Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus [Metsandus]
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Metsandus 1] Metsandus 2 Metsandus 3

[Amb] Har Krk Käi Lüg Saa

aarakline-ilupuu jalakas-jässakas kaasik-kiskuma koeraõispuu--käsn laan-leht
lehtelööma-lüligülg maarjakask-männik nagajuur-ots paakspuu-pungas puu-pässakas
raag-räästima saagima-süüline puu tael-äraminema