MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

M133

V käändkond: avatud tüübid soolane, oluline, jõuline; suletud tüüp juus.

soolane
soolasesoolas/te
soolas/tsoolase/id
soolase/sse
 
oluline
oluliseolulis/te
olulis/tolulisi
olulise/sse ~ olulisse
 
`jõuline
`jõulise`jõulis/te
`jõulis/t`jõulisi ~ `jõulise/id
`jõulise/sse ~ `jõulisse
 
`juus
`juukse`juus/te
`juus/t`juukse/id
`juukse/sse

V käändkonna moodustavad /(V)ne, (V)s ja ke/-sõnad, mis alluvad vastavalt lõpumuutusele nese, 0e ja 0se (suletud tüübis skse). Sõnad, milles liitele ne eelneb konsonant (/(C)ne/-sõnad), kuuluvad IV käändkonna redel-tüübi alla, sest kuigi nende lõpumuutuseks on samuti nese, nagu /(V)ne/-sõnadelgi, ei erine nad oma morfoloogiliselt käitumiselt millegagi tavalistest liitelistest sõnadest (vt M127).

V käändkonnas on ainsuse osastavas käände formatiiviks t, mis liitub s-lõpulisele tüvele. (/(V)ne ning ke/-sõnade seisukohalt on niisugune tüvevariant lühenenud muutetüvi -- soolane : soolase : soolas/t, tilluke : tillukese : tillukes/t --, /(V)s/-sõnade seisukohalt lähtetüvi otsus : otsuse : otsus/t.) Mitmuse omastavas käändes on formatiiviks te, mis liitub samale tüvevariandile. Sõnad jagunevad avatud tüüpide vahel olenevalt mitmuse osastava formatiivist: it või vormitüvi. Lühike sisseütlev esineb osas tüüpidest (haploloogilise) vormitüve kujul (vt M55).