Materjal sellel lehel on vana, suuname teid lehele http://portaal.eki.ee/tegevusvaldkonnad/106.html

EKI Eesti Terminoloogia Keskus

Asutusest

Eestikeelse terminoloogia arendamiseks loodi eelmise aasta alguses Eesti Terminoloogia Keskus, mis tegutseb Eesti Keele Instituudi juures. Terminoloogiakeskus on veebruaris tegevuse lõpetanud Eesti Õiguskeele Keskuse järglane. Likvideeritud Õiguskeelekeskusest tulid terminoloogiakeskusse üle terminoloogid, pooleliolevad projektid, samuti 10 aasta jooksul loodud terminibaas ESTERM, mis sisaldab ca 60 000 terminit.
Terminibaasi ESTERM korrastamiseks ja uuendamiseks otsib Eesti Terminoloogia Keskus kontakti eri valdkondade esindajatega, kellel on soov või vajadus tegelda eestikeelse oskussõnavara loomisega.

Praegu võib nimetada kõige paremini toimivaks projektiks sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogia arendamise projekti (nn NATO projekt), mille algatas ja mida rahastab kaitseministeerium. See on igati positiivne kogemus järjepidevast koostööst terminoloogide ja spetsialistidest koosneva terminoloogiakomisjoni vahel, mille tulemusel on sündinud uus terminibaas MILITERM.

Eesti Terminoloogia Keskus jagab meelsasti oma terminoloogiatöö kogemusi ja pakub keelespetsiifilist tuge.

Üritused

Üld- ja oskuskeelekorralduse konverents 9. ja 10. november 2006

Eesti Keele Instituut, Eesti Terminoloogia Ühing ja Kaitseministeerium korraldavad 9. ja 10. novembril 2006 rahvusvahelise üld- ja oskuskeelekorralduse konverentsi, millega tähistatakse ÕS 2006 ilmumist ja eesti terminoloogia keskuse avamist EKIs.

Konverents toimub hotelli Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) konverentsikeskuses (Alfa 2 saalis). Konverentsi töökeeled on eesti, inglise ja vene.

Konverentsi teemad
1. Üld- ja oskuskeelekorralduse põhimõtted, võimalused ja organisatsioon.
2. Üld- ja oskuskeele, kirjakeele jm keeletasandite vahekord.
3. Julgeoleku ja kaitsepoliitika terminoloogia probleeme.

Kava ja teesidega saab tutvuda www.eki.ee/knab/konv2006/.
Lisainfo tel (+372) 644 6153 või meiliaadressidel Tiina.Leemets[at]eki.ee ja Peeter.Pall[at]eki.ee.

Oskuskeelekorralduse seminar 23. mai 2006

23.05.2006 korraldati koostöös ETER-iga oskuskeelekorralduse seminar, kus arutati terminoloogiakomisjonide esindajate ja terminoloogiahuvilistega võimalikku koostööd, ühisprojekte ja võimalusi, kuidas terminoloogiatöö tulemusi paremini levitada.

Seminari teemad olid:
1. Kuidas korraldada terminoloogiatööd? -- Arvi Tavast
2. Eesti Terminoloogia Keskuse eesmärkidest; ülevaade eri valdkondade terminitest ESTERMis -- Merily Plado ja Eva Tamm
[ettekande slaidid]
3.Terminikomisjonide sõnavõtud ja arutelud

Helisalvestis seminarist:
oskuskeelekorralduse_seminar_23-05-2006.mp3 (maht 184 MB, kestus 1:55:19). Vabandame kesise helikvaliteedi pärast.