Johann Fischeri katekismus [1684]1724

Selgitusi. Nn Fischeri katekismus on 300 küsimuse-vastuse kujuline usuõpik, mille üldisem ülesehitus on kooskõlas M. Lutheri väikese katekismuse „viie peatükiga“: dekaloog, usutunnistus, meie-isa palve, ristimine ja armulaud. Kaasaegsed nimetasid raamatut „talupojaküsimusteks“, Uue Testamendi 1715 saksakeelses eessõnas ka lihtsalt „suureks katekismuseks“ (mis on aga eksitav, kuivõrd tegemist ei ole M. Lutheri 1529. aastal ilmunud suure katekismusega). Saksakeelse originaali autorid olid Jacob Helwig ja Johann Fischer, see ilmus Riias 1680. aastal (Schrifftmässige Erklärung des kleinen Catechismi D. Mart. Lutheri Durch gewisse Fragen und Antworten; Riia, 1680). Eesti keeles ilmus raamat 1684. aastal lõunaeesti tõlkes ja 1694. aastal põhjaeesti tõlkes. Lätikeelne tõlge oli ilmunud juba 1682. aastal. Lisaks on olemas veel Riias 1695. aastal välja antud soomekeelne tõlge, mida on täiendatud lisadega. Lõunaeesti keelde tõlkisid raamatu Andreas Virginius, Marcus Schütz ja Lorenz Moller. Raamat sisaldab hulgaliselt piiblitsitaate, mis moodustavad mahust arvestava osa. Need piiblitsitaadid ongi võetud siinsesse konkordantsi ja sõnastikku.

Transkriptsioon. Lõunaeesti tõlke esimene trükk ei ole säilinud. Siinse andmebaasi piiblitsitaatide sisestuse aluseks on raamatu 4. trükk, mis on leitav RR arhiivis DIGAR: https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:22990, kuna andmebaasi koostamise ajal oli see ainus elektrooniliselt kättesaadav eksemplar. Võrdlus vahepeal andmebaasi DIGAR lisatud 2. trükiga (1694: https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:197189) on näidanud, et 2. ja 4. trüki vahel ei ole väga olulisi erinevusi. Transkriptsioon on tekstilähedane: J-suurtähte ei ole I-ks muudetud, järjestikused suurtähed sõnade alguses on säilitatud (JSSAND JESUS Kristus); tähemärk ß on siiski muudetud (peaß > peasz).