Joachim Rossihniuse perikoobid (1632)

Selgitusi. Märksõnastamisel ja vormide määramisel on püütud järgida Rossihniuse kirikumanuaalide sõnastiku (Kingisepp jt 2002) määranguid.

Transkriptsioon. Sisestuse aluseks on võetud väljaanne: Rossihniuse perikoobid [1632]1898. Tekst on leitav ka RR arhiivis DIGAR (https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:101595). Sisestamisel on Grafeem ß antud edasi kahe tähega sz (aßjat, ehßmalt > aszjat, ehszmalt); kaks suurtähte lõigu alguses (ARmat, MInna, NInk, SE) või olulisemates pärisnimedes (IEsus) on sellistena ka säilitatud. Muutmata on jäetud v-tähemärk u-funktsioonis (KVi ’kui’, KVnna ’kuna’, Vria ’Uurija’) või ü-funtsioonis (Vlle ’üle’, Vtz ’üts’). Trükiteksti fraktuurkirja J on asendatud ladina I-ga mitte ainult pärisnimedes (Ierusalem, Iesaias, Iohannes), vaid üldse sõna alguses (nii Innimenne, Issalle, Issand kui ka Iummal, Iunckro) või suurtähe muus funktsoonis (NInk). Trükikirja üla-e-lised tähed on asendatud tänapäevaste täpitähtedega (ä, ö, ü) nagu ka teiste trükiste puhul.