ja trollibussid sõidavad hommikul Tallinnas ilmselt graafikujärgseltTrammid ja trollibussid sõidavad hommikul Tallinnas ilmselt graafiku järgi / graafiku alusel
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

hetk
Käesolevaks hetkeks pole Teie deklaratsiooni laekunudPraegu pole Teie deklaratsiooni laekunud (vt ka käesolev)
Praegusel hetkel on Kaitseliidu malevad ka juriidilised isikudPraegu on Kaitseliidu malevad ka juriidilised isikud
Koosolekul arutati hetke aktuaalseid küsimusiKoosolekul arutati aktuaalseid / päevakohaseid küsimusi
Eesti peab vastuolud WTO reeglitega lahendama hiljemalt WTO-ga liitumise hetkeksEesti peab vastuolud WTO reeglitega lahendama hiljemalt WTO-ga liitumise ajaks
Stampsõna, mida kasutatakse sageli vales tähenduses: hetk tähendab 'lühike ajalõik, silmapilk, moment, viiv'. Kui ei mõelda seda, on parem kasutada teisi väljendusvõimalusi ja hetke vältida.
Vt ka hetkel, momendil, täna, tänane, tänasel hetkel, tänasel päeval

hinnakirjajärgselt <määrsõnana> ⇒ hinnakirja järgi, hinnakirja põhjal
SIM-kaardil oleva info kopeerimine maksab hinnakirjajärgselt 4,95 eurotSIM-kaardil oleva info kopeerimine maksab 4,95 eurot
Bussi ülevedu on tasuta, sõitjate eest tasutakse hinnakirjajärgseltBussi ülevedu on tasuta, sõitjate eest tasutakse hinnakirja järgi / hinnakirja põhjal
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks. Vahel ka ülearune sõna.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

hooaegselt, hooajaliselt <määrsõnana> ⇒ hooajati, hooaegadel; hooaja-
Füüsilisest isikust ettevõtja võib tegutseda ka üksnes hooajaliseltFüüsilisest isikust ettevõtja võib tegutseda ka üksnes hooajal / hooaegadel
Hooajaliselt kallinevad aiasaadusedTalvehooajal kallinevad aiasaadused
Hooajaliselt rahvusvahelisi reise tegevate laevade vastavus mereturvalisuse nõueteleRahvusvahelisi hooajareise tegevate laevade vastavus mereturvalisuse nõuetele
lt-tuletis teeb sõnastuse sageli kantseliitlikumaks. lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

huvitatavus
1.huvitavus
Töökoha valikul olid otsustavateks kriteeriumiteks töö seotus õpitud erialaga ja töö huvitatavusTöökoha valikul olid otsustavateks kriteeriumiteks töö seotus õpitud erialaga ja töö huvitavus
Palusime teil hinnata ka seminari ettekannete olulisust ja huvitatavustPalusime teil hinnata ka seminari ettekannete olulisust ja huvitavust
2.huvi
Turismikompleksi valmisehitamist takistab maaomanike vähene huvitatavus antud teenuse loomiseksTurismikompleksi valmisehitamist takistab maaomanike vähene huvi selle teenuse loomise vastu (vt ka antud)
Õigesti valitud värv aitab äratada tähelepanu ja lisada huvitatavustÕigesti valitud värv aitab äratada tähelepanu ja suurendada huvi
Ületuletus. Omadussõnast huvitav tuletatud nimisõna on huvitavus. Sageli on mõeldud lihtsalt huvi.
Vt ka huvitatus
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 105, 106

igakuinekuu-
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule igakuise aruandeKomisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule kuuaruande
Igakuist hüvitist makstakse töövõimetuse või töötuse korralKuuhüvitist makstakse töövõimetuse või töötuse korral
Eluasemelaenu igakuise makse suurus ei tohiks ületada leibkonna sissetulekust 30–40%Eluasemelaenu kuumakse suurus ei tohiks ületada leibkonna sissetulekust 30–40%
Peale katseaega lisandub igakuine preemia kuni 15% palgastPeale katseaega lisandub kuupreemia kuni 15% palgast
Lapsetoetus on igakuine toetus, mida makstakse lapse sündimisest kuni tema 16-aastaseks saamiseniLapsetoetus on kuutoetus, mida makstakse lapse sündimisest kuni tema 16-aastaseks saamiseni / Lapsetoetust makstakse iga kuu lapse sündimisest kuni tema 16-aastaseks saamiseni
Sageli saab väljenduda lühemalt ja selgemalt. Terminite kompaktsus vähendab teksti liiasust ja lõtvust.
Vt ka igakuiselt, igakuuliselt

ignorantne
1. võhiklik, asjatundmatu
Pöördun teie poole ühe ignorantse küsimusega (asjatundmatu)
2.ükskõikne, külm; mittearvestav, eirav
Politseid ei jäta laste saatus ignorantseksPolitseid ei jäta laste saatus ükskõikseks / külmaks
58% õpilastest arvab, et õpetajad on vägivalla suhtes ignorantsed58% õpilastest arvab, et õpetajad on vägivalla suhtes ükskõiksed / 58% õpilastest arvab, et õpetajad eiravad vägivalda
Kasutatakse sageli vales tähenduses: ignorantne ei tule sõnast ignoreerima (teadlikult tähele panemata jätma, mitte arvestama, eirama).

ikooniline
1. ikoonitaoline, kultusobjekti staatuses
2. (inglise iconic) ⇒ kuulus, tuntud
Ikooniline foto Manhattani ehitajatest sai 80-aastaseksKuulus / Tuntud foto Manhattani ehitajatest sai 80-aastaseks
Müügile jõudis Philipsi ikoonilise kärulaadse disainiga triikimislaudMüügile jõudis Philipsi kuulsa kärulaadse disainiga triikimislaud
Meie firma nõudepesumasinal on selle tootemargi ikooniline voolujoonelisusMeie firma nõudepesumasinal on sellele tootemargile iseloomulik voolujoonelisus / Meie firma nõudepesumasinal on selle tootemargi tuntud voolujoonelisus
Soovitame olla ettevaatlik asjade nimetamisega kultusobjektiks, sageli on parem kasutada neutraalsemaid sõnu.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Mis on ikoon?“

imidž, image (inglise), imaaž (prantsuse image) ⇒ imago, kuvand; maine
SASi pressiesindaja hakkab parandama Rootsi kuninga imidžitSASi pressiesindaja hakkab parandama Rootsi kuninga mainet / imagot
Kõrgkooli filiaalide loomisega muutuks Jõgeva linna ja kogu maakonna imidžKõrgkooli filiaalide loomisega muutuks Jõgeva linna ja kogu maakonna kuvand / maine
Liidrivahetus värskendaks erakonna image'it ning aitaks toetajaskonda laiendadaLiidrivahetus värskendaks erakonna kuvandit / imagot ning aitaks toetajaskonda laiendada
Toorlaenu või ingliskeelse sõna asemel on mõistlikum kasutada eesti omasõnu või ladina päritolu võõrsõna. Vahel pole ka selge, kas mõeldakse imagot või mainet – omasõna on sageli täpsem.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Imago

implementeerima (inglise implement) ⇒ täide viima, täitma; rakendama, seadmestama
Implementeerin kõik maksmise ja autentimise päringudTäidan / Viin täide kõik maksmise ja autentimise päringud
Tulemüüri saab implementeerida nii tarkvaraliselt kui ka riistvaraliseltTulemüüri saab rakendada / seadmestada nii tarkvaraliselt kui ka riistvaraliselt
2011. aasta aprillis liitus spetsialist meeskonnaga, et implementeerida oma teadmisi ja kogemusi kinnisvarasse investeerimise alal2011. aasta aprillis liitus spetsialist meeskonnaga, et rakendada oma teadmisi ja kogemusi kinnisvarasse investeerimise alal
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem ja paremini mõistetav.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

implitseerima (inglise implicate) ⇒ eeldama, vaikimisi sisaldama, (millestki) järelduma; varjama, mitte väljendama
Kui õigussüsteem näeb ette õiguskantsleri osavõtu valitsuse tööst, siis on selles implitseeritud eeldus, et õiguskantsleri asutus jälgib valitsuse tegevustKui õigussüsteem näeb ette õiguskantsleri osavõtu valitsuse tööst, siis see eeldab / sisaldab eeldust, et õiguskantsleri asutus jälgib valitsuse tegevust
Suhetes arst-patsient tuleks implitseeritud prioreerimisele eelistada professionaalset kompetentsi, kus kliiniline hinnang ja põhjendatud ravimeetodite valik määraks, keda, kas ja kuidas ravidaArsti-patsiendi suhetes tuleks varjatud eelistamisele / prioriseerimisele eelistada professionaalset kompetentsi, kus kliiniline hinnang ja põhjendatud ravimeetodite valik määraks, keda, kas ja kuidas ravida (vt ka prioreerima)
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem ja paremini mõistetav.

importöörimportija, sissevedaja; impordiettevõte, impordifirma
Kõik importöörid, kes soovivad alates 2007. aasta 1. jaanuarist importida Valgevene päritolu kaaliumkloriidi, peavad esitama taotluse impordiloa saamiseksKõik impordiettevõtted / impordifirmad, kes soovivad alates 2007. aasta 1. jaanuarist importida Valgevene päritolu kaaliumkloriidi, peavad esitama taotluse impordiloa saamiseks
Volvo tehas otsustas tänavu veoautode ametliku importööri lepingu sõlmida vaid ühe Eesti firmagaVolvo tehas otsustas tänavu veoautode ametliku impordilepingu / importija lepingu sõlmida vaid ühe Eesti firmaga
Eesti suurimad alkoholi maaletoojad asutasid alkoholi importööride liiduEesti suurimad alkoholi sissetoojad / sissevedajad asutasid alkoholi importijate liidu (vt ka maaletooja)
Võõrliitega tuletise asemel on soovitatav eelistada eestipärasemat keelendit. Omasõna on sageli täpsem kui võõrsõna.
Vt ka eksportöör, importfirma

indikatiivne
1. osutav, näitav, vihjav; lgv kindel (kõneviis), vt ka inditseerima
2. (inglise indicative) ⇒ ligikaudne, orienteeriv; esialgne, oletatav
Piimatoodete rahvusvahelised indikatiivsed ekspordihinnadPiimatoodete rahvusvahelised orienteerivad / esialgsed ekspordihinnad
Hindade piiratud läbipaistvuse tõttu avaldavad turuosalised ainult indikatiivseid hindasidHindade piiratud läbipaistvuse tõttu avaldavad turuosalised ainult oletuslikke / orienteerivaid hindasid
Ajakava on indikatiivne, mistõttu soovitame tulla kohale varemAjakava on ligikaudne, mistõttu soovitame tulla kohale varem
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem ja paremini mõistetav.
Vt ka indikeerima
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

initsiatiivalgatus, algatusvõime
Lammutamisettekirjutuse võimalikkus kohaliku omavalitsuse initsiatiivilLammutamisettekirjutuse võimalikkus kohaliku omavalitsuse algatusel
LEADER on Euroopa Liidu algatatud programm maaelu arengu ja kohaliku initsiatiivi toetuseksLEADER on Euroopa Liidu algatatud programm maaelu arengu ja kohaliku algatuse / algatusvõime toetuseks
Töötajaid julgustatakse kasutama oma oskusi ja võimeid ning näitama üles initsiatiiviTöötajaid julgustatakse kasutama oma oskusi ja võimeid ning olema algatusvõimelised
Külakogu initsiatiivgrupp on loonud külade töörühma ja ootab sinna aktiivseid liikmeidKülakogu algatusrühm on loonud külade töörühma ja ootab sinna aktiivseid liikmeid (vt ka grupp)
Võõrsõnaga liialdamine, omasõna on sageli täpsem. Teeb sõnastuse sageli kantseliitlikuks.

initsieerima (inglise initiate) ⇒ põhjustama, algatama
Eelnõu oli initsieeritud Liikluskindlustuse Fondi juhtkonna pooltEelnõu algatas Liikluskindlustuse Fondi juhtkond (vt ka poolt)
Olen initsieerinud arenguid Euroopas ja ülemaailmsetes organisatsioonidesOlen algatanud tegevussuundi / arengusuundi Euroopas ja ülemaailmsetes organisatsioonides (vt ka arengud)
Küsimus on initsieeritud Tallinna abilinnapea arvamusestKüsimuse põhjustas Tallinna abilinnapea arvamus / Küsimus tulenes Tallinna abilinnapea arvamusest
Võõrsõnaga liialdamine, omasõna on sageli täpsem. Teeb sõnastuse sageli kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

innovaatiline, innovatiivne, innovatsioonilineuuenduslik, uudne, uut moodi; uuendusmeelne
Aitame oma kliente uute innovaatiliste ärikontseptsioonide loomiselAitame oma kliente uute / uudsete / uuenduslike ärikontseptsioonide loomisel
Innovatiivne emakeeleõpetus ehk kuidas kasutada emakeeleõpetuses puutetahvlit ja internettiUut moodi / Uuenduslik / Uudne emakeeleõpetus ehk kuidas kasutada emakeeleõpetuses puutetahvlit ja internetti
Alates 2007. aastast valitakse Eesti Maaülikoolis aasta innovatiivset õppejõuduAlates 2007. aastast valitakse Eesti Maaülikoolis aasta uuendusmeelset õppejõudu
Ettevõttele on selline innovatsiooniline lahendus andnud märkimisväärse kokkuhoiu tööajasEttevõttele on selline uudne / uuenduslik lahendus andnud märkimisväärse tööaja kokkuhoiu
Laialivalguva sisuga toorlaenud inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem ja paremini mõistetav.
Vt ka innovaator, innovatsioonid, innoveerima

intensiivistama (inglise intensify) tõhustama, tugevdama, suurendama
Iisraeli valitsus otsustas intensiivistada rünnakuid Gaza sektorileIisraeli valitsus otsustas tugevdada / suurendada rünnakuid Gaza sektorile
Kriisi korral tuleb õhuväel intensiivistada Eesti ja lähiümbruse õhuruumi seiretKriisi korral tuleb õhuväel tugevdada / tõhustada Eesti ja lähiümbruse õhuruumi seiret
Perioodõppe eesmärgiks on intensiivistada üldaineidPerioodõppe eesmärk on õpetada üldaineid intensiivsemalt / tõhustada üldainete õpet
Võõrsõnaga liialdamine. Ebamäärase sisuga võõrsõna, omasõna on sageli täpsem.

järgnevalt <määrsõnana>
1. edasi, (järjekorras) järgmisena, järgmiseks
Järgnevalt edastan teile mõningad teated (järgmiseks)
Järgnevalt on esitatud tulude ja kulude analüüs (järgmisena)
2.järgmiselt, järgmisel viisil
Riigile makstav käibemaks arvutatakse järgnevalt: ..Riigile makstav käibemaks arvutatakse järgmiselt / järgmisel viisil: ..
Paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: ..Paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: ..
Kasutatakse sageli vales tähenduses.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

järgselt <määrsõnana>
1.järel, pärast
Käesoleva eelnõu esimese lugemise järgselt on Riigikogu teinud mõned parandusettepanekudEelnõu esimese lugemise järel on Riigikogu teinud mõned parandusettepanekud (vt ka käesolev)
Alkoholi tarbimise järgselt tuleb alati enne rooli istumist alkomeetriga oma joobeastet kontrollidaAlkoholi tarbimise järel tuleb alati enne rooli istumist alkomeetriga oma joobeastet kontrollida / Pärast alkoholi tarbimist tuleb alati enne rooli istumist alkomeetriga oma joobeastet kontrollida
2.järgi, alusel, kohaselt
Nii seaduse kui ka lepingu järgselt kohustub organisatsioon hüvitama trahvid ja viivisedNii seaduse kui ka lepingu järgi kohustub organisatsioon hüvitama trahvid ja viivised
Pildistamine on tasuta, foto eest tuleb tasuda hinnakirja järgseltPildistamine on tasuta, foto eest tuleb tasuda hinnakirja järgi / alusel
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka -järgselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

kaardistama
1. (maa)kaarti koostama, mõõtmistulemusi kaardile kandma
Üleujutusi kaardistatakse radarsatelliitidega
2. (inglise mapping) ⇒ (välja) selgitama, (välja) uurima, kindlaks määrama; registreerima; ülevaadet andma, loetlema
Aruanne kaardistas seksuaalvähemuste õiguslikku olukorda EestisAruanne selgitas seksuaalvähemuste õiguslikku olukorda Eestis
Mõisakoolide komisjon on kaardistanud esmased investeeringuvajadusedMõisakoolide komisjon on välja selgitanud / registreerinud esmased investeeringuvajadused
Tööandjate keskliit kaardistab tööajaprobleemeTööandjate keskliit uurib / selgitab / registreerib tööajaprobleeme
Eesti geenivaramu projekti eesmärk on kaardistada kogu elanikkonna geenidEesti geenivaramu projekti eesmärk on registreerida / registrisse kanda kogu elanikkonna geenid
Uuringu üldeesmärk oli kaardistada loomemajanduse praegust seisu Tartu linnasUuringu üldeesmärk oli anda ülevaade loomemajanduse praegusest seisust Tartu linnas
Stampsõna, mille asemel sobib sageli kasutada täpsemaid väljendeid. Kasutuse taga on sageli ka inglise keelest tõlgitud tekstid (ingl mapping), mille puhul ei ole arvestatud, et tuleb tõlkida mõtet, mitte sõnu.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Kaardistades kaardistamist”

kahekordselt <määrsõnana> ⇒ kaks korda, topelt
Kuue aastaga on põllumajanduse kogutoodang vähenenud kahekordseltKuue aastaga on põllumajanduse kogutoodang vähenenud kaks korda
Professori arvates tuleks doktorantide arvu kahekordselt vähendadaProfessori arvates tuleks doktorantide arvu kaks korda / poole võrra vähendada
Tallinna tänavate korrashoid on kahekordselt alarahastatudTallinna tänavate korrashoid vajab kaks korda rohkem raha
Ülesanne oli kahekordselt keerulineÜlesanne oli topelt / väga keeruline
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

kahepoolselt, mõlemapoolselt <määrsõnana>
Koostöö politseiprefektuuri osakonnaga on siiani olnud kahepoolselt motiveeritudKoostöö politseiprefektuuri osakonnaga on siiani olnud mõlemale poolele motiveeriv
Kahe presidendi kohtumisel arutati kahepoolselt huvi pakkuvaid küsimusiKahe presidendi kohtumisel arutati mõlemale poolele huvi pakkuvaid küsimusi / Presidendid arutasid kohtumisel mõlemale huvi pakkuvaid küsimusi
Protokoll loodetakse kahepoolselt allkirjastada sellel kuulProtokolli loodavad pooled allkirjastada sellel kuul
Nüüd on võimalik sõiduki registriandmete muutmiseks omanikul ja omandajal esitada mõlemapoolselt allkirjastatud avaldusNüüd on võimalik sõiduki registriandmete muutmiseks omanikul ja omandajal esitada mõlema allkirjastatud avaldus
Üks töötajatega läbiviidava arenguvestluse printsiipe on mõlemapoolselt ette valmistatud vestlusÜks töötajatega peetava arenguvestluse printsiipe on mõlema poole ette valmistatud vestlus (vt ka läbi viima)
lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

kahetiselt <määrsõnana> ⇒ kaheti, kahel viisil, kahesuguselt, kahte moodi; vastakalt, vastandlikult
Edukad valimised mõjusid erakonnale kahetiseltEdukad valimised mõjusid erakonnale kaheti / kahel viisil
Küsimusele, kas kaebuse esitamine aitab soovitud eesmärgi saavutada, võib vastata kahetiseltKüsimusele, kas kaebuse esitamine aitab soovitud eesmärgi saavutada, võib vastata kahel viisil
Lapsevanemad võtsid uue hindamissüsteemi omaks kahetiseltLapsevanemad võtsid uue hindamissüsteemi omaks kaheti / vastakalt
lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks. Kui on vaja näidata vastasseisu, oleks võimalik väljenduda ka täpsemalt.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

kahtlematult, kaheldamatult <määrsõnana> ⇒ kahtlemata, kindlasti
Kahtlematult on lastetoetuse seadus perepoliitika osaKahtlemata / Kindlasti on lastetoetuse seadus perepoliitika osa
Infotehnoloogia on kahtlematult üks kiiremini arenenud valdkondi Eestis viimasel 10–15 aastalInfotehnoloogia on kahtlemata / kindlasti üks kiiremini arenenud valdkondi Eestis viimasel 10–15 aastal
Kahtlematult on siseministeeriumis piisavalt raha kokkuhoidmise võimalusiKahtlemata / Kindlasti on siseministeeriumis piisavalt raha kokkuhoidmise võimalusi
Eesti kuulub kaheldamatult kõrge kübersõltuvusega riikide hulkaEesti kuulub kahtlemata / kindlasti suure kübersõltuvusega riikide hulka
Kalleim Peterburisse minemise viis on kaheldamatult lennureis üle HelsingiKalleim Peterburisse minemise viis on kahtlemata / kindlasti lennureis Helsingi kaudu (vt ka üle)
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

kapatsiteet (prantsuse capacité)
1. maht, mahutavus
Kuna vähesed suudavad soetada vajalikku inventari, kannatab toote kvaliteet ja kapatsiteetKuna vähesed suudavad soetada vajalikku inventari, kannatab toote kvaliteet ja maht
Helsingi-Tallinna liinile tuleb kogu aeg kapatsiteeti juurdeHelsingi-Tallinna liinile tuleb kogu aeg mahtu juurde
Õige juhtimine tagab hotelli kapatsiteedi suurenemiseÕige juhtimine tagab hotelli parema täitumuse
Lugejaskonna kapatsiteet on vähenenud nii ajakirjandusele kulutatava aja kui ka raha mõttesLugejaskond on vähenenud nii ajakirjandusele kulutatava aja kui ka raha mõttes / Lugejad kulutavad ajakirjandusele vähem nii aega kui ka raha
Võõrapärasele laenule võiks sageli eelistada täpsuse ja arusaadavuse huvides omasõna.
2. (inglise capacity) ⇒ võime, suutlikkus
Kuidas koolitada häid õpetajaid, kellel on kapatsiteet õpilaste erivajadustega toimetulekuksKuidas koolitada häid õpetajaid, kellel on võimed / suutlikkus / oskused õpilaste erivajadustega toimetulekuks
Solisti nooruslik energia ja tugev vokaalne kapatsiteet sihib pääsu EurovisionileSolisti nooruslik energia ja tugevad vokaalsed võimed sihivad pääsu Eurovisionile
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul. Toorlaenu asemel on parem kasutada täpsemat omasõna.

keskpikk (soome keskipitkä) hrl maj viie- kuni kümneaastane periood, ka kahe- kuni kolmeaastane periood; keskmine, kesk-
Valitsus prognoosib tööpuuduse kasvu keskpikas tegevuskavasValitsus prognoosib tööpuuduse kasvu 5–10aastases tegevuskavas
Kaitseminister ja kaitseväe juhataja tutvustavad kaitsejõudude keskpikka arengukavaKaitseminister ja kaitseväe juhataja tutvustavad kaitsejõudude 5–10 aasta / 2–3 aasta arengukava
2010.–2012. aasta keskpika tööprogrammi ajal võetakse arvesse komisjoni prioriteete2010.–2012. aasta tööprogrammi ajal võetakse arvesse komisjoni prioriteete
Soomemõjuline toorlaen. Sageli püütakse selle sõnaga märkida midagi lühikese ja pika vahepealset ja on võimalik asendada sõnaga keskmine. Kuna ajalises tähenduses ei ole keskpika kindel pikkus kokku lepitud, oleks parem täpsuse huvides eelistada arvandmeid.
Vt ka kesksuur

kestus
1. vältus, ajaline pikkus
Lepingu kestus on kaks aastat (leping kehtib kaks aastat)
2.kestvus, vastupidavus
Sportlase kestuse suurendamiseks kasutatakse mitmesuguseid aineidSportlase kestvuse / vastupidavuse suurendamiseks kasutatakse mitmesuguseid aineid
Aku kestus sõltub sellest, mida telefoniga tehakse ja millises mahusAku kestvus / vastupidavus sõltub sellest, mida telefoniga tehakse ja millises mahus
Sageli aetakse omavahel segamini paronüümid kestvus ja kestus ning kasutatakse neid vales tähenduses.

kestvus
1. vastupidavus, püsivus, edasikestmine
Kuninganna ema peeti Briti kestvuse sümboliks
Selle materjali kestvus pole kuigi pikk ning hiljem tuleb töö korraliku materjaliga ümber teha
2.kestus, pikkus, kehtivus
Lepingu kestvus on kaks aastatLepingu kestus on kaks aastat / Leping kehtib kaks aastat
Ravikuuri kestvus on vähemalt üks kuuRavikuuri kestus on vähemalt üks kuu
Vabariigi Valitsus menetleb määruse eelnõu, mis kehtestab vabatahtlike reservohvitseride kursuste kestvuseks kaheksa kuudVabariigi Valitsus menetleb määruse eelnõu, mis kehtestab vabatahtlike reservohvitseride kursuste kestuseks / pikkuseks kaheksa kuud
Valimiskomisjoni volituste kestvus on 4 aastatValimiskomisjoni volituste kehtivus / kestus on 4 aastat / Valimiskomisjoni volitused kehtivad 4 aastat
Sageli aetakse omavahel segamini paronüümid kestvus ja kestus ning kasutatakse neid vales tähenduses.

kohandumakohanema, muganema; vastama, vastavuses olema
Elukestvaks õppimiseks nimetatakse pidevat eneseharimist ja ühiskonnaga kohandumist konkurentsis püsimiseksElukestvaks õppimiseks nimetatakse pidevat eneseharimist ja ühiskonnaga kohanemist, et konkurentsis püsida
Omavalitsused peavad kohanduma inimeste vajadustegaOmavalitsused peavad vastama inimeste vajadustele
Suudame probleemideta kohanduda vastavalt teie vajadusteleSuudame probleemideta vastata teie vajadustele / kohaneda teie vajadustega (vt ka vastavalt)
Ületuletatud ebamäärase sisuga sõna, mida on sageli võimalik asendada täpsema sõnaga.

koheselt <määrsõnana> ⇒ kohe, otsekohe, viivitamata
E-kirjadele ei pea vastama koheseltE-kirjadele ei pea vastama kohe
Politsei peatumismärguandele tuleb reageerida koheseltPolitsei peatumismärguandele tuleb reageerida kohe / otsekohe / viivitamata
Keskkonnainspektsioon tuletab kalastajatele meelde, et püütud kaitsealune kalaliik tuleb koheselt elusana vette tagasi lastaKeskkonnainspektsioon tuletab kalastajatele meelde, et püütud kaitsealune kalaliik tuleb otsekohe / viivitamata elusana vette tagasi lasta
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

kohesioon
1. füüs nidusus, tõmbejõud sama aine molekulide vahel
2. lgv sidusus, teksti sisuline ühtsus
3. (inglise cohesion) ⇒ kohesiivsus, ühtekuuluvus, ühtsus, kokkukuuluvus
Meid huvitab rahvasaadikute käitumine ning erakondade kohesioonMeid huvitab rahvasaadikute käitumine ning erakondade ühtsus
Poliitika, mis taotleb suuremat sotsiaalset kohesiooni, aitaks vältida ka kapitali siirdumist mujalePoliitika, mis taotleb suuremat sotsiaalset ühtekuuluvust / ühtsust, aitaks vältida ka kapitali siirdumist mujale
Kuulumine ühisesse kultuuri- ja sotsiaalsesse võrgustikku loob kohesiooni ja tagab rühmana toimimiseKuulumine ühisesse kultuuri- ja sotsiaalsesse võrgustikku loob kohesiivsust / kokkukuuluvustunde ja tagab rühmana toimimise
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul. Sageli ka võõrsõnadega liialdamine, omasõna võib olla täpsem.

kohtueelselt <määrsõnana> ⇒ kohtu eel, enne kohut; kohtueelne
Et kohtueelselt kokkuleppele jõuda, esitasime taotluseEt kohtu eel / enne kohut / kohtueelsele kokkuleppele jõuda, esitasime taotluse
Kohtueelselt lahendavad kaebusi maakonnakomisjonidEnne kohut lahendavad kaebusi maakonnakomisjonid
Juhul kui kuriteos kahtlustatav kohtueelselt vahistatakse, ulatub kriminaalasja kulu keskmiselt 1900 euroniJuhul kui kuriteos kahtlustatav enne kohut vahistatakse, ulatub kriminaalasja kulu keskmiselt 1900 euroni
Ületuletus. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka -eelselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

kohustumus
1. kohustunud olek, kohusetunne
Juhtkond näitab üles kohustumust ning esitab süsteemi ülesehitamise programmi (kohustunud olekut, kohusetunnet)
2.kohustus
Juhtkond on võtnud kohustumuse tegeleda organisatsiooni keskkonnategevuse tulemuslikkusegaJuhtkond on võtnud kohustuse tegeleda organisatsiooni keskkonnategevuse tulemuslikkusega
Tähtaegadest kinnipidamine ning seaduse järgimine on kõigi ettevõtte töötajate kohustumusTähtaegadest kinnipidamine ning seaduse järgimine on kõigi ettevõtte töötajate kohustus
Sageli aetakse segamini paronüümid kohustus ja kohustumus ning kasutatakse neid vales tähenduses.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi”, lk 103

kolmekordselt <määrsõnana> ⇒ kolm korda
Tellimuste maht vähenes kolmekordseltTellimuste maht vähenes kolm korda
Tordikaunistustes oli kasutatud asovärvi, mille keskmine sisaldus ületas rohkem kui kolmekordselt Euroopa Liidu normatiiviTordikaunistustes oli kasutatud asovärvi, mille keskmine sisaldus ületas rohkem kui kolm korda Euroopa Liidu normatiivi
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

kolmepoolselt <määrsõnana> ⇒ kolmepoolne; kolm poolt, kolm osalist
Tööandjad teevad ettepaneku jätkata alampalga läbirääkimisi kolmepoolseltTööandjad teevad ettepaneku jätkata alampalga läbirääkimisi kolme poole vahel / kolme osalisega
Matkaraja igapäevane hooldus ja pidev arendamine toimub kolmepoolseltMatkarada hooldab ja arendab iga päev kolm asutust / kolm osalist (vt ka toimuma)
Pärast 1. maid 2004 jäid kehtima kolmepoolselt Eesti, Läti ja Leedu vahel sõlmitud lepingudPärast 1. maid 2004 jäid kehtima Eesti, Läti ja Leedu vahel sõlmitud lepingud
Kolme asutuse esindajad otsustasid kohtuda lahenduste leidmiseks edaspidi kolmepoolselt kord kvartalisKolme asutuse esindajad otsustasid kohtuda lahenduste leidmiseks edaspidi kord kvartalis
lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks. Vahel ka ülearune, kuna kolm osalist on lauses juba nimetatud.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

komputeriseerima (inglise computerize) ⇒ arvutistama, raalistama, raalidega varustama, arvutitega varustama; arvuteid rakendama
Eesti kui eduka e-riigi kujunemisel mängis rolli ka koolide komputeriseerimine Tiigrihüppe programmi raamesEesti kui eduka e-riigi kujunemisel oli tähtis osa ka koolide arvutistamisel Tiigrihüppe programmi raames (vt ka roll)
Hariduse komputeriseerimise plaan põhineb aruandel, mille koostas teaduse ja tehnoloogia hariduskomiteeHariduse arvutistamise / arvutipõhiseks muutmise plaan põhineb aruandel, mille koostas teaduse ja tehnoloogia hariduskomitee
Põhjendamatu võõrsõnaga liialdamine, omasõna on sageli täpsem.
Vt ka arvutiseerima
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „eerima-tegusõna: üksi ja teistega”

konkursant, konkurssantvõistleja, (konkursil) osaleja, (konkursist) osavõtja
Range žürii otsusega lubati edasi võistlema 16 konkursantiRange žürii otsusega lubati edasi võistlema 16 osavõtjat / Range žürii otsusega lubati edasi võistlema 16 võistlejat
Konkursile registreerimisel esitavad konkursandid dokumentide koopiadKonkursile registreerimisel esitavad osavõtjad / osalejad dokumentide koopiad
Konkurss oli korraldatud Eurovisioni vormis, kus iga delegatsioon hindas esinejaid ja teatas lavalt konkurssantide hindeidKonkurss oli korraldatud Eurovisioni vormis, kus iga delegatsioon hindas esinejaid ja teatas lavalt võistlejate hindeid
Põhjendamatu võõrsõnaga liialdamine, omasõna on sageli täpsem.

kontraproduktiivne (inglise counterproductive) ⇒ tõkestav, takistav; viljatu, tulemusteta, otstarbetu, ebaproduktiivne; kahjulik
Lihtsustatud korda tuleks soosida, sest senine kord on põhjendamatult jäik ning seega kontraproduktiivneLihtsustatud korda tuleks soosida, sest senine kord on põhjendamatult jäik ning seega tõkestav / takistav
Otsus valimistel mitte osaleda on inimlik ja arusaadav reaktsioon, aga kahjuks kontraproduktiivneOtsus valimistel mitte osaleda on inimlik ja arusaadav reaktsioon, aga kahjuks viljatu / ebaproduktiivne
Nõukogu otsuse viibimine oleks kontraproduktiivne, sest see lükkaks omakorda edasi võimaluse laenude andmist laiendadaNõukogu otsuse viibimine oleks takistav / kahjulik, sest see lükkaks omakorda edasi võimaluse laenude andmist laiendada
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest, eestikeelne väljend on sageli täpsem.

kontroller, controller (inglise)
1.pearaamatupidaja, finantsjuht, järelevalveametnik, ärijuht, kontrollija, kontrolör
Kontrolleri töö eesmärk on tagada krediidikontroll ettevõttesFinantsjuhi / Pearaamatupidaja töö eesmärk on tagada krediidikontroll ettevõttes
Juhtiv kontroller arendab edasi kogu ettevõtte aruannete esitamise kordaÄrijuht / Finantsjuht arendab edasi kogu ettevõtte aruannete esitamise korda (vt ka juhtiv)
Nõudmised kandidaadile: finantsalane kõrgharidus ja vähemalt 2 aastat töökogemust controllerinaNõudmised kandidaadile: finantsalane kõrgharidus ja vähemalt 2 aastat töökogemust pearaamatupidajana / finantsjuhina / ärijuhina
Tsitaatsõna või mugandi asemel sobib sageli kasutada täpsemat omasõna.
2. tehnkontrollseadis
Infrapunakontroller lülitab valguse sisse liikumist tuvastadesInfrapunaseadis lülitab valguse sisse liikumist tuvastades
13. novembril leidsid asjatundjad, et keegi on rüüstanud ristmiku foori kontrollerit13. novembril leidsid asjatundjad, et keegi on rüüstanud ristmiku foori kontrollseadist
Laialivalguva sisuga toorlaenu asemel sobib kasutada täpsemat omasõna.
Vt ka kontrolling
krediidikontrollervõlanõudja
tootmiskontrollertootmisjuht

kontrollima (inglise control) ⇒ valitsema, haldama, kontrolli all hoidma; mõju avaldama, mõjutama
Maailma kõige jõukamad inimesed kontrollivad 39% kogu maailma rikkusestMaailma kõige jõukamad inimesed haldavad / valitsevad 39% kogu maailma rikkusest
Põlevkivikaevanduste omanik kontrollib kogu Ida-VirumaadPõlevkivikaevanduste omanik hoiab kogu Ida-Virumaad kontrolli all
Iraani liider kontrollib 95 miljardi dollarist äriimpeeriumiIraani liider valitseb 95 miljardi dollarist äriimpeeriumi
Vene kapital kontrollib Eesti majandustVene kapital mõjutab Eesti majandust / Vene kapital avaldab Eesti majandusele mõju
Kes valdab infot, see kontrollib ka olukordaKes valdab infot, see mõjutab ka olukorda
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul. Sageli on võimalik väljenduda täpsemalt.

kontrolling, controlling (inglise) ⇒ järelevalve, kontroll, sisekontroll, kontrollimine, reguleerimine
Ettevõtte kutsekoolituse ja täiendusõppe efektiivsuse kriteeriumid ja kontrollingEttevõtte kutsekoolituse ja täiendusõppe efektiivsuse kriteeriumid ja kontroll / järelevalve
Strateegilise controllingu juurutamine ettevõttesStrateegilise järelevalve / kontrolli juurutamine ettevõttes
Tsitaatsõna või mugandi asemel sobib sageli kasutada täpsemat omasõna.
Vt ka kontroller

konverteerima <millesse / milleks>
1. valuutat vahetama; väärtpabereid ühest vääringust teise ümber arvestama
Välisinvestorid ei tohi konverteerida rublasid dollariteks ühe aasta jooksul
Eurole üleminekul konverteeritakse kõik tagastustaotlused ja -otsused eurodesse
NB! Sõnas konventeerima on õigekirjaviga.
2. infokonvertima
Andmete konverteerimine ühest andmetüübist teise on programmeerimises vajalikAndmete konvertimine ühest andmetüübist teise on programmeerimises vajalik
Infotehnoloogiatermin on konvertima.
3.muutma, muundama, teisendama, ümber pöörama, tegema
Vanamõisas konverteeriti mahlaks 8 tonni õunuVanamõisas tehti mahlaks 8 tonni õunu
Inimese organism ei ole võimeline konverteerima oomega-6-rasvhappeid oomega-3-rasvhapeteks või vastupidiInimese organism ei ole võimeline muundama oomega-6-rasvhappeid oomega-3-rasvhapeteks või vastupidi
Tähenduse põhjendamatu laienemine. Omasõna on sageli täpsem ja arusaadavam.

korduvkasutatavkorduskasutatav, ringlus-, püsi-
400 miljonit korduvkasutatavat klaaspudelit lähevad otse tootjatele tagasi400 miljonit ringlus- klaaspudelit lähevad otse tootjatele tagasi
Euroopa Liit tahab restoranides keelata korduvkasutatavad oliiviõlianumad ja asendada need võltsimiskindlategaEuroopa Liit tahab restoranides keelata korduskasutatavad oliiviõlianumad ja asendada need võltsimiskindlatega
Valmistage korduvkasutatavad instrumendid edasiseks puhastamiseks etteValmistage püsiinstrumendid edasiseks puhastamiseks ette
Soovitame hea stiili huvides vältida kahte v-kesksõna ühes liitsõnas. Sageli saab sama tähendust väljendada ka lühemalt ja kompaktsemalt.

korporatiivne identiteet (inglise corporative identity) ⇒ stiil, kujundus; imago, kuvand
Eesti Energial on kavas kogu oma korporatiivset identiteeti muuta ja vahetada logoEesti Energial on kavas kogu oma stiili / kujundust muuta ja vahetada logo
Enda korporatiivse identiteedi on määratlenud need kohalikud omavalitsused, kus turism on oluline sissetulekuallikasEnda imago / kuvandi on määratlenud need kohalikud omavalitsused, kus turism on oluline sissetulekuallikas
Aitame teil välja töötada ja luua ettevõtte ühtset korporatiivset identiteetiAitame teil välja töötada ja luua ettevõtte ühtset stiili / kujundust / kuvandit
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem.
Vt ka korporatiivne

korrektuur
1. kirja- ja trükivigade parandus, vastav tõmmis v print
2.korrektiiv, täpsustus, parandus, muudatus
See strateegia pole majanduslikult kestlik, kuna turg teeb omad korrektuuridSee strateegia pole majanduslikult kestlik, kuna turg teeb omad korrektiivid
Hinnakorrektuurid on tingitud kütuse kallinemisest ja soovist tõsta bussijuhtide palkaHinnakorrektiivid / hinnamuudatused on tingitud kütuse kallinemisest ja soovist tõsta bussijuhtide palka
Korvpalliturniiri punktitabelis said korrektuurid tehtudKorvpalliturniiri punktitabelis said korrektiivid / parandused / muudatused tehtud
Kasutatakse sageli vales tähenduses.

krutsiaalne (inglise crucial) ⇒ oluline, otsustav, kriitiline
Krutsiaalne on töötajate kaasamine ja informeerimineOluline on töötajaid kaasata ja informeerida
Selles loos on tõe väljaselgitamine krutsiaalneSelles loos on tõe väljaselgitamine väga tähtis
14–16 on krutsiaalne iga, kus inimene on sotsiaalselt kõige mõjutatavam14–16 on oluline / kriitiline iga, kus inimene on sotsiaalselt kõige mõjutatavam
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest. Põhjendamatu võõrsõnadega liialdamine. Omasõna on sageli täpsem.
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 138
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

kvartaalne (vene квартальный) , igakvartaalnekvartali-
kvartaalne toetuskvartalitoetus, veerandaastatoetus
kvartaalne aruannekvartaliaruanne, veerandaastaaruanne
kvartaalne hoolduskvartalihooldus
kvartaalne maksekvartalimakse, veerandaastamakse
Puuetega inimeste igakvartaalne toetus vähenebPuuetega inimeste kvartalitoetus väheneb
Avaliku sektori toetuste puhul peaks aruandlus olema vähemalt kvartaalneAvaliku sektori toetuste puhul peaks aru andma / aruande esitama vähemalt iga kvartal / korra kvartalis (vt ka aruandlus)
Venepärane toorlaen, mis teeb teksti sageli kohmakaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka kvartaalselt, sisekvartaalne

kvartaalselt <määrsõnana> (vene поквартально)
Apteegistatistika põhineb üld-, haigla- ja veterinaarapteekide kvartaalselt esitatavatel aruannetelApteegistatistika põhineb üld-, haigla- ja veterinaarapteekide kvartaliaruannetel
Börsiettevõtted avaldavad tulemusi enamasti kvartaalseltBörsiettevõtted avaldavad tulemusi enamasti iga kvartal / korra kvartalis
Töötaja töötab graafikujärgselt, ületunde arvestatakse talle kvartaalseltTöötaja töötab graafiku alusel, ületunde arvestatakse talle kord kvartalis (vt ka graafikujärgselt)
lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks. Kvartaalne on venepärane toorlaen, mille asemel võiks eelistada sõna kvartal.
Vt ka kvartaalne, sisekvartaalne
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur