2017 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2017 to 31 Detsember 2017 » 2017-11-132017-11-13
meil
kiri
1-33/17/151
N/A
Eesti Teadusagentuur
N/A
J. Kallas
N/A
Vastuskiri. Info kogumine „Eesti Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni partnerlustes osalemise kava" koostamiseks
Lugupeetud Silver Lätt


Vabandame vastuse viibimise pärast.

Eesti Keele Instituut osaleb aktiivselt rahvusvahelises teaduskoostöös. Hetkel on instituut Eesti Keeleressursside Keskuse kontsortsiumi liige ning osaleb kahes europrojektis: programmi Connecting Europe Facility (CEF) projekt „eTranslation TermBank“ (2016-EU-IA-0122) ja programmi Horizon 2020 projekt „European Lexicographic Infrastructure“ (731015).

Oleme huvitatud osalemast EL teadus- ja arendustegevuse partnerlustes, mille fookuses on instituudi tegevusega seotud valdkonnad, sh eri tüüpi keeleressursside ja keeletehnoloogiste rakenduste loomine, arendamine ja integreerimine.

Eesti Keele Instituudi kontaktisik kuni aastani 2022 on teadussekretär Jelena Kallas.


Lugupidamisega

Jelena Kallas

Eesti Keele Instituut /Institute of the Estonian Language
teadussekretär, arvutileksikograaf / Scientific Secretary, Computational Lexicographer
+ 372 56915892
N/A
N/A