Georg Mülleri jutluste piiblitsitaadid (1600–1606)

Selgitusi. Jutlustes kasutatud hajatsitaatide korral on tsitaadi ja konteksti piir problemaatiline. Piiblimotiivid võivad esineda lauses fraseologismidena või korduda kirikulauludes, mida Müller tsiteerib. Piiblitsitaadi ja kirikulaulu sõnastused võivad ka seguneda. Konkordantsis on tsitaadi määramisel lähtutud Mülleri enda viidetest – kui need on ekslikud või puuduvad, siis viidatakse sisuliselt kõige lähedasemale piiblisalmile. Mõnel üksikul juhul võib sama tsitaat olla sattunud registreerimisel ka erinevate piiblikohtade alla. Näiteks leidub üks tsitaat (Müller [1600]1891:260, Müller [1600]2007:622) piiblitekstina nii Js45:9 kui ka Rm9:20. See võib osutuda erinevate piiblitõlgete omavahelise võrdluse funktsioonis eeliseks, kuid sõnaraamatu funktsioonis võib korratud tekst eksitada, kuna allikaviited (1891. a ja 2007. a tekstiväljaannetele) pole praeguses teostuses kasutajale kättesaadavad.

Märksõnastamisel ja vormide määramisel on püütud järgida TÜ vana kirjakeele korpuse (VAKK) ja Mülleri tekstide sõnaraamatu (Habicht jt 2000) määranguid. Osa määranguid on siiski mitmeti mõistetavad.

Transkriptsioon. Sisestuse aluseks on väljaanne: Müller [1600]1891. Konkordantsi tsitaadivalimikus on loobutud Mülleri käsikirjade parandusi ja täiendusi kajastava täpse tekstikriitilise apartatuuri edastamisest.