Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud [Merendus] Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Merendus 1 Merendus 2 Merendus 3 [Merendus 4]

[VNg]

laabas-lamm laskma-lint polt loga-lüli maale-masti võru mees-minema
mootorpaat-otsiti paak-park laev parras-peil laud peli-pink pirkel-pitsima
plagu-pootsman pord-prügama pukri-puus põgenema-püks raag-reevis
reevpuri-reivima ribi-räime vene saadana nahk-seilis minema seising-slepptoru soma-süüstik
taagi alumine liik-taali taga kood-teng tihi-topsi ülemine kasa topp-toppseili ülemine kasa tormi ankur-tsinkvaier
tuisk-tuul tõmbama-tüürpoord udu ajama-vante raud varpankur-vett pidama viigar-vartokk
vraak-vöör vante õitsma-üles võtma