Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
[Vill] Värv Õigus Ühiskond

Vill 1 Vill 2 [Vill 3]

Plt [Ran] Ris Sim Trm Trv

alandus-järv oli katta kael-kevadised kindakiri-käärpuud laasendus-mõskma naba-plett
pool-püstkerilaud rabandus-sügisesed tallutama-villatäbar vokikael-ületalvelammas