2013 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2013 to 31 Detsember 2013 » 2013-04-022013-04-02
meil
kiri
1-11/13/20
N/A
Indrek Reimand
N/A
U. Sutrop
N/A
Kiri (pöördumine)
V.a. Indrek Reimand

Eelmise aasta 12. detsembril saatsime (neli HTMi hallatava riigi teadus-
ja arendusasutuse direktorit) ministrile kirja, mille koopia oli
adresseeritud Teile. Kahjuks ei ole me sellele pöördumisele veel vastust
saanud.

Kirjas märkisime, et meid teevad murelikuks plaanitavad kärped
teadusasutuste ülalpidamise eelarves, mis on nüüdseks teoks saanud. Lisaks
on kallinenud elektrienergia ja mitmete instituutide toimimiseks vajalike
teenuste hind. Soovisime ja soovime ka praegu konstruktiivset arutelu,
kuidas tagada HTMi hallatavate teadusasutuste ülalpidamine.

Eesti Keele Instituudist kõneledes vähenesid instituudi ülalpidamiseks
mõeldud vahendid 8894 euro võrra, samas kui senised raamatupidamiskulud
muutusid finantsjuhtimise kuludeks. Pean tunnistama, et tsentraliseeritud
raamatupidamine toimib meie puhul edukalt, kuigi instituudi tasandil
mingit kulude kokkuhoidu see endaga kaasa ei toonud. Samas aasta kolme
esimese kuu põhjal arvutatud hinnanguline haldusega seotud kulude tõus on
vähemalt 13867 eurot, millele lisanduvad mitmete süsteemide erakorraliste
väljakutsete ja kulumaterjalide tasud (vt meilile lisatud exceli tabelit).
Kokku on eelarveauk vähemalt 22761 eurot. Oleme tarvitusele võtnud
mitmesugused kokkuhoiumeetmed, sh nii maja halduses kui ka töötajate
motiveerimises, nt otsustasime sel aastal töötajatele mitte maksta
sporditoetusi.

Praegu oleme rangel kokkuhoiurežiimil. Oleme suutnud planeerida oma
vahendite kasutamise nii, et meil on aasta lõpuni isegi 1200 eurot vaba
raha ootamatuteks kuludeks. Samas ei pea me sellist kokkuhoiurežiimi
õigeks. Selline instituudi halduskulude minimeerimine ei ole ei kestlik
ega jätkusuutlik.

Tallinnas, 2. aprillil 2013
Parimate soovidega
Urmas Sutrop
Eesti Keele instituudi direktor

Koopia: Anu Reinart, Janika Kronberg, Richard Villems
N/A
N/A