2013

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2013-08-29 kiri 1-17/13/54 Garantiikiri
2013-08-27 kiri 1-11/13/52 Volituste andmine
2013-08-27 kiri 2.3-3/13/53 Tõend
2013-08-21 puhkusekäskkiri 1-6-1/13/25 Tasustamata puhkus
2013-08-18 leping 1-4/13/18 Eesti keele veebikorpusele „etTenTen“ morfoloogilise märgenduskihi lisamise teenus
2013-08-16 personalikäskkiri 1-6/13/47 Ületunnitöö hüvitamine vaba ajaga
2013-08-16 käskkiri 1-5/13/21 Ametikoha likvideerimine
2013-08-09 kiri 1-11/13/49 Riigikogu eelnõu kooskõlastus
2013-08-05 personalikäskkiri 1-6/13/46 Käskkirja 1-6/13/39 muutmine
2013-08-02 personalikäskkiri 1-6/13/44 Käskkirja 1-6/13/44 muutmine
2013-08-02 personalikäskkiri 1-6/13/45 Töötaja asendamine
2013-08-01 personalikäskkiri 1-6/13/43 Ametikohale määramine
2013-08-01 puhkusekäskkiri 1-6-1/13/24 Käskkirjade 26.03.2013 nr 1-6-1/13/10 ja 17.05.2013 nr 1-6-1/13/14 muutmine
2013-07-31 personalikäskkiri 1-6/13/42 Ametikohalt vabastamine
2013-07-29 puhkusekäskkiri 1-6-1/13/23 Käskkirja nr 1-6-1/13/2205.07.2013 punkt 1 muutmine
2013-07-22 kiri 1-11/13/50 Meetme "Teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine" alameetme "Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine" taotlusvooru avamine
2013-07-22 kiri 1-11/13/51 2013. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine
2013-07-19 kiri 1-11/13/48 Kooskõlastuse riigi preemiate seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta
2013-07-19 personalikäskkiri 1-6/13/40 Ületunnitöö hüvitamine vaba ajaga
2013-07-19 personalikäskkiri 1-6/13/41 Teadustöötaja määramine valitavale ametikohale