2017

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2017-06-20 personalikäskkiri 4-6/17/14 Lisatasu
2017-06-19 kiri 1-33/17/30 Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine
2017-06-19 kiri 1-33/17/31 Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 „Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord“ muutmise eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks
2017-06-16 käskkiri 1-5/17/15 Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitamise kord
2017-06-16 käskkiri 4-6/17/13 Lisatasu
2017-06-16 personalikäskkiri 4-6/17/13 Lisatasu
2017-06-14 leping 1-32/17/13 The Contract
2017-06-08 leping 1-32/17/11 KOOSTÖÖLEPING PERE- JA TÖÖTAJASÕBRALIKU ORGANISATSIOONI MUDELI RAKENDAMISEKS
2017-06-08 leping 1-32/17/12 Tellimusleping
2017-06-08 kiri 2.3-3/17/29 Sõna tähendused
2017-06-08 kiri 2.3-3/17/29 Vastuskiri sõna tähendustele
2017-06-07 leping 1-32/17/10 Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi objekti "Eesti Keeleressursside Keskuse konsortsiumilepingu muutmine ja uues redaktsioonis kehtestamise kokkulepe
2017-06-06 kiri 1-33/17/28 Volikiri
2017-06-01 käskkiri 1-5/17/14 Eesti Keele Instituudi tehnika rendi hinnad
2017-05-31 kiri 1-33/17/27 Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu koosseisust
2017-05-29 käskkiri 1-5/17/13 Eesti Keele Instituudi saalide üürid ja saalide üürimise kord
2017-05-24 käskkiri 4-6/17/12 Lisatasu
2017-05-24 käskkiri 1-5/17/12 Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi ning selle kasutajaliideste arendustööde riigihanke hankedokumendi muutmine
2017-05-24 personalikäskkiri 4-6/17/12 Lisatasu
2017-05-23 leping 1-32/17/9 Eesti-vene-eesti leping (töövõtuleping)