Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis [Toitlus] Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Toitlus 1 [Toitlus 2] Toitlus 3 Toitlus 4 Toitlus 5 Toitlus 6

[Iis] Kad Kei

aavikseen-jätku leiba kaabekakk-kissell kliid-küpsema lahja-liisuma linnased-mürastama
naeris-piiritus Negatiivseid teateid pime puder-püülileib raag-soos soust-sültkapsad
tadrikajahud-tümad jahud uba-verivorst vesi-üks tera ajab teist taga