Wastne Testament 1686

Transkriptsioon. Sisestuse aluseks on fasksiimileväljaanne: Wastne Testament 1686. Tekst on leitav ka RR arhiivis DIGAR: https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:100545. Peatüki sissejuhatused ja kirikukalendri märkused on ka konkordantsi (ning sõnaraamatusse) lisatud. Selgitavad kommentaarid, mis on originaalis antiikvakirjas, on välja jäetud (mõni erand on siiski teksti sattunud – Mt2:20, Mt6:22, Mt6:23, Mk7:22). Sulud trükitekstis võivad markeerida kreeka tekstis puuduvaid sõnu. Transkribeerimisel on ligatuuri ß asemel sz. Kahekordse või enama suurtähe edasiandmisest on loobutud peatükkide, lõikude ja pärisnimede puhul. Kui suurtähtedes kiri tähendab tsitaati (Mt1:25, Lk23:38), on suurtäheline kiri säilitatud. Fraktuurkirja suurtähelise J-i puhul on mindud tänapäevastamise teed (Jnniminne > Inimenne). Sisetamisel on üla-e-lised tähed asendatud täpitähtedega (ä, ö, ü), nagu igal pool mujalgi.