Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus [Armuelu] Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Armuelu 1 [Armuelu 2] Armuelu 3

Lüg Mus [PJg] Ris

abielu-avatlema eit-händ iga-kolle kombeline-küljesoe labidas-lükkama
maadam-mära naba-nõudma olema-plika poiss-püksid raha-rüpepoiss
saaja-tegema teinepool-tütarlaps vaatama-ütlema