MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

M131

magas-tüübi (EKS-i 8. ja 9. tüübi (V)s-lõpulised sõnad) moodustavad paarkümmend /(V)s/-lõpulist sõna, mille vormimoodustus langeb kokku avatud redel-tüübiga ning mis moodustavad eraldi tüübi ainult oma algvormi ehituse tõttu (vrd /(V)s/-sõnadele iseloomulike tüüpidega M133--M137, M155, M156). Lõpumuutuse liik võib neil sõnadel olla erinev, vrd. magas : magasi, paras : paraja, `kuulus : `kuulsa, `valmis : `valmi.