1976. aasta väljaanne on vananenud ning sobib kasutamiseks vaid teadustöös. Kehtivat keelenormi kajastav "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013" on saadaval EKI materjalide hulgas.

Päring: absor*

tagasi

Leitud 7 kirjet

absorbeerima absorb,eerima V 106 [veerima] \füüs keem\
absorbeeruma absorb,eeruma V 92 [muutuma]
absorbent absorb,en't -i Subst 67 [vaat] \füüs keem\
absorber abs,orber -i Subst 4 [album] \tehn\
absorptsioon absorptsi,oon -i Subst 73 [toon] \füüs keem\
absorptsioonispekter absorptsiooni+sp,ekter \füüs astr\
absorptsioonivõime absorptsiooni+võime \füüs keem\