Trükipiibli mustandkäsikirja lõppversioon (1725?-1738)

Selgituseks. Trükipiibli tõlkekäsikirjadest on säilinud varasem (nn mustandversioon) ja hilisem (nn puhtandversioon) (vt Ross 2002: 75). Konkordantsi on sisestatud ainult varasem, s.t mustandversiooni käsikiri. Mustandkäsikirja on toimetamise käigus paiguti väga palju parandatud. Seetõttu esitatakse käsikirjast kaks kuju: mustandkäsikirja algeversioon, milles antakse edasi algselt tõlkija kirja pandud tekst, ja mustandkäsikirja lõppversioon, milles antakse toimetamise käigus kujunenud sõnastus. Vahepealseid toimetamismärkusi, mis on uuesti maha tõmmatud või ümber parandatud, konkordantsis ei kajastata.

Transkriptsioon. Sisestuse aluseks on Rahvusarhiivis säilitatav käsikiri 1187-2-5325. Väljaloetamatud tekstiosad on nurksulgudes, vahele jäetud kommentaare ja mahatõmmatud parandusi tähistab märk ¤. Jooksvas tekstis sulgudes antud variandid on säilitatud. Suur J on vajadusel edasi antud tänapäevastatult (Issand).