MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

M137

juus-tüüpi (EKS-is arvatud 13. tüübi alla) kuuluvad üksikud vanad omasõnad, mis kasutavad lõpumuutust skse: `juus, omas, vennas, `ões, `nõos. Mitmuse osastava käände formatiiv on neil id: `juus : `juukse/id.