Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus [Armuelu] Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Armuelu 1] Armuelu 2 Armuelu 3

Emm Kad [Krk] Ksi

aararat-hävitama ihukinnitused-kavaler kell-küünlale minema laguma ära-lööma maaline-möörama
nabavars-nänn olema ennast vastu-püss rabama ära-röökima saajanaised-sünnitus taat-tütsi
uskmata-üssama