Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus [Metsandus]
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Metsandus 1 [Metsandus 2] Metsandus 3

[Tor] Trm Vän

ajama-kasvatama keerd-küttepuu laanepuu-lülipuu maarjakask-männimets narmas-putke
puu puu langeb lehest maha-rägastik saagima-süüe tahuma-tüügas umbne-õispuu